T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01046 Det är sant, att
Rätt Fel Inget svar SSB-signalen (J3E) har dämpad bärvåg
Rätt Fel Inget svar FM-signalen (F3E) uppstår genom att ena sidbandet dämpas
Rätt Fel Inget svar AM-signalen (A3E) har dämpad bärvåg
Rätt Fel Inget svar FM-signalen (F3E) har dämpad bärvåg
01043 En isolator leder inte elektricitet därför att
Rätt Fel Inget svar där finns endast en liten mängd fria elektroner
Rätt Fel Inget svar där finns rikligt med fria elektroner
Rätt Fel Inget svar den virvlande vågrörelsen är svag där
Rätt Fel Inget svar isolatorns atomer suger själv upp alla fria elektroner
Komponenter
02042 Ett 10 kilo-ohms motstånd kan också skrivas som
Rätt Fel Inget svar 0,01 megaohm
Rätt Fel Inget svar 1000 ohm
Rätt Fel Inget svar 10000 ohm
Rätt Fel Inget svar 0,1 megaohm
02020 Man får likström av växelström genom att
Rätt Fel Inget svar stabilisera
Rätt Fel Inget svar växelrikta
Rätt Fel Inget svar likrikta
Rätt Fel Inget svar reglera
Kretsar
03054 En 12 V ackumulator har inre resistansen 0,03 ohm. Den belastas med ett 3 ohms motstånd. Spänningen över motståndet är
Rätt Fel Inget svar 0,12 V
Rätt Fel Inget svar 12,12 V
Rätt Fel Inget svar 3,96 V
Rätt Fel Inget svar 11,88 V
Mottagare
04017 I en supermottagare användes kristallfilter
Rätt Fel Inget svar i mellanfrekvenssteget
Rätt Fel Inget svar för att få större förmåga att särskilja signaler
Rätt Fel Inget svar för att kristallfiltret är billigt
Rätt Fel Inget svar för att åstadkomma god selektivitet
Sändare
05019 Till en telegrafisändare (A1A) kan eventullt höra
Rätt Fel Inget svar modulator
Rätt Fel Inget svar telegrafisummer
Rätt Fel Inget svar hjälposcillator
Rätt Fel Inget svar frekvensmultiplikator
Antenner och matarledningar
06047 Du tillverkar en 144 MHz antenn. Rätt längd är
Rätt Fel Inget svar 0,52 m för en kvartvågsantenn
Rätt Fel Inget svar 3,40 m för en helvågsantenn
Rätt Fel Inget svar 4,17 m för en helvågsantenn
Rätt Fel Inget svar 1,04 m för en halvvågsdipol
Radiovågors utbredning
07012 Radiovågornas utbredning på VHF-området kan påverkas av
Rätt Fel Inget svar kraftig jonisering av jonosfärens E-skikt
Rätt Fel Inget svar en mast av metall som finns i terrängen emellan
Rätt Fel Inget svar en bergssluttning
Rätt Fel Inget svar meteorregnskur
Mätning
08015 Stående-våg-förhållandet (SWR) är som bäst
Rätt Fel Inget svar 0:1
Rätt Fel Inget svar 0:0
Rätt Fel Inget svar 1:1
Rätt Fel Inget svar 1:0
08003 Det är sant, att
Rätt Fel Inget svar när du vill utöka en strömmätares mätområde behöver du en parallell- eller shuntresistans
Rätt Fel Inget svar man med ett oscilloskop kan mäta storleken av en spänning och dess eventuella frekvens
Rätt Fel Inget svar digitalmätaren är alltid noggrannare än en analog mätare med rörlig visare
Rätt Fel Inget svar en digitalmätare lämpar sig bättre än en analog mätare för trimningsmätningar, där man söker spänningens gränsvärden
Störningar och deras förhindrande
09007 Störningar i grannens TV-mottagare kan förorsakas av
Rätt Fel Inget svar en dålig eller oxiderad förbindning i din egen antenn
Rätt Fel Inget svar en dålig eller oxiderad förbindning i grannens TV-antenn
Rätt Fel Inget svar överstyrning av din sändares slutsteg
Rätt Fel Inget svar dålig eller obefintlig jordning av din sändare
09006 Din sändare som fungerar på 70 cm amatörområdet stör mottagningen av rundradio hos din granne på UKV-området. För att dämpa störningen lönar det sig att montera
Rätt Fel Inget svar ett ca. 150 MHz lågpassfilter i antennanslutningen på din sändare
Rätt Fel Inget svar ett ca. 150 MHz högpassfilter i antennanslutningen på din grannes mottagare
Rätt Fel Inget svar ett ca. 150 MHz lågpassfilter i antennanslutningen på din grannes mottagare
Rätt Fel Inget svar ett ca. 150 MHz bandpassfilter i antennanslutningen på din sändare
Elsäkerhet
10006 Det är sant, att
Rätt Fel Inget svar radioapparater som man tillverkat själv hör till skyddsklass II
Rätt Fel Inget svar ingen brandfara kan uppstå om driftspänningen är 12 V
Rätt Fel Inget svar arean hos jordningselektrodens anslutningsledning får vara 4 kvadratmillimeter
Rätt Fel Inget svar jordningsresistansen skall vara så stor som möjligt
10039 Man förhindrar farliga likspänningar att överföras till antennen
Rätt Fel Inget svar genom att jorda likspänningen som uppträder vid feltillfällen via en högfrekvensdrossel
Rätt Fel Inget svar genom att använda en skyddsskiljetransformator i sändaren
Rätt Fel Inget svar genom att ta antennsignalen från tankkretsen kapacitivt via en tillräckligt spänningstålig kondensator
Rätt Fel Inget svar genom att koppla antennen till tankkretsen induktivt


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.