T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01017 Från en radiosändare matas 100 W effekt i en 50 ohms konstlast. Den ström som går genom konstlasten är då
Rätt Fel Inget svar 1,4 A
Rätt Fel Inget svar 0,14 A
Rätt Fel Inget svar 14 A
Rätt Fel Inget svar 1400 mA
01089 Ett motstånd värmer med en värmeeffekt på 1000 W då det ansluts till 230 V växelspänningsnätet. Motståndets storlek är
Rätt Fel Inget svar 53 ohm
Rätt Fel Inget svar 32 ohm
Rätt Fel Inget svar 5,3 ohm
Rätt Fel Inget svar 14,8 ohm
Komponenter
02063 Resistansens enhet är
Rätt Fel Inget svar ampere
Rätt Fel Inget svar ohm
Rätt Fel Inget svar henry
Rätt Fel Inget svar farad
02017 Hos en bipolärtransistor betecknar man
Rätt Fel Inget svar basen med bokstaven B
Rätt Fel Inget svar kollektorn med bokstaven E
Rätt Fel Inget svar emittern med bokstaven C
Rätt Fel Inget svar typen med bokstäverna PNP eller NPN
Kretsar
03025 Godhetstalet Q för en krets påverkar
Rätt Fel Inget svar storleken på den i kretsen ingående spolens induktans
Rätt Fel Inget svar kretsens resonansfrekvens
Rätt Fel Inget svar kretsen bandbredd
Rätt Fel Inget svar kretsens likströmsresistans
Mottagare
04045 Mellanfrekvensen hos en supermottagare är 9 MHz och signalfrekvensen som avlyssnas är 14,110 MHz. Lokaloscillatorns frekvens kan vara
Rätt Fel Inget svar 470 kHz
Rätt Fel Inget svar 5,110 MHz
Rätt Fel Inget svar 23,110 MHz
Rätt Fel Inget svar 9,0 MHz
Sändare
05003 Till en vanlig kristallstyrd sändare hör
Rätt Fel Inget svar slutsteg
Rätt Fel Inget svar detektor
Rätt Fel Inget svar kristalloscillator
Rätt Fel Inget svar mellanfrekvensförstärkare
Antenner och matarledningar
06038 En kvartvågsantenn har längden ca 52 cm, vilket motsvarar
Rätt Fel Inget svar frekvensen 144 MHz
Rätt Fel Inget svar frekvensen 435 MHz
Rätt Fel Inget svar våglängden 69 cm
Rätt Fel Inget svar våglängden 2,07 m
Radiovågors utbredning
07006 När en fjärrförbindelse bildas på HF-området är en väsentlig faktor
Rätt Fel Inget svar reflektion från månen
Rätt Fel Inget svar reflektion i F-skiktet
Rätt Fel Inget svar reflektion i D-skiktet
Rätt Fel Inget svar kanalisering ovanför kallt hav
Mätning
08016 Du vill mäta strömmen som går till antennen på frekvensområdet 7 MHz. Den kan mätas med
Rätt Fel Inget svar ett vridjärnsinstrument
Rätt Fel Inget svar en digital universalmätare
Rätt Fel Inget svar en termokorsmätare
Rätt Fel Inget svar ett vridspoleinstrument
08012 Likspänningsmätarens inre resistans görs så stor som möjligt för att
Rätt Fel Inget svar batteriets spänning kan mätas i så gott som obelastat tillstånd
Rätt Fel Inget svar man också skall kunna mäta högfrekvent spänning med den
Rätt Fel Inget svar mätaren inte skall belasta den krets som mäts
Rätt Fel Inget svar mätaren inte skadas om den i misstag inkopplas med fel polaritet
Störningar och deras förhindrande
09016 I avstämningskretsar för högfrekvens används för att dämpa störningar
Rätt Fel Inget svar keramiska kondensatorer
Rätt Fel Inget svar elektrolytkondensatorer
Rätt Fel Inget svar tantalkondensatorer
Rätt Fel Inget svar kapacitansdioder
09002 När du sänder på 28 MHz, störs din grannes TV-bild. Du kan avlägsna störningen med hjälp av
Rätt Fel Inget svar ett högpassfilter (gränsfrekvens 30 MHz) i din sändare
Rätt Fel Inget svar ett lågpassfilter (gränsfrekvens 30 MHz) i den störda mottagarens antenningång
Rätt Fel Inget svar ett lågpassfilter (gränsfrekvens 30 MHz) i din sändare
Rätt Fel Inget svar möjligen med en nätdrossel i sändaren
Elsäkerhet
10048 De delar i en radioamatörapparat som kopplas till nätspänningen skall vara av en modell som godkänts i Finland eller som är försedda med CE-märkning. Sådana delar är
Rätt Fel Inget svar säkringshållaren med säkring
Rätt Fel Inget svar apparatens nätbrytare
Rätt Fel Inget svar antennkabelns kontakter
Rätt Fel Inget svar stickproppen
10009 Det är sant, att
Rätt Fel Inget svar man i radioamatörapparater som är nätdrivna använder en shuko-stickpropp
Rätt Fel Inget svar radioapparater som man tillverkat själv hör till skyddsklass I
Rätt Fel Inget svar när stickproppen lossnar från anslutningsledningen skall den röda ledaren lossna sist
Rätt Fel Inget svar nätbrytaren skall vara tvåpolig


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.