K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01051 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuudella, jolla käydään hätäliikennettä, ei saa lähettää mitään muuta kuin hätäliikenteeseen liittyviä sanomia.
01060 Oikein Väärin Ei vastausta Sanonta SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
01026 Oikein Väärin Ei vastausta Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki MAYDAY lausutaan sanana "medee" tai "meidei".
01048 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli muita tapoja avun saamiseksi hädässä olevalle ei ole, voidaan hätäsanoma välittää radiolla edelleen.
01008 Oikein Väärin Ei vastausta Hädässä oleva saa käyttää kaikkia käytettävissään olevia keinoja huomion herättämiseksi.
01005 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne voidaan aloittaa, kun todetaan liikenne- tai muu onnettomuus tapahtuneeksi ja paikalla on vakavasti loukkaantuneita henkilöitä.
01074 Oikein Väärin Ei vastausta Suomen valtion alueella olevan ulkomaalaisen lähettämää hätäsanomaa ei saa radioamatöörimääräysten mukaan välittää kolmannelle henkilölle.
ASEMAN TURVALLISUUS
02037 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin voi johtaa pientaajuista vaihtojännitettä, jota käytetään esim. antenniroottorin pyörittämiseen.
02012 Oikein Väärin Ei vastausta Antennin syöttöjohtoon ei saa johtaa verkkojännitettä.
02009 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin ei saa johtaa vaarallisia tasajännitteitä.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01041 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestinnässä ei saa tavoitella rahallista hyötyä.
01162 Oikein Väärin Ei vastausta Kantoaaltoteho on pulssimodulaatioteho mitattuna syöttöjohdon alapäästä.
PÄTEVYYSTODISTUS
02004 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistuksen antaa SRAL.
02037 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa harjoittamaan radioamatööriviestintää sellaisella radioasemalla, jolla ei ole asemalupaa.
02036 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa harjoittamaan radioamatööriviestintää vain kyseistä pätevyysluokkaa koskevin oikeuksin.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03076 Oikein Väärin Ei vastausta Vuotuista taajuusmaksua ei tarvitse maksaa, mikäli on Suomen Radioamatööriliiton jäsen.
03021 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriluvan myöntää Suomen Radioamatööriliitto.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04030 Oikein Väärin Ei vastausta Toinen radioamatööri työskentelee sinun asemallasi. Hänen on käytettävä työskentelyn aikana omaa tunnustaan.
04043 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tunnuksena käytetään kutsumerkkiä, jonka Viestintävirasto määrää.
04003 Oikein Väärin Ei vastausta Suomalaisen radioamatööriaseman tunnus muodostuu kahden kirjaimen maatunnuksesta, näitä seuraavasta numerosta sekä yhden tai useamman merkin tunnusosasta.
TAAJUUSALUEET
05138 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 100 W:n kantoaaltotehoa.
05151 Oikein Väärin Ei vastausta Erikoisryhmille varattuja pistetaajuuksia ei tulisi käyttää muuhun kuin kyseiseen tarkoitukseen.
05156 Oikein Väärin Ei vastausta 7000 - 7070 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05128 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa käyttää taajuusalueella 50,0-50,5 MHz TV-lähetystä, jonka kaistanleveys on enintään 18 kHz.
05042 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saavat lähettää morsesähkötyksellä taajuusalueella 14000-14350 kHz.
05209 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 70,225 - 70,300 MHz.
05033 Oikein Väärin Ei vastausta Jos työskentelysi 50 MHz:n alueella aiheuttaa häiriöitä Tallinnan TV:n katselussa, se on yksinomaan naapurisi ongelma, koska kyseessä ei ole kotimainen yleisradiolähetys.
05027 Oikein Väärin Ei vastausta Kuulet muuta kuin radioamatööriviestintää 10 MHz:n taajuusalueella. Saat häätää aseman pois häiritsemällä, koska se työskentelee samalla taajuudella DX-aseman kanssa.
SUOMALAISET ALUKSET
06028 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman käyttö toisen valtion aluevesillä ei vaadi mitään erityislupia.
06065 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä kaikissa ilma-aluksissa.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07043 Oikein Väärin Ei vastausta Tarpeettoman suurta lähetystehoa ei saa käyttää.
