T2-modulin kaikki kysymykset vastauksineen

Klikkaamalla kysymyksen numeroa voit jättää kommenttisi (korjaus, poisto, muutos, lisäys, tarkennus, yms yleisetkin ehdotukset) kyseisestä kysymyksestä.

Kysymyspankki 1,00

Kysymys nroOikea vastausVäite
Komponentit
52001 Sähköpatteri ottaa verkosta 230 voltin jännitteellä 1000 W tehon. Kun verkkojännite putoaa 10 %, on patterin ottama teho
Väärin 1300 W
Väärin 1000 W
Väärin 900 W
Oikein 800 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-2, TH sivu(t) 22
52002 Kaksi kelaa on sijoitettu lähekkäin niin, että niiden akselien välillä on 90 asteen kulma, joten
Oikein induktiivinen kytkentä kelojen välillä on löyhä
Oikein kelojen välinen keskinäisinduktanssi on hyvin pieni
Väärin kelojen välinen energianvaihto tapahtuu galvaanisesti
Väärin kelat muodostavat säästömuuntajakytkennän
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-2, TH sivu(t) 43, 104
52003 Amatöörisatelliitti ARS-01E on radallaan joutunut pyörivään liikkeeseen, joten
Oikein sen lähetettä voidaan vastaanottaa ristijagilla
Väärin sitä voi kuulla pohjoisella pallonpuoliskolla vain vastakkaiseen suuntaan pyörivällä dipoliryhmällä (Collinear Array)
Väärin sen täysipainoiseen vastaanottoon käy vain 27 jalan läpimittaisella ympyräparaboloidiheijastimella varustettu dipoli
Väärin sen maassa vastaanotettavan lähetteen polarisaatiotaso riippuu ensisijaisesti maa-aseman leveysasteesta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 1-7
52004 Kondensaattorille on sähkön varastona ominaista, että
Oikein se voi varastoida sitä enemmän sähköenergiaa, mitä suuremman sähkökentänvoimakkuuden sen eristysaine kestää
Väärin sen sähkönvarauskyky (kapasiteetti) on erittäin suuri tilavuuteen verrattuna
Väärin tantaalikondensaattoreihin voi varata myös vaihtojännitettä
Oikein tasasuuntaajan suodatinkondensaattorista saattaa saada sähköiskun, vaikka laite ei ole ollut kytkettynä verkkoon viiteen viikkoon
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-5, TH sivu(t) 44, 28
52005 Käämin magneettikentän voimakkuus riippuu
Oikein käämissä kulkevan sähkövirran voimakkuudesta
Väärin käämissä kulkevan virran suunnasta
Väärin käämilangan materiaalista
Oikein käämin kierrosten lukumäärästä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-3, TH sivu(t) 43
52006 Radioaallot ovat
Oikein Sähkömagneettista värähtelyä
Väärin Kosmista säteilyä
Väärin Eletrodien liikettä atomista toiseen
Väärin Ionosfäärin värähtelyä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-15, TH sivu(t) 136
52007 Sähkömagneettisen aallon sähkökenttä ja magneettikenttä
Väärin ovat molemmat kohtisuorassa maanpintaa vastaan
Oikein ovat molemmat kohtisuorassa aallon etenemissuuntaa vastaan
Väärin voivat olla samansuuntaiset, mutta vain aaltoputkessa
Oikein ovat maksimissaan sovitetun siirtojohdon alkupäässä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-15, TH sivu(t) 47
52008 Antennin polarisaatio-ominaisuuden määrää
Oikein antennin synnyttämän sähkökentän suunta
Väärin antennin synnyttämän magneettikentän suunta
Väärin antennielementtien pituus
Väärin antennin säteilykulma vaakatasoon nähden
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-15, TH sivu(t) 48, 148
52009 Ilmaeristeisessä säätökondensaattorissa on 16 staattori- ja 15 roottorilevyä, kunkin puolipyöreän levyn säde on 3,0 cm ja levyjen väli on 0,7 mm. Ilman dielektrisyysvakio on 8,85 pF/m. Kondensaattorin
Väärin maksimikapasitanssi on noin 250 pF
Oikein maksimikapasitanssi on noin 500 pF
Väärin minimikapasitanssi on noin 2,5 pF
Oikein tasajännitekestoisuus on noin 1,75 kV
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-5, TH sivu(t) 76
52010 Mikä seuraavista lähetteistä vaatii suurimman kaistan?
Väärin amplitudimoduloitu kaksisivukaistalähete (A3E), jonka suurin moduloiva taajuus on 3 kHz
Oikein amplitudimoduloitu tynkäsivukaista-TV-lähete (C3F)
Väärin taajuusmoduloitu lähete (F3E), suurin moduloiva taajuus 3 kHz, deviaatio 5 kHz
Väärin taajuudensiirtoavainnuksella toteutettu kaukokirjoituslähete (F1B), nopeus 50 Bd, taajuudensiirto 170 Hz
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-11, TH sivu(t) 58-63
52011 Tasajännitteen vakavoimiseen käytettävä puolijohdekomponentti on
Väärin termistori
Väärin varistori
Väärin pindiodi
Oikein zenerdiodi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-9, TH sivu(t) 75, 83
52012 Taajuuden kolmentajana käytetään
Väärin resistanssidiodia
Oikein kapasitanssidiodia
Väärin tyristoria
Väärin termistoria
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-9, 2-11
52013 Ferriittisydämellä varustettuja keloja käytetään erityisesti silloin, kun halutaan
Väärin saada aikaan hyvin pieni induktanssi esim verkkokuristimeen.
Oikein valmistaa pientaajuussuodatin.
Oikein säätää lähettimen oskillaattorin taajuutta mahdollisimman lineaarisesti.
Oikein suurentaa kelan induktanssia.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-3, TH sivu(t) 78
52014 On totta, että
Oikein keraamisen eristeen häviöt ovat suurilla taajuuksilla pienemmät kuin eristepaperilla
Väärin kuparilangasta tehdyllä kelalla on parempi Q-arvo kuin hopealangasta tehdyllä kelalla
Oikein kvartsikiteellä on pienet häviöt (Q-arvo suuri)
Väärin kvartsikiteellä on suuret häviöt (Q-arvo suuri)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-7, TH sivu(t) 76, 94-96
52015 Kvartsikide on erinomainen komponentti kaistanpäästösuodattimeen, koska
Oikein kvartsikide muodostaa erittäin vähähäviöisen virityspiirin
Väärin kvartsikiteen Q-arvo on pieni
Väärin kvartsikiteen induktanssi on pieni
Väärin kvartsikiteen kynnysjännite on vain 0,7 volttia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-7, TH sivu(t) 83, 93
52016 600 VA verkkomuuntajassa on 1000 voltin toisiokäämi, joten
Väärin se on tarkoitettu 1 kW lineaarisen vahvistimen anodijännitemuuntajaksi
Oikein se käy sellaisenaan 2 kV jännitteenkahdennuskytkennän verkkomuuntajaksi
Oikein sitä voidaan käyttää puoliaaltotasasuuntaajassa
Väärin kokoaaltotasasuuntaajassa sillä ei ole käyttöä, koska keskiulosotto näköjään puuttuu
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-8, TH sivu(t) 56
52017 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 2-1 muuntajan toisiokäämissä on keskiulosotto, joten
Väärin ensiökäämissä ja toisiokäämissä on aina yhtä monta kierrosta
Väärin jännite A-B on yhtäsuuri kuin jännite B-C
Oikein ensiökäämin virta voi olla puolet toisiokäämin A-C virrasta
Väärin jännitteet A-B ja C-B ovat vastakkaisvaiheiset
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-8, TH sivu(t) 80-81
52018 Lineaarista transistorivahvistinta käytetään 144 MHz:llä, koska
Väärin vahvistinputkista ei ole mahdollista saada 100 wattia ulos ko. taajuudella
Väärin vain transistoreja voi käyttää lineaarisessa vahvistimessa
Oikein putket vaativat mutkikkaamman virtalähteen
Oikein nykyaikaiseen transceiveriin ei mahdu putkia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-21
52019 Tehonsäätökomponenttina vaihtosähköpiireissä käytetään
Väärin darlingtonia
Oikein triacia
Oikein tyristoria
Väärin varistoria
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-9, TH sivu(t) 87
52020 Radioamatöörilähettimen oskillaattoria seuraava transistorivahvistinaste toimii A-luokassa, joten
Oikein vahvistin on asetettu toimintapisteeseen, jossa virtaa kulkee jatkuvasti
Oikein kollektorivirtaa kulkee ohjaavan vaihtosignaalin negatiivisen puoliskon aikana
Väärin asteesta saadaan 1000 watin teho sähkötyksellä
Oikein siinä kulkee virtaa radiotaajuisen jakson jokaisena hetkenä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-10, TH sivu(t) 90-92
52021 Polariteetilla (komponenttiin kytkettävän tasajännitteen napaisuudella) on merkitystä käytettäessä
Oikein tantaalikondensaattoria
Väärin keraamista kondensaattoria
Oikein diodia
Väärin PTC-vastusta
Väärin suurtaajuuskuristinta
Oikein kapasitanssidiodia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-9
52022 Kvartsikiteen vastinkytkennässä esiintyy
Väärin induktanssi ja resistanssi rinnan
Väärin kapasitanssi ja resistanssi sarjassa
Oikein kapasitanssi ja induktanssi sarjassa
Väärin kapasitanssi ja induktanssi rinnan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-7, TH sivu(t) 93
52023 Kvartsikiteen
Väärin sarjaresonassitaajuus on korkeampi kuin rinnakkaisresonanssitaajuus
Oikein sarjaresonassitaajuus on matalampi kuin rinnakkaisresonanssitaajuus
Oikein taajuusvakavuus on parempi kuin LC-piirillä
Väärin hyvä tuuletus parantaa taajuusvakavuutta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-7, TH sivu(t) 93
52024 Kvartsikiteen
Väärin taajuus ei ole säädettävissä ollenkaan
Väärin taajuus on säädettävissä laajalla kaistalla
Oikein taajuutta voi muuttaa säädettävällä kondensaattorilla
Oikein taajuus pidetään tavallisimmin vakiona
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-7, TH sivu(t) 125
52025 Kvartsikidettä käytetään
Oikein lähettimen oskillaattorissa
Oikein vastaanottimen paikallisoskillaattorissa
Oikein SSB-lähetettä muodostettaessa
Väärin vastaanottimen sekoitusasteessa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-7, TH sivu(t) 93
52026 144 MHz taajuus kerrotaan diodikertojalla 432 MHz:ksi. Kun kertojaan viedään 30 watin teho, saadaan tehoa 432 MHz:llä noin
Väärin 3 W
Oikein 10 W
Väärin 30 W
Väärin 90 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-10, 2-11
52027 Kertojana käytetään
Oikein push-push -astetta, kun halutaan saada ulos toinen harmoninen
Väärin push-pull -astetta, kun halutaan saada ulos parillinen harmoninen
Oikein push-pull -astetta, kun halutaan saada ulos pariton harmoninen
Oikein kapasitanssidiodia, kun halutaan yksinkertaistaa 432 MHz:n A1A-lähetintä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-10, 2-11
52028 tehtävään liittyvä kuva
Radioamatööriasemaan kuuluvan elektroniikkalaitteen tarvitsema 9,1 voltin jännite stabiloidaan (vakavoidaan) 400 mW zenerdiodilla, kuva 2-3. Laite ottaa tehoa (kuormittaa) maksimissaan 0,36 W, joten
Oikein vastuksen R1 suuruus voi olla 68 ohmia
Väärin vastuksen R1 suuruus voi olla 330 ohmia.
Väärin suurin sallittu kuormitusvirta saa olla 160 mA
Oikein zenerdiodi voi pitää jännitteen vakaana, vaikka kuormitusta ei ole ollenkaan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-12, TH sivu(t) 83
52029 tehtävään liittyvä kuva
9,1 voltin jännite stabiloidaan (vakavoidaan) zenerdiodilla, maksimi kuormitusvirta on 160 mA, kuva 2-3, joten
Oikein zenerdiodin maksimitehoksi riittää 1,6 W
Oikein vastus R1 voidaan mitoittaa niin, että pienin zenerdiodin läpi kulkeva virta on noin 15 mA
Väärin vastus R1 voi olla 68 ohmia
Väärin vastus R1 voi olla 165 ohmia: kaksi 330 ohmin vastusta rinnan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-12, TH sivu(t) 83
52030 tehtävään liittyvä kuva
10 dB:n vaimennin 50 ohmin linjassa on kuvan 2-2 mukainen, jolloin
Oikein Z1 = Z2 = 50 ohmia
Oikein R1:n ja R3:n tehonkestovaatimukset ovat erisuuret
Oikein R1 on 96,2 ohmia, R2 on 71,7 ohmia ja R3 96,2 ohmia
Väärin R1 on 100 ohmia, R2 on 66,7 ohmia ja R3 100 ohmia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-6
52031 Hyvä kondensaattorin eristysaine on
Oikein äänitaajuuksilla eristemuovi
Väärin säätökondensaattorissa pertinax
Oikein kiinteissä kondensaattoreissa kiille
Väärin ohituskondensaattoreissa ilma
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-4, TH sivu(t) 76
52032 Hyvä säätökondensaattorin tukien eristysaine on
Oikein keraaminen eriste
Väärin pertinax
Väärin butyyli
Väärin styrox
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-4, TH sivu(t) 76
52033 7 MHz taajuudelle tarkoitettu kela voidaan käämiä
Oikein ilmakelana
Oikein trolitulirungolle
Oikein trolitulirungolle, jonka sisällä on ferriittisydän
Oikein keraamiselle rungolle
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-3, TH sivu(t) 78
52034 On totta, että
Oikein keraaminen eriste on suurilla taajuuksilla parempi kuin eristepaperi
Oikein ilma on erittäin vähähäviöinen eristeaine
Väärin HF-taajuuksilla ei voi käyttää muovipohjaisia eristeaineita
Väärin kelarungon eristeaineella ei ole vaikutusta kelan häviöihin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-4, TH sivu(t) 76, 79
52035 Syötät autossa olevaa transseiveriäsi 3 m pituisella d = 0,75 mm parikaapelilla. Käyttöohjeen mukaan lähetin ottaa virtaa noin 20 ampeeria 12 voltin jännitteellä, joten
Oikein lähetyksessä jännite putoaa niin paljon, että laite lakkaa toimimasta
Väärin lähetin toimii muuten normaalisti, mutta lähetysteho putoaa noin 20 %
Väärin jännitehäviö on vain noin 0,5 V, joten lähetin toimii normaalisti
Väärin laitteessa oleva ylivirran rajoitin pitää syöttöjännitteen vakaana virtajohdon häviöistä huolimatta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-14, TH sivu(t) 27
52036 400 mW zenerdiodilla vakavoidaan oskillaattorin tarvitsema 9,1 V jännite. Oskillaattorin ottama virta on 20 mA. Kun zenerdiodin etuvastus pudottaa jännitettä 4,7 V, kuluu etuvastuksessa tehoa
Väärin 94 mW
Oikein 147 mW
Väärin 400 mW
Väärin 588 mW
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-12, TH sivu(t) 83
52037 400 mW zenerdiodilla vakavoidaan oskillaattorin tarvitsema 9,1 V jännite. Oskillaattorin ottama virta on 20 mA. Zenerdiodin etuvastus pudottaa jännitettä 4,7 V. Oikein mitoitetun etuvastuksen resistanssi voi olla
Väärin 235 milliohmia
Väärin 235 ohmia
Oikein 120 ohmia
Väärin 440 ohmia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-13, TH sivu(t) 83
52038 Stabiloidussa jännitelähteessä on tasasuuntaajasta saatava jännite 30 V ja suodatuskondensaattorin kapasitanssi 47 mF. Kondensaattoriin varautunut energia on
Väärin 42 J
Väärin 31 J
Oikein 21 J
Väärin 14 J
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-13, TH sivu(t) 44, 191
52039 Stabiloidussa jännitelähteessä on tasasuuntaajasta saatava jännite 24 V. Suodatuskapasitanssin muodostaa seitsemän rinnankytkettyä 10 mF:n kondensaattoria. Kapasitanssiin varautunut energia on
Väärin 40 J
Väärin 34 J
Väärin 29 J
Oikein 20 J
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-13, TH sivu(t) 44, 191
52040 Radioamatööriaseman verkkolaite antaa 13,8 V tasajännitteen. Verkkolaitteeseen on kytketty 144 MHz FM-kone, joka kuuntelulla vie 1 A virran, ja HF-transceiveri, joka kuuntelulla ottaa 2 A virtaa. HF-lähettimen päätevahvistimen lähtöteho on 75 W ja hyötysuhde 50 %. Verkkolaitteessa on oltava purkausvastus, koska
Väärin verkkolaitteen suodatuskondensaattoriin on varautunut yli 20 J energia
Väärin verkkolaitteen verkkomuuntajan toisiojännitteen huippuarvo ylittää suojajännitteen eli 42 V
Oikein verkkolaite ottaa verkosta tehoa yli 200 VA
Väärin ylivirtasuoja ei toimi ilman sitä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-13, 2-14, TH sivu(t) 44, 191
52041 Radioamatööri työskentelee testissä portablena. Akun kapasiteetti on 50 Ah (ampeerituntia). Transseiveri vie virtaa kuuntelulla 2,5 ampeeria ja lähetyksellä 12,5 ampeeria, joten sähköä riittää UHF-aktiivisuuskisassa
Oikein 4 tunniksi, vaikka lähetin olisi päällä koko ajan
Väärin 10 tunniksi, jos lähetin on päällä kolmasosan ajasta
Oikein 10 tunniksi, jos lähetin on päällä neljäsosan ajasta
Väärin 12 tunniksi, jos lähetin on päällä viidesosan ajasta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-14
52043 A1A-sähkötyslähetteen kaistanleveys riippuu
Oikein sähkötysnopeudesta
Oikein avainsuodattimen aikavakiosta
Väärin kidesuodattimen kaistanleveydestä
Väärin päätevahvistimen kaistanleveydestä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-11, 5-7
52044 Hyvyysluku eli Q-arvo on
Väärin hiilikalvovastuksella hyvin suuri
Väärin kuparilangasta tehdyllä kelalla parempi kuin hopealangasta tehdyllä kelalla
Oikein kiille-eristeisellä kiintokondensaattorilla suuri
Oikein kvartsikiteellä suuri
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-6, 2-7, TH sivu(t) 94-96
52045 Muuntajaa käytetään
Väärin liian suuren virran rajoittamiseen
Oikein vaihtojännitteen muuntamiseen
Oikein impedanssien sovittamiseen
Väärin lämpötilan mittaamiseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-8, TH sivu(t) 80-81
52046 LDR-komponentti (Light-depending Resistor)
Oikein voisi olla suomeksi "valovastus"
Oikein on valmistettu kadmiumsulfidista
Väärin sopii 13,8 voltin jännitelähteen volttimittarin asteikkovaloksi
Väärin sopii virtalähteen purkausvastukseksi (Bleeder)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-6, TH sivu(t) 75
52047 Antennin polarisaatio on hyvä tietää, koska
Oikein antennin asento on valittava vastaanotettavan sähkömagneettisen aallon polarisaation mukaan
Väärin HF-kaukoyhteyksissä polarisaatio on valittava lähetyskulman mukaan
Oikein VHF-lähiyhteyksissä kummankin aseman on hyvän kuuluvuuden saamiseksi käytettävä samaa polarisaatioa
Väärin lähikentässä juuri polarisaatio määrää taitekertoimen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-15, TH sivu(t) 48, 148
Piirit ja kytkennät
53001 Kun kaksi erisuurta vastusta kytketään rinnan,
Oikein kulkee suurempi osa virrasta pienemmän vastuksen kautta
Väärin on suuremman vastuksen kestettävä yli puolet koko tehosta
Väärin on vastusten oltava samantyyppisiä
Oikein voi toisen vastuksista korvata kahdella sarjaankytketyllä vastuksella
Väärin vaikuttaa suurempi jännite suuremman yli
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-2
53002 Kun kaksi erisuurta kondensaattoria kytketään sarjaan,
Oikein kulkee molempien läpi sama virta
Väärin jakautuu jännite kondensaattoreihin kapasitanssien suhteessa
Väärin on kapasitanssiltaan suurempi kytkettävä alempaan potentiaaliin (esim. runkoon tai maahan)
Oikein voi toinen olla säätökondensaattori
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-2, TH sivu(t) 103
53003 tehtävään liittyvä kuva
RC-piiriä, kuva 3-1a, voidaan käyttää
Oikein kokoaaltotasasuuntaajan jälkeisenä suodattimena
Oikein avainsuodattimessa
Väärin antennireleen vedon ja päästön nopeuttamiseen
Väärin lyhyiden jännitepiikkien muodostamiseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-4, 3-5, TH sivu(t) 56
53004 Kaksi piiriä voidaan kytkeä toisiinsa
Oikein induktiivisesti
Oikein kapasitiivisesti
Väärin magnetostriktiivisesti
Oikein galvaanisesti
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-5, TH sivu(t) 80
53005 Alipäästösuodatin
Väärin muodostuu aina kahdesta kondensaattorista ja yhdestä kelasta
Oikein voi muuntaa lähettimen päätevahvistimen suuren impedanssin syöttöjohdon 50 ohmin impedanssiksi
Oikein voi muuntaa lähettimen päätevahvistimen pienen impedanssin syöttöjohdon 50 ohmin impedanssiksi
Väärin voi estää TV:n alastulojohdossa lähetystaajuuden harmonisten pääsyn vastaanottimeen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-8, TH sivu(t) 107-108
53006 Induktiivisessa kytkennässä
Väärin piirit on yhdistetty toisiinsa kytkentälangalla
Oikein piirit on kytketty toisiinsa magneettikentän välityksellä
Väärin energia siirtyy piiristä toiseen sähkökentän välityksellä
Oikein kytkennän kiinteys kasvaa, kun piirien kelat viedään lähemmäksi toisiaan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-5, TH sivu(t) 890
53007 Kapasitiivinen jännitteenjakaja
Väärin toimii vain tasajännitteellä
Väärin toimii vain vaihtojännitteellä
Väärin ei ole käytännöllinen radiotaajuuksilla
Oikein on yleisesti käytössä esim. lähettimen oskillaattorissa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-2, TH sivu(t) 124
53008 tehtävään liittyvä kuva
Kuvassa 3-8
Oikein kondensaattorien C1 ja C2 sekä kelan L muodostama "tankkipiiri" on rinnakkaisresonanssipiiri
Väärin tankkipiiri on kytketty pääteputken anodille galvaanisesti
Väärin teho viedään tankkipiiristä symmetrisellä linkkikytkennällä
Oikein kondensaattorilla C3 säädetään kuormitusta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-5, 3-6
53009 tehtävään liittyvä kuva
Päätevahvistimen tankkipiiri (rinnakkaispiiri) on kuvan 3-8 mukainen:15-168 pF:n säätökondensaattori C1, 10 pF:n kondensaattori C2 ja ulosotoin varustettu kela L. Piiri on vireessä 3,5 MHz:llä, kun Ckok = 175 pF ja L = 12 uH. Muilla alueilla piiri on vireessä, kun vastaavat arvot ovat
Oikein 7 MHz:llä 105 pF ja 5 uH
Väärin 14 MHz:llä 50 pF ja 2,2 uH
Oikein 21 MHz:llä 35 pF ja 1,68 uH
Oikein 28 MHz:llä 27 pF ja 1,2 uH
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-6
53010 tehtävään liittyvä kuva
Transistorilähettimen lähdössä on alipäästösuodatin, kuva 3-6 C1 - L1 - C2 - L2 - C3. (50 ohmia - 50 ohmia).
