K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01087 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanoma on luettava hitaasti ja rauhallisesti ja sanat erotettava selvästi toisistaan.
01014 Oikein Väärin Ei vastausta Henkilöllä, joka on hädässä ja käyttää radioamatöörilähetintä hätäliikenteen aikana, pitää olla radioamatöörin pätevyystodistus.
01053 Oikein Väärin Ei vastausta Sanonta SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että hätäliikennettä johtava asema vaatii radiohiljaisuutta.
01031 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenteessä, joka hoidetaan puheella tulee aina käyttää vain englannin tai ranskan kieltä.
01045 Oikein Väärin Ei vastausta Henkilön, joka vastaanottaa hätäsanoman, pitää ryhtyä kaikkiin käytössään oleviin toimenpiteisiin avun saamiseksi hädässä oleville.
01080 Oikein Väärin Ei vastausta Hätämerkki SOS ja sitä seuraava hätäsanoma tulisi antaa sähkötyksellä hitaasti ja rauhallisesti.
01024 Oikein Väärin Ei vastausta Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki MAYDAY lausutaan kirjaimittain.
ASEMAN TURVALLISUUS
02031 Oikein Väärin Ei vastausta Antennin syöttöjohdon sijoituksesta ei tarvitse välittää, kunhan pikkulapset eivät ylety sen suurjännitteisiin osiin.
02005 Oikein Väärin Ei vastausta Vastaanottimen antennina saa käyttää esim. käytöstä poistettua piikkilanka-aitaa.
02016 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemaa rakennettaessa ei tarvitse huomioida käyttäjä turvallisuutta, sillä jokainen radioamatööri on itse vastuussa työskentelystään.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01215 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööritoistinasemalla tarkoitetaan laitetta, jota käytetään radioamatöörikilpailuissa toistamaan kilpakutsua.
01183 Oikein Väärin Ei vastausta Harhalähetteitä voidaan käyttää hyväksi lähettimen pääteasteen virittämisessä.
PÄTEVYYSTODISTUS
02035 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus ei oikeuta harjoittamaan muuta radioviestintää kuin radioamatööriviestintää.
02005 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistuksen antaa Viestintävirasto.
02057 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi törkeissä tapauksissa peruuttaa poliisi.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03063 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriluvasta ei peritä taajuusamaksua.
03037 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilupa voidaan myöntää mille tahansa yhdistykselle, kunhan yhdistys on rekisteröity.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04037 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasema saa yhteyden harvinaiseen DX:ään. Paikalla olevat kerhon jäsenet, joilta kyseinen maa puuttuu, saavat pitää yhteyden DX:n kanssa omilla kutsuillaan.
04034 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasemalla työskentelevän radioamatöörin on normaalisti käytettävä omaa tunnustaan.
04031 Oikein Väärin Ei vastausta Toinen radioamatööri työskentelee sinun asemallasi. Hänen on käytettävä työskentelyn aikana sinun tunnustasi.
TAAJUUSALUEET
05115 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 1810-1850 kHz käyttää 1500 W:n modulaatiohuipputehoa.
05195 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörimääräysten merkintä 'pex' tarkoittaa, että radioamatööreillä on oikeus käyttää taajuusaluetta, mutta alueella voi olla muitakin käyttäjiä.
05094 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 28000-29700 kHz.
05146 Oikein Väärin Ei vastausta IARU:n taajuusjako on kansainvälinen määräys ja siten ehdoton.
05126 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 50,0-50,5 MHz käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa.
05217 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja käyttörajoituksia.
05110 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 1240-1300 MHz.
05007 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusalueen 18068-18168 kHz käyttö on perusluokan radioamatööreiltä kielletty.
SUOMALAISET ALUKSET
06096 Oikein Väärin Ei vastausta Ilma-aluksen radioaseman antennien käyttäminen radioamatööriaseman antennina on sallittu ilma-aluksen päällikön luvalla.
06031 Oikein Väärin Ei vastausta Suomalaisella aluksella käytettävää radioamatööriasemaa koskevat kansainvälisillä vesialueilla Suomen telehallinnon määräykset.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07003 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokkalaisen sallitut korkeimmat tehot ilmoitetaan antennin säteilytehon mukaan.
