K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01017 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri, joka on hädässä, saa tarvittaessa ylittää pätevyystodistuksensa oikeudet esim. lähetystehon suhteen.
01070 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanoman saa lähettää siitä huolimatta, että se saattaisi häiritä muuta radioviestintää.
01037 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäkutsuun sisältyy vain hätämerkki ja lähettävän aseman tunniste. Muut tiedot sisältyvät hätäkutsun jälkeen lähetettävään hätäsanomaan.
01010 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikennettä voidaan harjoitella radiolla, mikäli siitä ilmoitetaan Viestintävirastolle vähintään 2 viikkoa ennen harjoituksen alkua.
01075 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanomia ei saa lähettää radioamatööritoistinasemien kautta.
01042 Oikein Väärin Ei vastausta Sähkötyksellä annettava hätäsanoma pitää antaa suurimmalla mahdollisella sähkötysnopeudella.
01054 Oikein Väärin Ei vastausta Sanonta SEELONCE DISTRESS tässä OH2XYZ tarkoittaa, että muu kuin hätäliikennettä johtava asema OH2XYZ vaatii radiohiljaisuutta.
ASEMAN TURVALLISUUS
02032 Oikein Väärin Ei vastausta Antennin suurtaajuussäteily ei saa vaarantaa lähistöllä asuvia ihmisiä.
02005 Oikein Väärin Ei vastausta Vastaanottimen antennina saa käyttää esim. käytöstä poistettua piikkilanka-aitaa.
02006 Oikein Väärin Ei vastausta Antennimastoon tulee tarvittaessa asentaa suurjännitteestä varoittava kilpi.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01185 Oikein Väärin Ei vastausta Harhalähetteet ovat lähetystaajuuden ulkopuolelle sijoittuvia häiriölähetteitä.
01143 Oikein Väärin Ei vastausta Harhalähetteiden tason pienentäminen ei välttämättä vaikuta informaation siirtoon.
PÄTEVYYSTODISTUS
02065 Oikein Väärin Ei vastausta Kuka tahansa saa harjoittaa radioamatööriviestintää jonkun radioamatöörin asemalta, jos aseman haltijalla on voimassa oleva radioamatöörilupa ja radioamatööri valvoo työskentelyä.
02016 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan antaa vain sellaiselle henkilölle, jolla on voimassa oleva radioamatöörilupa.
02066 Oikein Väärin Ei vastausta Kuka tahansa saa harjoittaa radioamatööriviestintää omin päin jonkun radioamatöörin asemalta, jos tällä on voimassa oleva radioamatöörilupa.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03088 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilupa koskee vain sitä henkilöä, joka on merkitty luvanhaltijaksi. Luvanhaltijan vastuulla muukin radioamatööri tai luvanhaltijan välittömässä valvonnassa kuka tahansa muukin henkilö (Second Operator) saa käyttää asemaa.
03023 Oikein Väärin Ei vastausta Suomen Radioamatööriliitto antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat myöntää Viestintävirasto.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04026 Oikein Väärin Ei vastausta Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää OH2/LA1ABC.
04038 Oikein Väärin Ei vastausta Väärän kutsun käyttö on kaikissa olosuhteissa kielletty.
04035 Oikein Väärin Ei vastausta Työskenneltäessä kerhoasemalla on kaikissa olosuhteissa käytettävä kyseisen kerhoaseman kutsumerkkiä.
TAAJUUSALUEET
05174 Oikein Väärin Ei vastausta 7000 - 7200 kHz ei IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05025 Oikein Väärin Ei vastausta Suurin sallittu modulaatiohuipputeho 50 MHz:n taajuusalueella on 200 W ja käsittää kaikki läheteluokat.
05084 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 18068-18168 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
05064 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokkalainen saa käyttää 30 W:n kantoaaltotehoa taajuusalueella 435-438 MHz.
05190 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööreillä on oikeus käyttää taajuusaluetta, mutta alueen muulle radioviestinnälle ei saa aiheuttaa häiriöitä.
05109 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 435-438 MHz.
05112 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörisatelliittiviestinnässä saa käyttää taajuusväliä 1260-1270 MHz.
05021 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 50,0-52,0 MHz kaikilla määräysten sallimilla lähetelajeilla.
SUOMALAISET ALUKSET
06085 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa minkä tahansa valtion ilmatilassa.
