K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01004 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne on aina ja ehdottomasti aloitettava, kun todetaan liikenne- tai muu onnettomuus tapahtuneeksi.
01007 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenteen aloittamisesta laivassa tai lentokoneessa voi päättää kuka tahansa, joka toteaa hätätilanteen sellaiseksi, että pikaista apua tarvitaan.
01076 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanomia lähettävä radioasema pitää olla tarkoitukseen hyväksytty.
01087 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanoma on luettava hitaasti ja rauhallisesti ja sanat erotettava selvästi toisistaan.
01081 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne katsotaan alkaneeksi sillä hetkellä, kun kuullaan ensimmäisen kerran selvästi hätämerkiksi tunnistettava sana, esimerkiksi "hätäkutsu".
01024 Oikein Väärin Ei vastausta Puheella annetun hätäsanoman alkamismerkki MAYDAY lausutaan kirjaimittain.
01067 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanoman eteenpäin välittämisestä johtuvista välittömistä puhelin- tms. kuluista on mahdollista saada korvaus.
ASEMAN TURVALLISUUS
02031 Oikein Väärin Ei vastausta Antennin syöttöjohdon sijoituksesta ei tarvitse välittää, kunhan pikkulapset eivät ylety sen suurjännitteisiin osiin.
02023 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilaitteen suurjännitteisiä osia ei tarvitse suojata vahingossa tapahtuvalta kosketukselta, mikäli laitteen kylkeen on kiinnitetty suurjännitteestä varoittava kilpi.
02021 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilaite, jossa on suurjännitteisiä osia, saa olla koteloimaton, jos sillä saavutetaan laitteen parempi jäähtyvyys.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01035 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriyhteyksien pitäminen on olennainen osa radioamatööritoimintaa.
01038 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintä voi olla muutakin kuin radioviestintää.
PÄTEVYYSTODISTUS
02017 Oikein Väärin Ei vastausta Suomalaiselle henkilölle voidaan myöntää radioamatöörilupa vain, jos hänellä on radioamatöörin pätevyystodistus.
02025 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri ei saa työskennellä omalta asemaltaan yleisluokan oikeuksin, vaikka paikalla olisi yleisluokan radioamatööri valvomassa työskentelyä.
02024 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa työskennellä omalta asemaltaan yleisluokan oikeuksin, mikäli yleisluokan radioamatööri on paikalla valvomassa.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03055 Oikein Väärin Ei vastausta Suomessa vieraileva ulkomaalainen radioamatööri voi saada radioamatööriluvan vain, mikäli hänellä on kotimaassaan voimassaoleva radioamatööriaseman hallussapitoon ja käyttöön oikeuttava lupa.
03102 Oikein Väärin Ei vastausta Luvanhaltijan postiosoitteen muuttuessa Viestintävirastolle on tehtävä ilmoitus, vaikka radioamatööriaseman sijoituspaikka Ahvenanmaalla pysyisi ennallaan.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04031 Oikein Väärin Ei vastausta Toinen radioamatööri työskentelee sinun asemallasi. Hänen on käytettävä työskentelyn aikana sinun tunnustasi.
04030 Oikein Väärin Ei vastausta Toinen radioamatööri työskentelee sinun asemallasi. Hänen on käytettävä työskentelyn aikana omaa tunnustaan.
04027 Oikein Väärin Ei vastausta Jos radioamatööriasemaa LA1ABC käytetään tilapäisesti Suomessa, kutsumerkkinä tulee käyttää LA1ABC/OH.
TAAJUUSALUEET
05131 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokkalainen saa taajuusvälillä 144,000-144,150 MHz käyttää 150 W:n kantoaaltotehoa.
05088 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 21010-21040 kHz.
05191 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörimääräysten merkintä 'pri' tarkoittaa, että radioamatööriasema saa aiheuttaa häiriöitä taajuusalueella olevalle muulle radioviestinnälle.
05096 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa käyttää taajuusaluetta 28000-29700 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
05138 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa taajuusalueella 144-146 MHz käyttää 100 W:n kantoaaltotehoa.
05067 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa lähettää TV-lähetyksiä taajuusalueella 432-438 MHz, kunhan niiden kaistanleveys ei ylitä suurinta sallittua kaistanleveyttä.
