T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 kysymyspankki 1,00
Sähkön, sähkömagnetismin ja radion teoria
01088 50 ohmin keinokuorma liitetään lähettimeen, joka syöttää siihen 5 A suurtaajuusvirran. Keinokuormassa syntyvä lämpöteho on
Oikein Väärin Ei vastausta 50 W
Oikein Väärin Ei vastausta 250 W
Oikein Väärin Ei vastausta 1250 W
Oikein Väärin Ei vastausta 10 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 22, 42
01094 Muuntajan ensiö on kytketty 230 V verkkoon. Toision jännite on 12 V. Toisioon kytketään 50 W ja 25 W kuormat rinnan. Kun muuntajan häviöitä ei oteta huomioon, ottaa muuntaja verkosta tehoa
Oikein Väärin Ei vastausta 220 W
Oikein Väärin Ei vastausta 4 W
Oikein Väärin Ei vastausta 1375 W
Oikein Väärin Ei vastausta 75 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 80-81
Komponentit
02034 A-luokassa toimivaa transistoria käytetään yleisesti
Oikein Väärin Ei vastausta lineaarisissa piensignaaliasteissa
Oikein Väärin Ei vastausta CW-lähettimen pääteasteessa
Oikein Väärin Ei vastausta FM-lähettimen pääteasteessa
Oikein Väärin Ei vastausta SSB-lähettimen väliasteissa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 92, harjoitustehtävä 2.8.3
02027 Mitkä seuraavista puolijohdediodeita koskevista väittämistä ovat oikeita:
Oikein Väärin Ei vastausta Diodin kynnysjännite ei riipu puolijohdemateriaalista.
Oikein Väärin Ei vastausta Diodilla on kynnysjännite, joka riippuu käytetystä puolijohdemateriaalista.
Oikein Väärin Ei vastausta Diodin kynnysjännite tarkoittaa estosuuntaista läpilyöntijännitettä.
Oikein Väärin Ei vastausta Diodilla ei ole kynnysjännitettä.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 83
Piirit
03021 Kun kytket 20 kpl 1 kilo-ohmin 10 W vastuksia rinnan, saat
Oikein Väärin Ei vastausta 20 kilo-ohmin 200 W vastuksen
Oikein Väärin Ei vastausta 20 kilo-ohmin 10 W vastuksen
Oikein Väärin Ei vastausta 50 ohmin 10 W vastuksen
Oikein Väärin Ei vastausta 50 ohmin 200 W vastuksen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 102, harjoitustehtävä 3.1.4
Vastaanottimet
04023 Suorassa vastaanottimessa voi olla
Oikein Väärin Ei vastausta ilmaisin
Oikein Väärin Ei vastausta suurtaajuusaste
Oikein Väärin Ei vastausta pientaajuusaste
Oikein Väärin Ei vastausta välitaajuusaste
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 113
Lähettimet
05003 Tavalliseen kideohjattuun lähettimeen kuuluu
Oikein Väärin Ei vastausta pääteaste
Oikein Väärin Ei vastausta kideoskillaattori
Oikein Väärin Ei vastausta välitaajuusvahvistin
Oikein Väärin Ei vastausta ilmaisin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 126
Antennit ja syöttöjohdot
06033 Kun lähetinantenniin valitaan syöttöjohtoa,
Oikein Väärin Ei vastausta on koaksiaalikaapelin vaimennus vakio riippumatta taajuudesta
Oikein Väärin Ei vastausta ovat koaksiaalikaapelin häviöt aina pienemmät kuin avosyöttöjohdon
Oikein Väärin Ei vastausta on koaksiaalikaapelin impedanssi aina 50 ohmia
Oikein Väärin Ei vastausta on koaksiaalikaapelissa kulkevalla teholla merkitystä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 156, 201
Radioaaltojen eteneminen
07020 DX-yhteyksien saamiseen VHF-alueella vaikuttaa
Oikein Väärin Ei vastausta radioaaltojen heijastuminen kuusta
Oikein Väärin Ei vastausta heijastumatta etenevä maa-aalto eli pinta-aalto
Oikein Väärin Ei vastausta radioaaltojen heijastumisesta troposfäärin sääinversioista
Oikein Väärin Ei vastausta radioaaltojen heijastuminen meteoriparvien ionisoituneista vanoista
