K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01055 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne päättyy silloin, kun hätäsanoma on lähetetty ja kuitattu vastaanotetuksi.
01021 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäkutsu aloitetaan lausumalla sana MAYDAY kolme kertaa peräkkäin.
01091 Oikein Väärin Ei vastausta Sanonta SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että muu kuin hätäliikennettä johtava asema vaatii radiohiljaisuutta.
01084 Oikein Väärin Ei vastausta Hätämerkin Mayday yhteydessä oman tunnuksen antaminen ei ole välttämätöntä.
01034 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäkutsun kuultuaan on jokaisen lopetettava kyseisen taajuuden kuuntelu.
01004 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne on aina ja ehdottomasti aloitettava, kun todetaan liikenne- tai muu onnettomuus tapahtuneeksi.
01079 Oikein Väärin Ei vastausta Hätämerkki SOS on sähkötyksellä annettava vähintään nopeudella 80 merkkiä minuutissa. Nopeuden tulisi mieluiten olla ainakin 100 merkkiä minuutissa.
ASEMAN TURVALLISUUS
02007 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin ei saa johtaa verkkojännitettä.
02036 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin ei saa johtaa vaaralliseksi tulkittavia tasajännitteitä, vaikka masto olisi varustettu suurjännitteestä varoittavin kilvin.
02020 Oikein Väärin Ei vastausta Kaikki itse rakennetut radioamatöörilaitteet on tarkastutettava Turvatekniikan keskuksessa, ennen kuin ne saa ottaa käyttöön.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01075 Oikein Väärin Ei vastausta Itse rakennettua radioamatöörilähetintä radioamatööri voi säilyttää kotonaan, vaikka hänellä ei vielä ole radioamatöörilupaa.
01106 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin on syytä tuntea radiolähettimen erilaiset tehotyypit, koska radioamatöörimääräyksissä annetaan radiolähettimen tehojen ylärajat tehotyypin avulla.
PÄTEVYYSTODISTUS
02032 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri voi harjoittaa radioamatööriviestintää pätevyystodistuksensa puitteissa radioamatöörikerhoasemalla, jolla on voimassa oleva asemalupa.
02028 Oikein Väärin Ei vastausta Jos perusluokan radioamatööri käyttää ilman valvontaa yleisluokan radioamatöörin asemaa, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
02042 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatöörin on kaikissa tilanteissa noudatettava perusluokan rajoituksia työskennellessään yleisluokan radioamatöörin asemalta.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03024 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintävirasto antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat saa Suomen Radioamatööriliitolta.
03071 Oikein Väärin Ei vastausta Vuotuinen taajuusmaksu peritään vain perusluokan radioamatööreiltä.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04034 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasemalla työskentelevän radioamatöörin on normaalisti käytettävä omaa tunnustaan.
04037 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasema saa yhteyden harvinaiseen DX:ään. Paikalla olevat kerhon jäsenet, joilta kyseinen maa puuttuu, saavat pitää yhteyden DX:n kanssa omilla kutsuillaan.
04031 Oikein Väärin Ei vastausta Toinen radioamatööri työskentelee sinun asemallasi. Hänen on käytettävä työskentelyn aikana sinun tunnustasi.
TAAJUUSALUEET
05180 Oikein Väärin Ei vastausta 21080 - 21450 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan ole varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05116 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 1830-1850 kHz käyttää kaukokirjoitusta.
05039 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuusväliä 7000-7100 kHz.
05148 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusjakosuosituksen antaa Kansainvälinen televiestintäliitto ITU.
05052 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa määräysten mukaan lähettää taajuusalueella 28000-28200 kHz puheella, vaikkakaan se ei ole IARU:n suosituksen mukaista.
05206 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 70,000 - 70,175 MHz.
05179 Oikein Väärin Ei vastausta 21151 - 21450 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05210 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 70,175 - 70,225 MHz.
SUOMALAISET ALUKSET
06027 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemaa voidaan käyttää toisen valtion aluevesillä kyseisen maan satamahallinnon luvalla.