Oikein Suodin on symmetrinen eli C3 = C1
Väärin C2 on puolet C1:stä
Oikein C2 on noin 2 kertaa C1
Väärin Suodin sovittaa lähettimen päätetransistorin impedanssin koaksiaalikaapelin impedanssiin.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-8, TH sivu(t) 108
53011 tehtävään liittyvä kuva
36 MHz:n rinnakkaispiirin induktanssi on L2 ja kapasitanssi C2, kuva 3-5. Kuinka suuri kapasitanssi piiriin on lisättävä, jotta se olisi resonanssissa 18 MHz:llä?
Väärin 1/2C2
Väärin C2
Väärin 2C2
Oikein 3C2
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-6
53012 tehtävään liittyvä kuva
Kun kuvan 3-1a RC-piiriin kytketään tasajännite,
Oikein vastuksen R yli vaikuttaa aluksi koko jännite U
Väärin kondensaattorin C virta on aluksi nolla
Oikein kondensaattorin C jännite kasvaa eksponentiaalisesti arvoon U
Väärin vastuksen R virta on aluksi U/R
Oikein tapahtuu jännitteen varautuminen kondensaattoriin C
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-3, 3-4, TH sivu(t) 77
53013 tehtävään liittyvä kuva
Kun kuvan 3-1b CR-piiriin kytketään tasajännite,
Oikein vastuksen R virta on aluksi U/R
Väärin vastuksen R yli oleva jännite lähtee nousemaan kohti arvoa U
Oikein kondensaattorin C virta on aluksi suuri
Oikein kondensaattorin C yli vaikuttava jännite kasvaa eksponentiaalisesti arvoon U
Väärin tapahtuu jännitteen integroituminen vastukseen R
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-4, TH sivu(t) 77
53014 Suurjänniteverkkolaitteessa suotokondensaattorin muodostaa kolme sarjaankytkettyä elektrolyyttikondensaattoria. Kondensaattorien kanssa rinnan on kytkettävä
Oikein samansuuruiset vastukset
Väärin estosuuntaiset diodit
Väärin päästösuuntaiset diodit
Väärin zenerdiodit
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-2, 3-3
53015 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 3-9 suuritehoisessa vahvistimessa
Väärin piiri 1 sovittaa transistorin kantapiirin edeltävän kideoskillaattorin suureen lähtöimpedanssiin
Oikein piiri 2 on virityspiiri ja impedanssin sovitin
Väärin kondensaattori C4 on antennin lyhennyskondensaattori
Oikein kondensaattori C5 tasaa kuormituksen vaihtelua
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-11, TH sivu(t) 131
53016 Tasasuuntaajan purkausvastus on palanut poikki, eikä muuta kuormaa ole. Suotokondensaattorin napajännitteen määrää verkkojännitteen katkaisemisen jälkeen
Väärin kondensaattorin jännitekestoisuus
Väärin kondensaattorin kapasitanssi
Oikein kondensaattorin eristysaineen vuotoresistanssi
Väärin tasasuuntaajan johtimien resistanssi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-3
53017 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 3-2a suodatin on kytketty signaalitien rinnalle, joten se on toiminnaltaan
Väärin ylipäästö-
Väärin alipäästö-
Oikein kaistanpäästö-
Väärin kaistanestosuodatin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-7, TH sivu(t) 107
53018 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 3-2b suodatin on kytketty signaalitien rinnalle, joten se on toiminnaltaan
Väärin ylipäästösuodatin
Väärin alipäästösuodatin
Väärin kaistanpäästösuodatin
Oikein kaistanestosuodatin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-7, TH sivu(t) 107
53019 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 3-2c suodatin on toiminnaltaan
Väärin ylipäästösuodatin
Oikein alipäästösuodatin
Väärin kaistanpäästösuodatin
Väärin kaistanestosuodatin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-7, TH sivu(t) 107
53020 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 3-2d suodatin on toiminnaltaan
Oikein ylipäästösuodatin
Väärin alipäästösuodatin
Väärin kaistanpäästösuodatin
Väärin kaistanestosuodatin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-7, TH sivu(t) 107
53021 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 3-3b suodatin on toiminnaltaan
Väärin ylipäästösuodatin
Väärin alipäästösuodatin
Oikein kaistanpäästösuodatin
Väärin kaistanestosuodatin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-7, TH sivu(t) 107
53022 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 3-4 diplekserissä
Väärin 9 MHz:n taajuinen signaali ohjautuu 50 ohmin vastukseen
Oikein 9 MHz:n signaali pääsee läpi, muut taajuudet eivät
Oikein L2 on 29,5 nH
Väärin L2 on 0,295 mikrohenriä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-6, 3-8, TH sivu(t) 108
53023 tehtävään liittyvä kuva
Kuvassa 3-7a on tasasuuntaajan suodatin, joka
Väärin on tarkoitettu 550 voltin tasajännitteelle
Väärin voi SSB-käytössä antaa 400 mA tasavirran
Oikein on tyypillinen 2-putkisen A1A-lähettimen (15 W) anodivirtalähde
Oikein sisältää rautasydämisen kuristimen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-8
53024 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 3-7b mukaista suodatinta käytetään
Väärin lähettimen harmonisten vaimentamiseen antennin syöttöjohdossa
Väärin antenninvirittimenä
Väärin ylipäästösuotimena TV-vastaanottimen edessä
Oikein pientaajuussuodattimena kuulokkeilla kuunneltaessa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-8, TH sivu(t) 107
53025 Välitaajuussuodatin
Väärin voi olla kaksois-RC-tyyppiä
Oikein sisältää usein kvartsikiteitä
Väärin on alipäästösuodatin, jonka rajataajuus = 1,4 x välitaajuus
Oikein muodostuu usein peräkkäisistä kaksoisviritetyistä asteista
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-9, TH sivu(t) 108
53026 Vastaanotettava signaali kytketään suurtaajuudelle viritettyyn piiriin
Oikein kelan ulosottoon
Oikein kytkentälinkillä
Väärin säätökondensaattorilla
Väärin takaisinkytkentäpotentiometrillä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-9, TH sivu(t) 80
53027 Sarjaresonanssipiiriä voi käyttää
Oikein vastaanottimen edessä aaltoloukkuna, jottei lähellä oleva suuritehoinen lähetin (paikallisasema) muuta sekoitusasteen toimintapistettä
Väärin välitaajuussuotimena
Väärin rajataajuussuotimena
Oikein signaalitiellä sarjaelimenä, jolloin se toimii kaistanpäästösuotimena
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-7, 3-9
53028 CW-vastaanotossa vaadittava kapea kaista voidaan toteuttaa
Oikein käyttämällä kapeaa kidesuodatinta välitaajuudella
Oikein aktiivisella äänitaajuussuodattimella esim. 600 Hz:llä
Väärin RC-kytketyllä kuulokevahvistimella
Väärin kaventamalla kaksoisviritetyn välitaajuusmuuntajan kaistaa rinnakkaisvastuksilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-9, TH sivu(t) 108-109, 119, 96
53029 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 3-3a suodatin on
Väärin ylipäästösuodatin
Väärin alipäästösuodatin
Väärin kaistanpäästösuodatin
Oikein kaistanestosuodatin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-7, TH sivu(t) 107
53030 Välitaajuussuodatin voidaan rakentaa
Väärin RC-rinnankytkennällä
Väärin alipäästösuotimesta ja ylipäästösuotimesta, joiden rajataajuus on noin 3 kHz
Oikein käyttämällä pietsosähköisiä resonaattoreita
Väärin piikiteistä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-10
53031 Sarjapiirin kelan induktanssi on 7,3 millihenriä ja kondensaattorin kapasitanssi 0,3 mikrofaradia. Piirin impedanssi on minimissä taajuudella
Väärin 34 Hz
Väärin 3000 Hz
Oikein 3,4 kHz
Väärin ääretön
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-6, 3-10
53032 Kondensaattori ja kela ovat sarjapiirissä. Kun piiriin kytketään vaihtojännite,
Oikein niiden reaktanssit ovat vastakkaismerkkiset
Väärin kelan resistanssi on puolet kondensaattorin resistanssista
Väärin saadaan piiri resonanssiin jännitettä muuttamalla
Oikein kulkee siinä resonanssissa suuri virta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-10, TH sivu(t) 50
53033 Kondensaattori ja kela muodostavat rinnakkaispiirin. Kun piiriin kytketään vaihtojännite,
Väärin on sen impedanssi nolla
Väärin kondensaattorin resistanssi on puolet kelan resistanssista
Oikein voidaan se virittää resonanssiin kelan induktanssia muuttamatta
Oikein kulkee sen kautta resonanssissa pieni virta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-10, TH sivu(t) 52
53034 tehtävään liittyvä kuva
Kokoaaltotasasuuntaajan jälkeistä aaltoisuutta voidaan vähentää suodattimella, jonka muodostavat
Oikein pieni resistanssi ja suuri kapasitanssi, RC-lenkki, kuva 3-1a
Oikein suuri induktanssi ja suuri kapasitanssi (LC-lenkki)
Oikein suuri induktanssi ja kaksi suurta kapasitanssia, kuva 3-7a
Oikein kaksi hyvin suurta kapasitanssia rinnan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-10, 3-11, TH sivu(t) 56
53035 Kidesuodattimen
Oikein etuna on, että se voidaan rakentaa usean megahertsin taajuudelle
Oikein rakenteen ollessa symmetrinen siinä on parillinen määrä kvartsikiteitä
Oikein kaista on sitä jyrkempi, mitä useampia kiteitä siinä on
Väärin kaistanleveys on 400 Hz, jos sen kiteiden taajuusero Y2 - Y1 on 600 Hz
Väärin estovaimennus on vähäinen, vain pari desibeliä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-11, TH sivu(t) 108,9
53036 Kun akkuja kytketään sarjaan,
Oikein on akuilla oltava sama kapasiteetti (esim. 50 Ah)
Väärin kasvaa niiden virtakuormitettavuus
Väärin voidaan myös niitä käyttävät laitteet, esim. HF-transseiveri ja kahden metrin autokone kytkeä sarjaan johtimien jännitehäviön pienentämiseksi
Väärin on kytkimen oltava kaksinapaista tyyppiä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-3, TH sivu(t) 109, 191
Vastaanottimet
54001 Amatöörivastaanottimessa voi olla
Oikein Ylössekoitus
Oikein AVS-järjestelmä (AGC)
Oikein Suurtaajuisen signaalin vaimennin
Väärin C-luokan AF-vahvistin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-2, TH sivu(t) 120, 118
54002 Supervastaanottimessa voi olla
Oikein jatkuvasäätöinen oskillaattori (VFO)
Oikein häiriönrajoitin (ANL)
Väärin automaattinen tehotason säädin (ALC)
Väärin mikrofonivahvistuksen säätö (MIC GAIN)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-2, TH sivu(t) 119
54003 432 MHz:n vastaanotin varustetaan antenniin sijoitetulla etuvahvistimella (mastovahvistimella), jolloin aikaisemmin kohinaan peittynyt signaali nousee 6 dB kohinan yläpuolelle, sillä
Väärin vastaanotin on nyt paremmin sovitettu antenniin
Väärin vastaanottimeen tuleva kohina vähenee 6 dB
Oikein etuvahvistin kumoaa antennikaapelissa aiheutuvan signaalin vaimentumisen
Väärin vastaanottimen oma kohina vähenee 6 dB
Oikein vastaanottimeen tuleva signaali ei enää huku vastaanottimen omaan kohinaan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-12, 4-13
54004 Suurtaajuusvahvistimen tehtävä vastaanottimessa on
Väärin antennikaapelin häviöiden kumoaminen
Väärin peilitaajuuksien poistaminen
Oikein vastaanottimen herkkyyden parantaminen
Väärin häiriöiden poistaminen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-3
54005 Herkässä 144 MHz:n vastaanottimessa
Väärin kohinakerroin (Noise Factor) on 1 dB
Oikein kohinaluku (Noise Figure) on 1 dB
Oikein tarvitaan vähänkohiseva (Low Noise) suurtaajuusvahvistin
Väärin tarvitaan tehokas häiriönrajoitin (Noise Limiter)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-12, 4-13
54006 Peilitaajuusvaimennusta voidaan lisätä
Oikein suurentamalla välitaajuutta
Väärin kytkemällä useita välitaajuusvahvistusasteita peräkkäin
Väärin suurentamalla suurtaajuusvahvistusta
Oikein käyttämällä useampaa sekoitusta
Väärin parantamalla välitaajuusselektiivisyyttä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-5
54007 Ensimmäisen sekoitusasteen ylikuormittumista vähennetään
Väärin suurentamalla suurtaajuusvahvistusta
Oikein vastaanottimen edessä olevalla vaimentimella
Oikein käyttämällä hidastettua AGC:tä (automaattinen vahvistuksensäätö) st-vahvistimessa
Väärin käyttämällä aktiivista pt-suodinta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-3, TH sivu(t) 119
54008 Asemien erottelukykyä (selektiivisyyttä) saadaan paremmaksi
Väärin kahden suurtaajuusvahvistusasteen käytöllä
Väärin balansoidulla sekoitusasteella
Oikein käyttämällä useita viritettyjä vt-vahvistusasteita
Oikein käyttämällä kapeaa välitaajuussuodinta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-7, TH sivu(t) 117
54009 Panoraamavastaanotin
Väärin on SSTV-vastaanottimen toinen nimi
Väärin tarkoittaa samaa kuin skanneri
Oikein näyttää vastaanotettavat signaalit
Väärin toimii vain digimodeilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-15
54010 Vastaanottimen S-mittari näyttää vastaanotettavaa signaalinvoimakkuutta
Väärin vastaanottimen antenninavoissa
Väärin suurtaajuusvahvistimen jälkeen
Väärin ennen välitaajuusvahvistinta
Oikein välitaajuusvahvistimen jälkeen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-9, TH sivu(t) 118
54011 Antennista tulee 1 pW signaali vastaanottimeen, jonka st-vahvistimen vahvistus on 16 dB, sekoitusasteen vaimennus 6 dB ja vt-vahvistimen vahvistus 80 dB. Signaalin teho ilmaisimen tulonavoissa on
Väärin 1 W
Oikein 1 mW
Väärin -30 dBm
Oikein 0 dBm
Väärin +12 dBm
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-7
54012 Antennista tulee 1 pW signaali vastaanottimeen, jonka st-vahvistimen vahvistus on 16 dB, sekoitusasteen vaimennus 6 dB ja vt-vahvistimen vahvistus 80 dB. Signaalin jännite ilmaisimen tulonavoissa (Zilm = 1 kilo-ohmi) on
Väärin 100 mV
Väärin 0,775 V
Oikein 1 V
Väärin 0 dBm
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-7
54013 Vastaanottimen Notch Filter eli VT-asteessa oleva imupiiri
Väärin toimii säädettävänä vaimentimena vastaanottimen koko vt-kaistalla
Väärin toimii AM-tyyppisenä häiriönrajoittimena
Väärin on sivuunviritettävä vt-aste
Oikein vaimentaa vt-kaistalle sattuvaa häiriösignaalia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-14
54014 Paikallisoskillaattorista sekoitusasteelle vietävän tehon taso on yleisesti 7 dBm. Teho on watteina
Väärin 7 dW
Väärin 7 mW
Oikein 5 mW
Väärin 0,2 mW
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-3
54015 Häiriönpoistimen (NOISE BLANKER) tehtävänä on
Oikein vaimentaa pulssimaisia häiriöitä
Oikein vaimentaa häiriöitä
Väärin vaimentaa voimakkaiden asemien aiheuttamia keskinäismodulaatiohäiriöitä
Väärin vaimentaa vasta-aseman liiallisesta modulaatiosta aiheutuvia häiriöitä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-14
54016 Vastaanotin, jonka automaattisella vahvistuksen säädöllä (AVS, AGC) on lyhyt nousuaika ja pitkä laskuaika, soveltuu erityisesti
Oikein SSB-signaalien vastaanottoon
Oikein CW-signaalien vastaanottoon
Väärin AM-signaalien vastaanottoon
Väärin FM-signaalien vastaanottoon.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-9