07040 Oikein Väärin Ei vastausta Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi myöntää yleisluokan radioamatöörille luvan käyttää normaaleja raja-arvoja suurempaa lähetystehoa.
07052 Oikein Väärin Ei vastausta Kaikissa käyttöolosuhteissa radioamatööriaseman lähete on pidettävä radioamatööriviestinnälle osoitetun taajuusalueen sisällä.
07051 Oikein Väärin Ei vastausta Lähetintaajuuden vakavuuteen ei tarvitse kiinnittää huomiota, koska lähes kaikki vastaanottimet on varustettu säädettävillä oskillaattoreilla (VFO).
07047 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli harhalähetteet määräysten mukaisista raja-arvoista huolimatta edelleen aiheuttavat häiriöitä muulle radioviestinnälle, niitä on edelleen vaimennettava 20 dB.
07049 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriä ei voida velvoittaa vaimentamaan asemansa harhalähetteitä lisää, mikäli vaimennukset täyttävät määräysten mukaiset minimivaatimukset.
HÄIRIÖT
08066 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin velvollisuutena voi olla neuvotella häiriöiden poistamisesta häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
08064 Oikein Väärin Ei vastausta Häiriötilanteeseen liittyvän radioamatöörin velvollisuutena on kaikissa tapauksissa neuvotella häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
TARKASTUS
09011 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilupa on ainoa asiapaperi, jonka voi joutua esittämään radioamatööriaseman tarkastuksessa.
09007 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemalla on tarvittaessa voitava esittää radioamatöörilupa.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01054 Oikein Väärin Ei vastausta LY on Latvian maatunnus.
01004 Oikein Väärin Ei vastausta F on Englannin maatunnus.
01041 Oikein Väärin Ei vastausta Espanjan maatunnus voi olla EU.
UTC-AIKA
02014 Oikein Väärin Ei vastausta Muutettaessa Suomen aikaa UTC-ajaksi päivämäärä ei milloinkaan muutu.
RST-JÄRJESTELMÄ
03058 Oikein Väärin Ei vastausta S-mittari on hyvä apu vertailtaessa eri signaalivoimakkuuksia.
03055 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli sähkötysmerkki "uikuttaa", RST-raportin perään voi lisätä C-kirjaimen.
Q-LYHENTEET
04018 Oikein Väärin Ei vastausta QRS tarkoittaa "Lähettäkää nopeammin".
04027 Oikein Väärin Ei vastausta QRZ? tarkoittaa "Kuka kutsuu minua?"
04041 Oikein Väärin Ei vastausta Q-lyhenteitä voi täydentää numeroin, kirjaimin ja sanoin.
SANOJEN LYHENTEET
05015 Oikein Väärin Ei vastausta DE tarkoittaa täällä (kutsujen välissä annettuna).
05001 Oikein Väärin Ei vastausta ABT tarkoittaa noin, suunnilleen.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06047 Oikein Väärin Ei vastausta Kaikki radioamatööriasemalla vastaanotetut viestit saa vapaasti tallentaa tai käyttää niiden sisältöä hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.
06001 Oikein Väärin Ei vastausta Kuka hyvänsä saa vastaanottaa radioamatöörilähetyksiä.
06033 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemaa saa käyttää ulkopuolinen henkilö kohtuullista korvausta vastaan.
06041 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestinnän viestit saa salata, kunhan toimittaa Viestintävirastolle ennakkoon salauksen purkuun tarvittavan avaimen.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07115 Oikein Väärin Ei vastausta Vastaus yleiseen kutsuun radiokaukokirjoituksella (tai PSK31 jne) tulee olla seuraavanlainen: OH2A DE OH2C AS.
07098 Oikein Väärin Ei vastausta Yleinen kutsuminen aloitetaan puheliikenteessä sanomalla oma asematunnus.
CEPT-LUPA
08032 Oikein Väärin Ei vastausta OH2A:n työskennellessä Norjassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/LA/M.
AAKKOSNIMET
09088 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen R suomenkielinen aakkosnimi on "RAIMO".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10118 Oikein Väärin Ei vastausta Suomessa kutsumerkin piirinumero ei välttämättä kerro aseman sijaintia Manner-Suomen alueella.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.