T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01019 Man kopplar batterier parallellt för att
Rätt Fel Inget svar för att öka belastbarheten
Rätt Fel Inget svar höja spänningen
Rätt Fel Inget svar för att förhindra förtidig torkning
Rätt Fel Inget svar för att höja förmågan att mata ström
01008 Ett elektriskt fält verkar
Rätt Fel Inget svar runt spolen i en LC-resonanskrets
Rätt Fel Inget svar i en radioapparat mellan chassiet och en oskyddad ledare
Rätt Fel Inget svar mellan plattorna i en kondensator
Rätt Fel Inget svar mellan antenn och jord
Komponenter
02015 Transformatorn till en likriktare har en sekundärlindning med ett mittuttag. Helvågslikriktning kan då uppnås
Rätt Fel Inget svar med tre dioder
Rätt Fel Inget svar med fyra dioder
Rätt Fel Inget svar med två dioder
Rätt Fel Inget svar med en diod
02033 En transistor som fungerar i B-klass kan användas som
Rätt Fel Inget svar slutsteg i en FM-sändare
Rätt Fel Inget svar frekvensmultiplikator-steg
Rätt Fel Inget svar slutsteg i en CW-sändare
Rätt Fel Inget svar slutsteg i en SSB-sändare
Kretsar
03021 När du kopplar 20 stycken 1 kilo-ohms 10 W motstånd parallellt får du
Rätt Fel Inget svar ett motstånd på 20 kilo-ohm och 10 W
Rätt Fel Inget svar ett motstånd på 50 ohm och 200 W
Rätt Fel Inget svar ett motstånd på 20 kilo-ohm och 200 W
Rätt Fel Inget svar ett motstånd på 50 ohm och 10 W
Mottagare
04018 Egenskaper hos en god HF-mottagare är
Rätt Fel Inget svar första mellanfrekvensen är låg
Rätt Fel Inget svar låg spegelfrekvensdämpning
Rätt Fel Inget svar känslighet
Rätt Fel Inget svar stor spegelfrekvensdämpning
Sändare
05024 Sändarens modulator
Rätt Fel Inget svar förbättrar sändarens frekvensstabilitet
Rätt Fel Inget svar demodulerar den lågfrekventa signalen från sändningen
Rätt Fel Inget svar förstärker den radiofrekventa sändningssignalen
Rätt Fel Inget svar inpräglar den lågfrekventa informationen på bärvågen
Antenner och matarledningar
06051 I en antennkabels nedre ända uppmätes stort stående-våg- förhållande. Förhållandet kan förbättras genom att
Rätt Fel Inget svar öka kylningen på sändaren
Rätt Fel Inget svar alltid använda rörslutsteg
Rätt Fel Inget svar förbättra sändarens anpassning till antennkabeln
Rätt Fel Inget svar förbättra antennens anpassning till antennkabeln
Radiovågors utbredning
07001 Radiovågor är
Rätt Fel Inget svar paranormala företeelser
Rätt Fel Inget svar ljudfrekventa tryckväxlingar
Rätt Fel Inget svar tryckväxlingar i atmosfären
Rätt Fel Inget svar elektromagnetisk strålning
Mätning
08001 Du vill mäta den ström som sändaren tar från nätaggregatet. Du behöver en
Rätt Fel Inget svar voltmätare som är kopplad till nätaggregatet i serie med sändaren
Rätt Fel Inget svar amperemätare som är kopplad till nätaggregatet i serie med sändaren
Rätt Fel Inget svar voltmätare som är kopplad till nätaggregatet parallellt med sändaren
Rätt Fel Inget svar en mätare som är kopplad till nätaggregatet parallellt med sändaren
08020 Med en mätare för stående-våg-förhållande mäter man
Rätt Fel Inget svar radiovågens exakta längd
Rätt Fel Inget svar mängden av de vågor som blivit stående i sändaren
Rätt Fel Inget svar anpassningen mellan antennkabeln och antennens matningspunkt
Rätt Fel Inget svar trycket i en gasfylld antennkabel
Störningar och deras förhindrande
09016 I avstämningskretsar för högfrekvens används för att dämpa störningar
Rätt Fel Inget svar keramiska kondensatorer
Rätt Fel Inget svar kapacitansdioder
Rätt Fel Inget svar elektrolytkondensatorer
Rätt Fel Inget svar tantalkondensatorer
09001 Man kan förhindra harmoniska svängningar att nå antennen genom att
Rätt Fel Inget svar användas ett lågpassfilter i matarledningen
Rätt Fel Inget svar övergå till att använda rör i stället för halvledare
Rätt Fel Inget svar minska på antennens stående-våg-förhållande
Rätt Fel Inget svar gå över från frekvensmodulation till enkelt sidbandsmodulation
Elsäkerhet
10006 Det är sant, att
Rätt Fel Inget svar radioapparater som man tillverkat själv hör till skyddsklass II
Rätt Fel Inget svar jordningsresistansen skall vara så stor som möjligt
Rätt Fel Inget svar ingen brandfara kan uppstå om driftspänningen är 12 V
Rätt Fel Inget svar arean hos jordningselektrodens anslutningsledning får vara 4 kvadratmillimeter
10050 Nät- eller annan farlig spänning får inte finnas i radioamatörapparatens
Rätt Fel Inget svar anslutningar som är avsedda för signalöverföringar
Rätt Fel Inget svar högtalaranslutningar
Rätt Fel Inget svar i sändarens reglerkondensatoraxel inne i apparathöljet
Rätt Fel Inget svar antennanslutningar


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.