54017 24,9 MHz:lle viritetyn supervastaanottimen oskillaattoritaajuus on 33,9 MHz ja välitaajuus 9,0 MHz. Peilitaajuus on
Väärin 15,9 MHz
Väärin 18,0 MHz
Oikein 42,9 MHz
Väärin 51,9 MHz
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-5
54018 Tuloilmaisimella (Product Detector) voidaan ilmaista
Oikein SSB (J3E) -signaaleja
Väärin FM (F3E) -signaaleja
Oikein CW (A1A) -signaaleja
Oikein DSB-signaaleja (kantoaalto tukahdutettu, molemmat sivukaistat)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-11
54019 Supervastaanottimen peilitaajuusvaimennukseen vaikuttaa
Oikein suurtaajuusvahvistimen kaistanleveys
Väärin välitaajuusvahvistimen kaistanleveys
Väärin vastaanottimen kohinaluku
Oikein sekoitusten lukumäärä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-4, 4-5
54020 Vastaanottimen automaattisen taajuudensäädön (AFC) oleellisena osana käytettävä puolijohdekomponentti on
Väärin tyristori
Väärin zenerdiodi
Oikein kapasitanssidiodi
Väärin tunnelidiodi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-8
54021 HF-alueen vastaanottimen 1. välitaajuus valitaan suureksi, jotta
Oikein saadaan riittävä peilitaajuusvaimennus
Väärin VT-suodatin olisi helppo toteuttaa
Väärin vastaanotettavan taajuuden näyttö saadaan tarkaksi
Väärin suurtaajuusaste voisi samanaikaisesti toimia myös välitaajuusvahvistimena
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-4
54022 HF-vastaanotin on varustettu automaattisella vahvistuksen säädöllä (AVS, AGC). On totta, että
Oikein AVS:n tehtävänä on pitää vastaanotettava signaali mahdollisimman vakiona
Oikein AVS on helpompi muodostaa vastaanottimessa kuin lähettimessä
Oikein hidastettu AVS alkaa muodostaa säätöjännitettä vasta sitten, kun vastaanotettavan signaalin taso on riittävän suuri
Oikein vastaanottimen S-mittari mittaa useimmiten AVS-jännitettä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-9, TH sivu(t) 118
54024 Hyvässä VHF-vastaanottimessa esiintyvä kohina on pääasiassa
Oikein suurtaajuusasteesta
Väärin sekoitusasteesta
Väärin 1. välitaajuusvahvistusasteesta
Väärin ilmaisimesta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-12, 4-13
54025 AM-lähete voidaan ilmaista
Oikein verhokäyräilmaisimella
Oikein tuloilmaisimella (Product Detector)
Väärin diskriminaattorilla
Väärin vaihelukitulla silmukalla, jolloin ilmaistu pientaajuus otetaan integraattorilta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-11
54026 FM-lähete voidaan ilmaista
Väärin verhokäyräilmaisimella
Väärin tuloilmaisimella (Product Detector)
Oikein diskriminaattorilla
Oikein vaihelukitulla silmukalla, jolloin ilmaistu pientaajuus otetaan integraattorilta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-11
54027 SSB-lähete (J3E) voidaan ilmaista
Väärin verhokäyräilmaisimella
Oikein tuloilmaisimella (Product Detector)
Väärin diskriminaattorilla
Väärin vaihelukitulla silmukalla, jolloin ilmaistu pientaajuus otetaan integraattorilta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-11
54028 Hyvässä radioamatöörivastaanottimessa
Väärin herkkyys on parhaimmillaan 0,1 mV
Oikein vastaanottimen oma kohina on pieni
Väärin ristimodulaationkesto on mahdollisimman pieni
Oikein peilitaajuusvaimennus on suuri
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-4, TH sivu(t) 115-117
54029 Kaksoissupervastaanottimessa
Väärin ei tarvita suurtaajuusvahvistinta
Oikein ensimmäinen välitaajuus on suurempi kuin toinen välitaajuus
Oikein peilitaajuudella esiintyvä signaali on tehokkaasti vaimennettu
Oikein voi esiintyä oskillaattorien taajuuksien sekoitustuloksena syntyviä 'vihellyksiä'
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-5, TH sivu(t) 115, 118
54030 Vastaanottimen välitaajuus on 605 kHz. Kun se on viritetty taajuudelle 8,1 MHz, kuuluu yhtä aikaa kaksi asemaa. Paikallisoskillaattorin taajuus on alempi kuin kuunneltava (asteikolle merkitty) taajuus. Mitkä ovat em. kahden aseman taajuudet?
Oikein 6.890 kHz
Väärin 7.495 kHz
Oikein 8.100 kHz
Väärin 9.310 kHz
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-5
54033 Supervastaanottimen peilitaajuusvaimennus määräytyy lähinnä
Oikein suurtaajuusvahvistimen kaistanleveyden perusteella
Väärin välitaajuusvahvistusasteiden lukumäärän perusteella
Väärin vastaanottimen kohinaominaisuuksien perusteella
Oikein ensimmäisen välitaajuuden suuruuden perusteella
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-5
54034 Kaksoissupervastaanottimessa kuuluu kohdassa 28.310 kHz vakiotaajuinen vihellys. Se voi aiheutua
Väärin 1. välitaajuudella (1.600 kHz) olevasta AM-asemasta
Väärin 2. välitaajuudella (110 kHz) olevasta aikamerkkiasemasta
Väärin 1. paikallisoskillaattorin harmonisesta
Oikein 2. paikallisoskillaattorin harmonisesta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-6
54035 Kaksoissuperin ensimmäinen välitaajuus valitaan suhteellisen suureksi, koska tällöin
Väärin ei tarvita apuoskillaattoria
Oikein saavutetaan hyvä peilitaajuusvaimennus
Väärin voidaan käyttää halpoja komponentteja
Väärin voidaan käyttää lyhyempää antennia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-6
54036 Vastaanottimen häiriösäteilyä voidaan vaimentaa
Oikein käyttämällä suurtaajuusastetta
Oikein suojaamalla vastaanotin maadoitetulla metallikotelolla
Väärin poistamalla ilmaisin
Väärin lisäämällä apuoskillaattorin taajuutta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-8, TH sivu(t) 184
54037 Vastaanottimen edessä oleva aaltoloukku
Väärin estää oman lähettimen CW-signaalin pääsyn vastaanottimeen
Väärin rajoittaa vastaanotettavalla taajuudella liian voimakkaita signaaleja
Oikein estää välitaajuisen signaalin pääsyn vastaanottimeen
Väärin muuttaa vastaanotettavan signaalin taajuuden vapaalle taajuudelle
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-2
54038 Vastaanottimen suurtaajuusvaimennin
Väärin toimii heikkojen signaalien esivahvistimena
Oikein vaimentaa vastaanottimeen tulevia signaaleja
Oikein vähentää sekoittimessa syntyviä harhatoistoja
Väärin toimii kohinasalpana (Squelch)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-2, 4-3
54039 Signaalin pääasiallinen vahvistaminen tapahtuu supervastaanottimen
Väärin suurtaajuusvahvistimessa
Oikein välitaajuusvahvistimessa
Väärin äänitaajuusvahvistimessa
Väärin videovahvistimessa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-7
54040 SSB:n ilmaisussa on tarpeen apuoskillaattori, koska lähetteestä puuttuu
Väärin esikorostusjännite
Oikein kantoaalto
Väärin toinen sivukaista
Väärin balansointijännite
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-11
54041 Kaksoissuperissa SSB:llä vastaanotettavan signaalin päästökaistan määrää
Väärin suurtaajuusvahvistin
Oikein 9 MHz kidesuodin
Väärin 455 kHz välitaajuusvahvistin
Oikein äänitaajuussuodin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-8
Lähettimet
55001 Lineaarisen vahvistimen käyttäjän on muistettava, että
Oikein aseman omistaja on vastuussa sen sähköturvallisuudesta
Oikein sähkö on lapsille vaarallinen
Oikein oikeat elvytystoimenpiteet on syytä opetella ennakolta
Oikein sähköiskusta tajunnan menettänyt voidaan elvyttää
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-31, TH luku 10
55002 SSB-lähettimessä
Oikein kantoaalto tukahdutetaan
Oikein kidesuodatin vaimentaa ylimääräisen sivukaistan
Oikein voi olla useita sekoituksia
Väärin kantoaalto-oskillaattori määrää yksin lähetystaajuuden
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-26, TH sivu(t) 128
55003 Yksi S-yksikkö vastaa tehosuhdetta 6 dB. Jos saat raportin S8 100 watilla, on S9 raportin saamiseksi tehoa on nostettava
Väärin 100 wattiin
Väärin 200 wattiin
Väärin 300 wattiin
Oikein 400 wattiin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-25
55004 Yksi S-yksikkö vastaa tehosuhdetta 6 dB. Saat raportin S8 10 watilla, joten S9 + 20 dB raportin saamiseksi lähetystehon on oltava
Väärin 100 W
Väärin 400 W
Väärin 1000 W
Oikein 4000 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-25
55005 Yksi S-yksikkö vastaa tehosuhdetta 6 dB. Saat raportin S9 + 30 dB 1000 watilla. Jotta saisit raportin S8, tarvitset lähetystehoa
Väärin 100 W
Väärin 25 W
Väärin 2,5 W
Oikein 0,25 W
Oikein 250 mW
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-25
55006 Yksi S-yksikkö vastaa tehosuhdetta 6 dB. Saat raportin S7 50 watilla. Jotta saisit raportin S9, tarvitset lähetystehoa
Väärin 100 W
Väärin 200
Oikein 800 W
Oikein 0,8 kW
Väärin 4 kW
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-25
55007 Syntetisaattorista lähtevä taajuus muodostetaan
Väärin ECO:lla (Electron Coupled Oscillator)
Väärin LC-kytketyllä VFO:lla (Variable Frequency Oscillator)
Väärin VXO:lla (Variable Crystal Oscillator)
Oikein VCO:lla (Voltage Controlled Oscillator)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-6
55008 Hyvän oskillaattorin ominaisuuksiin kuuluu
Väärin lämpötilaa tarkasti seuraava taajuus
Oikein puhdas taajuusspektri
Oikein syöttöjännitteen vaihteluista riippumaton taajuus
Väärin amplitudin muuttuminen syöttöjännitteen muuttuessa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-4, TH sivu(t) 124
55009 SSB-lähettimen teho on 1000 W, sivukaistavaimennus 40 dB ja lähetystaajuus LSB:llä 3799 kHz. On totta, että
Väärin ylemmällä sivukaistalla (USB) on tehoa vain 10 milliwattia
Väärin mikään osa lähetteestä ei voi joutua amatöörialueen ulkopuolelle
Oikein amatöörialueen ulkopuolella voi tehoa olla jopa 100 mW
Oikein lähetystaajuus on liian lähellä amatöörialueen rajaa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-26, 5-28
55010 SSB-lähettimeen kuuluu
Väärin diskriminaattori
Oikein balanssimodulaattori
Oikein VFO
Väärin C-luokan päätevahvistin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-26, TH sivu(t) 128
55011 Kostea kellaritila
Oikein ei ole suositeltava paikka radioamatöörin laboratorioksi
Oikein ei sovi sähköverkkoon kytketyn radiolaitteen sijoituspaikaksi
Oikein voi olla myös palo- ja räjähdysvaarallinen
Oikein soveltuu väliaikaisesti käsiradiopuhelimen käyttöpaikaksi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-32, TH luku 10
55012 SSB-signaalin (J3E-) vahvistamiseen voidaan käyttää
Oikein lineaarisesti toimivaa vahvistinta
Väärin C-luokassa toimivaa vuorovaihevahvistinta
Oikein pienitehoista A-luokan vahvistinta
Oikein maattohilavahvistinta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-24, 5-28
55013 SSB-lähettimen (J3E-) yhteydessä käytetty puheprosessori
Oikein supistaa signaalin dynamiikkaa
Väärin laajentaa signaalin dynamiikkaa
Oikein nostaa keskimääräistä tehoa
Väärin nostaa huipputehoa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-28
55014 Putkipääteasteen neutraloinnilla tarkoitetaan
Väärin ohjaushilan maadoittamista
Oikein ohjaushilan ja anodin välisen kapasitanssin vaikutuksen kumoamista
Väärin suojahilan ohittamista kondensaattorilla
Väärin anodivirran kulun estämistä vastaanoton aikana
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-20
55015 Jos SSB-lähettimen pääteastetta yliohjataan, siirtyy toimintapiste epälineaariselle alueelle. Tämä on erityisen haitallista, koska
Oikein syntyvä keskinäismodulaatiosärö häiritsee viereisillä taajuuksilla työskenteleviä asemia
Väärin yliohjaaminen lyhentää pääteputken käyttöikää
Väärin määräysten sallima tehoraja ylittyy
Väärin syntyvät jännitepiikit aiheuttavat ylilyöntejä antennin syöttöjohdossa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-28
55016 Rakennat lineaarisen päätevahvistimen, jonka hyötysuhde on 50 %. Anodijännitelähde antaa kuormitettuna jännitteen 3000 volttia. Kuinka suuri saa putken anodivirta olla, jotta määräysten mukaista 1000 watin lähtötehoa A1A-lähetteellä ei ylitettäisi?
Väärin 333 mA
Väärin 500 mA
Oikein 666 mA
Väärin 750 mA
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-22
55017 SSB-lähettimen kidesuodattimen tehtävänä on
Väärin tukahduttaa kantoaalto
Oikein poistaa tarpeeton sivukaista
Väärin vahvistaa haluttua sivukaistaa
Väärin vaimentaa lähetystaajuuden harmonisia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-26
55018 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 5-11 lähettimessä
Oikein kuristin RFC1 estää RF-jännitteen pääsyn tasasuuntaajaan ja edelleen sähköverkkoon
Väärin kuristin RFC2 estää ylisuuren tehon pääsyn antenniin
Oikein kondensaattori Cc on anodipiirin kytkentäkondensaattori
Väärin kondensaattorit C1 ja C2 sekä kela L1 muodostavat kaistanpäästösuodattimen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-18, 5-19
55019 Lineaarisen, n. 1000 watin tehovahvistimen anodivirta
Väärin kulkee vain ohjaussignaalin huippujen aikana
Oikein muuttuu ohjaussignaalin mukaan lepovirrasta huippuvirtaan
Oikein on hyvin tarkasti sininmuotoinen
Väärin on koko ajan sama ohjauksesta riippumatta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-24
55020 SSB-signaalin (J3E-) vahvistamiseen voidaan käyttää vahvistinastetta, joka toimii
Oikein lineaarisesti
Oikein A-luokassa
Oikein AB-luokassa
Väärin C-luokassa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-24, 5-28
55021 tehtävään liittyvä kuva
Kaunis, klikitön avainnus 100 watin putkilähettimeen (suihkutetrodi, kuva 5-12) saadaan helposti aikaan
Oikein sijoittamalla avain ohjaushilan piiriin
Väärin katkomalla katodivirtaa
Oikein ohjaamalla suojahilajännitettä
Väärin katkomalla anodivirtaa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-18, 5-4, 5-7
55022 Omatekoisten laitteiden on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset, mikä edellyttää mm., että
Oikein laitteen jännitteiset osat on varustettava suojakotelolla, joka on maadoitettu
Oikein verkkovirtalähde ei saa olla avorakenteinen, vaan se on mieluimmin metallikotelossa
Oikein verkkokäyttöinen lähetin on varustettava suojamaadoituspistokkeella
Oikein mitkään laitteiden osat eivät saa kuumentua liikaa, jottei synny palon-, räjähdyksen- eikä hengenvaaraa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-32, TH luku 10
55023 Jos lähettimen päätevahvistin toimii C-luokassa,
Oikein sen toimintapiste asettuu epälineaariselle alueelle
Oikein se voi toimia taajuuden kertojana
Väärin hyötysuhde voi olla korkeintaan 50 %
Väärin vahvistettu signaali ei sisällä yliaaltoja
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-23
55024 Rakennat transistoripäätevahvistimen, jonka hyötysuhde on 75 % ja kollektorijännite kuormitettuna 30 volttia. Kuinka suuri saa kollektorivirta olla, jotta ohjearvojen mukaista 30 watin kollektorihäviötehoa ei F3E-lähetteellä ylitettäisi?
