T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01058 Med växelströmmens effekt menar man alltid
Rätt Fel Inget svar den spänning i kvadrat som far till belastningen
Rätt Fel Inget svar kilowattimmätarens, d.v.s. kWh-mätarens indikering
Rätt Fel Inget svar den effekt som värmer en belastning, där den uppvärmande inverkan är densamma som hos en likspänning av växelspänningens effektivvärdes storlek
Rätt Fel Inget svar produkten av växelströmmens och -spänningens toppvärden
01008 Ett elektriskt fält verkar
Rätt Fel Inget svar runt spolen i en LC-resonanskrets
Rätt Fel Inget svar i en radioapparat mellan chassiet och en oskyddad ledare
Rätt Fel Inget svar mellan antenn och jord
Rätt Fel Inget svar mellan plattorna i en kondensator
Komponenter
02089 Q-värdet
Rätt Fel Inget svar betyder komponentens pris-kvalitetsförhållande
Rätt Fel Inget svar betyder svängningskretsens eller komponentens tillverkningskvalitet
Rätt Fel Inget svar beskriver svängningskretsens eller komponentens förluster
Rätt Fel Inget svar beskriver svängningskretsens eller komponentens relativa förluster
02021 Kondensatorn
Rätt Fel Inget svar leder likström
Rätt Fel Inget svar är en komponent, vars reaktans ökar med frekvensen
Rätt Fel Inget svar reducerar spänningspikar kopplad parallellt
Rätt Fel Inget svar leder växelström
Kretsar
03055 En 24 V ackumulator har inre resistansen 0,06 ohm. Den belastas med ett 6 ohms motstånd. Spänningen över motståndet är
Rätt Fel Inget svar 3,96 V
Rätt Fel Inget svar 24,23 V
Rätt Fel Inget svar 23,76 V
Rätt Fel Inget svar 0,24 V
Mottagare
04018 Egenskaper hos en god HF-mottagare är
Rätt Fel Inget svar känslighet
Rätt Fel Inget svar första mellanfrekvensen är låg
Rätt Fel Inget svar stor spegelfrekvensdämpning
Rätt Fel Inget svar låg spegelfrekvensdämpning
Sändare
05013 Sändarens effektsteg
Rätt Fel Inget svar dämpar antennsignalen till för mottagaren lämplig nivå
Rätt Fel Inget svar förstärker högfrekventa signaler med låg effekt
Rätt Fel Inget svar förstärker den i sändaren alstrade högfrekvenssignalen
Rätt Fel Inget svar svänger i takt med sändningsfrekvensen
Antenner och matarledningar
06010 Ifall du tycker din antenn har stort stående-våg-förhållande bör du kontrollera
Rätt Fel Inget svar att mätningen utförts på rätt sätt
Rätt Fel Inget svar dämpa extra stående-vågor med en fuktig trasa som sättes på den öppna matarledningen
Rätt Fel Inget svar om orsaken är felanpassning
Rätt Fel Inget svar om orsaken är felmontering
Radiovågors utbredning
07002 När norrskens- eller aurorakonditioner råder
Rätt Fel Inget svar är längre VHF-förbindelser än normalt möjliga
Rätt Fel Inget svar skall antennen löskopplas från mottagaren
Rätt Fel Inget svar är det lättare att uppfatta telegrafi än tal
Rätt Fel Inget svar blir F3E-sändning lättare att förstå speciellt på VHF
Mätning
08004 Det är sant, att
Rätt Fel Inget svar man med en frekvensräknare kan mäta en omodulerad AM-, FM- eller CW-sändares utgångsfrekvens
Rätt Fel Inget svar det enklaste sättet att ta reda på en SSB-sändares sändningsfrekvens med en frekvensräknare är att modulera sändaren med en kraftig signal vars frekvens varierar mycket
Rätt Fel Inget svar man med en frekvensräknare direkt kan mäta SSB-sändningens bärvågsfrekvens
Rätt Fel Inget svar frekvensräknaren visar den rätta frekvensen när den är kopplad till en konstlast som matas av en SSB-talsändare
08010 Oscilloskopets bandbredd har uppgivits till 10 MHz. Vad kan du säga om dess visning när du mäter en 14 MHz signal?
Rätt Fel Inget svar Signalens frekvens kan inte mätas noggrant
Rätt Fel Inget svar Amplitudvärdet är felaktigt
Rätt Fel Inget svar Oscilloskopet synkroniseras inte
Rätt Fel Inget svar Det visar inget alls
Störningar och deras förhindrande
09002 När du sänder på 28 MHz, störs din grannes TV-bild. Du kan avlägsna störningen med hjälp av
Rätt Fel Inget svar ett lågpassfilter (gränsfrekvens 30 MHz) i den störda mottagarens antenningång
Rätt Fel Inget svar möjligen med en nätdrossel i sändaren
Rätt Fel Inget svar ett högpassfilter (gränsfrekvens 30 MHz) i din sändare
Rätt Fel Inget svar ett lågpassfilter (gränsfrekvens 30 MHz) i din sändare
09015 En dator
Rätt Fel Inget svar störs endast av pulssändningar
Rätt Fel Inget svar kan störas redan av sändare med en effekt på några watt
Rätt Fel Inget svar kan störa t.o.m. mottagare för UHF-området
Rätt Fel Inget svar innehåller kretsar som skapar pulser med mycket branta flanker
Elsäkerhet
10011 Nätkabelns skyddjordningsledare ansluts till apparaten
Rätt Fel Inget svar så att dess anslutningsklämma är nära strömledarnas anslutningsklämmor
Rätt Fel Inget svar med maskinskruv och klämma
Rätt Fel Inget svar med plåtskruv
Rätt Fel Inget svar så att nätkabeln kan bytas utan förberedelser
10056 I bild 1 visas ett modellexempel på anslutning av en anslutningskabel till en radioamatörapparat. Identifiera delarna.
Rätt Fel Inget svar Del 2 = fästplatta av metall
Rätt Fel Inget svar Del 6 = skyddsjordningsklämma
Rätt Fel Inget svar Del 7 = dragavlastning
Rätt Fel Inget svar Del 1 = knippband


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.