T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 kysymyspankki 1,00
Sähkön, sähkömagnetismin ja radion teoria
01075 Sinimuotoisen vaihtojännitteen huippuarvo tehollisarvosta U laskettuna on
Oikein Väärin Ei vastausta 4,44 U
Oikein Väärin Ei vastausta 1,41 U
Oikein Väärin Ei vastausta 2,25 U
Oikein Väärin Ei vastausta 1,73 U
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 39
01042 Hyvä sähkönjohde johtaa hyvin sähköä, koska
Oikein Väärin Ei vastausta siinä on vain vähän sähkön kulkua haittaavia vapaita elektroneja
Oikein Väärin Ei vastausta siinä pyörteinen heilahteluliike on runsasta
Oikein Väärin Ei vastausta sen pintamateriaali pitää kaiken sähkövirran johtimen sisällä
Oikein Väärin Ei vastausta siinä on runsaasti vapaita elektroneja
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 14, harjoitustehtävä 1.1.2
Komponentit
02068 Loogisessa TAI-piirissä (OR) on kaksi sisäänmenoa A ja B sekä yksi ulostulo. Piirin ulostulo on epätosi, kun
Oikein Väärin Ei vastausta A on tosi ja B on epätosi
Oikein Väärin Ei vastausta A on epätosi ja B on tosi
Oikein Väärin Ei vastausta A ja B ovat tosia
Oikein Väärin Ei vastausta A ja B ovat epätosia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 97
02045 Kun kytketään sarjaan kolme 68 uH induktanssia niin, ettei niiden välillä ole induktiivista kytkentää, saadaan kytkennän kokonaisinduktanssiksi
Oikein Väärin Ei vastausta 204 uH
Oikein Väärin Ei vastausta 0,02 mH
Oikein Väärin Ei vastausta 0,0002 H
Oikein Väärin Ei vastausta 2 uH
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 101
Piirit
03052 Virtalähteen napoihin kytketyn 1 kilo-ohmin vastuksen läpi kulkee 99 mA virta. Pariston jännite
Oikein Väärin Ei vastausta 0,99 V
Oikein Väärin Ei vastausta 99 V
Oikein Väärin Ei vastausta 11 V
Oikein Väärin Ei vastausta 9,9 V
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 22, 18
Vastaanottimet
04032 Supervastaanottimesa
Oikein Väärin Ei vastausta ei välttämättä tarvita suurtaajuusvahvistinta.
Oikein Väärin Ei vastausta on aina kidesuodatin välitaajuusvahvistimessa
Oikein Väärin Ei vastausta ensimmäisen välitaajuuden on oltava suurempi kuin suurin vastaanotettava taajuus
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan käyttää Q-kertojaa valintatarkkuuden parantamiseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 119, 114
Lähettimet
05003 Tavalliseen kideohjattuun lähettimeen kuuluu
Oikein Väärin Ei vastausta kideoskillaattori
Oikein Väärin Ei vastausta välitaajuusvahvistin
Oikein Väärin Ei vastausta ilmaisin
Oikein Väärin Ei vastausta pääteaste
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 126
Antennit ja syöttöjohdot
06016 Taajuutta 7 MHz vastaava amatöörialue on
Oikein Väärin Ei vastausta 80 m
Oikein Väärin Ei vastausta 20 m
Oikein Väärin Ei vastausta 15 m
Oikein Väärin Ei vastausta 10 m
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 153
Radioaaltojen eteneminen
07029 Haluat pitää yhteyksiä Ranskaan. Olennaista on, että
Oikein Väärin Ei vastausta käytät vain taajuusmodulaatiota (FM)
Oikein Väärin Ei vastausta antennissasi on matala lähtökulma
Oikein Väärin Ei vastausta käytät aina mahdollisimman suurta lähetystehoa
Oikein Väärin Ei vastausta valitset alueen keliolosuhteiden mukaan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 166
Mittaaminen
08017 RF-oskillaattorin taajuus on mitattavissa tarkasti
Oikein Väärin Ei vastausta taajuuslaskurilla, jonka mittausalue riittävän laaja
Oikein Väärin Ei vastausta aaltomittarilla
Oikein Väärin Ei vastausta radiotaajuisella volttimittarilla
Oikein Väärin Ei vastausta tavallisella oskilloskoopilla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 178
08001 Haluat mitata radiolähettimen virtalähteestä ottaman virran. Tarvitset
Oikein Väärin Ei vastausta mittarin, joka on kytketty virtalähteeseen rinnan lähettimen kanssa
Oikein Väärin Ei vastausta ampeerimittarin, joka on kytketty virtalähteeseen sarjaan lähettimen kanssa
Oikein Väärin Ei vastausta volttimittarin, joka on kytketty virtalähteeseen sarjaan lähettimen kanssa
Oikein Väärin Ei vastausta volttimittarin, joka on kytketty virtalähteeseen rinnan lähettimen kanssa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 180, harjoitustehtävä 8.6.2
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
09019 ULA-vastaanottimeen on liitetty ylipäästösuodin, jonka rajataajuus on 28 MHz. Tämän takia
Oikein Väärin Ei vastausta ULA-alueen vastaanotto ei ole mahdollista
Oikein Väärin Ei vastausta suodin estää alle 28 MHz taajuuksien pääsyn vastaanottimeen
Oikein Väärin Ei vastausta ULA-alue vaimenee huomattavasti
Oikein Väärin Ei vastausta ULA-alueen vastaanotto on suotimen kanssa mahdollista
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 186
09016 Suurtaajuisissa virityspiireissä käytetään häiriön vaimentamiseen
Oikein Väärin Ei vastausta tantaalikondensaattoreita
Oikein Väärin Ei vastausta keraamisia kondensaattoreita
Oikein Väärin Ei vastausta kapasitanssidiodeja
Oikein Väärin Ei vastausta elektrolyyttikondensaattoreita
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 76
Sähköturvallisuus
10031 Paristoista on hyvä tietää, että
Oikein Väärin Ei vastausta uusittavien paristojen sähköenergian hinta on huomattava
Oikein Väärin Ei vastausta alkaliparisto kuumenee huomattavasti oikosuljettuna
Oikein Väärin Ei vastausta jotkut paristoista ovat ongelmajätettä
Oikein Väärin Ei vastausta paristo kestää hyvin pitkäaikaistakin oikosulkua
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 54
10041 Olet ostanut ulkomailta radiolähettimen, jossa on kaksinapainen verkkojohto. Ennen käyttöönottoa on
Oikein Väärin Ei vastausta asennettava maadoitusjohdin, joka kiinnitetään alkuperäiseen verkkojohtoon nippusiteillä
Oikein Väärin Ei vastausta liitettävä lähetin aseman käyttömaadoitukseen, joka täyttää sähköturvallisuusmääräysten vaatimukset
Oikein Väärin Ei vastausta laitteeseen asennettava Suomessa käytettävä I-suojaluokan verkkojohto
Oikein Väärin Ei vastausta verkkojohtoon asennettava lisämaadoitusjohdin laitteen rungon ja pistotulpan välille
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 190


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.