Väärin 1 A
Väärin 3 A
Oikein 4 A
Väärin 9 A
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-21
55025 SSB-lähettimen balanssimodulaattori
Oikein tukahduttaa kantoaallon
Väärin poistaa tarpeettoman sivukaistan
Väärin vahvistaa vain haluttua eli ylempää sivukaistaa
Väärin toimii lineaarisesti
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-28, TH sivu(t) 128
55026 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 5-11 lähettimessä antenniliittimen ja rungon väliin on kytketty suurtaajuuskuristin RFC2, jotta
Oikein tasajännitteen pääsy antenniin estyy, jos kytkentäkondensaattori Cc pettää
Väärin ylisuuren tehon pääsy antenniin estyy
Väärin kuristimen pieni resistanssi johtaa salamaniskun maahan
Väärin antennivirta voidaan mitata kiertokäämimittarilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-18, 5-19
55027 Suuritehoisen radioamatöörilähettimen maadoittamisessa
Oikein pyritään mahdollisimman pieneen maadoitusvastukseen
Oikein ei saa tyytyä halpaan ratkaisuun eli maajohdon pyörittämiseen lämpöpatterin säätökahvaan
Oikein halutaan estää lähettimen rungon ja maan välisen jännitteen nouseminen hengenvaaralliseksi
Väärin ohjataan epäsovitetusta antennista heijastunut teho maahan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-32, 5-33, TH luku 10
55028 Oskillaattorin taajuusvakavuuden ehtoja ovat
Oikein tukeva rakenne
Oikein vakavoitu jännitteensyöttö
Oikein lämpötilan kompensointi
Oikein vähäinen kuormittaminen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-4, TH sivu(t) 125
55029 5,5 MHz:llä muodostetun SSB-signaalin sivukaista muuttuu USB:stä LSB:ksi
Oikein vaihtamalla kantoaaltotaajuus
Väärin kääntämällä kidesuodattimen päästökaista
Oikein vähentämällä 5,5 MHz:n SSB-signaali 9 MHz:n VFO-signaalista
Väärin vaihtamalla päätevahvistimen päästökaista
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-26, 5-27, TH sivu(t) 128
55030 Alueoskillaattori (Heterodyne Oscillator)
Väärin on yleensä jatkuvasäätöinen (VFO)
Väärin tarvitaan transseiverissä erikseen lähettimelle ja vastaanottimelle
Oikein voidaan korvata taajuussyntetisaattorilla
Oikein voi olla kideoskillaattori
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-5, kuvat 5-4
55031 Putkipääteasteen hyötysuhdetta voidaan parantaa
Väärin poistamalla tasasuuntaajan purkausvastus
Väärin pienentämällä kytkentäkondensaattorin kapasitanssia
Väärin käyttämällä anodijännitettä, joka on 60 % sallitusta
Oikein siirtymällä A-luokasta C-luokkaan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-23
55032 Sähköturvallisuuden takia on suuritehoisessa putkipääteasteessa oltava
Väärin anodivirtamittari
Väärin suurtaajuuskuristin anodijohdossa
Oikein anodijännitetasasuuntaajan purkausvastus
Oikein suurtaajuuskuristin antenniliittimestä runkoon
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-13, 5-17
55033 Putkipääteasteen
Väärin kotelon on oltava helposti avattavissa tuuletuksen parantamiseksi
Oikein tehokas maadoittaminen on myös turvallisuustoimenpide
Väärin tasasuuntaajan verkkokuristimet ovat tarpeen, jotta ei saada sähköiskuja
Oikein kotelon kansi on hyvä varustaa turvakytkimellä
Oikein suojahilajännite voi olla hengenvaarallinen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-13, 5-17
55034 Lähettimen pääteputken anodijännite on 2250 V ja anodivirta 225 mA, joten
Oikein käytettävä putki voi olla suihkutetrodi
Väärin vahvistimesta saatava RF-teho on 0,5 kW
Oikein hyötysuhde voi olla 75 %
Oikein putki voi toimia C-luokassa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-22, 5-23, 5-12, kuva 5-19
55035 Putkipääteasteen neutralointi
Väärin on tarpeen vain maattohilavahvistimessa
Väärin on tehtävä erikseen kaikilla taajuusalueilla
Oikein tehdään itsevärähtelyn estämiseksi
Väärin estää suojahilasta aiheutuvan avaruusvarauksen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-20, 5-21
55036 Kun suunnittelet ja teet 2,4 kV:n jännitelähdettä lineaarista päätevahvistintasi varten, muista, että se on
Oikein koteloitava hyvin, varsinkin jos muut perheenjäsenet pääsevät vapaasti sen lähettyville
Väärin tyyppihyväksytettävä Telehallintokeskuksessa
Oikein varustettava kaikki vaiheet katkaisevalla verkkokytkimellä
Oikein varustettava oikeankokoisilla verkkosulakkeilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-13, 5-17
55037 Pääteputken anodijännite on 750 V, anodivirta 120 mA ja anodihäviöteho 27 W. Putken hyötysuhde on
Väärin 30 %
Väärin 50 %
Oikein 70 %
Väärin 85 %
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-23
55038 tehtävään liittyvä kuva
Anodi-suojahilamoduloidun päätevahvistimen, kuva 5-12, anodijännite on 600 V, suojahilajännite 240 V ja suojahilavirta 9 mA. Suojahilavastus on
Väärin 27 kilo-ohmia, 2,5 wattia
Väärin 27 kilo-ohmia, 5 wattia
Oikein 39 kilo-ohmia, 5 wattia
Väärin 68 kilo-ohmia, 7,5 wattia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-22, kuva 5-19
55039 Säteilyhäviöiden osuus kokonaistehohäviöistä pyritään saamaan mahdollisimman suureksi
Oikein antennissa
Väärin keinoantennissa
Väärin syöttöjohdossa
Väärin pääteasteen kelassa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-21
55040 Resonanssipiirejä käytetään lähettimen asteiden välisessä kytkennässä, jotta
Oikein ei-haluttujen taajuuksien siirtyminen seuraavaan asteeseen voidaan tehokkaasti estää
Oikein erisuuret impedanssit voidaan sovittaa
Väärin putken anodipiirin tasavirtahäviöt minimoituvat
Väärin vahvistinasteen itsevärähtely saadaan estetyksi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-18
55041 Suurtaajuista sähköä
Oikein esiintyy lähettimen päätevahvistimen virityspiirissä
Oikein voi päästä koskettamaan eristämättömästä avolinjasta
Oikein pidetään väärin perustein täysin vaarattomana
Oikein kuljettavia osia kosketeltaessa voi saada pahan palovamman
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-32, TH luku 10
55042 Signaalin amplitudi ei muutu, kun käytetään
Väärin amplitudimoduloitua puhelähetettä (A3E)
Väärin SSB-lähetettä (J3E)
Oikein taajuusmoduloitua puhelähetettä (F3E)
Väärin sähkötyslähetettä (A1A)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-30, TH sivu(t) 58-67
55043 Oskillaattorin taajuuden vaihtelua voidaan vähentää
Oikein vakavoimalla tasajännitteet
Väärin käyttämällä vain SSB-lähetettä
Oikein käyttämällä puskuriastetta (Buffer Stage)
Väärin avaintamalla oskillaattoria
Väärin varustamalla oskillaattorin värähtelypiiri hyvällä tuuletuksella
Oikein lämpötilan kompensoinnilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-4, TH sivu(t) 125
55044 Lineaarinen vahvistin
Väärin toimii vain suurella teholla (100 ... 1000 wattia)
Väärin tarvitaan aina FM-lähettimen päätevahvistimena
Väärin vahvistaa kaikkia taajuuksia tasaisesti
Oikein ei toimi taajuudenkahdentajana
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-24
55045 Putkipääteasteen olennaisia osia ovat
Oikein anodipiirin kuristin
Väärin anodijännitteen mittari
Oikein viritetty piiri
Oikein parasiittikuristin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-18, 5-19
55046 SSB-lähettimessä on suodattimen keskitaajuus 9 MHz ja kaistanleveys 2,7 kHz, sekoitusoskillaattori toimii taajuudella 5,25 MHz ja kantoaalto-oskillaattorin kiteen taajuus on 8.998,5 kHz. Lähetystaajuudet ja vastaava sivukaista ovat
Väärin 3.748,5 kHz LSB
Oikein 3.748,5 kHz USB
Väärin 14.248,5 kHz LSB
Oikein 14.248,5 kHz USB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-26, 5-27, TH sivu(t) 128
55047 Lähettimen sähkötysmerkkien nousu- ja laskuajat
Oikein voidaan asetella avainsuodattimen komponenttien arvoilla
Väärin vaikuttavat päätevahvistimen hyötysuhteeseen
Oikein vaikuttavat avainiskuihin eli klikkiin
Oikein aiheuttavat liian lyhyinä pahan häiriön lähitaajuuksilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-7
55048 Kun päätevahvistimen hyötysuhdetta lasketaan tarkasti, on otettava huomioon
Oikein pääteputkien hehkuteho
Oikein anodipiiriin tuotu tasasähköteho
Oikein suojahilahäviö
Väärin ohjaimen tasasähköteho
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-23
55049 tehtävään liittyvä kuva
Transistorioskillaattorissa, kuva 5-13
Väärin aktiivinen komponentti Q1 on NPN-transistori
Väärin toimintapiste on asetettu R2:n ja Cp:n avulla
Oikein kondensaattorit Cfa ja Cfb vaikuttavat värähtelytaajuuteen
Oikein voidaan piiri L1-C1 korvata kvartsikiteellä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-2, 5-3, TH sivu(t) 124-125
55050 FM-vastaanottoon soveltuvaa lähetettä
Oikein saadaan aikaan muuttamalla oskillaattorin taajuutta puheen amplitudin tahdissa reaktanssimodulaattorilla
Väärin ei saada kideoskillaattoria moduloimalla, koska taajuudenmuutos on aina niin vähäinen, ettei riittävää deviaatiota saavuteta
Oikein voidaan vahvistaa myös C-luokan päätevahvistimella
Oikein voidaan muodostaa myös vaihemodulaattorilla
Oikein voidaan muodostaa ohjaamalla lähettimen taajuussyntetisaattorin VCO:ta suoraan audiosignaalilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-30, TH sivu(t) 133
55051 Lähettimen pääteasteen säätökondensaattorissa (ilman eristevakio on 8,85 pF/m), on 15 staattori- ja 14 roottorilevyä, kunkin puolipyöreän levyn säde on 3,0 cm ja levyjen ilmaväli on 1,4 mm, joten
Oikein kondensaattorin kapasitanssi on noin 250 pF
Väärin kondensaattorin kapasitanssi on noin 500 pF
Oikein kondensaattoria voi käyttää putkipääteasteen tankkipiirin virityskondensaattorina 800 voltin anodijännitteellä
Väärin kondensaattoria ei voi käyttää 1 kW lineaarista vahvistinta seuraavassa 50 ohmin alipäästösuodattimessa, koska sen jännitekestoisuus ei riitä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-19
55052 Oskillaattorin taajuusvakavuutta parantaa
Oikein puskuriasteen käyttäminen
Oikein syöttöjännitteiden vakavoiminen
Väärin hyvä virityspiirin tuuletus
Oikein vähähäviöisten komponenttien käyttäminen virityspiirissä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-4
55053 SSB-lähettimessä tarvitaan
Oikein kantoaallon tukahdutin
Oikein ei-toivotun sivukaistan läpipääsyn estin
Väärin C-luokan pääteaste
Oikein lineaarinen päätevahvistin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-26, TH sivu(t) 128
55054 Lineaarisen, 1000 watin tehovahvistimen
Oikein anodivirta on sähkötyslähetteellä hyvin tarkasti sininmuotoinen
Oikein anodijännite on useita kilovoltteja
Väärin anodivirran huippuarvo SSB-lähetteellä on n. 100 mA
Väärin lämpöhäviö on koko ajan sama ohjauksesta riippumatta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-24
55055 HF-alueella käytettävä viritetty suurtaajuusvahvistin on neutraloitava, jotta saadaan estetyksi
Väärin pientaajuinen itsevärähtely
Oikein nimellistaajuudella tapahtuva itsevärähtely
Väärin VHF-taajuudella tapahtuva loisvärähtely
Väärin tehon siirtyminen seuraavaan asteeseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-21
55056 Vaarallisia pientaajuisia jännitteitä ei saa esiintyä
Oikein antennilangoissa tai syöttöjohdoissa
Oikein radiolaitteen mikrofoni- tai kaiutinliittimissä
Oikein radioamatöörilaitteiden helposti kosketeltavissa osissa
Oikein irrotettavissa pistokeliittimissä
Oikein käsikapulan akkulaturin kosketeltavissa osissa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-31
55057 Sähkötyslähettimessä lähetystaajuus voidaan muodostaa
Oikein kertomalla kideoskillaattorista saatu taajuus
Väärin RC-oskillaattorilla
Oikein LC-oskillaattorilla (esim. ECO = Electron Coupled Oscillator)
Oikein sekoittamalla kideoskillaattorin ja VFO:n taajuus
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-5, TH sivun 125 kuvat
55058 Putkipääteasteen virittämisessä käytetään 50 ohmin keinokuormaa, jotta
Väärin lähetin saadaan sovitetuksi dipoliin ilman viritintä
Oikein pääteasteen impedanssi saadaan sovitetuksi syöttöjohdon ominaisimpedanssiin
Oikein turhan signaalin pääsy avaruuteen vähenee
Väärin anodivirran kulku vastaanoton aikana estyy
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-18
55059 Käyttömaadoitus on suurta lähetystehoa käytettäessä erityisen tärkeä. Kannattaa muistaa, että
Oikein useamman laitteen käyttömaadoitus tehdään helpoimmin maadoituskiskoa käyttäen
Oikein käyttömaadoitusjohtoa ei saa liittää laitteeseen helposti irrotettavalla liittimellä, esim. banaanikoskettimella
Oikein käyttömaadoitusjohto on liitettävä laitteeseen työkalukäyttöisellä ruuviliitoksella
Oikein käyttömaadoitusta ei missään tapauksessa saa viedä laitteesta toiseen esim. koaksiaalikaapelin sukkaa pitkin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-32, TH luku 10
55060 Lähettimen päätevahvistimessa on kaksi putkea. Putkien anodijännite on 2500 V ja yhden putken anodivirta 400 mA, joten
Oikein kahdesta putkesta voi saada tehoa yhteensä koko kilowatin
Väärin sallittu 1 kW lähtöteho voi ylittyä, jos putkia ajetaan A-luokassa
Väärin B-luokassa hyötysuhde voi olla 75 %
Oikein C-luokassa hyötysuhde voi olla 75 %
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-22
55061 Transistorilinukkaa käytetään 144 MHz:llä, koska
Väärin putkista ei saa 100 wattia ulos ko. taajuudella
Väärin vain transistoreja voi käyttää lineaarisessa vahvistimessa
Oikein putket tarvitsevat useita käyttöjännitteitä: virtalähde on mutkikas ja siis kallis
Väärin nykyaikaiseen transceiveriin ei mahdu putkia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-21
55062 Maattohilavahvistimessa
Väärin ohjaushila on katodin potentiaalissa
Oikein ohjaushila on suurtaajuisesti maadoitettu
Väärin ohjaus viedään hilalle
Oikein ohjaus viedään katodille
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-21
55063 Balansoidussa modulaattorissa
Oikein voidaan käyttää hyvin sovitettua diodinelikkoa
Oikein on kantoaaltoa vaimennettava vähintään 40 dB
Väärin on kantoaaltoa vaimennettava vähintään 60 dB
Väärin on ei-haluttua sivukaistaa vaimennettava vähintään 60 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-28, TH sivu(t) 128
55064 SSB:tä muodostettaessa kidesuodattimen tehtävänä on
Väärin kantoaallon tukahduttaminen
Väärin halutun sivukaistan vahvistaminen
Oikein ei-halutun sivukaistan vaimentaminen
