K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01059 Oikein Väärin Ei vastausta Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
01003 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne pitää aina aloittaa, mikäli kulkuneuvoa ja siinä olevia ihmisiä uhkaa vaara ja kun tämän vuoksi saatetaan joutua tilanteeseen, jossa voidaan tarvita apua.
01026 Oikein Väärin Ei vastausta Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki MAYDAY lausutaan sanana "medee" tai "meidei".
01055 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne päättyy silloin, kun hätäsanoma on lähetetty ja kuitattu vastaanotetuksi.
01005 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne voidaan aloittaa, kun todetaan liikenne- tai muu onnettomuus tapahtuneeksi ja paikalla on vakavasti loukkaantuneita henkilöitä.
01013 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikennettä saa harjoitella ilman radiolähettimiä ja -vastaanottimia esim. luokkahuoneessa.
01035 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäkutsun kuultuaan jokaisen on lopetettava lähettäminen kyseisellä taajuudella.
ASEMAN TURVALLISUUS
02038 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin ei saa johtaa pientaajuisia vaihtojännitteitä.
02013 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilähetteen kaistanleveys voi olla tarvittavaa suurempi edellyttäen, ettei tästä aiheudu häiriötä muille saman taajuusalueen käyttäjille.
02011 Oikein Väärin Ei vastausta Antennin syöttöjohtoon ei saa johtaa vaarallisia tasajännitteitä.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01184 Oikein Väärin Ei vastausta Harhalähetteisiin kuuluu huonosta avainnuspiiristä aiheutunut ns. klikki.
01070 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemaa saa käyttää vain radioamatööriviestinnässä. Ainoa poikkeus tästä ehdottomasta säännöstä on hätäviestintä.
PÄTEVYYSTODISTUS
02020 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa pitämään hallussa lähetinlaitteita.
02040 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatöörin on noudatettava perusluokan rajoituksia työskennellessään yleisluokan radioamatöörin asemalta ilman yleisluokkalaisen valvontaa.
02014 Oikein Väärin Ei vastausta SRAL antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat myöntää Viestintävirasto.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03014 Oikein Väärin Ei vastausta Yksityishenkilö saa pitää hallussa ja käyttää omaa radioamatööriasemaa vain, jos hänellä on sekä radioamatöörin pätevyystodistus että radioamatööriaseman lupa.
03077 Oikein Väärin Ei vastausta Suomen Radioamatööriliiton jäsenmaksu kattaa myös vuotuisen taajuusmaksun.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04029 Oikein Väärin Ei vastausta Työskentelet toisen radioamatöörin asemalla. Sinun on käytettävä työskentelyn aikana kyseisen aseman tunnusta oman tunnuksesi sijasta.
04002 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tunnuksena käytettävän kutsumerkin määrää Suomen Radioamatööriliitto ry.
04026 Oikein Väärin Ei vastausta Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää OH2/LA1ABC.
TAAJUUSALUEET
05132 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 200 W:n modulaatiohuipputehoa.
05208 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz.
05042 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saavat lähettää morsesähkötyksellä taajuusalueella 14000-14350 kHz.
05160 Oikein Väärin Ei vastausta 18068 - 18168 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05224 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusalueella 70,225 - 70,300 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
05157 Oikein Väärin Ei vastausta 14000 - 14070 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05151 Oikein Väärin Ei vastausta Erikoisryhmille varattuja pistetaajuuksia ei tulisi käyttää muuhun kuin kyseiseen tarkoitukseen.
05014 Oikein Väärin Ei vastausta Suurin sallittu lähetysteho perusluokan radioamatööreillä on lähetyslajista riippumatta aina ilmoitettu modulaatiohuipputehona.
SUOMALAISET ALUKSET
06057 Oikein Väärin Ei vastausta Aluksella olevan radioamatööriaseman hallussapitoon tarvitaan aina aluksen varustamon lupa.
06015 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella riittää kirjallinen sopimus aluksen varustamon kanssa.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07030 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman suurin sallittu lähetysteho määräytyy kantoaaltotehon mukaan, mikäli kyseisen lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 60 dB.