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 168, 167
Mittaaminen
08008 Yleismittarisi on AVO-tyyppiä. Voit sillä mitata
Oikein Väärin Ei vastausta suurtaajuista tehoa
Oikein Väärin Ei vastausta pientaajuisia vaihtojännitteitä ja -virtoja
Oikein Väärin Ei vastausta tasajännitteitä ja -virtoja
Oikein Väärin Ei vastausta vastuksia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 174
08005 Tarvitset virtamittaria noin 20 A tasavirran mittaamiseen. Volttimittarilla, jossa on 0-20 mV tasajännitealue
Oikein Väärin Ei vastausta saat selville virran, kun kytket kuorman kanssa sarjaan 20 ohmin 0,5 W vastuksen ja mittaat vastuksen yli vaikuttavan jännitteen
Oikein Väärin Ei vastausta et voi millään menetelmällä mitata 20 A virtaa
Oikein Väärin Ei vastausta saat selville virran, kun kytket kuorman kanssa sarjaan 1 milliohmin 0,5 W vastuksen ja mittaat vastuksen yli vaikuttavan jännitteen
Oikein Väärin Ei vastausta saat selville virran, kun kytket kuorman rinnalle 1 milliohmin 0,5 W vastuksen ja mittaat vastuksen yli vaikuttavan jännitteen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 180, harjoitustehtävä 8.6.3
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
09012 Kuuntelet sähkötystä ja toteat, että vasta aseman CW-lähete kuuluu selvinä napsahduksina useamman kHz:n päässä vasta-aseman käyttämästä taajuudesta.
Oikein Väärin Ei vastausta Ilmiö johtuu siitä, että vasta-aseman lähetin aktivoituu liian nopeasti sen jälkeen, kun avainta on painettu.
Oikein Väärin Ei vastausta Vika on useimmiten omassa vastaanottimessasi.
Oikein Väärin Ei vastausta Kyseessä on avainiskut eli klikki.
Oikein Väärin Ei vastausta Avainiskut voi poistaa tai saada vähäisiksi avainnussuotimella.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 184, harjoitustehtävä 9.1.1
09009 Lähetteesi aiheuttaa häiriöitä naapurisi TV-vastaanottimeen. Häiriöitä voit vähentää
Oikein Väärin Ei vastausta tarkistamalla, että lähettimesi on varmasti kunnossa
Oikein Väärin Ei vastausta tarkistamalla ja uusimalla kaikki huonot antenniliitokset omissa antenneissasi ja naapurisi TV-vastaanottimeen liitetyssä antennissa
Oikein Väärin Ei vastausta käyttämällä pienempää lähetystehoa
Oikein Väärin Ei vastausta pyytämällä poliisilta virka-apua naapurin TV-vastaanottimen takavarikoimiseksi ja sen käytön estämiseksi.
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 188, harjoitustehtävä 9.2.3
Sähköturvallisuus
10006 On totta, että
Oikein Väärin Ei vastausta maadoituselektrodin liitosjohdon poikkipinta-ala saa olla 4 neliömillimetriä
Oikein Väärin Ei vastausta maadoitusvastuksen tulee olla mahdollisimman suuri
Oikein Väärin Ei vastausta itsetehdyt radiolaitteet kuuluvat II-suojausluokkaan
Oikein Väärin Ei vastausta käyttöjännitteen ollessa 12 V ei voi aiheutua palovaaraa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 190, 192
10007 On totta, että
Oikein Väärin Ei vastausta radioamatöörilaitteet kuuluvat 0-suojausluokkaan, johon kuuluvat vaarattomissa käyttöolosuhteissa käytettävät laitteet
Oikein Väärin Ei vastausta tasasuuntajan suodinosaa ei tarvitse varustaa purkausvastuksella, jos laitteen toisiojännite on yli 42 V
Oikein Väärin Ei vastausta pistokoskettimen tulpan irrotessa liitäntäjohdosta on keltavihreäraitaisen johtimen irrottava viimeisenä
Oikein Väärin Ei vastausta verkkokytkimen on oltava kaksinapainen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH sivu(t) 191


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.