06100 Oikein Väärin Ei vastausta Ilma-aluksen radioaseman lähettimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on kielletty.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07026 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman suurin sallittu lähetysteho määräytyy käytettävän lähettimen rakenteen mukaan.
07046 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman harhalähetteistä ei tarvitse välittää, jos aseman haltijalla on radioamatöörilupa.
07021 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilähettimen lähetystaajuuden on pysyttävä mahdollisimman vakaana.
07023 Oikein Väärin Ei vastausta Puhelähetykseen saa määräysten mukaan käyttää taajuusaluetta 28200-29700 kHz, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07001 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatöörin SSB- eli J3E-lähetteen suurin sallittu teho on 120 W taajuusalueella 28200-29700 kHz.
07054 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman lähettimen taajuus voi tarvittaessa olla radioamatööreille osoitetun taajuuskaistan ulkopuolella.
HÄIRIÖT
08037 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörimääräyksissä annetaan ohjeet häiriötilanteiden varalta.
08097 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä häiriöiden poistamiseksi.
TARKASTUS
09007 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemalla on tarvittaessa voitava esittää radioamatöörilupa.
09019 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tarkastaja voi radioamatööriaseman laitteita koskevien tahallisten laiminlyöntien seurauksena periä heti pikasakon.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01019 Oikein Väärin Ei vastausta DK on Tanskan maatunnus.
01074 Oikein Väärin Ei vastausta NA on Etelä-Amerikan maanosatunnus.
01081 Oikein Väärin Ei vastausta Englantilaisen radioaseman tunnus voi alkaa kirjaimella M.
UTC-AIKA
02002 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörit käyttävät yleisesti Suomen aikaa.
RST-JÄRJESTELMÄ
03015 Oikein Väärin Ei vastausta Puheella raportti koostuu kahdesta numerosta.
03045 Oikein Väärin Ei vastausta Tietyissä olosuhteissa T:n numeroarvo korvataan kirjaimella "A".
Q-LYHENTEET
04001 Oikein Väärin Ei vastausta Q-lyhenteet ovat aina kolmikirjaimisia.
04029 Oikein Väärin Ei vastausta QSL radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Kuittaan" tai "Kuittauskortti".
04045 Oikein Väärin Ei vastausta Osa Q-lyhenteistä on vakiintunut myös puheliikenteeseen.
SANOJEN LYHENTEET
05037 Oikein Väärin Ei vastausta TNX tarkoittaa kiitos.
05031 Oikein Väärin Ei vastausta PWR tarkoittaa teho.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06047 Oikein Väärin Ei vastausta Kaikki radioamatööriasemalla vastaanotetut viestit saa vapaasti tallentaa tai käyttää niiden sisältöä hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.
06024 Oikein Väärin Ei vastausta Edes ihmishengen pelastaminen ei oikeuta radioamatööriä olemaan yhteydessä muun radioviestinnän asemaan.
06113 Oikein Väärin Ei vastausta Jos kysymyksessä on uhkaavan hätätilanteen estäminen, radioamatööri saa olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
06071 Oikein Väärin Ei vastausta Televisiolähetysten yhteydessä saa lyhytaikaisesti lähettää testikuvaa kuvalähettimen virittämiseksi.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07039 Oikein Väärin Ei vastausta Yhteys toiseen asemaan saadaan vain vastaamalla toisen yleiskutsuun.
07041 Oikein Väärin Ei vastausta Yleiskutsu ja suunnattu yleiskutsu ovat sama asia.
CEPT-LUPA
08007 Oikein Väärin Ei vastausta Oman kutsumerkin eteen tulee liittää kauttamerkillä erotettuna kohdemaan maatunnus.
AAKKOSNIMET
09024 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen L ITU-foneettinen aakkosnimi on "LONDON".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10107 Oikein Väärin Ei vastausta Asematunnuksen jälkeen suositellaan käytettäväksi /P,jos aseman käyttöjännite ei tule verkosta ja antennirakennelma on tilapäinen.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.