06122 Oikein Väärin Ei vastausta Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia yli 30 MHz:n radioamatööriviestinnälle sallittuja taajuuksia.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07056 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman lähetteen kaistanleveys ei saa olla tarpeettoman suuri käytettyyn läheteluokkaan nähden.
07008 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin on varmistettava, että kantoaalto- ja modulaatiohuipputehon lisäksi myöskään antennin säteilyteho ei ylity.
07057 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman lähetteen kaistanleveyden tulee olla mahdollisimman suuri, jotta se löytyy taajuusalueelta helpommin.
07030 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman suurin sallittu lähetysteho määräytyy kantoaaltotehon mukaan, mikäli kyseisen lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 60 dB.
07054 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman lähettimen taajuus voi tarvittaessa olla radioamatööreille osoitetun taajuuskaistan ulkopuolella.
07018 Oikein Väärin Ei vastausta Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden vaimennuksen pitää olla vähintään 40 dB verrattuna lähettimen ulostulotehoon.
HÄIRIÖT
08072 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri voi joutua häiriötilanteessa neuvottelemaan häiriöiden poistamisesta ja lisäksi avustamaan tarvittavissa toimenpiteissä.
08022 Oikein Väärin Ei vastausta Ainoastaan yleisluokan radioamatöörillä on oikeus käyttää radioamatööriasemaa häiritsemiseen.
TARKASTUS
09021 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tarkastaja voi velvoittaa radioamatööriä ryhtymään toimenpiteisiin.
09012 Oikein Väärin Ei vastausta Syöttöjohdon häviö eri taajuuksilla desibeleinä on tarvittaessa pystyttävä kertomaan radioamatööriaseman tarkastajalle.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01023 Oikein Väärin Ei vastausta LY on Puolan maatunnus.
01047 Oikein Väärin Ei vastausta OG on Unkarin maatunnus.
01043 Oikein Väärin Ei vastausta EI on Espanjan maatunnus.
UTC-AIKA
02015 Oikein Väärin Ei vastausta Muutettaessa UTC-aikaa Suomen ajaksi päivämäärä saattaa muuttua.
RST-JÄRJESTELMÄ
03060 Oikein Väärin Ei vastausta Kuulet sähkötyksen tahdissa vastaanottimessa "naksahteluja" kuuntelutaajuuden molemmin puolin. Kyseessä on ilmeisesti "avainklikki". Liität raportin perään kirjaimen C.
03028 Oikein Väärin Ei vastausta Raportissa R:n arvo ilmaisee vasta-aseman äänenlaatua.
Q-LYHENTEET
04024 Oikein Väärin Ei vastausta QRT? tarkoittaa "Onko teillä jotain minulle?"
04012 Oikein Väärin Ei vastausta QRL? tarkoittaa "Työskentelen. Pyydän älkää häiritkö."
04033 Oikein Väärin Ei vastausta QSY tarkoittaa "Siirtykää lähettämään toiselle taajuudelle"
SANOJEN LYHENTEET
05036 Oikein Väärin Ei vastausta SRI tarkoittaa ei se mitään.
05022 Oikein Väärin Ei vastausta ES tarkoittaa edellinen sanoma.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06012 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintää saa harjoittaa henkilö, jolla on Viestintäviraston myöntämä tai hyväksymä radioamatöörilupa.
06127 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemalla on hyödyllistä pitää päiväkirjaa.
06117 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemalta lähetetyistä viesteistä saa periä kohtuullisen korvauksen.
06098 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintää voi tietyin edellytyksin harjoitella kuka tahansa.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07041 Oikein Väärin Ei vastausta Yleiskutsu ja suunnattu yleiskutsu ovat sama asia.
07030 Oikein Väärin Ei vastausta Tavallisessa yhteydessä ei kerrota omaa nimeä.
CEPT-LUPA
08039 Oikein Väärin Ei vastausta OH2A:n työskennellessä Englannissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta G/OH2A/M.
AAKKOSNIMET
09094 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen U suomenkielinen aakkosnimi on "UUNO".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10115 Oikein Väärin Ei vastausta On hyödyllistä esimerkiksi UHF-yhteyksissä käyttää asematunnuksen perässä esim. /7,jos asema sijaitsee tilapäisesti OH7-piirissä.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.