K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01081 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne katsotaan alkaneeksi sillä hetkellä, kun kuullaan ensimmäisen kerran selvästi hätämerkiksi tunnistettava sana, esimerkiksi "hätäkutsu".
01060 Oikein Väärin Ei vastausta Sanonta SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että hätäliikenne on loppunut ja normaali radioliikenne voi jatkua.
01071 Oikein Väärin Ei vastausta Tietoja hätäsanoman sisällöstä saa luovuttaa pelkästään poliisiviranomaiselle.
01032 Oikein Väärin Ei vastausta Hätämerkki on sähkötyksellä kirjaimet SOS annettuna niin, että kirjaimet erottuvat selvästi toisistaan.
01012 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne voidaan aloittaa, jos se on onnettomuustilanteessa tarpeen vakavasti vahingoittuneen ihmisen auttamiseksi.
01017 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri, joka on hädässä, saa tarvittaessa ylittää pätevyystodistuksensa oikeudet esim. lähetystehon suhteen.
01075 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanomia ei saa lähettää radioamatööritoistinasemien kautta.
ASEMAN TURVALLISUUS
02031 Oikein Väärin Ei vastausta Antennin syöttöjohdon sijoituksesta ei tarvitse välittää, kunhan pikkulapset eivät ylety sen suurjännitteisiin osiin.
02006 Oikein Väärin Ei vastausta Antennimastoon tulee tarvittaessa asentaa suurjännitteestä varoittava kilpi.
02012 Oikein Väärin Ei vastausta Antennin syöttöjohtoon ei saa johtaa verkkojännitettä.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01184 Oikein Väärin Ei vastausta Harhalähetteisiin kuuluu huonosta avainnuspiiristä aiheutunut ns. klikki.
01047 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörisatelliittiviestintä ei koskaan ole osa radioamatööriviestintää.
PÄTEVYYSTODISTUS
02046 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa työskennellä toisen radioamatöörin asemalta vain siinä tapauksessa, että molemmat kuuluvat perusluokkaan.
02058 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistuksen voi peruuttaa myös muu viranomainen kuin Viestintävirasto.
02040 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatöörin on noudatettava perusluokan rajoituksia työskennellessään yleisluokan radioamatöörin asemalta ilman yleisluokkalaisen valvontaa.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03005 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemaan kuuluvia lähetinlaitteita ei saa pitää hallussa eikä käyttää ilman lupaa.
03024 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintävirasto antaa radioamatööreille pätevyystodistukset, mutta radioamatööriluvat saa Suomen Radioamatööriliitolta.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04043 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tunnuksena käytetään kutsumerkkiä, jonka Viestintävirasto määrää.
04033 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää kerhoaseman kutsua.
04028 Oikein Väärin Ei vastausta Työskentelet toisen radioamatöörin asemalla. Sinun on käytettävä työskentelyn aikana omaa tunnustasi.
TAAJUUSALUEET
05200 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörimääräysten merkintä 'sec' tarkoittaa, että radioamatööreillä yksinoikeus käyttää taajuusaluetta. Alueella ei ole muuta radioviestintää.
05126 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokkalainen saa taajuusalueella 50,0-50,5 MHz käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa.
05175 Oikein Väärin Ei vastausta 14101 - 14350 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
05139 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa taajuusvälillä 144,000-148,000 MHz käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa.
05112 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörisatelliittiviestinnässä saa käyttää taajuusväliä 1260-1270 MHz.
05006 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusalue 10100-10150 kHz on perusluokan radioamatööreiltä kielletty alue.
05058 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokkalainen saa yli 432 MHz:n taajuusalueilla käyttää 30 W:n kantoaaltotehoa.
05069 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri tarvitsee erillisen luvan työskennellessään taajuuskaistalla 1810-1850 kHz.
SUOMALAISET ALUKSET
06101 Oikein Väärin Ei vastausta Ilma-aluksen radioaseman varalähettimen ottaminen radioamatöörikäyttöön on sallittu.
06006 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisessa matkustaja-aluksessa.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07006 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusalueella 28200-29700 kHz saa määräysten mukaan käyttää AM-puhelähetettä, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07018 Oikein Väärin Ei vastausta Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden vaimennuksen pitää olla vähintään 40 dB verrattuna lähettimen ulostulotehoon.
