K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01025 Oikein Väärin Ei vastausta Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki SOS lausutaan kirjaimittain.
01001 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenteen saa aloittaa, mikäli kulkuneuvoa ja siinä olevia ihmisiä uhkaa mikä tahansa vaara.
01079 Oikein Väärin Ei vastausta Hätämerkki SOS on sähkötyksellä annettava vähintään nopeudella 80 merkkiä minuutissa. Nopeuden tulisi mieluiten olla ainakin 100 merkkiä minuutissa.
01073 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanomaa ei saa nauhoittaa, kirjoittaa muistiin tai muutenkaan säilöä edes väliaikaisesti.
01039 Oikein Väärin Ei vastausta Varsinainen hätäsanoma annetaan hätäkutsun jälkeen.
01066 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne pitää aina suorittaa kansanvälisen radio-ohjesäännön määräysten mukaisesti.
01020 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri, joka on hädässä ja hoitaa hätäliikennettä, saa käyttää myös radioamatööreille varattujen taajuusalueiden ulkopuolella olevia taajuuksia.
ASEMAN TURVALLISUUS
02028 Oikein Väärin Ei vastausta Antennin syöttöjohto on sijoitettava siten, ettei sen suurjännitteisiin osiin pääse vahingossa koskettamaan.
02036 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin ei saa johtaa vaaralliseksi tulkittavia tasajännitteitä, vaikka masto olisi varustettu suurjännitteestä varoittavin kilvin.
02023 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilaitteen suurjännitteisiä osia ei tarvitse suojata vahingossa tapahtuvalta kosketukselta, mikäli laitteen kylkeen on kiinnitetty suurjännitteestä varoittava kilpi.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01059 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemalla ei määritelmän mukaan tarvitse olla yhtään lähetintä eikä yhtään vastaanotinta.
01040 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintää harjoitetaan ilman taloudellisen edun tavoittelua puhtaasti henkilökohtaisesta harrastuksesta.
PÄTEVYYSTODISTUS
02019 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus on sama asia kuin radioamatöörilupa.
02016 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus voidaan antaa vain sellaiselle henkilölle, jolla on voimassa oleva radioamatöörilupa.
02018 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintävirasto antaa radioamatöörin pätevyystodistuksen henkilölle, joka on hyväksytysti suorittanut pätevyystutkinnon.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03087 Oikein Väärin Ei vastausta Yksityishenkilön radioamatööriluvan saa siirtää toiselle Viestintäviraston suostumuksella.
03040 Oikein Väärin Ei vastausta Yhdistys ei voi saada radioamatöörilupaa, ellei jäsenenä ole vähintään viisi yleisluokan radioamatööriä.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04033 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää kerhoaseman kutsua.
04043 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tunnuksena käytetään kutsumerkkiä, jonka Viestintävirasto määrää.
04032 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää omaa kutsuaan.
TAAJUUSALUEET
05057 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokkalainen saa yli 432 MHz:n taajuusalueilla harrastaa TV-lähetyksiä, kunhan lähetteen kaistanleveys ei ylitä annettuja raja-arvoja.
05198 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä on vain toissijainen oikeus käyttää taajuusaluetta. Muuta viestintää ei saa häiritä.
05069 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri tarvitsee erillisen luvan työskennellessään taajuuskaistalla 1810-1850 kHz.
05183 Oikein Väärin Ei vastausta 28300 - 29700 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05035 Oikein Väärin Ei vastausta Olet lomalla Pohjois-Karjalassa Tohmajärven kunnan alueella. Saat koko kunnan alueella käyttää 50 MHz:n asemaa, kunhan suuntaat antennin länteen.
05092 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokkalainen saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 24890-24990 kHz.
05157 Oikein Väärin Ei vastausta 14000 - 14070 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05046 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saavat työskennellä radioamatöörisatelliitin kautta taajuusalueella 144-146 MHz.
SUOMALAISET ALUKSET
06017 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman käyttämistä aluksella ei tarvitse sopia ennakolta.
06097 Oikein Väärin Ei vastausta Ilma-aluksen radioaseman antennien ottaminen radioamatöörikäyttöön on kielletty.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07010 Oikein Väärin Ei vastausta Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi kokeilua varten oikeuttaa yleisluokan radioamatöörin käyttämään yli 1500 W:n kantoaaltotehoa.
