T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 kysymyspankki 1,00
Sähkön, sähkömagnetismin ja radion teoria
01019 Paristoja kytketään rinnan
Oikein Väärin Ei vastausta kuormitettavuuden lisäämiseksi
Oikein Väärin Ei vastausta virranantokyvyn lisäämiseksi
Oikein Väärin Ei vastausta ennenaikaisen kuivumisen estämiseksi
Oikein Väärin Ei vastausta jännitteen lisäämiseksi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 109-110
01071 Vastuksen läpi kulkee 12 A virta ja sen yli vaikuttaa jännite 148 V. Vastuksen resistanssi on
Oikein Väärin Ei vastausta 0,012 kilo-ohmia
Oikein Väärin Ei vastausta 0,08 ohmia
Oikein Väärin Ei vastausta 8 ohmia
Oikein Väärin Ei vastausta 12,3 ohmia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 22
Komponentit
02028 Mitkä seuraavista muuntajaa koskevista väitteistä ovat oikeita:
Oikein Väärin Ei vastausta Muuntaja pudottaa verkkojännitteen laitteelle sopivaksi.
Oikein Väärin Ei vastausta Ulostuleva teho saattaa hyvällä muuntajalla olla suurempi kuin muuntajaan syötetty teho.
Oikein Väärin Ei vastausta Muuntaja kytketään virtalähteessä tasasuuntaajan jälkeen.
Oikein Väärin Ei vastausta Sisään syötetty teho on aina pienempi kuin ulostuleva teho.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 80
02073 Loogisessa TAI-piirissä (OR) on kaksi sisäänmenoa A ja B sekä yksi ulostulo. Piirin ulostulo on 0, kun
Oikein Väärin Ei vastausta A on 0 ja B on 1
Oikein Väärin Ei vastausta A ja B ovat 1
Oikein Väärin Ei vastausta A on 1 ja B on 0
Oikein Väärin Ei vastausta A ja B ovat 0
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 98, harjoitustehtävä 2.11.2
Piirit
03016 Noin 100 nF kondensaattori voidaan rakentaa kytkemällä
Oikein Väärin Ei vastausta sarjaan kaksi 47 nF kondensaattoria
Oikein Väärin Ei vastausta rinnan kaksi 220 nF kondensaattoria
Oikein Väärin Ei vastausta rinnan kaksi 47 nF kondensaattoria
Oikein Väärin Ei vastausta rinnan kolme 33 nF kondensaattoria
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 103, harjoitustehtävä 3.1.5
Vastaanottimet
04041 Vastaanottimen sekoittimen tehtävänä on
Oikein Väärin Ei vastausta sekoittaa kaksi suurtaajuutta niin, että aikaansaadaan haluttu välitaajuus
Oikein Väärin Ei vastausta suodattaa pois taajuudeltaan liian läheltä kuuluvat häiritsevät asemat
Oikein Väärin Ei vastausta sekoittaa vastaanottimeen tulevat häiriöt niin, että ne eivät enää vaikuta vastaanottoon
Oikein Väärin Ei vastausta kehittää sekoituksessa tarvittava taajuus
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 119,, harjoitustehtävä 4.5.1
Lähettimet
05006 Tavalliseen kideohjattuun lähettimeen voi kuulua
Oikein Väärin Ei vastausta virtalähde
Oikein Väärin Ei vastausta kideoskillaattori
Oikein Väärin Ei vastausta sekoitin
Oikein Väärin Ei vastausta AVS-piiri
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 126
Antennit ja syöttöjohdot
06041 Rakennat antennia 432 MHz alueelle. Oikea pituus on
Oikein Väärin Ei vastausta 0,17 m neljännesaaltoantennilla
Oikein Väärin Ei vastausta 2,08 m kokoaaltoantennilla
Oikein Väärin Ei vastausta 2,08 m puoliaaltodipolilla
Oikein Väärin Ei vastausta 0,69 m kokoaaltoantennilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 153
Radioaaltojen eteneminen
07029 Haluat pitää yhteyksiä Ranskaan. Olennaista on, että
Oikein Väärin Ei vastausta käytät aina mahdollisimman suurta lähetystehoa
