T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01077 Växelspänning får man från
Rätt Fel Inget svar en solpanel
Rätt Fel Inget svar ett torrbatteri
Rätt Fel Inget svar en ackumulator
Rätt Fel Inget svar elnätet
01002 En god ledare är
Rätt Fel Inget svar guld
Rätt Fel Inget svar aluminium
Rätt Fel Inget svar silver
Rätt Fel Inget svar glimmer
Komponenter
02015 Transformatorn till en likriktare har en sekundärlindning med ett mittuttag. Helvågslikriktning kan då uppnås
Rätt Fel Inget svar med fyra dioder
Rätt Fel Inget svar med en diod
Rätt Fel Inget svar med två dioder
Rätt Fel Inget svar med tre dioder
02005 Spolen är en komponent,
Rätt Fel Inget svar där elström huvudsakligen orsakar värme
Rätt Fel Inget svar vars induktans anges i henry (H)
Rätt Fel Inget svar vars kapacitans är farad (F)
Rätt Fel Inget svar som används för att ersätta dioder i högfrekvenssteg
Kretsar
03053 Inre resistansen hos en 6 V ackumulator är 0,02 ohm. Ackumulatorn belastas med ett 1 ohms motstånd. Spänningen över motståndet blir då
Rätt Fel Inget svar 6,12 V
Rätt Fel Inget svar 0,12 V
Rätt Fel Inget svar 4,26 V
Rätt Fel Inget svar 5,88 V
Mottagare
04038 I en supermottagare
Rätt Fel Inget svar finns en reglerbar lokaloscillator
Rätt Fel Inget svar sker demoduleringen i mellanfrekvensen
Rätt Fel Inget svar blandas antennsignalen så att man får en annan frekvens, mellanfrekvensen
Rätt Fel Inget svar kan mellanfrekvensen regleras när mottagaren är i drift
Sändare
05023 Kristallstyrning av sändare
Rätt Fel Inget svar underlättar att hålla sändaren inom de rätta frekvensgränserna
Rätt Fel Inget svar avlägsnar nycklingsklickarna (clicks) vid A1A-sändning
Rätt Fel Inget svar underlättar sökning av utländska stationer
Rätt Fel Inget svar håller sändarens effekt inom tillåtna gränser
Antenner och matarledningar
06014 Amatörbandet som motsvarar 14 MHz är
Rätt Fel Inget svar 20 m
Rätt Fel Inget svar 10 m
Rätt Fel Inget svar 15 m
Rätt Fel Inget svar 80 m
Radiovågors utbredning
07012 Radiovågornas utbredning på VHF-området kan påverkas av
Rätt Fel Inget svar en bergssluttning
Rätt Fel Inget svar meteorregnskur
Rätt Fel Inget svar kraftig jonisering av jonosfärens E-skikt
Rätt Fel Inget svar en mast av metall som finns i terrängen emellan
Mätning
08004 Det är sant, att
Rätt Fel Inget svar man med en frekvensräknare direkt kan mäta SSB-sändningens bärvågsfrekvens
Rätt Fel Inget svar frekvensräknaren visar den rätta frekvensen när den är kopplad till en konstlast som matas av en SSB-talsändare
Rätt Fel Inget svar det enklaste sättet att ta reda på en SSB-sändares sändningsfrekvens med en frekvensräknare är att modulera sändaren med en kraftig signal vars frekvens varierar mycket
Rätt Fel Inget svar man med en frekvensräknare kan mäta en omodulerad AM-, FM- eller CW-sändares utgångsfrekvens
08002 Du mäter strömmen som en sändare tar från nätaggregatet med en mätare som är kopplad i serie med sändaren. Mätaren slår i botten när du kopplar på sändaren. För att få en avläsning behöver du
Rätt Fel Inget svar en shuntresistans för att utöka mätområdet
Rätt Fel Inget svar längre mätledningar så att strömmen kan utjämnas
Rätt Fel Inget svar någon annan mätare, då denna mätare inte lämpar sej för mätning av stora strömmar med någon typ av hjälpkoppling
Rätt Fel Inget svar en serieresistans för att utöka mätområdet
Störningar och deras förhindrande
09003 TV-bilden hos din granne innehåller alltid snö och spökbilder fast han använder en splitterny inomhusantenn som är köpt på postorder. Han vänder sig till dej då han vet att du är radioamatör och ber om hjälp. Det rätta sättet att ta sej an problemet är:
Rätt Fel Inget svar medge att orsaken är dina radioamatörapparater och sluta med radioamatörhobbyn åtminstone tillfälligt
Rätt Fel Inget svar att berätta att saken inte alls angår dej
Rätt Fel Inget svar montera en drossel på nätkabeln på din grannes television
Rätt Fel Inget svar rekommendera att din granne monterar en ordentligt utomhusantenn
09006 Din sändare som fungerar på 70 cm amatörområdet stör mottagningen av rundradio hos din granne på UKV-området. För att dämpa störningen lönar det sig att montera
Rätt Fel Inget svar ett ca. 150 MHz lågpassfilter i antennanslutningen på din sändare
Rätt Fel Inget svar ett ca. 150 MHz högpassfilter i antennanslutningen på din grannes mottagare
Rätt Fel Inget svar ett ca. 150 MHz bandpassfilter i antennanslutningen på din sändare
Rätt Fel Inget svar ett ca. 150 MHz lågpassfilter i antennanslutningen på din grannes mottagare
Elsäkerhet
10056 I bild 1 visas ett modellexempel på anslutning av en anslutningskabel till en radioamatörapparat. Identifiera delarna.
Rätt Fel Inget svar Del 2 = fästplatta av metall
Rätt Fel Inget svar Del 6 = skyddsjordningsklämma
Rätt Fel Inget svar Del 7 = dragavlastning
Rätt Fel Inget svar Del 1 = knippband
10058 I bild 1 visas ett modellexempel på anslutning av en anslutningskabel till en radioamatörapparat. Identifiera delarna.
Rätt Fel Inget svar Del 1 = genomföring
Rätt Fel Inget svar Del 6 = genomföring
Rätt Fel Inget svar Del 3 = skarvstycke
Rätt Fel Inget svar Del 5 = 0-ledare


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.