K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01044 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli joku kuittaa hätäsanoman vastaanotetuksi voidaan kyseisen taajuuden kuuntelu lopettaa.
01025 Oikein Väärin Ei vastausta Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki SOS lausutaan kirjaimittain.
01063 Oikein Väärin Ei vastausta Hätätaajuudella voidaan hätäliikenteen aikana lähettää siihen kuulumattomia sanomia, mikäli ne eivät millään tavalla häiritse hätäliikennettä.
01034 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäkutsun kuultuaan on jokaisen lopetettava kyseisen taajuuden kuuntelu.
01042 Oikein Väärin Ei vastausta Sähkötyksellä annettava hätäsanoma pitää antaa suurimmalla mahdollisella sähkötysnopeudella.
01024 Oikein Väärin Ei vastausta Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki MAYDAY lausutaan kirjaimittain.
01060 Oikein Väärin Ei vastausta Sanonta SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
ASEMAN TURVALLISUUS
02033 Oikein Väärin Ei vastausta Antennin suurtaajuussäteily ei saa vaarantaa lähistöllä olevia kotieläimiä.
02001 Oikein Väärin Ei vastausta Lanka-antennin tulee olla vetolujuudeltaan riittävä.
02007 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin ei saa johtaa verkkojännitettä.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01071 Oikein Väärin Ei vastausta Pätevyystodistuksen juuri saanut radioamatööri voi ennen radioamatööriluvan saamista ostaa radioamatöörivastaanottimen ja pitää sitä hallussaan.
01039 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintä on aina radioviestintää.
PÄTEVYYSTODISTUS
02001 Oikein Väärin Ei vastausta Pätevyystodistuksen toinen nimitys on asemalupa.
02028 Oikein Väärin Ei vastausta Jos perusluokan radioamatööri käyttää ilman valvontaa yleisluokan radioamatöörin asemaa, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
02027 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa työskennellä ns. Second Operaattorina yleisluokan radioamatöörin asemalta yleisluokan oikeuksin, mikäli luvanhaltija on paikalla valvomassa.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03040 Oikein Väärin Ei vastausta Yhdistys ei voi saada radioamatöörilupaa, ellei jäsenenä ole vähintään viisi yleisluokan radioamatööriä.
03029 Oikein Väärin Ei vastausta Jos yleisluokan radioamatööri työskentelee perusluokan radioamatöörin asemalta, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04025 Oikein Väärin Ei vastausta Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää OH/LA1ABC.
04035 Oikein Väärin Ei vastausta Työskenneltäessä kerhoasemalla on kaikissa olosuhteissa käytettävä kyseisen kerhoaseman kutsumerkkiä.
04026 Oikein Väärin Ei vastausta Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää OH2/LA1ABC.
TAAJUUSALUEET
05197 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörimääräysten merkintä 'pex' tarkoittaa, että alue on varattu vain radioamatööriviestinnälle.
05032 Oikein Väärin Ei vastausta Kuulet taajuudella 3515 kHz muuta radioviestintää ja saat häätää sen taajuudelta, koska kyseessä on radioamatöörialue.
05073 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokkalainen saa liikennöidä taajuusvälillä 3500-3800 kHz.
05086 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokkalainen saa liikennöidä taajuusalueella 21000-21450 kHz.
05221 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz on voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
05185 Oikein Väärin Ei vastausta 144.150 - 144.500 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05066 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 430-440 MHz.
05134 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää sellaisia lähetelajeja, joiden vaatima kaistanleveys on 25 kHz.
SUOMALAISET ALUKSET
06066 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisissa ilma-aluksissa.
06123 Oikein Väärin Ei vastausta Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa yli 30 MHz:n taajuuksista käyttää vain radioamatööriviestinnälle ensisijaisin yksinoikeuksin varattuja taajuuksia.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07050 Oikein Väärin Ei vastausta On huolehdittava siitä, että lähettimen taajuus pysyy riittävän vakaana.