07054 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman lähettimen taajuus voi tarvittaessa olla radioamatööreille osoitetun taajuuskaistan ulkopuolella.
07018 Oikein Väärin Ei vastausta Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden vaimennuksen pitää olla vähintään 40 dB verrattuna lähettimen ulostulotehoon.
07047 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli harhalähetteet määräysten mukaisista raja-arvoista huolimatta edelleen aiheuttavat häiriöitä muulle radioviestinnälle, niitä on edelleen vaimennettava 20 dB.
07028 Oikein Väärin Ei vastausta Suurin sallittu kantoaaltoteho on perusluokassa HF-alueella sähkötyksellä 120 W.
07013 Oikein Väärin Ei vastausta Sinun tulee aina käyttää suurinta sallittua ulostulotehoa, jotta kaikki kuulevat sinut parhaalla mahdollisella tavalla.
HÄIRIÖT
08084 Oikein Väärin Ei vastausta Häiriötilanteessa Viestintävirasto voi häiriön vakavuudesta riippuen ehdottaa toimenpiteitä häiriön vaikutusten rajoittamiseksi.
08046 Oikein Väärin Ei vastausta Häiriötilanteen yhteydessä radioamatööri ei koskaan joudu rajoittamaan häiriötä.
TARKASTUS
09014 Oikein Väärin Ei vastausta Virtalähteen (powerin) kytkentäkaavion on oltava saatavilla radioamatööriaseman mahdollista tarkastusta varten.
09011 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilupa on ainoa asiapaperi, jonka voi joutua esittämään radioamatööriaseman tarkastuksessa.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01048 Oikein Väärin Ei vastausta IK on Italian maatunnus.
01063 Oikein Väärin Ei vastausta As on Aasian maanosatunnus.
01068 Oikein Väärin Ei vastausta O on Euroopan maanosatunnus.
UTC-AIKA
02009 Oikein Väärin Ei vastausta UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on talviaikana kaksi tuntia.
RST-JÄRJESTELMÄ
03046 Oikein Väärin Ei vastausta Missään olosuhteissa T:n numeroarvoa ei korvata kirjaimella "A".
03039 Oikein Väärin Ei vastausta Raportissa S:n huonoin numeroarvo on 1.
Q-LYHENTEET
04052 Oikein Väärin Ei vastausta QSO OH2A tarkoittaa:"Onko teillä yhteys OH2A:n kanssa?"
04022 Oikein Väärin Ei vastausta QRT tarkoittaa "Minulla ei ole mitään teille".
04012 Oikein Väärin Ei vastausta QRL? tarkoittaa "Työskentelen. Pyydän älkää häiritkö."
SANOJEN LYHENTEET
05004 Oikein Väärin Ei vastausta AGN tarkoittaa aloitetaan alusta.
05041 Oikein Väärin Ei vastausta 73 tarkoittaa parhaat terveiset.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06071 Oikein Väärin Ei vastausta Televisiolähetysten yhteydessä saa lyhytaikaisesti lähettää testikuvaa kuvalähettimen virittämiseksi.
06101 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintää saa harjoittaa mm. sellainen henkilö, jolla on Viestintäviraston hyväksymä radioamatöörin pätevyystodistus.
06063 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörien TV-lähetysten tulee aina olla suunnattu toiselle radioamatööriasemalle.
06133 Oikein Väärin Ei vastausta Päiväkirjaan voi merkitä havaintoja mm. häiriöistä.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07065 Oikein Väärin Ei vastausta Puheviestintä voidaan jakaa CW- ja RTTY-viestintään.
07114 Oikein Väärin Ei vastausta Digimodeja käytettäessä ei käytetä lyhennettä CL.
CEPT-LUPA
08025 Oikein Väärin Ei vastausta CEPT-lupa oikeuttaa kaikkien radioamatööreille sallittujen taajuusalueiden käyttöön.
AAKKOSNIMET
09084 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen P suomenkielinen aakkosnimi on "PEKKA".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10105 Oikein Väärin Ei vastausta Käytettäessä radioamatööriasemaa esimerkiksi telttaillessa voi tunnuksen perään liittää /P.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.