Väärin lähetystehon vakavoiminen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-26, TH sivu(t) 128
55065 Kun SSB:tä muodostetaan suodatinmenetelmällä, kantoaalto-oskillaattori määrää
Oikein kantoaallon taajuuden
Oikein muodostettavan sivukaistan
Väärin käytettävän taajuusalueen
Väärin lähetystaajuuden
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-26, TH sivu(t) 128
55066 Syntetisaattorissa käytettäviä osia ovat
Oikein kideoskillaattori
Oikein jännitesäätöinen oskillaattori
Oikein ohjelmoitu jakaja
Väärin balanssimodulaattori
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-6
55067 SSB- eli J3E-lähettimessä vähennetään ei-toivottuja sekoitustuloksia
Väärin käyttämällä kapeata sivukaistasuodatinta
Väärin kaventamalla pääteasteen piisuodattimen virityskaistaa
Väärin varmistamalla pääteasteen lineaarinen toiminta
Oikein käyttämällä huolella balansoitua sekoitusastetta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-28
Antennit ja syöttöjohdot
56001 Lanka-antennin resonanssipituuteen vaikuttavia tekijöitä ovat:
Oikein johtimen suhteellinen paksuus
Oikein maanpinnan läheisyys
Väärin johdinlangan resistiivisyys
Väärin johtimen päällysteen suhteellinen eristevakio
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-6, TH sivu(t) 141
56002 Hyvä kotimaan antenni kahdeksallakympillä on
Oikein matalalla oleva puoliaaltoantenni
Väärin matalan lähtökulman antava puoliaaltodipoli
Väärin täysimittainen maatasoantenni (Ground Plane)
Oikein vaakaluuppi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-8, TH sivu(t) 141-148
56003 144 MHz:n toistinasemat käyttävät pystypolarisaatiota, koska
Oikein toistinasemalla on helpompi käyttää pystydipoleita kuin vaakadipoleita
Oikein mobile- ja portableasemat käyttävät pystyantenneja
Väärin puiden oksat vaimentavat vaakapolaroitua lähetettä liikaa
Väärin useimmat kiinteät asemat käyttävät pystypolaroituja jageja
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-33, TH sivu(t) 148
56004 Nauhajohdolle (Twin Leadille) on ominaista, että
Oikein se ei HF-alueilla säteile
Oikein sen ominaisimpedanssiin vaikuttaa johtimien välinen etäisyys
Väärin sen voi asentaa peltikatolle, jos johtimet on eristetty
Oikein se vaatii symmetrisen virityslaitteen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-5, TH sivu(t) 156
56005 Haluat pitää kympillä yhteyksiä Japaniin (koilliseen) ja Etelä-Amerikkaan (lounaaseen), mutta et voi asentaa käännettävää suunta-antennia. Hyvä kompromissi on tällöin
Oikein päästä syötetty 42-metrinen Zepp-antenni suunnassa SW-NE
Oikein Laiska Heikki (Lazy H) eli kaksi stakattua kokoaaltodipolia, lankojen suunta kaakosta luoteeseen
Väärin kiinteästi kaakkoon suunnattu 3-elementtinen kvadi (Quad)
Oikein kolmen aallon mittainen V-antenni suuntaan 225 astetta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-17, TH sivu(t) 145-146
56006 Rakennat 432 MHz:n alueelle lähetysantennia. Antennin oikea mitta ja tyyppi ovat:
Väärin 43 cm mittainen puoliaaltodipoli
Oikein 34 cm mittainen puoliaaltodipoli
Oikein 43 cm korkuinen 5/8-aallon 'piiska'
Väärin 34 cm pystysäteilijä + maataso
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-30, TH sivu(t) 153
56007 Olet rakentanut jagiantennin ja huomaat, että
Oikein pitkän jagin puomin pituus vaikuttaa vahvistukseen
Väärin elementtien välinen etäisyys ei vaikuta säteilykuvioon
Oikein syöttöelementin ja heijastajan välinen etäisyys vaikuttaa impedanssiin
Väärin antennin korkeus maasta ei vaikuta korkeussuuntaiseen säteilykuvioon
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-29, TH sivu(t) 151
56008 Koaksiaalikaapelin ominaisimpedanssiin Zo vaikuttaa olennaisesti:
Oikein ulkojohtimen sisäläpimitta, suhteessa sisäjohtimen läpimittaan
Oikein johtimien läpimittojen suhde
Väärin johdinlangan resistiivisyys
Oikein eristysaineen suhteellinen eristevakio
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-4, TH sivu(t) 156
56009 2-elementisen kvadin vahvistus
Väärin riippuu pääasiassa elementtien välisestä etäisyydestä
Oikein on noin 5 dBd
Oikein on likimain sama kuin 3-elementtisen jagin vahvistus
Väärin riippuu polarisaatiosta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-26, TH sivu(t) 152
56010 41 metrin mittainen Windom-antenni
Oikein toimii 80 m alueella puoliaaltoantennina
Oikein voi olla syötetty 50 ohmin koaksiaalilla, kun käytetään 1:6 baluunia
Väärin ei toimi 300 ohmin nauhajohdolla (Twin Lead) syötettynä
Väärin ei baluunisyötettynä toimi 1,8 MHz:llä edes virityslaitteen kanssa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-8, TH sivu(t) 147
56011 Antennin syöttöpisteen impedanssi on
Oikein puoliaaltodipolilla n. 73 ohmia
Oikein taittodipolilla (Folded Dipole) n. 300 ohmia
Väärin kokoaaltodipolilla n. 36 ohmia
Oikein pitkälanka-antennilla parituhatta ohmia
Väärin pitkällä jagilla 600 ohmia
Oikein varttiaallon GP:llä n. 36 ohmia
Oikein yksilankahertsillä (Single Wire Hertz) n. 300-400 ohmia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-6, TH sivu(t) 142, 145-148, 150
56012 Jagiantennien kerrostaminen (Stacking)
Oikein suurentaa antennin kokonaisvahvistusta
Oikein vaikuttaa antennin säteilykuvioon korkeussuunnassa
Väärin kaventaa keilaa sivusuunnassa
Oikein vaikuttaa antennin syöttöpisteen impedanssiin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-25, TH sivu(t) 152
56013 Käytät 75 ohmin nauhajohdolla syötettyä 20 metrin puoliaaltodipolia, jolloin huomaat, että
Väärin antenni vetää hyvin huonosti kympillä, koska seisovanaallonsuhde (SWR) antennissa on yli 5
Oikein antennin voi 20 metrillä kytkeä suoraan lähettimeen, jonka impedanssi on 50 ohmia (SAS lähettimen navoissa alle 1,5)
Oikein antennin voi kymppiä ajettaessa kytkeä virityslaitteen avulla lähettimeen, jonka impedanssi on 50 ohmia
Väärin syöttöjohdon häviöt kympillä ovat yli 30 %
Oikein syöttöjohdon häviöt 14 MHz:llä ovat alle 5 %
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-14, 6-15, TH sivu(t) 142-145, 156-157
56014 Kahdeksankympin puoliaaltodipoli on mitoitettu 3,67 MHz:lle, ja SAS 3,53 MHz:llä on 2,5, kun antennia syötetään 75 ohmin nauhajohdolla. On totta, että
Väärin antenni ei voi vetää 3,53 MHz:llä, koska SAS on yli 1,5
Väärin antennin päihin on käytävä lisäämässä metrin pätkät, jos aikoo saada DX-yhteyksiä välillä 3.500...3.510 kHz
Oikein antenni vetää hyvin myös alueen alapäässä, mutta lähettimen suojaamiseksi on käytettävä viritintä
Oikein resonanssitaajuudella 75 ohmin syöttöjohto voidaan kytkeä suoraan lähettimeen, jonka impedanssi on 50 ohmia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-18, 6-19
56015 Kun neljä pitkää jagia (vahvistus 14 dBd) asennetaan rinnakkain,
Väärin ryhmän teoreettinen vahvistus on 18 dBd
Oikein ryhmän teoreettinen vahvistus on 20 dBd
Oikein keilanleveys sivusuunnassa kapenee teoriassa neljänteen osaan
Oikein keilanleveys pystysuunnassa ei muutu
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-29, TH sivu(t) 151
56016 Koaksiaalikaapelille on ominaista, että
Oikein se ei säteile, koska sähkömagneettinen kenttä pysyttelee ulkojohtimen sisäpuolella
Oikein sen ominaisimpedanssiin vaikuttaa johtimien välinen etäisyys
Oikein sen voi asentaa peltikatolle
Oikein sen voi taivuttaa jyrkälle mutkalle (kaarevuussäde min. 5D)
Väärin se vaatii symmetrisen virityslaitteen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-5, TH sivu(t) 156 7
56017 Baluunia (symmetrisen antennin ja epäsymmetrisen syöttöjohdon välistä elintä) käytetään, jotta
Oikein estetään virran kulku koaksiaalijohdon ulkovaipassa
Väärin saadaan syöttöjohdon häviöt nollaan
Väärin saadaan lähetin sovitetuksi antenniin
Väärin estetään harmonisten signaalien pääsy antenniin
Oikein pysytetään dipolin säteilykuvio symmetrisenä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-7, TH sivu(t) 142 3
56018 Jagiantennin vahvistus riippuu
Väärin elementtien pituudesta
Väärin elementtien paksuudesta
Oikein puomin pituudesta
Väärin antennin ja syöttöjohdon välisestä sovituksesta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-25, TH sivu(t) 151
56019 Antennin suuntakuvio riippuu
Oikein antennin vahvistuksesta
Oikein elementtien välisestä etäisyydestä
Väärin antennin ja syöttöjohdon välisestä sovituksesta
Oikein antennin korkeudesta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-23, TH sivu(t) 150-152
56020 Antenninvirityslaite
Väärin säätää antennin ja syöttöjohdon välisen SAS:n (SWR) nollaan
Oikein voi vaimentaa signaalia 10 % (A = 0,5 dB)
Oikein voi toimia myös harhavärähtelyjen vaimentajana
Väärin ei vaikuta heijastuneen tehon kulkemiseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-20
56021 Koaksiaalikaapelille on ominaista, että sen
Oikein vaimennus kasvaa taajuuden kasvaessa
Väärin ominaisimpedanssi kasvaa taajuuden kasvaessa
Oikein johtimien välinen eristeaine vaikuttaa vaimennukseen
Oikein johtimien läpimitta vaikuttaa vaimennukseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-4, TH sivu(t) 156-157
56022 Avosyöttöjohdolle on ominaista, että
Oikein sen impedanssi on vakio ja riippumaton taajuudesta
Oikein sitä voidaan käyttää huonosti sovitetun antennin syöttöjohtona
Väärin sen vaimennus on pieni, koska siinä käytetään ohutta lankaa
Väärin sen vaimennus suurenee, jos käytetään paksumpaa lankaa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-4, TH sivu(t) 155-156
56023 Tarvitset antennin sovittamiseen 144 MHz:llä neljännesaallon pituisen johdon. Sopivan koaksiaalikaapelin nopeuskerroin on 0,66. Tarvittavan johdon pituus on suunnilleen
Väärin 132 cm
Väärin 66 cm
Väärin 50 cm
Oikein 33 cm
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-28
56024 Fuchsin piiriä (koaksiaalilinkillä syötetty rinnakkaispiiri) käytetään syöttöjohdon alapään ja lähettimen välissä, jolloin
Väärin estetään virran kulku koaksiaalijohdon ulkovaipassa
Väärin saadaan syöttöjohdon häviöt minimoitua
Oikein saadaan lähetin sovitetuksi syöttöjohdon ja antennin muodostamaan järjestelmään
Oikein vaimennetaan harmonisten signaalien pääsyä antenniin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-20, 6-21
56025 80 m puoliaaltodipolin impedanssi on 50 ohmia + j25 ohmia ja sitä syötetään 53,5 ohmin koaksiaalilla, vaimennus 1 dB, joten
Väärin antenni vetää hyvin huonosti, koska seisovanaallonsuhde SAS (SWR) antennissa on yli 1,5
Oikein antenni voidaan kytkeä suoraan lähettimeen, jonka impedanssi on 50 ohmia (SAS lähettimen navoissa alle 1,5)
Oikein antenniin pääsee lähettimen tehosta 75 %
Oikein häviöt koaksiaalissa ovat 20 %
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-18
56026 Puoliaaltodipolin pituus 10 MHz:n amatöörialueella on
Väärin n. 10 m
Väärin n. 12 m
Oikein n. 14 m
Väärin n. 15 m
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-6, TH sivu(t) 142
56027 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 6-1 mukaisessa virityslaitteessa
Oikein syöttöjohto on kytketty symmetrisesti
Oikein säätökondensaattorin C2 on oltava erotettu maasta
Väärin käytetään symmetristä linkkikytkentää lähettimeen
Väärin ei ole lainkaan häviöitä, jos kelassa käytetään hopeoitua lankaa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-21
56028 70 cm:n käsikapulasta lähtee 2,5 wattia 6 dB vaimentavan koaksiaalikaapelin kautta antenniin, jonka vahvistus on 12 dBd. Antennin säteilyteho (Erp) on
Väärin 25 W
Oikein 10 W
Väärin 2,5 W
Väärin 10 mW
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-30
56029 tehtävään liittyvä kuva
Kuvassa 6-2 on neljä kvadin säteilijän rakennetta
Oikein a-kohdassa syntyy vaakapolarisaatio
Väärin b-kohdassa syntyy ympyräpolarisaatio
Oikein c-kohdassa syntyy pystypolarisaatio
Väärin d-kohdassa syntyy kulmapolarisaatio
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-26, TH sivu(t) 152
56030 Antenninvirityslaitteen tehtävänä voi olla
Väärin antennin ja syöttöjohdon välisen SAS:n parantaminen
Oikein lähettimen ja syöttöjohdon välisen SAS:n parantaminen
Oikein harhavärähtelyjen vaimentaminen
Oikein lähettimeen menevän heijastuneen tehon pienentäminen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-20, TH sivu(t) 160
56031 Kvadissa (Quad-antennissa)
Väärin säteilijä on päävaikutuksen (End Effect) takia 95 % aallonpituudesta
Oikein heijastaja on noin 2,5 % pitempi kuin säteilijä
Oikein voi olla useita suuntaajia
Oikein syöttöpisteen paikka määrää polarisaation
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-26, TH sivu(t) 142, 152
56032 Nauhajohdon (Twin Lead) ominaisimpedanssiin Zo vaikuttaa olennaisesti:
Oikein johtimen paksuus
Oikein johtimien välinen etäisyys
Väärin johdinlangan resistiivisyys
Oikein eristysaineen suhteellinen eristevakio
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-4, TH sivu(t) 156
56033 Nelielementtisen jagiantennin
Oikein vahvistus on riippuvainen puomin pituudesta
Väärin elementtien pituus on tavallisesti hieman alle aallonpituus
Oikein sovitukseen vaikuttaa elementtien välinen etäisyys
Väärin vahvistus on suurempi kuin nelielementtisen quadin vahvistus
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-23, TH sivu(t) 150 2
56034 Haluat saada signaalin voimakkuutesi kasvamaan vasta-asemalla yhden S-yksikön eli 6 dB. Sen voit toteuttaa jollakin seuraavista tavoista:
Väärin käyttämällä suurempaa dipolia
Oikein käyttämällä kvadiantennia (Quad) dipolin sijasta
Oikein nostamalla lähettimen tehon nelinkertaiseksi
Oikein sijoittamalla riittävän monta pystydipolia päällekkäin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-19, TH sivu(t) 152
56035 Avosyöttöjohdolle (avolinjalle) on ominaista, että
Oikein se ei HF-alueilla säteile merkittävästi
Oikein sen ominaisimpedanssiin vaikuttaa johtimien välinen etäisyys
Väärin sen voi asentaa peltikatolle, jos johtimet on eristetty
Oikein se vaatii symmetrisen virityslaitteen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-5, TH sivu(t) 155-156
56036 80 m puoliaaltodipolin impedanssi on 50 ohmia + j25 ohmia. Dipolia syötetään 75 ohmin nauhajohdolla, joten
Oikein seisovanaallonsuhde (SWR) on noin 1,8
Oikein antennista heijastuva teho on 8 % etenevästä tehosta.