07002 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa määräysten mukaan käyttää puhelähetintä taajuusalueella 3510 - 3545 kHz, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07022 Oikein Väärin Ei vastausta Lähettimessä ei tarvitse olla taajuusasteikkoa, mikäli lähetystaajuus voidaan muulla tavalla luotettavasti määrätä.
07047 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli harhalähetteet määräysten mukaisista raja-arvoista huolimatta edelleen aiheuttavat häiriöitä muulle radioviestinnälle, niitä on edelleen vaimennettava 20 dB.
07055 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilähetteen kaistanleveys ei saa olla tarpeettoman suuri.
07005 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa HF-alueella lähettää 120 W:n kantoaaltotehoa.
HÄIRIÖT
08045 Oikein Väärin Ei vastausta Häiriötilanteen yhteydessä radioamatöörin ei tarvitse poistaa häiriötä, jos häiriö ei vaikuta muun radioviestinnän normaalilla kuuluvuus- tai näkyvyysalueella.
08052 Oikein Väärin Ei vastausta Häiriytyvän vastaanottimen teknisillä ominaisuuksilla on joskus merkitystä radiolain mukaisissa häiriötilanteissa.
TARKASTUS
09012 Oikein Väärin Ei vastausta Syöttöjohdon häviö eri taajuuksilla desibeleinä on tarvittaessa pystyttävä kertomaan radioamatööriaseman tarkastajalle.
09008 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman mahdollista tarkastusta varten riittää, kun esittää radioamatööriluvan ja radioaseman käyttäjän pätevyystodistuksen.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01053 Oikein Väärin Ei vastausta YL on Latvian maatunnus.
01026 Oikein Väärin Ei vastausta YL on Latvian maatunnus.
01017 Oikein Väärin Ei vastausta OZ on Belgian maatunnus.
UTC-AIKA
02012 Oikein Väärin Ei vastausta Suomen aika on aina jäljessä UTC-aikaa.
RST-JÄRJESTELMÄ
03008 Oikein Väärin Ei vastausta Raporttia ei missään olosuhteissa toisteta edes pyynnöstä.
03014 Oikein Väärin Ei vastausta Numeroraporttia ei koskaan täydennetä kirjaimin.
Q-LYHENTEET
04011 Oikein Väärin Ei vastausta QRL? tarkoittaa "Työskentelettekö?" tai "Onko taajuus varattu?"
04001 Oikein Väärin Ei vastausta Q-lyhenteet ovat aina kolmikirjaimisia.
04055 Oikein Väärin Ei vastausta Q-lyhenteitä ei tule käyttää ns. digitaalimodeilla työskennellessä.
SANOJEN LYHENTEET
05022 Oikein Väärin Ei vastausta ES tarkoittaa edellinen sanoma.
05016 Oikein Väärin Ei vastausta DE tarkoittaa tuolla.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06085 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriliikenteessä tunnukset voi jättää mainitsematta, mikäli vasta-asema on yleisesti tunnettu.
06015 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintää saa harjoittaa vain toisten radioamatöörien kanssa.
06061 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa lähettimellään harjoittaa yleisradioviestintää.
06103 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintää saa harjoittaa mm. sellainen henkilö, joka todistettavasti on kuunnellut radioamatöörilähetyksiä vähintään viiden vuoden ajan.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07018 Oikein Väärin Ei vastausta K annetaan kuunneltaessa tiettyä asemaa.
07010 Oikein Väärin Ei vastausta CL tarkoittaa yhteyden loppua.
CEPT-LUPA
08003 Oikein Väärin Ei vastausta CEPT-lupaa voidaan käyttää väliaikaisen radioamatööriaseman pystyttämiseen ulkomailla.
AAKKOSNIMET
09107 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen Ö suomenkielinen aakkosnimi on "ÖLJY".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10115 Oikein Väärin Ei vastausta On hyödyllistä esimerkiksi UHF-yhteyksissä käyttää asematunnuksen perässä esim. /7,jos asema sijaitsee tilapäisesti OH7-piirissä.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.