K-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista.


Hätäliikenne ja aseman turvallisuus (kysymyspankki 2.00)
HÄTÄLIIKENNE
01067 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäsanoman eteenpäin välittämisestä johtuvista välittömistä puhelin- tms. kuluista on mahdollista saada korvaus.
01015 Oikein Väärin Ei vastausta Henkilöllä, joka on hädässä ja käyttää radioamatöörilähetintä hätäliikenteen aikana, pitää olla radioamatööriaseman lupa ja soveltuva pätevyystodistus.
01056 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikenne päättyy silloin, kun avun saanti on varmistunut.
01020 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri, joka on hädässä ja hoitaa hätäliikennettä, saa käyttää myös radioamatööreille varattujen taajuusalueiden ulkopuolella olevia taajuuksia.
01071 Oikein Väärin Ei vastausta Tietoja hätäsanoman sisällöstä saa luovuttaa pelkästään poliisiviranomaiselle.
01054 Oikein Väärin Ei vastausta Sanonta SEELONCE DISTRESS tässä OH2XYZ tarkoittaa, että muu kuin hätäliikennettä johtava asema OH2XYZ vaatii radiohiljaisuutta.
01011 Oikein Väärin Ei vastausta Hätäliikennettä voidaan harjoitella radiolla, mikäli siitä ilmoitetaan kirjallisesti Viestintävirastolle välittömästi harjoituksen jälkeen.
ASEMAN TURVALLISUUS
02036 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin ei saa johtaa vaaralliseksi tulkittavia tasajännitteitä, vaikka masto olisi varustettu suurjännitteestä varoittavin kilvin.
02028 Oikein Väärin Ei vastausta Antennin syöttöjohto on sijoitettava siten, ettei sen suurjännitteisiin osiin pääse vahingossa koskettamaan.
02035 Oikein Väärin Ei vastausta Antenniin saa johtaa vaaratonta tasajännitettä, jota käytetään esim. mastoreleen ohjaamiseen.
Määräykset ja suositukset (kysymyspankki 4.00)
MÄÄRITELMIÄ
01053 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin pätevyystodistus antaa oikeuden radioamatööriviestinnän harjoittamiseen.
01026 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörillä tarkoitetaan henkilöä, joka on suorittanut puolustusvoimien radioviestittäjätutkinnon.
PÄTEVYYSTODISTUS
02029 Oikein Väärin Ei vastausta Jos yleisluokan radioamatööri käyttää perusluokan radioamatöörin asemaa, hänen on noudatettava perusluokan rajoituksia.
02049 Oikein Väärin Ei vastausta Kaikkien radioamatöörien pätevyystodistusten voimassaoloaika on aina viisi vuotta.
02022 Oikein Väärin Ei vastausta Jos saa radioamatöörin pätevyystodistuksen, on mahdollista työskennellä toisen radioamatöörin asemalta, vaikka ei olisikaan omaa radioamatöörilupaa.
RADIOAMATÖÖRILUPA
03056 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilupa myönnetään määräajaksi.
03113 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörimajakan käyttö edellyttää erikoislupaa.
RADIOAMATÖÖRIASEMAN TUNNUS
04028 Oikein Väärin Ei vastausta Työskentelet toisen radioamatöörin asemalla. Sinun on käytettävä työskentelyn aikana omaa tunnustasi.
04033 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää kerhoaseman kutsua.
04032 Oikein Väärin Ei vastausta Kerhoasemalla työskenneltäessä jokaisen tulee käyttää omaa kutsuaan.
TAAJUUSALUEET
05157 Oikein Väärin Ei vastausta 14000 - 14070 kHz on IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaan varattu vain sähkötysliikenteelle.
05070 Oikein Väärin Ei vastausta Liikennöinti taajuuskaistalla 1830-1850 kHz on sallittua.
05078 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa käyttää taajuusväliä 7010-7040 kHz.
05075 Oikein Väärin Ei vastausta Yleisluokan radioamatööri saa radioamatöörisatelliittiviestinnässä käyttää taajuusaluetta 3500-3800 kHz.
05117 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusalueella 7000-7200 kHz saa käyttää lähetelajeja, joiden kaistanleveys on 15 kHz.
05030 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusalueella 3500-3800 kHz radioamatööri ei saa aiheuttaa tahallisia häiriöitä muulle suomalaiselle radioviestinnälle.
05083 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööri saa liikennöidä taajuusalueella 18068-18168 kHz.
05225 Oikein Väärin Ei vastausta Taajuusalueella 50,000 - 52,000 MHz ei ole voimassa paikkaan sidottuja tehorajoituksia.
SUOMALAISET ALUKSET
06066 Oikein Väärin Ei vastausta Viestintäviraston radioamatöörimääräykset koskevat radioamatööriaseman käyttöä ulkomaisissa ilma-aluksissa.
