K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01052 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli hätäliikenteen kestäessä joku muu asiaan aikaisemmin puuttumaton voi antaa apuaan, hän saa tulla hätäliikenteeseen mukaan.
01058 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne lopetetaan sanomalla SEELONCE FEENEE.
01022 Oikein Väärin Ei vastausta Hätämerkki on puheella kirjaimet SOS lausuttuna ITU-foneettisin aakkosnimin.
01059 Oikein Väärin Ei vastausta Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
01076 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanomia lähettävä radioasema pitää olla tarkoitukseen hyväksytty.
01056 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne päättyy silloin, kun avun saanti on varmistunut.
01005 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne voidaan aloittaa, kun todetaan liikenne- tai muu onnettomuus tapahtuneeksi ja paikalla on vakavasti loukkaantuneita henkilöitä.
ASEMAN TURVALLISUUS
02037 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin voi johtaa pientaajuista vaihtojännitettä, jota käytetään esim. antenniroottorin pyörittämiseen.
02007 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin ei saa johtaa verkkojännitettä.
02009 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin ei saa johtaa vaarallisia tasajännitteitä.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01128 Oikein Väärin Ei vastausta Radioaseman kantoaaltoteho mitataan modulaation alinta taajuuskomponenttia vastaavana ajanjaksona.
01182 Oikein Väärin Ei vastausta Harhalähetteitä ovat muun muassa lähetteet, jotka syntyvät sekoitustuloksina vieraan lähettimen signaalin kanssa.
PÄTEVYYSTODISTUS
02033 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa eräissä tapauksissa harjoittamaan radioamatööriviestintää radioamatöörimääräysten vastaisesti.
02004 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistuksen antaa SRAL.
02036 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus oikeuttaa harjoittamaan radioamatööriviestintää vain kyseistä pätevyysluokkaa koskevin oikeuksin.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03065 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilupa on elinikäinen. Viestintävirasto voi kuitenkin peruuttaa sen radiolaissa mainituilla perusteilla.
03021 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriluvan myöntää Suomen Radioamatööriliitto.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04027 Oikein Väärin Ei vastausta Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää LA1ABC/OH.
04002 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tunnuksena käytettävän kutsumerkin määrää Suomen Radioamatööriliitto ry.
04043 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tunnuksena käytetään kutsumerkkiä, jonka Viestintävirasto määrää.
TAAJUUSALUEET
05211 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan ja perusluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusvälillä 70,175 - 70,225 MHz.
05054 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa määräysten mukaan lähettää koko taajuusalueella 28000-29700 kHz puheella, vaikkakaan se ei ole IARU:n suosituksen mukaista.
05084 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 18068-18168 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
05087 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokkalainen saa käyttää taajuusaluetta 21000-21450 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
05047 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saa työskennellä radioamatöörisatelliitin välityksellä taajuusalueella 1260-1270 MHz.
05009 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman lähetteen suurin sallittu kaistanleveys taajuusalueilla 18068-18168 kHz ja 24890-24990 kHz on 8 kHz.
05206 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz.
05169 Oikein Väärin Ei vastausta 432.000 - 432.150 MHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
SUOMALAISET ALUKSET
06099 Oikein Väärin Ei vastausta Ilma-aluksen radioaseman varavastaanottimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on sallittu.
06122 Oikein Väärin Ei vastausta Ilma-aluksen radioamatööriasemalla saa käyttää kaikkia yli 30 MHz:n radioamatööriviestinnälle sallittuja taajuuksia.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07019 Oikein Väärin Ei vastausta Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden huipputeho saa olla enintään 10 mW.
07010 Oikein Väärin Ei vastausta Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi kokeilua varten oikeuttaa yleisluokan radioamatöörin käyttämään yli 1500 W:n kantoaaltotehoa.
07001 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatöörin SSB- eli J3E-lähetteen suurin sallittu teho on 120 W taajuusalueella 28200-29700 kHz.
07059 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilaitteiden liittäminen yleiseen televerkkoon on kaikissa olosuhteissa ehdottomasti kielletty.
07023 Oikein Väärin Ei vastausta Puhelähetykseen saa määräysten mukaan käyttää taajuusaluetta 28200-29700 kHz, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07057 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman lähetteen kaistanleveyden tulee olla mahdollisimman suuri, jotta se löytyy taajuusalueelta helpommin.
HÄIRIÖT
08025 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman lähetys voidaan eräissä tilanteissa joutua keskeyttämään.
08082 Oikein Väärin Ei vastausta Häiriötilanteessa Viestintävirasto ei voi missään tapauksessa ehdottaa toimenpiteitä häiriön poistamiseksi.
TARKASTUS
09018 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tarkastaja ei voi tehdä huomautusta tehdasvalmisteisista laitteista, koska vastuu on silloin valmistajalla.
09010 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilupa on pyydettäessä esitettävä radioamatööriaseman tarkastuksessa.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01074 Oikein Väärin Ei vastausta NA on Etelä-Amerikan maanosatunnus.
01041 Oikein Väärin Ei vastausta Espanjan maatunnus voi olla EU.
01029 Oikein Väärin Ei vastausta ES on Yhdysvaltojen maatunnus.
UTC-AIKA
02004 Oikein Väärin Ei vastausta Suosituksen mukaan kansainvälisissä radioyhteyksissä käytetään yhteyden aloittavan aseman aikavyöhykkeen aikaa.
RST-JÄRJESTELMÄ
03059 Oikein Väärin Ei vastausta S-mittarisi ei näytä mitään signaalivoimakkuutta, vaikka asema tulee täysin luettavasti. RST-raportti voi tällöin olla esim. 509.
03030 Oikein Väärin Ei vastausta Raportissa S:n arvo ilmaisee vastaanotetun äänen laatua.
Q-LYHENTEET
04016 Oikein Väärin Ei vastausta QRM? tarkoittaa "Lähetystänne häiritään".
04042 Oikein Väärin Ei vastausta Q-lyhenteiden täydentäminen ei ole mahdollista.
04030 Oikein Väärin Ei vastausta QSL radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Asemapäiväkirja".
SANOJEN LYHENTEET
05001 Oikein Väärin Ei vastausta ABT tarkoittaa noin, suunnilleen.
05002 Oikein Väärin Ei vastausta ABT tarkoittaa tarkasti.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06011 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintää saa harjoittaa henkilö, jolla on Viestintäviraston antama tai hyväksymä radioamatöörin pätevyystodistus.
06039 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriyhteyksien pitäminen maihin, joiden telehallinto ei tällaista salli, on radioamatöörimääräysten mukaisesti kielletty.
06023 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri ei missään olosuhteissa saa olla yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
06034 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemalta ei saa lähettää tiedotusta, josta on suoritettu jokin korvaus.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07015 Oikein Väärin Ei vastausta SK annetaan ennen kutsumerkkejä.
07070 Oikein Väärin Ei vastausta Duplexkanavalla lähetys- ja vastaanottotaajuus eroavat toisistaan.
CEPT-LUPA
08037 Oikein Väärin Ei vastausta OH2A:n työskennellessä Ranskassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta F/OH2A/M.
AAKKOSNIMET
09072 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen J suomenkielinen aakkosnimi on "JAAKKO".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10106 Oikein Väärin Ei vastausta Käytettäessä radioamatööriasemaa kiinteästä sijaintipaikasta, mutta toisesta maakunnasta suositellaan käytettäväksi asematunnuksen perässä lisämerkkiä /P.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.