T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01023 Hos en amplitudmodulerad utsändning (A3E)
Rätt Fel Inget svar varierar bärvågens frekvens med ögonblicksvärdet hos den modulerande signalens amplitud
Rätt Fel Inget svar varierar bärvågens amplitud med ögonblicksvärdet hos den modulerande signalens amplitud
Rätt Fel Inget svar är sidbanden varandras spegelbilder
Rätt Fel Inget svar varierar bärvågens frekvens med bärvågens amplitud
01033 Du behöver ett 24 V 50 Ah ackumulatorbatteri. Ett sådant kan åstadkommas genom att koppla
Rätt Fel Inget svar 2 st 12 V 50 Ah ackumulatorer i serie
Rätt Fel Inget svar 2 st 12 V 25 Ah ackumulatorer i serie
Rätt Fel Inget svar 2 st 24 V 25 Ah ackumulatorer parallellt
Rätt Fel Inget svar 2 st 12 V 25 Ah ackumulatorer parallellt
Komponenter
02026 Då man likriktar spänningen med en kiseldiod
Rätt Fel Inget svar är den likriktade spänningens toppvärde större än växelspänningens toppvärde
Rätt Fel Inget svar skall dioden tåla åtminstone den ström som orsakas av den belastande apparaten
Rätt Fel Inget svar är spänningens effektivvärde mindre än toppvärdet för växelspänningens halvvåg
Rätt Fel Inget svar uppstår spänningsfall i dioden
02073 En logisk ELLER-krets (OR) har två ingångar A och B samt en utgång. Kretsens utgång är 0, då
Rätt Fel Inget svar både A och B är 1
Rätt Fel Inget svar A är 1 och B är 0
Rätt Fel Inget svar både A och B är 0
Rätt Fel Inget svar A är 0 och B är 1
Kretsar
03013 Induktiv koppling
Rätt Fel Inget svar är detsamma som galvanisk förbindning
Rätt Fel Inget svar fungerar vid likström
Rätt Fel Inget svar är en benämning som är FI godkänd
Rätt Fel Inget svar fungerar vid växelström
Mottagare
04024 Kännetecknande för en rak mottagare är
Rätt Fel Inget svar enkel konstruktion
Rätt Fel Inget svar att högfrekvensen demoduleras till lågfrekvens utan mellanfrekvenssteg
Rätt Fel Inget svar god selektivitet
Rätt Fel Inget svar hög mellanfrekvens
Sändare
05021 Att en effektförstärkare fungerar i A-klassen betyder
Rätt Fel Inget svar att man har rätt att använda den endast i allmän klass
Rätt Fel Inget svar Elinspektionscentralens bestämning av skyddsklass på förstärkarens kapsling
Rätt Fel Inget svar förstärkarens arbetspunkt på karaktäristikan
Rätt Fel Inget svar att förstärkning sker under insignalens båda halvperioder
Antenner och matarledningar
06036 Längden på en helvågsantenn är 21,43 m, vilket motsvarar
Rätt Fel Inget svar frekvensen 21 MHz
Rätt Fel Inget svar frekvensen 14 MHz
Rätt Fel Inget svar våglängden 42,9 m
Rätt Fel Inget svar våglängden 21,4 m
Radiovågors utbredning
07024 I inhemska förbindelser på 3,5 MHz området är en påverkande faktor
Rätt Fel Inget svar radiovågornas reflektion från F-skiktet
Rätt Fel Inget svar tiden på dygnet
Rätt Fel Inget svar antennens utgångsvinkel
Rätt Fel Inget svar signalens dämpning i D-skiktet
Mätning
08018 När man mäter större likströmmar med ett likströmsinstrument än vad det är avsett för, skall man till mätaren koppla
Rätt Fel Inget svar en serieresistans
Rätt Fel Inget svar en mättransformator
Rätt Fel Inget svar en parallell- (shunt-)resistans
Rätt Fel Inget svar en parallellkapacitans
08009 Med ett oscilloskop kan du mäta
Rätt Fel Inget svar likström
Rätt Fel Inget svar fyrkantvåg
Rätt Fel Inget svar växelström
Rätt Fel Inget svar växelspänning
Störningar och deras förhindrande
09002 När du sänder på 28 MHz, störs din grannes TV-bild. Du kan avlägsna störningen med hjälp av
Rätt Fel Inget svar ett högpassfilter (gränsfrekvens 30 MHz) i din sändare
Rätt Fel Inget svar möjligen med en nätdrossel i sändaren
Rätt Fel Inget svar ett lågpassfilter (gränsfrekvens 30 MHz) i din sändare
Rätt Fel Inget svar ett lågpassfilter (gränsfrekvens 30 MHz) i den störda mottagarens antenningång
09015 En dator
Rätt Fel Inget svar innehåller kretsar som skapar pulser med mycket branta flanker
Rätt Fel Inget svar kan störas redan av sändare med en effekt på några watt
Rätt Fel Inget svar kan störa t.o.m. mottagare för UHF-området
Rätt Fel Inget svar störs endast av pulssändningar
Elsäkerhet
10008 Det är sant, att
Rätt Fel Inget svar radioamatörapparater som ansluts till nätet hör till skyddsklass 0
Rätt Fel Inget svar likriktarens filterdel inte behöver förses med urladdningsresistans om apparatens sekundärspänning är under 42 V
Rätt Fel Inget svar nätbrytaren måste vara enpolig
Rätt Fel Inget svar när stickproppen lossnar från anslutningsledningen skall den svarta ledaren lossna sist
10051 Nät eller annan farlig spänning får finnas i radioamatörapparatens
Rätt Fel Inget svar nätanslutningar
Rätt Fel Inget svar i sändarens reglerkondensatoraxel inne i apparathöljet
Rätt Fel Inget svar antennanslutningar
Rätt Fel Inget svar anslutningar som är avsedda för signalöverföringar


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.