K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01029 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne katsotaan alkaneeksi sillä hetkellä, kun kuullaan ensimmäisen kerran sana MAYDAY puheella.
01046 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanomaa ei koskaan kuitata vastaanotetuksi.
01071 Oikein Väärin Ei vastausta Tietoja hätäsanoman sisällöstä saa luovuttaa pelkästään poliisiviranomaiselle.
01057 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne päättyy silloin, kun nimenomaisesti niin ilmoitetaan.
01028 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne voidaan tilanteen niin salliessa muuttaa pika- tai normaaliksi liikenteeksi.
01008 Oikein Väärin Ei vastausta Hädässä oleva saa käyttää kaikkia käytettävissään olevia keinoja huomion herättämiseksi.
01016 Oikein Väärin Ei vastausta Henkilöllä, joka on hädässä ja käyttää radioamatöörilähetintä hätäliikenteen aikana, ei tarvitse olla radioamatöörin pätevyystodistusta tai -aseman lupaa.
ASEMAN TURVALLISUUS
02007 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin ei saa johtaa verkkojännitettä.
02035 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin saa johtaa vaaratonta tasajännitettä, jota käytetään esim. mastoreleen ohjaamiseen.
02004 Oikein Väärin Ei vastausta Lähettimen verkkojohtoon on tarvittaessa laitettava sopivia piirejä, joilla suurtaajuuden pääsy sähköverkkoon estyy.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01179 Oikein Väärin Ei vastausta Harhalähetteisiin kuuluvat myös ilmastohäiriöt.
01053 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus antaa oikeuden radioamatööriviestinnän harjoittamiseen.
PÄTEVYYSTODISTUS
02065 Oikein Väärin Ei vastausta Kuka tahansa saa harjoittaa radioamatööriviestintää jonkun radioamatöörin asemalta, jos aseman haltijalla on voimassa oleva radioamatöörilupa ja radioamatööri valvoo työskentelyä.
02013 Oikein Väärin Ei vastausta SRAL antaa radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut asianomaisen pätevyystutkinnon.
02011 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintävirasto voi hyväksyä ruotsalaisen radioamatööritodistuksen.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03058 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilupa myönnetään määräajaksi ja se uusitaan automaattisesti ennen sen päättymistä.
03001 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemaan kuuluvia lähetinlaitteita saa pitää hallussa ilman radioamatöörilupaa, jos on suorittanut pätevyystutkinnon hyväksytysti.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04042 Oikein Väärin Ei vastausta Radiolähetysten täytyy olla tunnistettavissa ainoastaan radioamatööriyhteyksien aikana.
04033 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää kerhoaseman kutsua.
04032 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää omaa kutsuaan.
TAAJUUSALUEET
05152 Oikein Väärin Ei vastausta Erityisryhmille varattuja pistetaajuuksia saa käyttää vapaasti kaikenlaisiin yhteyksiin.
05143 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusvälillä 3510-3545 kHz saa määräysten mukaan käyttää puhelähetystä, vaikka se ei olekaan IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaista.
05184 Oikein Väärin Ei vastausta 28100 - 29700 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05069 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri tarvitsee erillisen luvan työskennellessään taajuuskaistalla 1810-1850 kHz.
05185 Oikein Väärin Ei vastausta 144.150 - 144.500 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05035 Oikein Väärin Ei vastausta Olet lomalla Pohjois-Karjalassa Tohmajärven kunnan alueella. Saat koko kunnan alueella käyttää 50 MHz:n asemaa, kunhan suuntaat antennin länteen.
05040 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuusväliä 21000-22000 kHz.
05059 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokkalaisen suurin sallittu modulaatiohuipputeho on 250 W.
SUOMALAISET ALUKSET
06052 Oikein Väärin Ei vastausta Aluksella käytettävää radioamatööriasemaa koskevat ainoastaan kansainvälinen radio-ohjesääntö.
06014 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella riittää suullinen sopimus aluksen varustamon kanssa.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07053 Oikein Väärin Ei vastausta Kuullessasi mielenkiintoisen aseman 2 kHz radioamatöörialueen alapuolella, voit ilman muuta siirtää lähettimesi em. taajuudelle pitääksesi kyseisen aseman kanssa radioamatööriyhteyden.