Väärin antenni ei voi vetää, koska SAS (SWR) on liian suuri
Väärin epäsovituksen takia syöttöjohto vaimentaa lähetystehoa ainakin 6 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-10, TH sivu(t) 158-159
56037 On totta, että
Oikein on tarpeetonta mitoittaa antenni tarkasti jollekin taajuudelle, ellei aio työskennellä yksinomaan tällä taajuudella
Väärin syöttöjohto, myös koaksiaali, kannattaa aina mitoittaa puolen aallonpituuden moninkerran mittaiseksi
Oikein tehonsiirron kannalta on hyödytöntä alentaa seisovanaallonsuhde (SWR) alle kahden (2:1)
Oikein olkoon SAS mikä tahansa, avolinjan HF:llä säteilemä energia on täysin merkityksetön
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-15, TH sivu(t) 142-145
56038 tehtävään liittyvä kuva
5/8-pystyantennissa on
Oikein mahdollista tehdä sovitus rinnakkaispiirillä, kuva 6-6a
Oikein mahdollista käyttää kuvan 6-6c mukaista omegasovitusta
Oikein neljännesaallonpituuden mittaiset radiaalit, kuva 6-6a-d
Väärin mahdollista käyttää induktanssisovitusta, kuva 6-6d
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-16, 6-17, TH sivu(t) 149
56039 tehtävään liittyvä kuva
Kaksielementtisessä kvadiantennissa, kuva 6-3,
Väärin syntyy vino polarisaatio
Väärin syöttöpisteen impedanssi on 120 ohmia
Oikein vahvistus on 5,7 dBd, kun elementtien väli A on 0,12 lambdaa
Oikein stubi on virittämisessä käytettävä avolinjan pätkä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-26, 6-27, TH sivu(t) 152
56040 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 6-5 kolmielementtisessä deltaluupissa,
Väärin heijastajan ja säteilijän välinen etäisyys on 0,3 lambdaa
Oikein säteilijän ja suuntaajan välinen etäisyys on 0,1 lambdaa
Oikein säteilijän vaakaosan pituus on 0,384 lambdaa ja vinon osan 0,317 lambdaa eli säteilijän koko pituus 1,018 lambdaa (lambda = aallonpituus)
Oikein syöttämiseen käytetään gammasovitusta
Oikein vahvistus on 8 dBd ja etutakasuhde yli 20 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-27, Rothammel sivut 268-269
56041 144 MHz:n suunta-antennin vahvistus on noin 16 dBd, kun käytetään
Oikein 16-elementtistä dipoliryhmää (2 x 4 säteilijäelementtiä, 2 x 4 heijastajaelementtiä)
Väärin 16-elementtistä pitkää jagia, jossa on kolme heijastinta päällekkäin
Oikein kahta 14-elementtistä jagia rinnakkain
Väärin neljän neljällä suuntaajalla varustetun quagin ryhmää
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-29
56042 Suunta-antennia syötettäessä on hyvä tietää, että
Väärin gammasyöttö (Gamma Match) on erinomainen ratkaisu avolinjaa käytettäessä
Oikein symmetrointi ja 1:4 sovitus voidaan tehdä puolen aallon mittaisella koaksiaalin pätkällä
Väärin nelielementtisen 28,5 MHz:n jagin syöttöpisteen impedanssi on noin 240 ohmia, jos säteilijänä käytetään taittodipolia
Oikein kolmielementtisen 14 MHz:n jagiantennin syöttöpisteen impedanssi on noin 25 ohmia + j 25 ohmia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-24
56043 Suunta-antennia suunniteltaessa on muistettava, että
Oikein puoliaaltodipolin syöttöimpedanssi on vapaassa tilassa noin 75 ohmia
Väärin heijastajan lisääminen dipolin taakse nostaa aina syöttöimpedanssia
Oikein kaksielementtisen jagin vahvistus on korkeintaan 5 dB suurempi kuin dipolin vahvistus eli 5 dBd
Väärin suuntaajien välisillä etäisyyksillä ei ole suurta merkitystä jagin vahvistukseen, kunhan niitä on mahdollisimman monta
Oikein mitoitusta ei aina kannata tehdä maksivahvistusta tavoittelevaksi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-24, TH sivu(t) 142, 150
56044 432 MHz:n jagiantennissa
Väärin syöttöimpedanssi on aina 25 ohmia
Oikein syöttöimpedanssia voidaan nostaa käyttämällä taittodipolia säteilijänä
Oikein vahvistuksen mittana voi olla puomin pituus aallonpituuksina
Väärin alijäähtyneen vesisateen elementtien pinnalle synnyttämällä jääkerroksella ei ole vaikutusta antennin toimintaan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-30
56045 432 MHz:n jagiantennissa
Väärin suuntaajan ja säteilijän välinen etäisyys vaikuttaa vain korkeussuuntaiseen säteilykuvioon
Väärin puomin pituudella on vahvistukseen vain vähän vaikutusta
Oikein antennin elementteihin kertynyt jääkerros laskee resonanssitaajuutta
Oikein neljä millimetriä paksut elementit ovat herkempiä jääkerroksesta aiheutuviin muutoksiin kuin kymmenen millimetrin aineesta tehdyt elementit
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-30
56046 30-elementtisen 1296 MHz:n jagiantennin
Oikein syöttöpisteen impedanssi voi olla 50 ohmia
Väärin elementteihin kertynyt jääkerros nostaa resonanssitaajuutta
Oikein syöttäminen on helpommin toteutettavissa kuin kahden kerrostetun 17-elementtisen jagin
Oikein vahvistus on noin 3 dB suurempi kuin 17-elementtisen jagin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-32
56047 8-elementtiselle 432 MHz:n Quagi-antennille on ominaista, että
Oikein syöttö tapahtuu koaksiaalilla ilman erityistä sovituselintä
Oikein elementit ovat n. 3 mm alumiinilankaa
Oikein suuntaajat ovat n. 29 cm pitkiä
Väärin vahvistus on 3 dB suurempi kuin 8-elementtisellä jagilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-30
56048 1296 MHz:n antennissa
Väärin on tärkeää käyttää UHF-liittimiä
Oikein voidaan käyttää kvadielementtejä myös suuntaajina
Oikein syöttöjohdon on oltava mahdollisimman vähähäviöistä
Väärin ei voi käyttää kerrostusta (Stacking)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-32
56049 tehtävään liittyvä kuva
Kuvassa 6-4 on pitkän jagin tavallinen syöttöjärjestely, jossa
Oikein säteilijänä on taittodipoli
Väärin sovitus- ja symmetrointielin on 0,25 lambdan mittainen
Oikein syöttöjohtona käy 50 ohmin koaksiaali
Väärin syöttöjohdon säteily on estetty ferriittirenkain
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-7, 6-28
56050 G5RV on mainio kompromissi monialueantennia tarvitsevalle, mutta sillä on haittana
Väärin toimimattomuus räntäsateessa, kun nauhajohdon impedanssin muuttuminen nostaa heijastusvaimennuksen yli kymmenen dB:n
Väärin epäedullisen matala lähtökulma kahdeksankympin kotimaan työskentelyssä
Oikein sovituslaitteen tarve: bandinvaihto vaatii aina ylimääräistä aikaa, ellei lähetin ole varustettu automaattivirittimellä
Väärin koaksiaalisyöttö: tehoa hukkuu turhan paljon lähettimen ja antennin välillä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-9, TH sivu(t) 147
56051 Kerrostetun ison pyörän (Stacked Big Wheel) ominaisuuksiin kuuluu
Oikein vaakapolarisaatio ja lähes pyöreä säteilykuvio
Oikein suuri vahvistus, esim. 6 dBd joka suuntaan, mikä on kiitettävä ominaisuus kilpailuissa kuunneltaessa
Oikein matala lähtökulma
Väärin matala syöttöimpedanssi (kymmenisen ohmia)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-31
56052 Kahdeksankympin mobiletyöskentelyssä kannattaa välillä keskittyä workkimaan pysähtyneestä ajoneuvosta, sillä
Oikein päästään edulliseen kohtaan esim. sähkölinjojen aiheuttaman häiriön kannalta katsottuna
Väärin kusoilu helpottuu, kun ei tarvitse tutkia karttaa ajamisen, sähköttämisen ja lokinpidon lomassa
Väärin polttoaineen kulutus vähenee ja kustannukset yhteyttä kohti laskevat olennaisesti
Oikein voidaan vetää lanka-antenni, joka matalallakin yleensä voittaa hyvänkin mobilepiiskan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-8, TH sivu(t) 146
56053 G5RV on mainio kompromissi monialueantennia tarvitsevalle, koska se
Oikein vaatii vähän tilaa
Oikein tarvitsee vain yhden korkealla olevan ripustuspisteen
Oikein toimii mukavasti myös kahdeksallakympillä
Oikein on koaksiaalisyöttöinen, jolloin ei tarvita symmetristä virityslaitetta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-9, TH sivu(t) 147
56054 Antenneja ei yleensä pitäisi sijoittaa lähekkäin, koska
Väärin ne keskinäisinduktanssin vaikutuksesta saattavat virittyä väärälle HF-alueelle
Oikein ne voivat vaikuttaa toisiinsa epäedullisesti ja synnyttää varjostusta johonkin tärkeään suuntaan
Väärin antenni voi imeä toisen säteilemän tehon pääosan
Väärin voi syntyä ylimääräisiä stereohäiriöitä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-25
56055 Useita saman alueen HF-suunta-antenneja sijoitetaan mastoon päällekkäin, jotta
Väärin antennin keila saadaan teräväksi ja häiritsevät asemat vaimenevat
Väärin antennin kääntäminen helpottuu
Oikein antennin lähtökulma saadaan matalaksi
Oikein voidaan valita keliin nähden sopivin lähtökulma eri korkeudella olevista antenneista
Oikein jotta antennit voidaan kerrostaa (Stack)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-24, 6-25
56056 Maatasoantenni (Ground Plane) on kerrostaloasujalle hyvä kompromissiantenni, koska
Väärin sitä on helppo käännellä eri suuntiin
Oikein se vetää samalla tavoin ympäri horisontin, joten sillä voi työskennellä kaikkiin suuntiin
Oikein se saadaan yleensä korkealle eli säteilemään vapaasti
Oikein sen lähtökulma on pieni, eli on toiveita saada myös DX-yhteyksiä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-16, TH sivu(t) 148-149
56057 Koaksiaalisessa syöttöjohdossa pyritään mahdollisimman pieneen seisovan aallon suhteeseen (SAS, SWR), jotta
Väärin heijastushäviöt saadaan maksimoitua
Oikein häviöt koaksiaalissa saadaan minimoitua
Väärin antenni vetäisi myös 80 metrin SSB:llä
Oikein lähettimen tehosta mahdollisimman suuri osa siirtyy antenniin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-12
56058 FM-lähettimestä syötetään 2,0 watin teho 432 MHz:n antenniin, jossa on neljä pystydipolia päällekkäin. Syöttökaapelin vaimennus on 2 dB, antennin hyötysuhde on 80 % (antennin häviöt siis 1 dB) ja yhden dipolin vahvistus 2 dB, joten
Oikein järjestelmässä häviää tehoa 1 W
Väärin antennin säteilyteho on 1 W
Väärin antennin vahvistus on noin 8 dBd
Oikein antennin korkeussuuntainen keilanleveys on noin neljäsosa yhden pystydipolin keilanleveydestä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-30
56059 Symmetrinen antenni liitetään epäsymmetriseen syöttöjohtoon
Väärin pidennyskelan ja lyhennyskondensaattorin yhdistelmällä
Väärin kaksikkokondensaattorilla
Oikein ferriittibaluunilla
Oikein puolen aallon mittaisella koaksiaalibaluunilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-7, TH sivu(t) 143
56060 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 6-1 sovituslaitteessa
Väärin säätökondensaattorilla C2 sovitetaan epäsymmetria avolinjan johtimien välillä
Väärin oikea viritys näkyy hohtolampuista Hl
Oikein säätökondensaattorilla C1 säädetään kuormitusta
Oikein syöttöpisteet on joka alueella haettava erikseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-21
56061 Jos siirtojohto on häviötön, on sen
Oikein johtimien resistanssi r = 0
Väärin johtimien välinen vuotokonduktanssi g tietysti ääretön
Oikein ominaisimpedanssi Zo taajuudesta riippumaton vakio
Väärin vaimennus ääretön
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-4, TH sivu(t) 155
56062 Antennin syöttöpisteessä on seisovanaallonsuhde S = 2. Syöttökaapelin vaimennus A = 1 dB. Lähettimen lähtönavoissa mitattava seisovan aallon suhde on
Väärin 2,0
Oikein 1,72
Väärin 1,32
Väärin 1,05
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-12, 6-13
56063 Antennin syöttöpisteessä on seisovanaallonsuhde S = 2. Syöttökaapelin vaimennus A = 2 dB. Lähettimen lähtönavoissa mitattava seisovan aallon suhde on
Väärin 2,0
Oikein 1,57
Väärin 1,28
Väärin 1,02
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-12, 6-13
56064 Antennin syöttöpisteessä on seisovanaallonsuhde S = 3,3. Syöttökaapelin vaimennus A = 2 dB. Lähettimen lähtönavoissa mitattava seisovan aallon suhde on
Väärin 2,0
Oikein 1,6
Väärin 1,3
Väärin 1,02
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-12, 6-13
56065 Jotta antennin seisovanaallonsuhde SAS (SWR) olisi 1:1, on
Väärin antennin säteiltävä täydellisesti
Väärin antennin resistanssin ja lähettimen impedanssin vastattava toisiaan
Väärin radioamatöörilähettimen lähtöimpedanssin oltava 50 ohmia
Oikein antennin syöttöpisteen impedanssin oltava sama kuin syöttöjohdon ominaisimpedanssi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-12
56066 Gammasyötössä on oltava
Oikein galvaaninen yhteys gamma- ja syöttöelementin välillä
Väärin galvaaninen yhteys gammaelementistä koaksiaalin sisäjohtimeen
Väärin syöttöjohtona aina 75-ohminen koaksiaalikaapeli
Väärin aina puolen aallon mittainen syötettävä elementti
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-28
56067 Hairpin-syötössä
Oikein on 3-elementtisen jagin suuntakuvio symmetrisempi kuin gammasyötössä
Oikein syöttöelementti on eristetty puomista
Väärin jagin suuntaajat eivät ole galvaanisesti kiinni puomissa
Väärin tehonkesto on vain 100 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-28, 6-29
56068 Puoliaaltodipolin syöttöjohdoksi on kytketty 50 ohmin koaksiaalikaapeli. Seisovanaallonsuhde SAS (SWR) antennin ja syöttöjohdon sovituskohdassa voi olla
Väärin 1:1
Oikein 1:1,2
Oikein 1:1,5
Väärin ei mikään edellisistä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-13
56069 Erään 30 m korkean antennin hyötysuhde on 135 kHz radioamatöörialueella 1 %. Antennia syötetään 100 W lähettimellä
Väärin 99 W säteilee ja 1 W hukkuu häviöihin
Oikein 1 W säteilee ja 99 W hukkuu häviöihin
Väärin säteilyteho (ERP) on lähes 100 W
Oikein säteilyteho (ERP) on n. 1 W
Väärin antennin vahvistus on 2 dB
Oikein antennin vahvistus on n. -20 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-33
56070 Erään antennin hyötysuhde on 25 % ja sen vahvistus 10 dB. Antennia syötetään 1 kW teholla
Väärin säteilyteho (ERP) on 2,5 kW
Oikein säteilyteho (ERP) on 10 kW
Oikein 750 W hukkuu antennin häviöihin
Väärin 7,5 kW hukkuu antennin häviöihin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-35
56071 Toistinasemalla on ympärisäteilevät antennit (pystydipolit) sekä 145 että 434 MHz alueilla. Kummassakin on samantehoiset lähettimet. Omalta asemaltasi on suora näköyhteys toistimeen ja sinulla on kummallekin taajuusalueelle omat pystydipolit, joten
Väärin kummastakin antennistasi saat yhtä voimakkaan signaalin
Väärin 2 m antennista saat kolminkertaisen tehon 70 cm antenniin verrattuna
Oikein 2 m antennista saat yhdeksän kertaa enemmän tehoa kuin 70 cm antennista
Oikein saman signaalin saamiseksi 434 MHz:llä pitäisi käyttää suunta-antennia, jonka vahvistus on lähes 10 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-34, 6-35
Radioaaltojen eteneminen
57001 Radioaallot
Väärin etenevät vain ilmakehässä
Oikein ovat sähkömagneettisten aaltojen matalataajuinen osa
Oikein taittuvat ilmakehässä
Oikein voivat olla jopa kilometrien pituisia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-2, TH sivu(t) 136, 167
57002 Ionosfäärin kerrokset
Oikein vaikuttavat kaikkien HF-alueiden keleihin
Väärin vaikuttavat ensisijaisesti yli 432 MHz:n radioalueiden DX-yhteyksien syntyyn
Oikein vaihtelevat vuorokauden aikojen mukaan
Väärin johtuvat auringon vetovoimasta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-3, TH sivu(t) 164-5
57003 HF:llä DX-yhteyksiä saadaan tavallisimmin
Väärin pinta-aallon avulla
Väärin revontuliheijastuman välityksellä
Väärin kuun välityksellä
Oikein ionosfääriheijastuman avulla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-4, TH sivu(t) 166
57004 VHF:llä DX-yhteyksiä voidaan saada
Oikein meteoriheijastuksen (Meteor Scatter) avulla
Oikein ionosfäärin sporadisen E-kerroksen avulla
Oikein revontuliheijastuman (Aurora) avulla
Oikein troposfäärin inversiokerroksen avulla
Oikein troposfäärisironnan avulla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-9, TH sivu(t) 167-8
57005 432 MHz alueella voidaan yhteyksiä saada
Väärin vain näköetäisyydelle
Oikein revontuliheijastuman (Aurora) avulla Suomesta Ruotsiin
Oikein troposfäärikanavoitumisen avulla 1000 km etäisyydelle
Väärin ionosfääriheijastuman avulla Afrikkaan asti
Oikein kuuheijastuksen (EME) avulla Afrikkaan asti
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-11, TH sivu(t) 167-168
57006 Kympin alueella kuollut alue (Skip Zone) on tavallisesti yli 1000 km. Kympin lähiyhteydet (300 ... 1000 km) onnistuvat helposti
Väärin pitkää tietä (Long Path) eli käytännössä maapallon ympäri
Oikein maaheijastuksen avulla (Back Scatter)
Oikein revontuliheijastusta (Aurora) apuna käyttäen
Väärin ionosfäärikanavoitse
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-6, TH sivu(t) 168
57007 Troposfäärikanavoitumista (tropokeliä) esiintyy kahdella metrillä ja seitsemälläkymmenellä sentillä
Oikein kesäisin, kun iltatuuli tyyntyy
Väärin syvien matalapaineiden yhteydessä
Oikein satunnaisesti hyvin voimakkaana Itämeren yläpuolella
Väärin tuskin koskaan talvella
Oikein usein aamuisin kylmän yön jälkeen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-9, TH sivu(t) 167
57008 Häipyminen (Fading)
Väärin aiheutuu F-kerroksen ionisaation nopeasta vaihtelusta
Oikein aiheutuu signaalin monitie-etenemisestä esimerkiksi ionosfääriheijastuksessa
Väärin voidaan kokonaan poistaa vastaanottimen vahvistusta säätämällä (AVS; AGC)
Oikein voi välillä viedä voimakkaan signaalin täysin kuulumattomiin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-5
57009 Ionosfääristä johtuvaa häipymistä (Fading)