05095 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokkalainen saa käyttää taajuusväliä 28040-29700 kHz radioamatöörisatelliittiviestinnässä.
05179 Oikein Väärin Ei vastausta 21151 - 21450 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu sekä sähkötys- että puheliikenteelle.
SUOMALAISET ALUKSET
06066 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisissa ilma-aluksissa.
06086 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriasemaa saa käyttää suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen merialueilla.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07019 Oikein Väärin Ei vastausta Alle 30 MHz:n taajuusalueelle osuvien harhalähetteiden huipputeho saa olla enintään 10 mW.
07021 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilähettimen lähetystaajuuden on pysyttävä mahdollisimman vakaana.
07055 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilähetteen kaistanleveys ei saa olla tarpeettoman suuri.
07007 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuudella 29699 kHz saa käyttää alempaa sivunauhalähetettä (LSB).
07002 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa määräysten mukaan käyttää puhelähetintä taajuusalueella 3510 - 3545 kHz, vaikkakaan se ei ole suositeltavaa.
07044 Oikein Väärin Ei vastausta Käytä aina suurinta sallittua tehoa, jotta kaikki varmasti kuulevat sinut.
HÄIRIÖT
08067 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin velvollisuutena ei missään tapauksessa ole neuvotella häiriöiden poistamisesta häiriytyvän vastaanottimen haltijan kanssa.
08035 Oikein Väärin Ei vastausta Jos radioamatööri saa puhelimessa tiedon radioamatööriasemansa jollekin turvallisuusviestinnälle aiheuttamasta haitallisesta häiriöstä, hänen tulee keskeyttää lähetyksensä.
TARKASTUS
09021 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tarkastaja voi velvoittaa radioamatööriä ryhtymään toimenpiteisiin.
09002 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin on suostuttava radioamatööriasemansa tarkastukseen milloin tahansa Viestintäviraston määräämä tarkastaja sitä pyytää.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01003 Oikein Väärin Ei vastausta F on Ranskan maatunnus.
01025 Oikein Väärin Ei vastausta YL on Liettuan maatunnus.
01055 Oikein Väärin Ei vastausta LY on Liettuan maatunnus.
UTC-AIKA
02014 Oikein Väärin Ei vastausta Muutettaessa Suomen aikaa UTC-ajaksi päivämäärä ei milloinkaan muutu.
RST-JÄRJESTELMÄ
03023 Oikein Väärin Ei vastausta Raportissa S:n arvo voi vaihdella 1-9 välillä.
03037 Oikein Väärin Ei vastausta Raportissa S:n paras numeroarvo on 9.
Q-LYHENTEET
04038 Oikein Väärin Ei vastausta QTH tarkoittaa "Oikea aika on ..."
04017 Oikein Väärin Ei vastausta QRS tarkoittaa "Lähettäkää hitaammin".
04039 Oikein Väärin Ei vastausta QTH? tarkoittaa "Mikä on asemanne sijainti?"
SANOJEN LYHENTEET
05033 Oikein Väärin Ei vastausta R tarkoittaa kaikki selvää.
05035 Oikein Väärin Ei vastausta SRI tarkoittaa anteeksi.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06008 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestintää saa harjoittaa jokainen Suomen kansalainen.
06019 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestinnän on aina tapahduttava suoraan kahden radioamatööriaseman välisenä.
06124 Oikein Väärin Ei vastausta Radioyhteyksien pitäminen kaikkien maiden radioamatööreihin on sallittu.
06006 Oikein Väärin Ei vastausta Ainoastaan radioamatööri saa vastaanottaa radioamatöörilähetyksiä.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07079 Oikein Väärin Ei vastausta Oma tunnus kerrotaan pakettiradiomodeemille käskyllä "Omakutsu = MYCALL".
07078 Oikein Väärin Ei vastausta Oma tunnus kerrotaan pakettiradiomodeemille käskyllä "MYCALL omakutsu".
CEPT-LUPA
08026 Oikein Väärin Ei vastausta CEPT-lupa oikeuttaa vain HF-alueiden käyttöön.
AAKKOSNIMET
09090 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen S suomenkielinen aakkosnimi on "SEPPO".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10118 Oikein Väärin Ei vastausta Suomessa kutsumerkin piirinumero ei välttämättä kerro aseman sijaintia Manner-Suomen alueella.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.