Radioamatööritutkintoharjoittelua

Ohjeita nykyisten kysymysten kommentointiin.

Yleistä tutkinnosta

Radioamatööritutkinto koostuu kahdesta moduulista, määräyksiä ja käytäntöjä koskevasta K-moduulista sekä tekniikkakokeesta. Tekniikkakokeesta on tarjolla kaksi vaihtoehtoista moduulia: T1 ja T2. Valittu tekniikkakoe käytännössä määrää minkä amatööriluokan pätevyystodistukseen hyväksytysti suoritettu tutkinto oikeuttaa.

Tekniikkakokeista T1 on helpompi ja yhdessä hyväksytysti suoritetun K-moduulin kanssa oikeuttaa perusluokan pätevyystodistukseen.

Toinen vaihtoehto, T2-moduuli, puolestaan on hieman vaikeampi kuin T1, mutta yhdessä K-moduulin kanssa oikeuttaa yleisluokan pätevyystodistukseen. Aiemmin suoritetun perusluokan tutkinnon voi halutessaan korottaa yleisluokkaan suorittamalla lisäksi T2-moduulin hyväksytysti.

Sähkötysmoduulit poistuivat 1.11.2003 voimaan astuneen Viestintäviraston määräyksen 18C/2003 myötä kokonaan radioamatööritutkinnoista. Missään radioamatööriluokassa ei siis enää vaadita sähkötyksen osaamista.

Lisää tietoa radioamatööritutkinnosta löytyy sekä Suomen radioamatööriliiton että Viestintäviraston sivustoilta.

Tutkinnon suorittaminen

Näillä sivuilla voit ainoastaan harjoitella radioamatööritutkinnon K/T1/T2-moduulien suorittamista. Varsinainen tutkinto suoritetaan kirjallisesti Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle hänen läsnäollessaan (tutkintomenetelmä kynä ja kysymyspaperi). Halutessasi suorittaa tutkinnon, ota yhteyttä suoraan valitsemaasi pätevyystutkijaan.

Kukin moduuli koostuu yhteensä 60 väittämästä, joista tutkinnon suorittajan mielestä oikein olevat väittämät merkitään plus-merkillä (+) ja väärin olevat miinus-merkillä (-). Oikein vastatuista kohdista saa kustakin pisteen ja väärin vastatuista tai tyhjäksi jätetyistä nolla pistettä, paitsi K-moduulin hätäliikenneosiossa miinuspiste. Yhteenkään kysymykseen ei siis kannata jättää vastaamatta!

Ohessa mallikappaleet K- ja T1-moduulien tutkintopapereista. T2-moduulin tutkintopaperi on rakenteeltaan samantyypinen kuin T1-moduulin, mutta mukana voi lisäksi olla kuvakysymyksiä. Tällöin kuvat löytyvät erilliseltä kuvapaperilta, jonka saat pätevyystutkijalta. Huomaa, että mallikappaleet ovat 10 vuotta vanhoja, nykyiset tenttipaperit voivat näyttää hieman toisenlaisilta.

Tekniikkamoduuleissa kysymykset on ryhmitelty neljän väittämän ryhmiin. Näistä neljästä vaihtoehdosta vähintään yksi on aina oikein (+). Eli toisin sanottuna minkään T1/T2-kysymyksen kaikki vastausvaihtoehdot eivät voi olla väärin (-).

Tekniikkamoduulien kokeissa saa, ja on useimmiten hyödyllistä, käyttää laskinta. Tavallinen nelilaskin riittää tutkinnosta selviämiseen, mutta funktiolaskintakin saa halutessaan käyttää. Ylimääräisen suttupaperin käyttö on myös sallittua ja esimerkiksi koepaperin tyhjälle puolelle voi kirjoittaa muistiinpanoja. Vastauksissa ratkaisevia ovat kuitenkin vain väittämien kohdalle merkityt plus- tai miinus-merkit.

Moduulien harjoittelu

Tässä palvelussa käytössä oleva kysymyspankki pyritään pitämään samana kuin varsinaisessa tutkinnossa käytössä oleva. Kysymysten jakauma ja pisterajat on myös pyritty pitämään samoina kuin oikeassa tutkinnossa, mutta mitään takeita vastaavuudesta ei ole. Kulloinkin käytössä olevan kysymyspankin versionumero näkyy generoidussa tentissä.

Nykyisin voi tutkinnon suorittamista harjoitella myös SRAL:n ylläpitämässä palvelussa AR-X.fi. Aiemman dos-pohjainen RATUTKIN-ohjelman käyttö on loppunut.

Kysymysten kommentointi

Harjoitustutkinnon tulossivulla ja kaikkien kysymysten listassa on myös mahdollisuus kommentoida kysymyspankkien kysymyksiä. Kommentointi tapahtuu kysymyksen/väitteen numerossa olevan linkin kautta. Erityisesti kysymyksissä olevat virheet, epäloogisuudet, kummallisuudet ym. kiinnostavat! Jätetyt kommentit toimitetaan kysymyspankkeja uudistaville tahoille.

Tekniikkamoduulien tulossivuilta sekä kaikkien kysymysten listoista löytyy myös viittauksia kirjoihin joissa kysymyksen aihepiiriä käsitellään.

K-moduuli

Kysymyspankki on päivitetty viimeksi 5.2.2010 (hätäliikenne 2.00, määräykset 4.00, liikenne 3.00).

T1- ja T2-moduulit

Kysymyksiin liittyvät kuvat ovat linkkejä suurempiin versioihin. T1-moduulin kysymyksissä 10055-10058 viitattu kuva 1 toistaiseksi puuttuu tästä palvelusta.


Linkittäessä näille sivuille käyttäkää osoitetta http://ham.fi/tentti/.

Palautetta tästä palvelusta voi lähettää osoitteella oh2kku (a) iki.fi.