T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01008 Ett elektriskt fält verkar
Rätt Fel Inget svar mellan plattorna i en kondensator
Rätt Fel Inget svar mellan antenn och jord
Rätt Fel Inget svar runt spolen i en LC-resonanskrets
Rätt Fel Inget svar i en radioapparat mellan chassiet och en oskyddad ledare
01001 En ellednings resistans vid likström beror av
Rätt Fel Inget svar ledarens tvärsnittsarea
Rätt Fel Inget svar formen på ledarens tvärsnitt
Rätt Fel Inget svar ledarens färg
Rätt Fel Inget svar ledarens längd
Komponenter
02024 En spoles Q-värde förbättras genom att,
Rätt Fel Inget svar förkoppra silvertråden
Rätt Fel Inget svar försilvra koppartråden
Rätt Fel Inget svar byta ut koppartråden mot järntråd
Rätt Fel Inget svar använda en Q-multiplier i samband med spolen
02065 Induktansens enhet är
Rätt Fel Inget svar ampere
Rätt Fel Inget svar henry
Rätt Fel Inget svar ohm
Rätt Fel Inget svar farad
Kretsar
03021 När du kopplar 20 stycken 1 kilo-ohms 10 W motstånd parallellt får du
Rätt Fel Inget svar ett motstånd på 20 kilo-ohm och 10 W
Rätt Fel Inget svar ett motstånd på 50 ohm och 200 W
Rätt Fel Inget svar ett motstånd på 50 ohm och 10 W
Rätt Fel Inget svar ett motstånd på 20 kilo-ohm och 200 W
Mottagare
04019 En enkel mottagartyp är
Rätt Fel Inget svar rak mottagare
Rätt Fel Inget svar dubbelsuperheterodynmottagare
Rätt Fel Inget svar superheterodynmottagare
Rätt Fel Inget svar direktblandad mottagare
Sändare
05002 Hos en sändare
Rätt Fel Inget svar kan slutstegets utgångskrets vara avstämd till halva utgångsfrekvensen eller den andra harmoniska utan större inverkan på uteffekten
Rätt Fel Inget svar alstras alltid i blandaren även icke önskade frekvenser
Rätt Fel Inget svar bör VFO:n alltid vara på samma frekvens som den från slutsteget utgående frekvensen
Rätt Fel Inget svar kan den frekvens som erhålles från blandaren vara de blandade frekvensernas summa eller skillnad
Antenner och matarledningar
06030 När frekvensen är 21,2 MHz är våglängden
Rätt Fel Inget svar 15,14 m
Rätt Fel Inget svar 1,4 m
Rätt Fel Inget svar 300 m/s
Rätt Fel Inget svar 14,15 m
Radiovågors utbredning
07003 När frekvensen stiger över 30 MHz
Rätt Fel Inget svar närmar sej radiosändningens utbredningsegenskaper ljusets egenskaper
Rätt Fel Inget svar lämpar sig radiosändningen bättre för rymdförbindelser
Rätt Fel Inget svar tränger en radiosändning lättare genom jonosfären
Rätt Fel Inget svar reflekteras radiosändningen lättare från jonosfären
Mätning
08006 Moderna universalmätare innehåller ofta diodtest-, resistans- och kapacitansmätområden. Du använder dej av dessa unversalinstrumentets egenskaper när du söker efter en felaktig komponent på ett kretskort.
Rätt Fel Inget svar Du kan utföra mätningarna medan kortet är spänningsförande eftersom spänningskällan är endast ett 9 V transistorbatteri
Rätt Fel Inget svar För att vara säker på att mätresultatet är rätt bör kopplingen vara spänningslös och den komponent som mäts bör helst vara lös från kretskortet under mätningen
Rätt Fel Inget svar Du kan prova diodernas funktion endast om kretskortet är spänningsförande
Rätt Fel Inget svar Före man mäter en elektrolytkondensator skall man försäkra sej om att den inte är uppladdad
08004 Det är sant, att
Rätt Fel Inget svar man med en frekvensräknare direkt kan mäta SSB-sändningens bärvågsfrekvens
Rätt Fel Inget svar man med en frekvensräknare kan mäta en omodulerad AM-, FM- eller CW-sändares utgångsfrekvens
Rätt Fel Inget svar frekvensräknaren visar den rätta frekvensen när den är kopplad till en konstlast som matas av en SSB-talsändare
Rätt Fel Inget svar det enklaste sättet att ta reda på en SSB-sändares sändningsfrekvens med en frekvensräknare är att modulera sändaren med en kraftig signal vars frekvens varierar mycket
Störningar och deras förhindrande
09015 En dator
Rätt Fel Inget svar störs endast av pulssändningar
Rätt Fel Inget svar kan störa t.o.m. mottagare för UHF-området
Rätt Fel Inget svar kan störas redan av sändare med en effekt på några watt
Rätt Fel Inget svar innehåller kretsar som skapar pulser med mycket branta flanker
09013 När du trycker på telegrafinyckeln eller pratar i mikrofonen blir skallamporna och övriga ljus på din sändare betydligt ljusare Orsaken kan vara
Rätt Fel Inget svar att den högfrekventa effekten kommer in i nätaggregatet via nät- eller anslutningskabeln och likriktas där
Rätt Fel Inget svar dålig anpassning till antennen varvid SWR är mycket stort
Rätt Fel Inget svar obefintlig eller dålig jordning av sändaren
Rätt Fel Inget svar ingen; fenomenet är fullt normalt och t.o.m. önskvärt
Elsäkerhet
10044 Man skall använda överspänningsskydd i antennledningen
Rätt Fel Inget svar om antennen till sin konstruktion är sådan att man inte ur radioteknisk synpunkt kan jorda den
Rätt Fel Inget svar om elnätets spänning stiger för högt
Rätt Fel Inget svar om anodspänningen kan stiga så högt att effektgränsen överskrids
Rätt Fel Inget svar om sändarens driftspänningar tas från elnätet
10032 Driftförhållandena för en nätdriven apparat är
Rätt Fel Inget svar ofarliga, om elapparaten är en leksak
Rätt Fel Inget svar farliga, om användningsstället är fuktigt, vått eller innehåller frätande ämnen
Rätt Fel Inget svar ofarliga, om golvet är ledande eller delvist ledande
Rätt Fel Inget svar mycket farliga, om man måste hålla i elapparaten i knästående eller sittande ställning på ledande underlag


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.