T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01001 En ellednings resistans vid likström beror av
Rätt Fel Inget svar ledarens färg
Rätt Fel Inget svar ledarens material
Rätt Fel Inget svar ledarens tvärsnittsarea
Rätt Fel Inget svar ledarens längd
01017 Från en radiosändare matas 100 W effekt i en 50 ohms konstlast. Den ström som går genom konstlasten är då
Rätt Fel Inget svar 1400 mA
Rätt Fel Inget svar 1,4 A
Rätt Fel Inget svar 14 A
Rätt Fel Inget svar 0,14 A
Komponenter
02056 Transistorer tillverkas av
Rätt Fel Inget svar germanium
Rätt Fel Inget svar plast
Rätt Fel Inget svar kisel
Rätt Fel Inget svar galliumarsenid
02074 En logisk OCH-krets (AND) har två ingångar A och B samt en utgång. Kretsens utgång är osann d.v.s. 0, då
Rätt Fel Inget svar A är sann och B är osann
Rätt Fel Inget svar både A och B är osanna
Rätt Fel Inget svar både A och B är sanna
Rätt Fel Inget svar A är osann och B är sann
Kretsar
03004 Med parallellkoppling av kondensatorer
Rätt Fel Inget svar blir totala kapacitansen större än någon av kapacitanserna i kopplingen
Rätt Fel Inget svar kan kopplingens Q-värde förbättras i lågfrekvenssteg
Rätt Fel Inget svar kan man ersätta en spole endast på mikrovågsområdet
Rätt Fel Inget svar kan man använda addition för att bestämma totalkapacitansen
Mottagare
04005 Detektorns uppgift i en mottagare är att
Rätt Fel Inget svar förstärka mellanfrekvenssignalen
Rätt Fel Inget svar indikera fel på mottagaren
Rätt Fel Inget svar skilja tonfrekvenssignalen från högfrekvenssignalen
Rätt Fel Inget svar förstärka den högfrekventa signalen
Sändare
05011 Frekvensen hos en sändares kristalloscillator
Rätt Fel Inget svar kan fritt regleras med en vridkondensator som hör till oscillatorn
Rätt Fel Inget svar ändrar i enlighet med mottagarens VFO
Rätt Fel Inget svar är fast
Rätt Fel Inget svar varierar enligt telegrafihastigheten
Antenner och matarledningar
06002 För en radioamatörstation i mellersta Finland byggs en 80 m halvvågsdipol. Den fungerar bäst vid inhemska kontakter då
Rätt Fel Inget svar dess totala längd är ca 21 m
Rätt Fel Inget svar dess totala längd är ca 42 m
Rätt Fel Inget svar den monteras med dipoländarna i ost- västlig riktning
Rätt Fel Inget svar den monteras med dipoländarna i nord- sydlig rikting
Radiovågors utbredning
07003 När frekvensen stiger över 30 MHz
Rätt Fel Inget svar reflekteras radiosändningen lättare från jonosfären
Rätt Fel Inget svar tränger en radiosändning lättare genom jonosfären
Rätt Fel Inget svar lämpar sig radiosändningen bättre för rymdförbindelser
Rätt Fel Inget svar närmar sej radiosändningens utbredningsegenskaper ljusets egenskaper
Mätning
08016 Du vill mäta strömmen som går till antennen på frekvensområdet 7 MHz. Den kan mätas med
Rätt Fel Inget svar ett vridspoleinstrument
Rätt Fel Inget svar ett vridjärnsinstrument
Rätt Fel Inget svar en termokorsmätare
Rätt Fel Inget svar en digital universalmätare
08010 Oscilloskopets bandbredd har uppgivits till 10 MHz. Vad kan du säga om dess visning när du mäter en 14 MHz signal?
Rätt Fel Inget svar Amplitudvärdet är felaktigt
Rätt Fel Inget svar Signalens frekvens kan inte mätas noggrant
Rätt Fel Inget svar Oscilloskopet synkroniseras inte
Rätt Fel Inget svar Det visar inget alls
Störningar och deras förhindrande
09015 En dator
Rätt Fel Inget svar innehåller kretsar som skapar pulser med mycket branta flanker
Rätt Fel Inget svar kan störas redan av sändare med en effekt på några watt
Rätt Fel Inget svar kan störa t.o.m. mottagare för UHF-området
Rätt Fel Inget svar störs endast av pulssändningar
09001 Man kan förhindra harmoniska svängningar att nå antennen genom att
Rätt Fel Inget svar minska på antennens stående-våg-förhållande
Rätt Fel Inget svar gå över från frekvensmodulation till enkelt sidbandsmodulation
Rätt Fel Inget svar övergå till att använda rör i stället för halvledare
Rätt Fel Inget svar användas ett lågpassfilter i matarledningen
Elsäkerhet
10024 Skyddsskiljning
Rätt Fel Inget svar förutsätter att skyddskiljetransformatorn i servicesituationen endast får mata en förbrukningsapparat
Rätt Fel Inget svar betyder att ett speciellt felströmsskydd används
Rätt Fel Inget svar betyder att en speciell skyddskiljetransformator används
Rätt Fel Inget svar kräver att skyddskiljetransformatorns sekundärspänning får vara högst 24 V
10039 Man förhindrar farliga likspänningar att överföras till antennen
Rätt Fel Inget svar genom att ta antennsignalen från tankkretsen kapacitivt via en tillräckligt spänningstålig kondensator
Rätt Fel Inget svar genom att koppla antennen till tankkretsen induktivt
Rätt Fel Inget svar genom att använda en skyddsskiljetransformator i sändaren
Rätt Fel Inget svar genom att jorda likspänningen som uppträder vid feltillfällen via en högfrekvensdrossel


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.