07002 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa määräysten mukaan käyttää puhelähetintä taajuusalueella 3510 - 3545 kHz, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07046 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman harhalähetteistä ei tarvitse välittää, jos aseman haltijalla on radioamatöörilupa.
07030 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman suurin sallittu lähetysteho määräytyy kantoaaltotehon mukaan, mikäli kyseisen lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 60 dB.
07013 Oikein Väärin Ei vastausta Sinun tulee aina käyttää suurinta sallittua ulostulotehoa, jotta kaikki kuulevat sinut parhaalla mahdollisella tavalla.
HÄIRIÖT
08044 Oikein Väärin Ei vastausta Häiriötilanteen yhteydessä radioamatöörin ei tarvitse poistaa häiriötä, jos häiriö ei vaikuta muun radioviestinnän normaalilla näkyvyysalueella.
08090 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintävirasto voi antaa erityismääräyksiä radioamatöörimääräysten lisäksi häiriöiden välttämiseksi.
TARKASTUS
09012 Oikein Väärin Ei vastausta Syöttöjohdon häviö eri taajuuksilla desibeleinä on tarvittaessa pystyttävä kertomaan radioamatööriaseman tarkastajalle.
09020 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tarkastajalla on radioamatöörimääräysten mukaan oikeus ottaa radioamatööriaseman haltijan pätevyystodistus pois välittömästi, jos päiväkirjaa ei voida esittää.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01008 Oikein Väärin Ei vastausta LA on Italian maatunnus.
01069 Oikein Väärin Ei vastausta O on Oseanian maanosatunnus.
01041 Oikein Väärin Ei vastausta Espanjan maatunnus voi olla EU.
UTC-AIKA
02015 Oikein Väärin Ei vastausta Muutettaessa UTC-aikaa Suomen ajaksi päivämäärä saattaa muuttua.
RST-JÄRJESTELMÄ
03055 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli sähkötysmerkki "uikuttaa", RST-raportin perään voi lisätä C-kirjaimen.
03054 Oikein Väärin Ei vastausta RST- ja SINPO-järjestelmä ovat sama asia.
Q-LYHENTEET
04049 Oikein Väärin Ei vastausta QRT SOS ,tarkoittaa: Lopeta lähetys, hätäliikenne käynnissä.
04010 Oikein Väärin Ei vastausta QRL tarkoittaa "Lähetystänne häiritään"
04002 Oikein Väärin Ei vastausta Q-lyhenteet ovat yleensä nelikirjaimisia.
SANOJEN LYHENTEET
05022 Oikein Väärin Ei vastausta ES tarkoittaa edellinen sanoma.
05003 Oikein Väärin Ei vastausta AGN tarkoittaa jälleen, taas.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06108 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintä tapahtuu aina suoraan kahden aseman välisenä tai käyttäen apuna radioamatööriliikenteen välittämiseen tarkoitettua asemaa.
06071 Oikein Väärin Ei vastausta Televisiolähetysten yhteydessä saa lyhytaikaisesti lähettää testikuvaa kuvalähettimen virittämiseksi.
06098 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintää voi tietyin edellytyksin harjoitella kuka tahansa.
06126 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemalla on pidettävä yhteyksistä radiopäiväkirjaa (ns. lokikirjaa).
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07041 Oikein Väärin Ei vastausta Yleiskutsu ja suunnattu yleiskutsu ovat sama asia.
07061 Oikein Väärin Ei vastausta OH2A:n lopettaessa yhteyttä OH2C:n kanssa loppu voi olla esim.:"CL OH2C DE OH2A".
CEPT-LUPA
08047 Oikein Väärin Ei vastausta Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla on aina noudatettava kohdemaan teho- ja taajuusaluerajoja.
AAKKOSNIMET
09021 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen K ITU-foneettinen aakkosnimi on "KILO".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10108 Oikein Väärin Ei vastausta Aseman tunnukseen voi lisätä /M ,jos radioamatööriasema on asennettu mopoon.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.