Väärin ei esiinny 1,8 MHz alueella, koska D-kerros estää sen
Oikein voi esiintyä voimakkaana 20 metrin Eurooppa-yhteyksissä päiväsaikaan
Väärin syntyy myös 144 MHz alueella
Oikein voidaan vähentää kaksitievastaanotolla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-5
57010 Ionosfäärin kerroksista
Oikein alin on D-kerros
Väärin ylin on E-kerros
Väärin F-kerros esiintyy vain yöaikaan
Oikein E-kerros on 80-100 km korkeudessa
Väärin eräs on stratosfääri
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-3, TH sivu(t) 164
57011 Kun radioaalto etenee ionosfääristä heijastuen,
Oikein yksi hyppy voi olla 2000-4000 km
Väärin yksi hyppy voi ulottua maapallon toiselle puolelle
Väärin signaali on kuultavissa lähtöpaikan ja hypyn välisellä alueella, mutta ei kauempana
Oikein signaali voi tehdä useita hyppyjä ja kiertää koko maapallon
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-3, TH sivu(t) 164-165
57012 HF-antennin
Väärin lähtökulman on oltava mahdollisimman suuri, jotta saadaan suuri hyppyväli
Oikein lähtökulman on oltava suuri, jos halutaan yhteysetäisyydeksi 100-300 km
Oikein lähtökulman on oltava pieni, jotta saadaan kaukoyhteyksiä
Väärin säteilykuvion on oltava pystytasossa puolipallo, jotta avaruusaalto taittuisi mahdollisimman tehokkaasti ja saataisiin pitkä hyppy
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-4, TH sivu(t) 165-166
57013 Ionosfäärin D-kerros
Väärin parantaa yhteyden syntymistä Suomesta Keski-Eurooppaan 14 MHz:llä
Väärin edistää yhteyksien saamista parhaiten taajuusvälillä 21-30 MHz
Oikein vaimentaa päivällä voimakkaasti 1,8 MHz:llä
Väärin vaimentaa merkittävästi koko HF-kaistalla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-3, TH sivu(t) 164,
57014 Haluat yhteyden Keski-Eurooppaan talvella 18 ja 02 UTC välillä. Saat yhteyden helposti
Oikein kahdeksallakympillä
Oikein 7 MHz alueella
Väärin kympillä
Väärin 144 MHz alueella
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-7, TH sivu(t) 166-167
57015 Haluat päiväsaikaan yhteyden HF-radiolla Jyväskylästä Ouluun, QRB n. 250 km. Parhaiten käyttöön soveltuu
Väärin Kymppi
Oikein Kahdeksankympin alue
Väärin 20 metrin alue
Väärin 10 MHz:n alue
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-7, TH sivu(t) 166-167
57016 Malmössä, Ruotsin eteläkärjessä asuva SM7YGR haluaa päiväsaikaan pitää yhteyttä Keski-Suomeen hyvän ystävänsä OH6XVT:n kanssa. Pohdittuaan asiaa he toteavat yhteyden useimmiten onnistuvan
Väärin 160 metrin alueella
Väärin Taajuudella 3716 kHz
Oikein 7 MHz:n alueella
Väärin Viidentoista metrin alueella
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-7, TH sivu(t) 166
57017 Auringonpilkkujen
Väärin maksimin ja minimin ero on noin 11 vuotta
Oikein maksimien väli on noin 11 vuotta
Väärin vaikutuksesta yli 28 MHz yhteydet ovat mahdollisia minimin aikana
Oikein vaikutuksesta tapahtuva ionosoituminen tekee yläbandit käyttökelpoisiksi
Oikein vaikutus voi tuntua myös 50 MHz alueella
Väärin maksimin aikana ei päiväsaikaan 1,8 MHz:llä voi saada yhteyksiä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-2, TH sivu(t) 165-166
57018 Auringonpilkkujen
Väärin esiintymistiheyden mitta on pilkkumaksimi
Oikein määrää kuvataan auringonpilkkuluvulla, Sun Spot Number
Väärin jaksoja kutsutaan nimellä Solar Flux
Oikein maksimin aikana kaksikymppiä on auki maailman ääriin lähes jatkuvasti
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-2, TH sivu(t) 166
57019 SHF-alueen työskentelyssä
Oikein voidaan käyttää lautasantennia (paraboloidisella heijastimella varustettua antennia)
Väärin ei säätilalla ole merkitystä
Oikein on etua korkealla olevasta antennista
Väärin ei lähetysteholla ole merkitystä, koska yhteys onnistuu vain hyvin lyhyellä etäisyydellä
Oikein voidaan troposfäärisironnan avulla saada yhteyksiä horisontin taakse säätilasta riippumatta, jos tehoa on 'riittävästi'
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-10, 7-11
57020 Halutessasi pitää kaukoyhteyksiä 10 MHz:n alueella, voit
Väärin käyttää hyväksi sporadista E:tä
Väärin pitää niitä kuun kautta (EME)
Oikein tarvita F-kerroksen heijastumia
Oikein onnistua myös pilkkuminimin aikana
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-4, TH sivu(t) 166
57021 VHF-aallot (50 ja 144 MHz) voivat edetä huomattavasti optista horisonttia kauemmaksi
Oikein signaalien heijastuessa lentokoneesta
Väärin sijoittamalla asemat korkeiden mäkien päälle
Oikein avaruusrakettien ionisaatiovanoista heijastumalla
Väärin käyttämällä niin suurta tehoa, että ionosfäärisironta onnistuu
Oikein ionosfäärin E-kerroksesta heijastumalla
Väärin pilviheijastusta käyttäen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-9, TH sivu(t) 164
57022 Voimakkaassa revontulikelissä
Oikein kuuluvat ensiksi itäisimmät asemat
Oikein voidaan antaa todellisia S9-raportteja
Oikein myös SSB voi mennä ymmärrettävästi läpi
Väärin on 50 MHz liian alhainen taajuus luotettavien yhteyksien saamiseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-8, 7-10, TH sivu(t) 168
57023 Revontuliheijastuksen kautta työskenneltäessä
Väärin tarvitaan aina suuri säteilyteho, esim. 150 watin teho ja nelikkoantenni
Väärin antenni on sijoitettava aina mahdollisimman korkealle
Oikein on tilttauksesta (korkeuskulman muuttamisesta) suurta apua
Oikein on transseiveriä käytettäessä otettava huomioon kuunneltavan taajuuden dopplersiirtymä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-10
57024 Ionosfäärihyppyä käytettäessä
Oikein auttaa hämärän rajan (Grey Line) esiintymisajankohdan seuraaminen alabandien DX-yhteyksien saamista
Väärin voidaan yhteys saada aina tarkasti isoympyrää pitkin
Oikein voi yhteyden Suomesta Australiaan saada kahdellakympillä jopa muutaman watin teholla ja pystyantennilla (GP)
Väärin on antennin korkeussuuntainen kääntäminen (Tilt) ehdoton edellytys DX-yhteyksien saamiselle
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-6
57025 DX-yhteyksiä pidettäessä on yksisuuntaisesta antennista suurta hyötyä kaksisuuntaiseen nähden, koska
Väärin saadaan pienempi seisovan aallon suhde (pienet äsveeärrät)
Oikein vältetään vastaanotossa kaikuilmiö (Echo)
Oikein voidaan työskennellä pitkää tietä (Long Path) oman kaiun häiritsemättä
Väärin suuresta korkeuskulmasta tulevat eurooppalaiset asemat vaimenevat
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-7
57026 Kaukoyhteydet HF-alueilla edellyttävät
Väärin mahdollisimman suuren lähetystehon käyttöä
Väärin käännettäviä suunta-antenneja
Oikein hyvää kelien tuntemista
Väärin jatkuvasti päivitettävien DX-vihjeiden seuraamista
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-4
57027 Kaukoyhteydet onnistuvat VHF-alueilla, kun
Väärin käytetään aina maksimitehoa
Väärin rakennetaan hyvin suuria antenneja
Väärin huudetaan jatkuvasti yleistä kutsua kaikkiin mahdollisiin ilmansuuntiin
Oikein opetellaan tuntemaan kelit
Oikein käytetään hyväksi tropokanavoitumista
Oikein käytetään hyväksi troposirontaa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-8, TH sivu(t) 167
57028 Kuuheijastusta (EME, Earth-Moon-Earth) käytettäessä
Oikein on maksimilähetystehosta selvää hyötyä
Oikein saadaan yhteys pienellä lähetysteholla helpoimmin silloin, kun kuu on juuri noussut, jos antennia ei voi tiltata (kallistaa pystysuunnassa)
Oikein on osoitus laitteiden toimintakunnosta, että kuulee oman signaalinsa kaiun
Väärin tulokset ovat suoraan riippuvaisia ympäröivästä säätilasta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-10, TH sivu(t) 168
57029 HF-alueen skippi (Skip)
Väärin on alue, johon signaali ei kuulu
Väärin tarkoittaa näköyhteyttä
Oikein on ionosfäärin kautta tapahtuva hyppy
Oikein voi tarkoittaa lyhintä ionosfäärin kautta saatavaa yhteysetäisyyttä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-4
57030 Kahden metrin alueen kelierikoisuuksia ovat eri etenemistapojen yhdistelmät, esimerkiksi
Väärin aurora ja EME
Oikein aurora ja tropo
Väärin kahden hypyn aurora
Oikein tropo ja sporadinen E
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-9, TH sivu(t) 167
57031 Halutessasi pitää kaukoyhteyksiä 10 GHz:n alueella, voit
Väärin käyttää hyväksi sporadista E:tä
Oikein pitää niitä kuun kautta (EME)
Väärin tarvita F-kerroksen heijastumia
Oikein onnistua myös pilkkuminimin aikana
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-11
57032 Kotimaan liikennettä varten 3,5 MHz:n dipoli on sijoitettava
Väärin mahdollisimman korkealle
Väärin ainakin puolen aallonpituuden korkeuteen
Oikein melko lähelle maanpintaa
Oikein mahdollisimman kauas peltikatosta ja sähkölinjasta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-7
57033 Troposfäärisirontaa (Troposcatter) kahdella metrillä ja seitsemälläkymmenellä sentillä
Oikein esiintyy jatkuvasti
Väärin voi esiintyä ainoastaan yöllä
Väärin sanotaan myös revontulisironnaksi
Oikein ei pidä sekoittaa troposfäärikanavoitumiseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-10, TH sivu(t) 167
Mittaaminen
58001 Haluat saada selville HF-lähettimesi harmonisten taajuuskomponenttien tehot. Mittausta varten tarvitset
Oikein oskilloskooppiin liitettävän spektrianalysaattoriosan
Väärin tarkkuusvolttimittarin, joka antaa jännitetason desibeleinä
Väärin ampeerimittarin lähettimen ottaman tehon määräämistä varten
Oikein lähettimen koko tehon kestävän keinokuorman
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-11
58002 Spektrianalysaattorilla voi mitata
Oikein signaalin spektriä
Oikein harmonisten tehotasoja perusaaltoiseen tehoon verrattuna
Väärin signaalin aaltomuotoa
Oikein signaalin harmonisten komponenttien taajuudet
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-10
58003 Oskilloskoopilla voidaan
Oikein mitata jaksollisia signaaleja, esim. neliö- ja kolmioaaltoa
Väärin kuvata vain vaihtojännitteitä
Väärin eritellä signaalin harmonisten jännitekomponentit
Oikein tarkkailla HF-lähettimen avainnusta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-7, 8-8
58004 Taajuuslaskuri
Oikein käy ilman lisälaitteita HF-vastaanottimen paikallisoskillaattorin taajuuden tarkkaan mittaamiseen
Oikein on tarpeen myös silloin, kun kahdeksallakympin SSB:llä tulee kinaa oikealle taajuudelle virittäytymisestä
Oikein vaatii kalibrointia erikoislaboratoriossa, jos sen lukeman perusteella aiotaan ryhtyä hiuksia halkomaan
Väärin soveltuu myös HF-lähettimen avainnuksen tarkkailemiseen
Oikein voidaan kalibroida pitkäaaltoiseen aikamerkkiasemaan vertaamalla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-7, 8-9, TH sivu(t) 178
58005 Olet rakentamassa kilowatin lineaarista vahvistinta, jonka anodijännite on n. 4000 volttia. Käytössäsi on yleismittari, jossa on 500 V tasajännitealue ja suurin tasajännitealue 2500 V sekä jonka takana on merkintä 20.000 ohmia/voltti. Mittauksissa tarvitset lisäksi
Oikein suurjännitemittapään, jossa on 50 megaohmin sarjavastus mitta-alueen laajentamiseksi
Väärin taskulaskimen oikeiden mittaustulosten varmistamiseksi
Väärin 5 milliohmin sivuvastuksen (Shunt Resistor)
Väärin sähkötarkastusviranomaisen antaman suurjänniteasentajan pätevyystodistuksen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-7
58006 1000 watin putkilinukan virittämisessä välttämättömiä mittalaitteita ovat
Väärin anodijännitemittari vahvistimen ottaman tasasähkötehon määrittämiseen
Oikein anodivirtamittari
Oikein 1 kW keinokuorma
Väärin antenninvirityslaite (Tuner)
Oikein oskilloskooppi avainnuksen säätöä varten
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-7
58007 Radiopajassasi on vain yksinkertainen yleismittari (2 kilo-ohmia/voltti), jolla voi mitata tasavirtoja (herkin alue 0-1 mA) ja tasajännitteitä (ylin mitta-alue 0-500 V). Mittausten monipuolistamiseksi tarvitset
Oikein suurjännitemittapään 1500 voltin tasajännitteen mittaamiseksi (2 megaohmin sarjavastus)
Väärin zenerdiodin vaihtovirta-asteikon aikaansaamiseksi
Väärin 5 ohmin sivuvastuksen tasavirtamittauksen herkistämiseen 0-0,1 milliampeeriksi
Oikein muutaman satasen rahaa nykyaikaisen digitaalimittarin ostamiseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-6, TH sivu(t) 170
58008 Olet tehnyt kahdelle metrille pitkän jagin, jonka vahvistuksen haluat mitata. Tarvitset
Oikein korkealla olevan mittauspaikan ympäristövaikutuksen välttämiseksi
Oikein parin kilometrin päässä asuvan toverin, jolla on vastaanottimessaan tarkka signaalitehon mittari
Oikein dipolin vertailuantenniksi
Väärin SSB-lähettimen
Oikein akun mittalähettimen virtalähteeksi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-13
58009 Mittaat lähettimen tehoa 50 ohmin keinokuormaan oskilloskoopilla, jonka kaistanleveys on riittävä. Saat mittaustulokseksi Uhh = 100 volttia. Lähettimen teho on
Väärin 10 W
Oikein 25 W
Väärin 100 W
Väärin 200 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-8
58010 Seisovanaallonsuhteen mittarilla (SWR Meter) mitataan
Oikein lähettimen pääteasteen ja syöttöjohdon alapään välistä sovitusta
Väärin antennin syöttöpisteeseen seisomaan jääneiden radioaaltojen tehoa
Väärin antennin vetoa: jos SAS = 1:1, antenni vetää varmasti
Väärin radioaallon tarkkaa pituutta nauhajohdossa nopeuskertoimen määrittämiseksi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-10, 8-13, TH sivu(t) 34, 158-160
58011 Mittaat 50 MHz:n oskilloskoopilla 50 ohmin keinokuormaan menevää kympin lähettimesi suurtaajuista lähtötehoa. Luet näytöltä sininmuotoisen jännitteen huipusta huippuun arvoksi 28,3 V. Mittapään vaimennus on 10 dB. Teho on
Väärin 1,6 W
Väärin 2 W
Väärin 16 W
Oikein 20 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-6, 8-8, TH sivu(t) 176-177
58012 tehtävään liittyvä kuva
Yleismittarin maksimijännitealue on 500 VDC. Kun mittaat 3 kV:n tasajännitettä, kokoat jännitteenjakajan R1 - R2 (kuva 8-1) erillisistä vastuksista. Oikea yhdistelmä on
Väärin R1 5 kpl 330 kilo-ohm. 0,5 W, R2 2 kpl 47 kilo-ohm. 0,5 W
Väärin R1 4 kpl 1 megaohmi 1 W, R2 1 kpl 470 kilo-ohmia 1 W
Oikein R1 4 kpl 3,3 megaohmia 2 W, R2 2 kpl 330 kilo-ohmia 1 W
Väärin R1 5 kpl 470 kilo-ohm. 0,25 W, R2 2 kpl 470 kilo-ohm. 0,25 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-7, TH sivu(t) 100
58013 Mittaat 50 watin lähettimen tehoa 50 ohmin keinokuormasta. Jännite (vaihtojännitteen tehollisarvo) on
Väärin 20 V
Väärin 25 V
Oikein 50 V
Väärin 75 V
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-5
58014 Kokoat mittausjärjestelmää 144 MHz:n lineaarisen vahvistimen (maksimiteho 150 W) mittaamista varten. Tarvittavia laitteita ovat
Oikein 20 W tehomittari välille 100 - 300 MHz
Oikein 50 ohmin keinokuorma 20 W
Oikein 10 dB:n vaimennin
Väärin 0 - 200 W näyttämään kalibroitu tasavirtamittari
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-12
58015 Kokoat mittausjärjestelmää 14 MHz:n lineaarisen vahvistimen (maksimiteho 1 kW) mittaamiseksi 10 - 30 MHz välillä toimivalla 20 W tehomittarilla. Tarvittavia lisälaitteita ovat
Oikein 50 ohmin keinokuorma 100 W
Väärin RF-mittausmuuntaja
Väärin 10 dB:n vaimennin
Oikein 20 dB:n vaimennin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-11
58016 Kun teho kasvaa nelinkertaiseksi, nousu on desibeleinä
Väärin 3 dB
Väärin 4 dB
Oikein 6 dB
Väärin 8 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-4, 8-5
58017 20 Hz:n poikkeama nimellisestä taajuudesta 50 MHz:llä vastaa
Väärin 2 x 10-8 = 0,02 ppm
Oikein 4 x 10-7 = 0,4 ppm
Väärin 2 x 10-6 = 2 ppm
Väärin 2 x 10-3 = 2500 ppm
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-9
58018 Lähettimen kantoaaltoteho on 100 W. Lähetteen toista harmonista (kerrannaista) on vaimennettu 53 dB kantoaaltoon verrattuna. Toisen harmonisen teho on siis
Väärin 100 æW
Väärin 250 æW
Oikein 500 æW
Väärin 1 mW
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-5
58019 Jotta vastaanotettavan signaalin voimakkuus nousisi yhden S-yksikön (6 dB), on lähetystehon noustava
Väärin kaksinkertaiseksi
Oikein nelinkertaiseksi
Väärin kuusinkertaiseksi
Väärin kymmenkertaiseksi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-4, 8-5
58020 7 MHz:n sähkötyslähettimen (A1A) kantoaaltoteho on 400 W. Harhalähetteiden vaimennusvaatimusten täyttämiseksi (10 mW) on toista harmonista vaimennettava kantoaaltoa pienemmäksi vähintään
Väärin 40 dB
Väärin 43 dB
Oikein 46 dB
Väärin 50 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-5
58021 VHF-lähettimen sisään rakennetun taajuuslaskimen tarkkuus on 1x10-6. Ylittämättä sallitun taajuusalueen rajaa voit työskennellä sähkötyksellä (A1A) laskurin näyttäessä
Väärin 144.000,1 kHz
Oikein 144.000,5 kHz
Oikein 144.001,0 kHz
Oikein 144.001,4 kHz
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-9
58022 Sovitetun antennin syöttö tapahtuu avolinjalla, jonka ominaisimpedanssi Zo = 600 ohmia. Antennivirtamittari näyttää 0,71 A (tehollisarvoa). Avolinja on käytännöllisesti katsoen häviötön. Mikä on antennin säteilyteho (Erp), jos sen vahvistus on 3 dBd?
Väärin 300 W
Väärin 425 W
Oikein 600 W
Väärin 1800 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-13
58023 HF-alueen lähettimen lähtöteho A1A-lähetteellä on 800 W. Kuinka paljon kolmannen harmonisen tehoa on vaimennettava kantoaaltotaajuiseen tehoon verrattuna, jotta määräysten mukainen teho 10 mW ei ylittyisi?