06074 Oikein Väärin Ei vastausta Kun radioamatööriasemaa on tarkoitus käyttää ilma-aluksessa, tulee hakemus esittää sekä ilmailulaitokselle että Viestintävirastolle.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
07008 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin on varmistettava, että kantoaalto- ja modulaatiohuipputehon lisäksi myöskään antennin säteilyteho ei ylity.
07022 Oikein Väärin Ei vastausta Lähettimessä ei tarvitse olla taajuusasteikkoa, mikäli lähetystaajuus voidaan muulla tavalla luotettavasti määrätä.
07029 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri voi vapaasti valita suurimmaksi sallituksi lähetystehoksi joko modulaatiohuipputehon tai kantoaaltotehon.
07045 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman aiheuttamat harhalähetteet on pidettävä niin pienenä kuin suinkin mahdollista.
07025 Oikein Väärin Ei vastausta Perusluokan radioamatööri saa 432 MHz:n taajuusalueella käyttää enintään 30 W:n kantoaaltotehoa.
07047 Oikein Väärin Ei vastausta Mikäli harhalähetteet määräysten mukaisista raja-arvoista huolimatta edelleen aiheuttavat häiriöitä muulle radioviestinnälle, niitä on edelleen vaimennettava 20 dB.
HÄIRIÖT
08071 Oikein Väärin Ei vastausta Häiriötilanteessa häiriytyvän vastaanottimen haltija on velvollinen avustamaan tarvittavissa toimenpiteissä radioamatööriä.
08024 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörin ei milloinkaan tarvitse keskeyttää lähetystään häiriöiden vuoksi.
TARKASTUS
09020 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriaseman tarkastajalla on radioamatöörimääräysten mukaan oikeus ottaa radioamatööriaseman haltijan pätevyystodistus pois välittömästi, jos päiväkirjaa ei voida esittää.
09010 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatöörilupa on pyydettäessä esitettävä radioamatööriaseman tarkastuksessa.
Radioamatööriliikenne ja sen määräykset (kysymyspankki 3.00)
MAATUNNUKSET
01002 Oikein Väärin Ei vastausta DL on Espanjan maatunnus.
01079 Oikein Väärin Ei vastausta Prefiksin perusteella voi päätellä mikä "radioamatöörimaa" on kyseessä.
01021 Oikein Väärin Ei vastausta SM on Ruotsin maatunnus.
UTC-AIKA
02013 Oikein Väärin Ei vastausta Muutettaessa Suomen aikaa UTC-ajaksi päivämäärä saattaa muuttua.
RST-JÄRJESTELMÄ
03057 Oikein Väärin Ei vastausta RST-raportoinnissa on perustana korvin kuultu signaali.
03033 Oikein Väärin Ei vastausta Raportissa R:n paras numeroarvo on 5.
Q-LYHENTEET
04039 Oikein Väärin Ei vastausta QTH? tarkoittaa "Mikä on asemanne sijainti?"
04032 Oikein Väärin Ei vastausta QSO radioamatööriliikenteessä tarkoittaa "Hätäliikenne. Älkää häiritkö".
04024 Oikein Väärin Ei vastausta QRT? tarkoittaa "Onko teillä jotain minulle?"
SANOJEN LYHENTEET
05017 Oikein Väärin Ei vastausta DN tarkoittaa alaspäin.
05005 Oikein Väärin Ei vastausta ANT tarkoittaa antenni.
RADIOAMATÖÖRIVIESTINTÄ
06115 Oikein Väärin Ei vastausta Viranomaisen johtamassa pelastuspalveluharjoituksessa radioamatööri on oikeutettu olemaan yhteydessä muuhunkin kuin toiseen radioamatööriasemaan.
06045 Oikein Väärin Ei vastausta Radioamatööriviestinnän viestin tulee rajoittua kaupallisiin tai puhtaasti mainosteknisiin viesteihin.
06070 Oikein Väärin Ei vastausta Suurtaajuustehon siirtäminen antenniin on ehdottomasti kielletty.
06111 Oikein Väärin Ei vastausta Jos kysymyksessä on ihmishengen välitön pelastaminen, radioamatööri saa olla yhteydessä muuhun kuin toiseen radioamatööriasemaan.
RADIOAMATÖÖRIYHTEYS
07113 Oikein Väärin Ei vastausta Vain muutamat digimodet poikkeavat hieman yhteydenottotavoiltaan käsisähkötyksen peruskaavoista.
07055 Oikein Väärin Ei vastausta RST-raportti annetaan jokaisen vuoronvaihdon yhteydessä.
CEPT-LUPA
08032 Oikein Väärin Ei vastausta OH2A:n työskennellessä Norjassa autossa CEPT-luvalla, hänen tulee käyttää tunnusta OH2A/LA/M.
AAKKOSNIMET
09081 Oikein Väärin Ei vastausta Kirjaimen O suomenkielinen aakkosnimi on "OTTO".
RADIOAMATÖÖRITUNNUS ja KÄYTTÖSUOSITUKSET
10111 Oikein Väärin Ei vastausta Asematunnuksen perään suositellaan liitettävän /AM, mikäli radioamatööriasema on sijoitettu kuumailmapalloon.


Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.