T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 kysymyspankki 1,00
Sähkön, sähkömagnetismin ja radion teoria
01067 Induktanssin yksikkö on
Oikein Väärin Ei vastausta hertsi
Oikein Väärin Ei vastausta watti
Oikein Väärin Ei vastausta henri
Oikein Väärin Ei vastausta ohmi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 68
01050 Sähkömagneettisessa kentässä
Oikein Väärin Ei vastausta esiintyy tavallisesti vain sähköinen voimavaikutus
Oikein Väärin Ei vastausta polarisaatio määritellään magneettikentän suunnan mukaisesti
Oikein Väärin Ei vastausta sähkö ja magneettikentät ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan
Oikein Väärin Ei vastausta energiaa siirtyy paikasta toiseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 48, harjoitustehtävä 1.7.2
Komponentit
02075 Loogisessa JA-piirissä (AND) on kaksi sisäänmenoa A ja B sekä yksi ulostulo. Piirin ulostulo on 1, kun
Oikein Väärin Ei vastausta A ja B ovat 1
Oikein Väärin Ei vastausta A on 0 ja B on 1
Oikein Väärin Ei vastausta A on 1 ja B on 0
Oikein Väärin Ei vastausta A ja B ovat 0
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 97
02050 Modulaattorin tarkoitus lähettimessä on
Oikein Väärin Ei vastausta ilmaista lähetteessä oleva pientaajuus
Oikein Väärin Ei vastausta vaimentaa suurtaajuisen lähetteen harmonisia värähtelyjä
Oikein Väärin Ei vastausta liittää pientaajuinen informaatio suurtaajuiseen kantoaaltoon
Oikein Väärin Ei vastausta parantaa lähettimen taajuusvakavuutta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 58
Piirit
03006 100 pF ja 2,2 nF kondensaattorit kytketään rinnan. Kokonaiskapasitanssi on tällöin
Oikein Väärin Ei vastausta 0,0023 uF
Oikein Väärin Ei vastausta 2,15 pF
Oikein Väärin Ei vastausta kondensaattorien kapasitanssiarvojen keskiarvo
Oikein Väärin Ei vastausta 2,3 nF
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 101
Vastaanottimet
04043 Supervastaanottimen välitaajuus on 18,0 MHz ja antennista tuleva signaalitaajuus 432,100 MHz. Paikallisoskillaattorin taajuus voi olla
Oikein Väärin Ei vastausta 9,100 MHz
Oikein Väärin Ei vastausta 414,100 MHz
Oikein Väärin Ei vastausta 450,100 MHz
Oikein Väärin Ei vastausta 470 kHz
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 115
Lähettimet
05017 Lähettimeen saattaa kuulua
Oikein Väärin Ei vastausta VFO eli säädettävä oskillaattori
Oikein Väärin Ei vastausta taajuussynteesi
Oikein Väärin Ei vastausta erotusvahvistin
Oikein Väärin Ei vastausta apuoskillaattori
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 125, 126, 125
Antennit ja syöttöjohdot
06007 Jos aallonpituus on 3,00 m, taajuusalue on
Oikein Väärin Ei vastausta 50,0 MHz
Oikein Väärin Ei vastausta 100 MHz
Oikein Väärin Ei vastausta 145 MHz
Oikein Väärin Ei vastausta 432 MHz
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 136
Radioaaltojen eteneminen
07021 Haluat pitää DX-yhteyksiä VHF/UHF-alueella FM:llä. Tavallinen etenemismuoto on
Oikein Väärin Ei vastausta radioaaltojen heijastuminen meteoriparvien ionisoituneista vanoista
Oikein Väärin Ei vastausta heijastumatta etenevä maa-aalto
Oikein Väärin Ei vastausta radioaaltojen heijastumisesta troposfäärin sääinversioista
Oikein Väärin Ei vastausta radioaaltojen heijastuminen kuusta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 167
Mittaaminen
08006 Nykyisissä yleismittareissa on usein dioditestaus-, resistanssi- ja kapasitanssimittausalueita. Käytät hyväksi näitä yleismittarin ominaisuuksia etsiessäsi viallista komponenttia piirilevyltä.
Oikein Väärin Ei vastausta Ennen elektrolyyttikondensaattorin mittausta on varmistettava, ettei siinä ole sähkövarausta.
Oikein Väärin Ei vastausta Voit suorittaa mittaukset piirilevyn ollessa jännitteinen, koska jännitelähde on vain 9 V neppariparisto.
Oikein Väärin Ei vastausta Voit tarkistaa diodien toiminnan ainoastaan, mikäli piirilevy on jännitteinen.
Oikein Väärin Ei vastausta Oikean mittaustuloksen varmistamiseksi kytkennän on oltava jännitteetön ja mitattavan komponentin mieluummin irti piirilevystä mittauksen aikana.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 174
08009 Oskilloskoopilla voit mitata
Oikein Väärin Ei vastausta vaihtojännitettä
Oikein Väärin Ei vastausta tasavirtaa
Oikein Väärin Ei vastausta neliöaaltoa
Oikein Väärin Ei vastausta vaihtovirtaa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 176
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
09002 Kun lähetät 28 MHz:llä, naapurisi TV-kuva häiriytyy. Häiriön voit poistaa:
Oikein Väärin Ei vastausta Alipäästösuotimella (rajataajuus 30 MHz) lähettimessäsi.
Oikein Väärin Ei vastausta Alipäästösuotimella (rajataajuus 30 MHz) häiriintyvän vastaanottimen antenniliitännässä.
Oikein Väärin Ei vastausta Ylipäästösuotimella (rajataajuus 30 MHz) lähettimessäsi
Oikein Väärin Ei vastausta mahdollisesti verkkokuristimella lähettimessä.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 187, harjoitustehtävä 9.2.2
09010 Yliaallot
Oikein Väärin Ei vastausta ovat aina haitallisia ilmiöitä
Oikein Väärin Ei vastausta ovat värähtelyjä, joiden taajuus on perustaajuuden jokin monikerta
Oikein Väärin Ei vastausta saattavat aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi TV vastaanottimiin
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan yleensä poistaa tai vaimentaa esimerkiksi ylipäästösuodattimella.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 182, 187
Sähköturvallisuus
10015 Verkkopistotulppa
Oikein Väärin Ei vastausta saa olla mitoitettu suuremmalle virralle kuin verkkojohto
Oikein Väärin Ei vastausta tulee valita laitteen suojaluokan mukaan
Oikein Väärin Ei vastausta on rakenteeltaan sellainen, että suojajohdin irtoaa ensimmäisenä, kun verkkojohto irtoaa pistotulpasta
Oikein Väärin Ei vastausta ei saa olla yhteinen yhtä useammalle verkkojohdolle
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 190
10058 Kuvassa 1 on malliesimerkki liitäntäjohdon liittämisestä radioamatöörilaitteeseen. Tunnista osat.
Oikein Väärin Ei vastausta Osa 6 = läpivienti
Oikein Väärin Ei vastausta Osa 1 = läpivienti
Oikein Väärin Ei vastausta Osa 5 = 0-johto
Oikein Väärin Ei vastausta Osa 3 = jatkoliitoskappale
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 194 kuva 2


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.