Väärin 46 dB
Oikein 49 dB
Väärin 60 dB
Väärin 61 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-5
58024 Kokoat mittausjärjestelmää 28 MHz:n lineaarisen vahvistimen (maksimiteho 0,8 kW) mittaamista varten. Tarvittavia laitteita ovat
Oikein 50 ohmin keinokuorma 100 W
Oikein 0 - 1000 W näyttämään kalibroitu, dioditasasuuntaajalla varustettu tasavirtamittari
Oikein 10 dB:n vaimennin
Väärin 10 dB:n mittapää
Väärin 20 MHz oskilloskooppi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-12, TH sivu(t) 179
58025 Isoa maattohilavahvistinta viritettäessä ovat tarpeen
Väärin hilavirtamittari
Väärin anodijännitemittari
Oikein anodivirtamittari
Oikein lähtötehon mittari
Oikein kilowatin keinokuorma
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-6, 8-12, TH sivu(t) 134
58026 Oskilloskoopin kaistanleveys on 20 MHz. Et siis saa luotettavaa mittaustulosta, jos mittaat 28 MHz:n A3E-signaalin
Oikein jännitettä
Oikein tehoa
Väärin taajuutta
Väärin modulaatiosyvyyttä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-8, TH sivu(t) 60, 176-177
58027 Oskilloskoopin mittapäässä on 10-kertainen vaimennin (10x). Aika-akselin jako-osaa vastaa 10 mikrosekuntia. Siniaallon pituus kuvaputkella on 5 jako-osaa. Siniaallon taajuus on
Väärin 2 kHz
Oikein 20 kHz
Väärin 50 kHz
Väärin 200 kHz
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-8, TH sivu(t) 176-177
58028 Käytät itsetehtyä CW-lähetintä (A1A) 3,5 MHz alueen alapäässä. Varmistuaksesi, ettet mene alueen ulkopuolelle
Oikein käytät digitaalisella taajuusnäytöllä varustettua vastaanotinta
Oikein varustat vastaanottimesi digitaalisella taajuusnäytöllä
Väärin varustat lähettimesi kidekalibraattorilla
Väärin kalibroit lähettimesi taajuusasteikon oskilloskoopin tai digitaalisen yleismittarin avulla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-9, TH sivu(t) 178
58029 Käytät 13,5 vuotta vanhaa transseiveriä, jonka taajuusnäyttö perustuu kvartsikiteeseen. Vanhenemisesta johtuva kiteen taajuuden ryömiminen on -3 ppm/vuosi. Lähettimesi taajuus poikkeaa siis jonkin verran digitaalinäytön lukemasta, joten
Oikein saat moitteita kahdeksallakympillä, kun et osaa tulla SSB:llä oikealle taajuudelle
Väärin saatat luiskahtaa alueen ulkopuolelle 21 MHz:n SSB:llä alueen yläpäässä
Oikein saatat luiskahtaa alueen ulkopuolelle 28 MHz:n CW-alueen alapäässä
Väärin taajuusnäyttö on edelleen luotettava kaikilla HF-amatöörialueilla.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-9
58030 Kun 100 watin teho nousee 6 dB, on teho
Väärin 25 W
Väärin 100 W
Oikein 400 W
Väärin 1000 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-4, 8-5
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
59001 70 cm lähettimesi harhalähete tukkii GSM-tukiaseman vastaanottimen. Häiriön poistamiseksi kannattaa muun muassa
Oikein asentaa alipäästösuodatin lähettimeesi
Väärin asentaa ylipäästösuodatin lähettimeesi
Oikein asentaa kaistanestosuodatin GSM:n taajuudelle lähettimeesi
Väärin vaatia teleoperaattoria asentamaan tarvittavat suodattimet omiin vastaanottimiinsa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-10
59002 Harmonisten värähtelyjen pääsyä antenniin voi vähentää käyttämällä
Oikein alipäästösuodatinta syöttöjohdossa
Oikein alhaista lähetystehoa kelien mukaan aseteltuna
Väärin hyvinsovitettua antennia
Väärin C-luokan tehovahvistinta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-13
59003 Radioamatöörilähettimestä puuttuva maadoitus saattaa aiheuttaa mm.
Oikein häiriöitä naapurien TV-vastaanottimissa
Väärin suurtaajuussignaalin pääsyn antennikaapeliin
Oikein sähköiskuvaaran oman perheen jäsenille
Väärin sähköiskuvaaran naapurin stereolaitteissa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-34, 9-2 9-4, TH sivu(t) 191-194
59004 Lähettimen RF-tehon pääsy sähköverkkoon
Oikein on osoitus maadoittamisen ja verkkosuodattimen puuttumisesta
Oikein vähenee, kun verkkojohto kierretään ferriittisauvan tai toroidin ympärille
Oikein voidaan estää verkkosuodattimella
Väärin ei yleensä aiheuta häiriöitä muille elektroniikkalaitteille, koska nämä on aina varustettava häiriönsuodattimin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-4, 9-5
59005 Jos 21 MHz:n lähetin aiheuttaa häiriöitä TV:hen, voi syynä olla
Väärin alipäästösuodattimen asentaminen lähettimen liitosjohtoihin
Oikein TV-vastaanottimessa käytettävä välitaajuus
Oikein liian suuri RF-kenttä TV-vastaanottimen sekoitusasteessa
Oikein talon televisioantennijärjestelmän laajakaistavahvistimen yliohjautuminen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-8
59006 Suuritehoisen lineaarisen vahvistimen virtalähteessä käytettävät häiriönpoistokomponentit voivat olla
Väärin nopeita kytkindiodeja
Väärin suojamaadoitustransistoreja
Väärin tyristoreja
Oikein kondensaattoreita
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-12
59007 Parin kilometrin päässä asuvan radioamatöörin 80 metrin lähete kuuluu samanaikaisesti usealla HF-bandilla. Syynä on
Väärin vastaanottimesi yliohjautuminen: ensimmäinen paikallisoskillaattori muodostaa 3,5 MHz:n harmonisia
Oikein vastaanottimesi rakenne: ensimmäinen välitaajuus on 3,5 MHz
Oikein naapurisi lähettimen harmonisten pääsy antenniin
Oikein naapurisi lähettimen karkea yliohjautuminen: lähetin muodostaa harhataajuuksia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-13
59008 Lähettimen ja antennin välissä on käytettävä
Oikein harhalähetteitä vaimentavaa alipäästösuodatinta
Väärin harhalähetteitä vaimentavaa pientaajuussuodatinta
Väärin harmonisia taajuuksia mittaavaa absorptioaaltomittaria
Oikein siirtojohtoa, jos antenni on katolla mutta lähetin ei
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-13
59009 Lähetteesi aiheuttaa häiriöitä naapurisi TV-vastaanottimeen. Syynä voi olla
Oikein tarpeettoman suuren lähetystehon käyttö
Väärin avainnus- ja VOX-suodattimen puuttuminen naapurisi TV-vastaanottimen videopulssi-integraattorista
Väärin naapurisi TV-vastaanottimen liikakäytöstä aiheutunut ylikuumeneminen, joka muuttaa videosekoittimen toimintapistettä
Oikein huolimattomasti kokoonkyhätyn 80 metrin antennisi huonot antenniliitokset
Oikein ruostuneet liitokset TV-antennissa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-8
59010 Voit olla varma, ettet saa ystäviä amatöörinaapureistasi, jos
Oikein et osaa virittää itsetekemääsi linukkaa
Oikein vältät avaiklikin poistamista
Väärin ajat kaikkia HF-bandeja kahdeksankympin dipolilla ilman baluunia
Väärin kuuntelet kaiuttimella myös CW:tä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-12
59011 Kuulet kahdenkympin SSB:llä läheisen amatöörinaapurisi juttelevan LSB:llä, mutta et kuule hänen vasta-asemaansa, sillä
Oikein kyseessä on naapurisi lähettimen harhalähete
Oikein syy on vastaanottimessasi, jossa kahdeksankymppiä on kahdenkympin peilitaajuus
Väärin vastaanottimesi etupään piirit eivät ole vireessä
Väärin kuulet muutenkin mitä sattuu
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-12
59012 Naapurisi TV-kuva häiriytyy, kun lähetät CW:tä 28 MHz:llä. Häiriö saattaa poistua, kun kytket
Oikein lähettimesi jälkeen alipäästösuodattimen, joka alkaa rajoittaa 30 MHz:n yläpuolella
Oikein naapurisi vastaanottimen antenniliittymään ylipäästösuodattimen, joka rajoittaa 40 MHz:n alapuolella
Väärin kaistanestosuodattimen 28 MHz:lle lähettimesi jälkeen
Oikein verkkokuristimen lähettimesi virtalähteeseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-8
59013 50 MHz:n lähettimesi aiheuttaa häiriön naapurisi ulavastaanottimessa. Häiriön vähentämiseksi asennat
Väärin lähettimesi jälkeen alipäästösuodattimen, joka alkaa rajoittaa heti 30 MHz:n yläpuolella
Väärin naapurisi vastaanottimen antenniliittymään ylipäästösuodattimen, joka rajoittaa 40 MHz:n alapuolella
Oikein kaistanestosuodattimen 100 MHz:lle lähettimesi jälkeen
Oikein 50 MHz:n kaistanestosuodattimen naapurisi vastaanottimen antenniliittymään
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-10
59014 432 MHz:n alueella työskenneltäessä
Väärin aiheutuu helposti häiriöitä korvalappustereoihin
Väärin kannattaa aina kokeilla kannettavan ulavastaanottimen sisään asennettavaa verkkosuodatinta häiriönpoistoon
Väärin ei voi käyttää kanavasuodattimia
Oikein voi lähettimesi taajuudelle viritetty, häiriytyvän TV-vastaanottimen antennijohtoon asennettu kaistanestosuodatin pelastaa naapurisovun
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-10
59015 Tietokone
Oikein saattaa häiriintyä jopa käsikapulasi muutaman watin tehosta
Oikein voi häiritä muita sähköverkkoon kytkettyjä elektroniikkalaitteita, jos suojamaadoitukset eivät ole kunnossa
Oikein saattaa häiritä ulavastaanotinta
Oikein on varustettava tehokkaalla verkkosuodattimella
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-10
59016 144 MHz:n lähetyksesi aiheuttaa häiriöitä naapurin TV-vastaanottimessa III-alueella niin, ettei naapurin rouva pysty nauttimaan Pavarottin konsertista. Oikea toimenpide on:
Väärin ostat naapurinrouvalle kaikki Pavarottin levyt ja jatkat workkimistasi vanhaan tapaan
Väärin lopetat kahden metrin työskentelyn ja myyt multimodesi
Väärin kytket III-alueen kaistanestosuodattimen häirityn TV-vastaanottimen eteen
Oikein kytket alipäästösuodattimen lähettimesi perään
Oikein siirrät 144 MHz:n antennisi toiselle puolelle tonttia ja vältät workkimista naapurin TV:n suuntaan
Oikein otat yhteyttä SRAL:n häiriöneuvojaan, jonka kanssa käyt tutkimassa, mikä naapurin TV:tä häiritsee
Oikein kytket 144 MHz:n kaistanestosuodattimen häiriytyvän TV-vastaanottimen eteen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-6
59017 Suuresta välitaajuuskaistanleveydestä sähkötysvastaanotossa seuraa, että
Oikein saatat kuulla useita asemia samalla kertaa
Väärin asemien luettavuus paranee
Oikein toisten asemien klikin vaikutus pahenee
Väärin FM-signaalit alkavat kuulua läpi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-12, 9-13
59018 Naapurisi TV:ssä näkyy häiriöitä, joiden arvelette johtuvan HF-alueen signaaleista. Koska et halua olla syypää häiriöihin,
Väärin väität ylimalkaisesti häiriön johtuvan lähellä olevasta LA-radiolähettimestä
Oikein pyydät radioamatööriystäväsi apuun, ja tutkitte yhdessä naapurin kanssa, aiheuttaako HF-amatöörilähettimesi kyseiset häiriöt
Väärin kerrot, että lähettimesi ei voi aiheuttaa häiriöitä ja esität todisteeksi radioamatöörimääräysten kohdan 10.2 "Radioamatööriaseman käyttö häiritsemistarkoituksessa on kielletty."
Väärin lopetat radioamatööritoiminnan ja myyt laitteesi
Oikein epäilet, että naapurustossa on 27 MHz:llä toimiva suurtaajuuskuumennin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-6, 9-7
59019 Asut TV-näkyvyyden lievealueella. Naapurisi väittää sinun lähettimesi saavan Espoon kanava 8:n kuvan väpättämään, vaikka kanava 6 näkyy puhtaasti. Väpättämisen syynä on
Väärin naapurin oman tietokoneen antama häiriö
Oikein Tampereelta kanavalla 8 tuleva TV1:n signaali, jonka läheinen vuori heijastaa naapurisi III-alueen antenniin
Väärin maantiellä ajavien pappamopojen kipinähäiriö
Väärin 300 metrin päässä olevan valimon viallinen sähkömoottori
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-7
59020 Harmonisia taajuuksia
Oikein ovat perustaajuuden monikerrat
Väärin ei saa esiintyä radioamatöörin laitteiden sisällä
Oikein voidaan pitää pahojen TV-häiriöiden aiheuttajana
Väärin vaimennetaan naapurin stereolaitteiden kaiutijohtoihin asennettavilla ferriittirenkailla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-13, TH sivu(t) 183, 187, 125
59021 Stereoistasi kuuluu selvää napsahtelua, kun sähkötät. Toteat häiriön aiheutuvan omasta lähettimestäsi, joka on määräysten mukaan rakennettu. Häiriön poistamiseksi
Väärin asennat stereoihin Mute-kytkimen, joka kytkee stereot pois päältä, kun lähettimestäsi lähtee RF-signaali
Oikein tarkistat, että radioasemasi saa sähkön suojamaadoitetusta pistorasiasta sekä tarkistat käyttömaadoitukset
Oikein tutkit, yliohjautuuko stereon ulavastaanottimen sekoitusaste ja parannat tarvittaessa vastaanottimen kotelointia
Oikein siistit stereoiden kaiutinjohdot ja asennat niihin ferriittikuristimet
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-4, TH sivu(t) 190
59022 Naapurisi TV-kuvassa esiintyy lumisadetta ja haamukuvia, vaikka hänellä on aivan uusi TV-vastaanotin ja sen päällä nykyaikainen monialueantenni (FM - TV - Colour TV). Hän kysyy neuvoasi, jolloin
Väärin sanot, ettet ymmärrä TV-vastaanoton vaikeuksia, koska itselläsi ei ole aikaa TV:n katseluun
Oikein kerrot naapurillesi kunnollisen antennin tarpeellisuudesta
Väärin alat epäillä omia laitteitasi häiriön aiheuttajaksi ja pyydät häneltä anteeksi
Väärin varustat naapurisi televisioantennin kuristimella
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-7
59023 Kun painat sähkötysavainta ja kosket sen eristämättömään varteen, saat sormeesi kirvelevän palovamman. Syynä on
Väärin avaimen varren huono maadoitus
Väärin avaimen puutteellinen eristäminen
Väärin RF-tehon fysiologinen ilmaistuminen, joka on tarpeen, kun lähettimesi lähtötehon mittari on särkynyt
Oikein lähettimesi puuttuva maadoitus ja samanaikainen huono sovitus antenniin - SAS (SWR) on liian suuri
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-4
59024 Häiriöitä naapurin TV-vastaanottimeen voi aiheuttaa
Oikein huono tai hapettunut liitos dipolisi baluunin navoissa
Oikein huono tai hapettunut liitos toisen naapurisi LA-puhelimen antennissa
Oikein lähettimesi puutteellisen koteloinnin aiheuttama RF-kenttä
Oikein tohelointi kilowatin lineaarisesi virittämisessä
Oikein ruostuneet liitokset naapurin TV-antennissa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-8
59025 Määräysten mukaisesti toimiva radioamatööriasemasi häiritsee naapurisi digitaalipuhelinta. Häiriö poistuu, kun
Väärin teet puhelimen sisällä säätöjä
Oikein pyydät puhelinyhtiötä asentamaan puhelimeen RF-suodattimen
Väärin lopetat lähettämisen aina, kun puhelin on käytössä
Väärin maadoitat ja koteloit paikallisen keskusjakamon vahvistimen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-11
59026 Naapurisi valittaa, ettei hänen uusista stereoistaan kuulu muuta kuin sinun sähkötystäsi, vaikka ne olivat "niin kalliit". Poistat häiriön
Oikein tarkistamalla, että antennivirityslaitteesi on samalla alueella kuin lähetin, kun innokkaasti kutsut Aves Islandia
Oikein siirtämällä amatööriasemasi Turkhautaan
Oikein neuvottelemalla ystävällisen naapurisi kanssa uusiin stereoihin tarvittavista häiriönpoistotoimenpiteistä
Väärin väittämällä sähkötyksen tulevan kadun alapäässä asuvan radioamatöörinaapurin lähettimestä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-10
59027 Häiriöitä puhelimeen saattaa syntyä
Oikein radiolähettimen voimakkaasta lähikentästä
Oikein puhelinverkkoon indusoituvasta salamaniskusta
Oikein muista puhelinverkkoon kytketyistä laitteista
Oikein kodin sähkölaitteista
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-11
59028 Harmonisten värähtelyjen pääsy antenniin voidaan estää
Väärin siirtymällä taajuusmodulaatiosta yksisivukaistamodulaatioon
Väärin siirtymällä käyttämään putkia puolijohteiden tilalla
Väärin pienentämällä antennin seisovan aallon suhdetta
Oikein käyttämällä alipäästösuodatinta syöttöjohdossa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-13
59029 Naapurisi TV-kuva häiriintyy, kun käytät 50 MHz:n lähetintä. Lähettimen perässä on jo alipäästösuodatin, joten häiriö ei johdu harmonisista. Häiriötä voit vähentää
Oikein vähentämällä lähetystehoa
Oikein kytkemällä TV-vastaanottimen eteen 50 MHz kaistanestosuodattimen
Väärin kytkemällä lähettimen jälkeen 50 MHz kaistanestosuodattimen
Oikein kytkemällä TV-vastaanottimeen verkkokuristimet
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-8, 9-9
59030 Naapuritalossa kuuluu kännykästä epämääräistä puhetta, joka ei voi aiheutua radioamatööriasemastasi, koska
Väärin käytät aina A1A-lähetettä, tosin usein suurella teholla
Oikein ajat vain kahdeksankympin CW:llä QRP-teholla
Väärin ra-määräysten kohta 6.9 kieltää lähettämästä epämääräistä puhetta
Oikein et ole ollut äänessä vuoden 1992 toukokuun jälkeen
Väärin juttelet vain paikallisen 70 cm:n toistinaseman kautta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-10, 9-11
59031 144 MHz:n alueella työskenneltäessä
Väärin ei koskaan tarvita alipäästösuodatinpiirejä
Väärin käytetään ylipäästösuodatinta lähettimen syöttöjohdossa VHF-alueen TV-häiriöiden poistoon
Oikein auttaa TV-taajuudelle viritetty kaistanestosuodatin lähettimen antennilinjassa TV-häiriön poistamisessa
Väärin voi ularadioon tulevat häiriöt poistaa alipäästösuodattimella lähettimen antennilinjassa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-9
59032 Poikasi suosikkiohjelma kaatuu TV:ssä, kun CW:llä jahtaat puuttuvia kuntia. Perheen väritelevisio aiheuttaa vastavuoroisesti pahaa häiriötä kahdeksankympin vastaanottimessasi. Korjausta saadaan aikaan
Oikein tarkistamalla maadoitukset amatööriasemallasi
Väärin järjestämällä mobileasemat workkimaan TV:n lastenohjelmien kanssa eri aikaan
Oikein tarkistamalla, ettei lähettimestä pääse RF-tehoa verkkoon
Oikein siirtymällä kahdeksankympin vaakaluupin käyttöön epämääräisen langan sijasta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-5, TH sivu(t) 190-194

Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.