K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01064 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne ei saa häiritä taajuudella olevaa muuta radioliikennettä.
01047 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli joku kuittaa hätäsanoman vastaanotetuksi, ei muiden tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin hädässä olevan auttamiseksi.
01033 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäkutsun tarkoituksena on valmistaa sen kuulijat tulevaan hätäsanomaan.
01004 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne on aina ja ehdottomasti aloitettava, kun todetaan liikenne- tai muu onnettomuus tapahtuneeksi.
01048 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli muita tapoja avun saamiseksi hädässä olevalle ei ole, voidaan hätäsanoma välittää radiolla edelleen.
01092 Oikein Väärin Ei vastausta Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että hädässä olija tai hätäliikennettä johtava asema vaatii radiohiljaisuutta.
01043 Oikein Väärin Ei vastausta Jokaisen, joka on kuullut hätäsanoman, pitää välittömästi kuitata tämä sanoma vastaanotetuksi.
ASEMAN TURVALLISUUS
02013 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilähetteen kaistanleveys voi olla tarvittavaa suurempi edellyttäen, ettei tästä aiheudu häiriötä muille saman taajuusalueen käyttäjille.
02035 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin saa johtaa vaaratonta tasajännitettä, jota käytetään esim. mastoreleen ohjaamiseen.
02004 Oikein Väärin Ei vastausta Lähettimen verkkojohtoon on tarvittaessa laitettava sopivia piirejä, joilla suurtaajuuden pääsy sähköverkkoon estyy.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01163 Oikein Väärin Ei vastausta Kantoaaltoteho on teho, joka nähdään SWR-mittarista puhelähetyksen aikana.
01014 Oikein Väärin Ei vastausta Modulaatiohuipputeholla tarkoitetaan antennin syöttöjohdon yläpäässä mitattua suurinta tehoa.
PÄTEVYYSTODISTUS
02057 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi törkeissä tapauksissa peruuttaa poliisi.
02007 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan antaa vain henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut radioamatöörin pätevyystutkinnon.
02048 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriksi voi kutsua itseään kuka tahansa henkilö, joka on joskus harjoitellut radioamatööriviestintää pätevyystodistuksen omaavan radioamatöörin välittömässä valvonnassa.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03026 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa työskennellä perusluokan radioamatöörin asemalta, vaikka tällä ei olisikaan radioamatöörilupaa.
03002 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriluvan myöntää Itellan verkkokauppa.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04034 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasemalla työskentelevän radioamatöörin on normaalisti käytettävä omaa tunnustaan.
04037 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasema saa yhteyden harvinaiseen DX:ään. Paikalla olevat kerhon jäsenet, joilta kyseinen maa puuttuu, saavat pitää yhteyden DX:n kanssa omilla kutsuillaan.
04039 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestinnässä voi tulla yllättäviä tilanteita, joissa radioamatööriasema saa käyttää muutakin kuin omaa kutsumerkkiään.
TAAJUUSALUEET
05141 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa yli 432 MHz:n sallituilla taajuusalueilla käyttää 50 W:n kantoaaltotehoa.
05040 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuusväliä 21000-22000 kHz.
05120 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusalueella 10100-10150 kHz saa käyttää datalähetystä, jonka kaistanleveys on enintään 1 kHz.
05138 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 100 W:n kantoaaltotehoa.
05148 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusjakosuosituksen antaa Kansainvälinen televiestintäliitto ITU.
05198 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä on vain toissijainen oikeus käyttää taajuusaluetta. Muuta viestintää ei saa häiritä.
05021 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 50,0-52,0 MHz kaikilla määräysten sallimilla lähetelajeilla.
05181 Oikein Väärin Ei vastausta 24930 - 24990 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
SUOMALAISET ALUKSET
06011 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman käyttämiseen aluksella tarvitaan Viestintäviraston ja aluksen päällikön erityiset luvat.
06122 Oikein Väärin Ei vastausta Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia yli 30 MHz:n radioamatööriviestinnälle sallittuja taajuuksia.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07022 Oikein Väärin Ei vastausta Lähettimessä ei tarvitse olla taajuusasteikkoa, mikäli lähetystaajuus voidaan muulla tavalla luotettavasti määrätä.