07007 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuudella 29699 kHz saa käyttää alempaa sivunauhalähetettä (LSB).
07018 Oikein Väärin Ei vastausta Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden vaimennuksen pitää olla vähintään 40 dB verrattuna lähettimen ulostulotehoon.
07041 Oikein Väärin Ei vastausta Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi myöntää perusluokan radioamatöörille luvan käyttää normaaleja raja-arvoja suurempaa lähetystehoa.
07027 Oikein Väärin Ei vastausta Suurin sallittu modulaatiohuipputeho on perusluokan HF-alueen SSB-lähetyksissä 120 W.
07045 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman aiheuttamat harhalähetteet on pidettävä niin pienenä kuin suinkin mahdollista.
HÄIRIÖT
08091 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä radioamatöörimääräysten lisäksi häiriöiden poistamiseksi.
08097 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden poistamiseksi.
TARKASTUS
09006 Oikein Väärin Ei vastausta Käytät kaverisi radioasemaa hänen ollessa lomalla Espanjassa. Radioamatööriaseman tarkastuksen sattuessa sinun pitää esittää kaverisi radioamatöörilupa tarkastajalle.
09020 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tarkastajalla on radioamatöörimääräysten mukaan oikeus ottaa radioamatööriaseman haltijan pätevyystodistus pois välittömästi, jos päiväkirjaa ei voida esittää.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01073 Oikein Väärin Ei vastausta SA on Etelä-Amerikan maanosatunnus.
01049 Oikein Väärin Ei vastausta I on Irlannin maatunnus.
01074 Oikein Väärin Ei vastausta NA on Etelä-Amerikan maanosatunnus.
UTC-AIKA
02002 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit käyttävät yleisesti Suomen aikaa.
RST-JÄRJESTELMÄ
03024 Oikein Väärin Ei vastausta Raportissa S:n arvo voi vaihdella ainoastaan välillä 1-5.
03010 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit käyttävät pääsääntöisesti SINPO-järjestelmää vaihtaessaan raportteja.
Q-LYHENTEET
04033 Oikein Väärin Ei vastausta QSY tarkoittaa "Siirtykää lähettämään toiselle taajuudelle"
04038 Oikein Väärin Ei vastausta QTH tarkoittaa "Oikea aika on ..."
04026 Oikein Väärin Ei vastausta QRX tarkoittaa "Olen valmis"
SANOJEN LYHENTEET
05048 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjoitettavat lähetystavat ns. digimodet ovat myös eräänlaista sähkötysliikennettä ja lyhenteiden käyttö on järkevää.
05014 Oikein Väärin Ei vastausta CW tarkoittaa sähke.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06048 Oikein Väärin Ei vastausta Häiriötapausten selvittämiseksi radioamatööri saa luovuttaa tunnistamiseen tarvittavat tiedot Viestintävirastolle, vaikka viestiä ei olisi tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi.
06110 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintä on sallittu ainoastaan käyttäen em. viestinnän välittämiseen tarkoitettua asemaa.
06056 Oikein Väärin Ei vastausta Vilpillisten hätäsanomien lähettäminen on kielletty.
06037 Oikein Väärin Ei vastausta Radioyhteyksiä ei saa pitää sellaisiin maihin, joissa kyseinen toiminta on virallisesti kielletty.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07039 Oikein Väärin Ei vastausta Yhteys toiseen asemaan saadaan vain vastaamalla toisen yleiskutsuun.
07084 Oikein Väärin Ei vastausta Pakettiradioyhteys OH4AB:hen otetaan käskyllä: "C OH4AB"+<RETURN>.
CEPT-LUPA
08006 Oikein Väärin Ei vastausta Vaikka kohdemaan telehallinto on hyväksynyt CEPT TR-61/01 suosituksen, työskentelyyn tarvitaan siitä huolimatta erillinen lupa.
AAKKOSNIMET
09046 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen W ITU-foneettinen aakkosnimi on "WASHINGTON".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10115 Oikein Väärin Ei vastausta On hyödyllistä esimerkiksi UHF-yhteyksissä käyttää asematunnuksen perässä esim. /7,jos asema sijaitsee tilapäisesti OH7-piirissä.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.