07001 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatöörin SSB- eli J3E-lähetteen suurin sallittu teho on 120 W taajuusalueella 28200-29700 kHz.
07044 Oikein Väärin Ei vastausta Käytä aina suurinta sallittua tehoa, jotta kaikki varmasti kuulevat sinut.
07055 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilähetteen kaistanleveys ei saa olla tarpeettoman suuri.
07050 Oikein Väärin Ei vastausta On huolehdittava siitä, että lähettimen taajuus pysyy riittävän vakaana.
07052 Oikein Väärin Ei vastausta Kaikissa käyttöolosuhteissa radioamatööriaseman lähete on pidettävä radioamatööriviestinnälle osoitetun taajuusalueen sisällä.
HÄIRIÖT
08062 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin asiana ei ole häiriön poistaminen, jos muun liikenteen vastaanotin häiriytyy puutteellisen häiriönsietokyvyn vuoksi.
08093 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintäviraston radioamatöörimääräysten lisäksi antamat erityismääräykset takaavat häiriöiden välttämisen kaikissa käyttöolosuhteissa.
TARKASTUS
09001 Oikein Väärin Ei vastausta Radiolain mukaan radioamatööriasema voidaan tarkastaa vain päivällä virka-aikana.
09012 Oikein Väärin Ei vastausta Syöttöjohdon häviö eri taajuuksilla desibeleinä on tarvittaessa pystyttävä kertomaan radioamatööriaseman tarkastajalle.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01051 Oikein Väärin Ei vastausta N on Japanin maatunnus.
01049 Oikein Väärin Ei vastausta I on Irlannin maatunnus.
01057 Oikein Väärin Ei vastausta ES on Viron maatunnus.
UTC-AIKA
02008 Oikein Väärin Ei vastausta UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on kesäaikana kaksi tuntia.
RST-JÄRJESTELMÄ
03050 Oikein Väärin Ei vastausta RST-raporttia ei voi tarkentaa lisäämällä numerosarjan loppuun kirjain.
03060 Oikein Väärin Ei vastausta Kuulet sähkötyksen tahdissa vastaanottimessa "naksahteluja" kuuntelutaajuuden molemmin puolin. Kyseessä on ilmeisesti "avainklikki". Liität raportin perään kirjaimen C.
Q-LYHENTEET
04042 Oikein Väärin Ei vastausta Q-lyhenteiden täydentäminen ei ole mahdollista.
04028 Oikein Väärin Ei vastausta QRZ? tarkoittaa "Vaihteleeko merkkieni voimakkuus?"
04010 Oikein Väärin Ei vastausta QRL tarkoittaa "Lähetystänne häiritään"
SANOJEN LYHENTEET
05043 Oikein Väärin Ei vastausta RX tarkoittaa lähetin
05046 Oikein Väärin Ei vastausta Lyhenteitä ei käytetä ns. digimodeilla työskennellessä
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06063 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörien TV-lähetysten tulee aina olla suunnattu toiselle radioamatööriasemalle.
06111 Oikein Väärin Ei vastausta Jos kysymyksessä on ihmishengen välitön pelastaminen, radioamatööri saa olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
06021 Oikein Väärin Ei vastausta Ihmishengen pelastamiseksi radioamatööri saa olla yhteydessä muunkin radioviestinnän asemaan.
06105 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saavat liikennöidä ainoastaan keskenään. Hätäviestintä ja viranomaisen johtama pelastuspalveluharjoitus ovat ainoa poikkeus tästä ehdottomasta säännöstä.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07051 Oikein Väärin Ei vastausta OH2A:n vastaus OH2C:n yleiskutsuun voisi olla esim. seuraavanlainen:"OH2A DE OH2C OH2C K".
07019 Oikein Väärin Ei vastausta K annetaan kuunneltaessa yleisesti.
CEPT-LUPA
08030 Oikein Väärin Ei vastausta CEPT-lupa kelpaa sellaisenaan kaikissa maissa.
AAKKOSNIMET
09036 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen R ITU-foneettinen aakkosnimi on "RADIO".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10118 Oikein Väärin Ei vastausta Suomessa kutsumerkin piirinumero ei välttämättä kerro aseman sijaintia Manner-Suomen alueella.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.