T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01056 Växelström (växelspänning) kallar man allmänt elektricitet,
Rätt Fel Inget svar som alltid flyter i samma riktning
Rätt Fel Inget svar vars storlek kan variera, men vars riktning inte ändrar
Rätt Fel Inget svar som kan ändra riktning och vars storlek kan variera
Rätt Fel Inget svar där spänningens effektivvärde alltid är noll
01093 I ett motstånd övergår 2500 W eleffekt i värme, då det ansluts till 230 V växelspänningsnätet. Motståndets resistans är
Rätt Fel Inget svar 21160 milliohm
Rätt Fel Inget svar 11,4 ohm
Rätt Fel Inget svar 21,2 ohm
Rätt Fel Inget svar 4,5 ohm
Komponenter
02029 Transformatorns effektstorlek
Rätt Fel Inget svar beror av sekundärspänningen
Rätt Fel Inget svar kan begränsa den effekt en apparat som skall inkopplas får
Rätt Fel Inget svar kan vara mindre än effektbehovet hos den apparat som skall inkopplas
Rätt Fel Inget svar beror av järnkärnans tvärsnittsarea
02012 Zenerdioden används
Rätt Fel Inget svar för spänningsstabilisering
Rätt Fel Inget svar för likriktning
Rätt Fel Inget svar som variabel kapacitans i avstämningskretsar
Rätt Fel Inget svar som märklampa
Kretsar
03052 Genom ett 1 kilo-ohms motstånd flyter 99 mA ström när det är kopplat till en strömkälla. Strömkällans spänning är
Rätt Fel Inget svar 11 V
Rätt Fel Inget svar 0,99 V
Rätt Fel Inget svar 99 V
Rätt Fel Inget svar 9,9 V
Mottagare
04006 Lågfrekvensförstärkarens uppgift i en mottagare är att
Rätt Fel Inget svar dämpa signaler från mellanfrekvensförstärkaren
Rätt Fel Inget svar ändra spänningsvariationer som kommer från lågfrekvensförstärkaren till hörbart ljud
Rätt Fel Inget svar mata tonfrekvent effekt till högtalare och hörlurar
Rätt Fel Inget svar förstärka den demodulerade tonfrekvensen
Sändare
05008 Till en vanlig kristallstyrd telegrafisändare hör
Rätt Fel Inget svar blandare
Rätt Fel Inget svar förförstärkare
Rätt Fel Inget svar kristalloscillator
Rätt Fel Inget svar FM-detektor
Antenner och matarledningar
06006 Du mäter i nedre ändan på en 432 MHz antennkabel ett stående- våg-förhållande (SWR) 1,2. Koaxialkabelns dämpning är 6 dB. Du kan konstatera att
Rätt Fel Inget svar antennsystemet är i skick
Rätt Fel Inget svar det är skäl att anpassa antennen till antennkabeln
Rätt Fel Inget svar med antennavstämningsbox kan antennens missanpassning förbättras
Rätt Fel Inget svar stående-våg-förhållandet i antennändan är för stort, d.v.s. att antennen är dåligt anpassad till antennkabeln
Radiovågors utbredning
07005 Vid DX-förbindelser försöker man få antennens utgångsvinkel låg därför att
Rätt Fel Inget svar det minskar sändarens belastning
Rätt Fel Inget svar det minskar stående-våg-förhållandet i antennen
Rätt Fel Inget svar vågutbredningen fordrar mindre antal reflektioner mellan jordytan och jonosfären
Rätt Fel Inget svar antennen härvid kan byggas delvis under jordytan
Mätning
08006 Moderna universalmätare innehåller ofta diodtest-, resistans- och kapacitansmätområden. Du använder dej av dessa unversalinstrumentets egenskaper när du söker efter en felaktig komponent på ett kretskort.
Rätt Fel Inget svar Före man mäter en elektrolytkondensator skall man försäkra sej om att den inte är uppladdad
Rätt Fel Inget svar Du kan utföra mätningarna medan kortet är spänningsförande eftersom spänningskällan är endast ett 9 V transistorbatteri
Rätt Fel Inget svar Du kan prova diodernas funktion endast om kretskortet är spänningsförande
Rätt Fel Inget svar För att vara säker på att mätresultatet är rätt bör kopplingen vara spänningslös och den komponent som mäts bör helst vara lös från kretskortet under mätningen
08013 När du mäter 230 V nätspänning med ett oscilloskop, blir topp-till-topp värdet
Rätt Fel Inget svar 230 V
Rätt Fel Inget svar 650 V
Rätt Fel Inget svar 163 V
Rätt Fel Inget svar 460 V
Störningar och deras förhindrande
09010 Övertoner
Rätt Fel Inget svar kan i allmänhet avlägsnas eller dämpas till exempel med ett högpassfilter
Rätt Fel Inget svar är svängningar vilkas frekvens är någon multipel av grundfrekvensen
Rätt Fel Inget svar är alltid skadliga fenomen
Rätt Fel Inget svar kan förorsaka störningar t.ex. i TV-mottagare
09008 En dåligt utförd eller obefintlig jordning av en nätdriven sändare kan förorsaka bl.a.
Rätt Fel Inget svar störningar i den egna eller i grannens TV-mottagare
Rätt Fel Inget svar fara för elektrisk stöt
Rätt Fel Inget svar överföring av högfrekvent energi till antennen
Rätt Fel Inget svar en koronaurladdning i den egna eller i grannens TV-mottagare
Elsäkerhet
10033 Nätkabelns
Rätt Fel Inget svar ledarfärger i skyddsklass II är röd och svart
Rätt Fel Inget svar färgregler för ledarna, behöver inte följas i apparater som man bygger själv
Rätt Fel Inget svar en nätkabel som hör till en apparat av skyddsklass II får anslutas till ett vägguttag av klass I
Rätt Fel Inget svar ledare skall befinna sig inom gemensam skyddsmantel
10015 En stickpropp för nätanslutning
Rätt Fel Inget svar bör väljas enligt apparatens skyddsklass
Rätt Fel Inget svar får vara dimensionerad för större ström än nätkabeln
Rätt Fel Inget svar är sådan till sitt utförande att skyddsledaren lossnar först när nätkabeln lossnar från stickproppen
Rätt Fel Inget svar får inte vara gemensam för flera nätkablar


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.