Oikein Väärin Ei vastausta käytät vain taajuusmodulaatiota (FM)
Oikein Väärin Ei vastausta valitset alueen keliolosuhteiden mukaan
Oikein Väärin Ei vastausta antennissasi on matala lähtökulma
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 166
Mittaaminen
08017 RF-oskillaattorin taajuus on mitattavissa tarkasti
Oikein Väärin Ei vastausta aaltomittarilla
Oikein Väärin Ei vastausta radiotaajuisella volttimittarilla
Oikein Väärin Ei vastausta taajuuslaskurilla, jonka mittausalue riittävän laaja
Oikein Väärin Ei vastausta tavallisella oskilloskoopilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 178
08004 On totta, että
Oikein Väärin Ei vastausta taajuuslaskuri osoittaa oikean taajuuden, kun se on kytketty SSB-puhelähettimen syöttämään keinokuormaan
Oikein Väärin Ei vastausta taajuuslaskurilla voi suoraan mitata SSB-lähetteen kantoaaltotaajuus
Oikein Väärin Ei vastausta helpoin tapa selvittää SSB-lähettimen lähetystaajuus taajuuslaskurilla on moduloida lähetintä voimakkaalla ja taajuudeltaan suuresti vaihtelevalla signaalilla
Oikein Väärin Ei vastausta taajuuslaskurilla voi mitata moduloimattoman AM-, FM- tai CW-lähettimen lähtötaajuuden
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 178, harjoitustehtävä 8.5.1
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
09012 Kuuntelet sähkötystä ja toteat, että vasta aseman CW-lähete kuuluu selvinä napsahduksina useamman kHz:n päässä vasta-aseman käyttämästä taajuudesta.
Oikein Väärin Ei vastausta Kyseessä on avainiskut eli klikki.
Oikein Väärin Ei vastausta Vika on useimmiten omassa vastaanottimessasi.
Oikein Väärin Ei vastausta Ilmiö johtuu siitä, että vasta-aseman lähetin aktivoituu liian nopeasti sen jälkeen, kun avainta on painettu.
Oikein Väärin Ei vastausta Avainiskut voi poistaa tai saada vähäisiksi avainnussuotimella.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 184, harjoitustehtävä 9.1.1
09007 Häiriöitä naapurin TV-vastaanottimeen voi aiheuttaa
Oikein Väärin Ei vastausta lähettimesi huono tai puuttuva maadoitus
Oikein Väärin Ei vastausta huono tai hapettunut liitos naapurin TV-antennissa
Oikein Väärin Ei vastausta lähettimesi pääteasteen yliohjautuminen
Oikein Väärin Ei vastausta huono tai hapettunut liitos omassa antennissasi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 188, 184
Sähköturvallisuus
10007 On totta, että
Oikein Väärin Ei vastausta verkkokytkimen on oltava kaksinapainen
Oikein Väärin Ei vastausta tasasuuntajan suodinosaa ei tarvitse varustaa purkausvastuksella, jos laitteen toisiojännite on yli 42 V
Oikein Väärin Ei vastausta pistokoskettimen tulpan irrotessa liitäntäjohdosta on keltavihreäraitaisen johtimen irrottava viimeisenä
Oikein Väärin Ei vastausta radioamatöörilaitteet kuuluvat 0-suojausluokkaan, johon kuuluvat vaarattomissa käyttöolosuhteissa käytettävät laitteet
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 191
10033 Verkkojohdon
Oikein Väärin Ei vastausta joka kuuluu II-suojaluokan laitteeseen, saa liittää I- suojaluokan pistorasiaan
Oikein Väärin Ei vastausta osajohtimien on oltava yhteisen kulutusvaipan alla
Oikein Väärin Ei vastausta osajohtimien värit II-suojaluokassa ovat punainen ja musta
Oikein Väärin Ei vastausta osajohtimien värisäännön noudattaminen ei ole välttämätöntä omatekoisessa laitteessa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 190


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.