07013 Oikein Väärin Ei vastausta Sinun tulee aina käyttää suurinta sallittua ulostulotehoa, jotta kaikki kuulevat sinut parhaalla mahdollisella tavalla.
07019 Oikein Väärin Ei vastausta Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden huipputeho saa olla enintään 10 mW.
07041 Oikein Väärin Ei vastausta Perustellusta hakemuksesta Viestintävirasto voi myöntää perusluokan radioamatöörille luvan käyttää normaaleja raja-arvoja suurempaa lähetystehoa.
07002 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa määräysten mukaan käyttää puhelähetintä taajuusalueella 3510 - 3545 kHz, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07027 Oikein Väärin Ei vastausta Suurin sallittu modulaatiohuipputeho on perusluokan HF-alueen SSB-lähetyksissä 120 W.
HÄIRIÖT
08099 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintävirasto ei voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden välttämiseksi.
08035 Oikein Väärin Ei vastausta Jos radioamatööri saa puhelimessa tiedon radioamatööriasemansa jollekin turvallisuusviestinnälle aiheuttamasta haitallisesta häiriöstä, hänen tulee keskeyttää lähetyksensä.
TARKASTUS
09008 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman mahdollista tarkastusta varten riittää, kun esittää radioamatööriluvan ja radioaseman käyttäjän pätevyystodistuksen.
09010 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilupa on pyydettäessä esitettävä radioamatööriaseman tarkastuksessa.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01012 Oikein Väärin Ei vastausta OH on Suomen maatunnus.
01031 Oikein Väärin Ei vastausta Saksan maatunnus voi olla väliltä JA-JS.
01076 Oikein Väärin Ei vastausta Maanosatunnus on eri asia kuin maatunnus.
UTC-AIKA
02014 Oikein Väärin Ei vastausta Muutettaessa Suomen aikaa UTC-ajaksi päivämäärä ei milloinkaan muutu.
RST-JÄRJESTELMÄ
03048 Oikein Väärin Ei vastausta Puheyhteyden aikana raportissa raportoidaan myös äänenlaatu, paitsi milloin yhteys pidetään ns. revontuliheijastuman kautta.
03042 Oikein Väärin Ei vastausta Raportissa T:n paras numeroarvo on 1.
Q-LYHENTEET
04036 Oikein Väärin Ei vastausta QSY? tarkoittaa "Lähetänkö joka sanan useammin kuin kerran?"
04005 Oikein Väärin Ei vastausta Q-lyhenteitä voi täydentää numeroin.
04045 Oikein Väärin Ei vastausta Osa Q-lyhenteistä on vakiintunut myös puheliikenteeseen.
SANOJEN LYHENTEET
05023 Oikein Väärin Ei vastausta HI tarkoittaa naurua.
05018 Oikein Väärin Ei vastausta DN tarkoittaa ylöspäin.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06046 Oikein Väärin Ei vastausta Jos radioamatööriasemalla vastaanotetaan viesti, joka ei kuulu radioamatööriviestintään tai ei ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi, sitä ei saa tallentaa tai sen sisältöä paljastaa.
06023 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri ei missään olosuhteissa saa olla yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
06033 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemaa saa käyttää ulkopuolinen henkilö kohtuullista korvausta vastaan.
06056 Oikein Väärin Ei vastausta Vilpillisten hätäsanomien lähettäminen on kielletty.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07053 Oikein Väärin Ei vastausta RST-raportti annetaan aina vain kerran riippumatta keliolosuhteista.
07057 Oikein Väärin Ei vastausta Lopetettaessa yhteyttä käytetään loppumerkkiä AR.
CEPT-LUPA
08034 Oikein Väärin Ei vastausta OH2A:n työskennellessä Ruotsissa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/SM/M.
AAKKOSNIMET
09115 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen R ITU-foneettinen aakkosnimi on "ROGER"
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10118 Oikein Väärin Ei vastausta Suomessa kutsumerkin piirinumero ei välttämättä kerro aseman sijaintia Manner-Suomen alueella.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.