07046 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman harhalähetteistä ei tarvitse välittää, jos aseman haltijalla on radioamatöörilupa.
07021 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilähettimen lähetystaajuuden on pysyttävä mahdollisimman vakaana.
07018 Oikein Väärin Ei vastausta Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden vaimennuksen pitää olla vähintään 40 dB verrattuna lähettimen ulostulotehoon.
07053 Oikein Väärin Ei vastausta Kuullessasi mielenkiintoisen aseman 2 kHz radioamatöörialueen alapuolella, voit ilman muuta siirtää lähettimesi em. taajuudelle pitääksesi kyseisen aseman kanssa radioamatööriyhteyden.
07007 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuudella 29699 kHz saa käyttää alempaa sivunauhalähetettä (LSB).
HÄIRIÖT
08064 Oikein Väärin Ei vastausta Häiriötilanteeseen liittyvän radioamatöörin velvollisuutena on kaikissa tapauksissa neuvotella häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
08025 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman lähetys voidaan eräissä tilanteissa joutua keskeyttämään.
TARKASTUS
09018 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tarkastaja ei voi tehdä huomautusta tehdasvalmisteisista laitteista, koska vastuu on silloin valmistajalla.
09015 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tarkastuksessa ilmenevistä puutteista voi saada huomautuksia Viestintäviraston tarkastajalta.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01015 Oikein Väärin Ei vastausta OK on Tsekinmaan maatunnus.
01004 Oikein Väärin Ei vastausta F on Englannin maatunnus.
01083 Oikein Väärin Ei vastausta Suomen maantunnus on OE.
UTC-AIKA
02010 Oikein Väärin Ei vastausta UTC-ajan ja Suomen ajan välinen ero on talviaikana kolme tuntia.
RST-JÄRJESTELMÄ
03024 Oikein Väärin Ei vastausta Raportissa S:n arvo voi vaihdella ainoastaan välillä 1-5.
03059 Oikein Väärin Ei vastausta S-mittarisi ei näytä mitään signaalivoimakkuutta, vaikka asema tulee täysin luettavasti. RST-raportti voi tällöin olla esim. 509.
Q-LYHENTEET
04018 Oikein Väärin Ei vastausta QRS tarkoittaa "Lähettäkää nopeammin".
04046 Oikein Väärin Ei vastausta Q-lyhenteet sopivat hyvin käytettäväksi myös ns. digimodeilla liikennöitäessä.
04033 Oikein Väärin Ei vastausta QSY tarkoittaa "Siirtykää lähettämään toiselle taajuudelle"
SANOJEN LYHENTEET
05045 Oikein Väärin Ei vastausta Lyhenteitä kannattaa käyttää ns. digimodeilla työskennellessä
05021 Oikein Väärin Ei vastausta ES tarkoittaa ja.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06047 Oikein Väärin Ei vastausta Kaikki radioamatööriasemalla vastaanotetut viestit saa vapaasti tallentaa tai käyttää niiden sisältöä hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.
06015 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintää saa harjoittaa vain toisten radioamatöörien kanssa.
06005 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilähetykset katsotaan sellaisiksi, että ne on tarkoitettu yleisesti vastaanotettaviksi.
06082 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestinnässä aseman tunnus on lähetettävä kaikissa tapauksissa ainakin yhteyden alussa.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07067 Oikein Väärin Ei vastausta Radiokanavia ei voi jakaa simplex- ja duplexkanaviin.
07012 Oikein Väärin Ei vastausta SK tarkoittaa "Suljen asemani".
CEPT-LUPA
08011 Oikein Väärin Ei vastausta Kiinteän aseman pystyttäminen CEPT-luvan turvin ei ole sallittua kohdemaassa työskenneltäessä.
AAKKOSNIMET
09059 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen D suomenkielinen aakkosnimi on "DAVID".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10106 Oikein Väärin Ei vastausta Käytettäessä radioamatööriasemaa kiinteästä sijaintipaikasta, mutta toisesta maakunnasta suositellaan käytettäväksi asematunnuksen perässä lisämerkkiä /P.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.