T1-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T1 datafilerna 1,00
Elektricitetens, elektromagnetismens och radions teori
01054 Till ackumulatorernas egenskaper hör, att
Rätt Fel Inget svar man kan momentant få märkbart större ström ur dem än ur motsvarande torrbatterier
Rätt Fel Inget svar deras inre resistans är oftast mindre än för motsvarande torrbatterier
Rätt Fel Inget svar de fordrar ingen som helst service eller underhåll
Rätt Fel Inget svar de kan laddas på nytt hundratals, väl underhållna t.o.m. tusentals gånger
01031 Genom en glödlampa flyter 0,8 A ström vid spänningen 24 V. Lampans effektförbrukning är
Rätt Fel Inget svar 19,2 W
Rätt Fel Inget svar 33 mW
Rätt Fel Inget svar 15,4 W
Rätt Fel Inget svar 33 W
Komponenter
02009 Transformatorns
Rätt Fel Inget svar primär- och sekundärlindningsvarvtal bestämmer den maximieffekt som transformatorn kan överföra
Rätt Fel Inget svar primär- och sekundärspänningsförhållande är direkt proportionellt mot förhållandet mellan primär- och sekundärlindningarnas varvtal
Rätt Fel Inget svar kärnmaterials egenskaper och tvärsnittsyta bestämmer tramsformatorns maximala effektöverföringskapacitet
Rätt Fel Inget svar primär- och sekundärlindningar kan separeras galvaniskt från transformatorns järnkärna och från varandra
02035 I en transistor flyter kollektorström under styrströmmens båda halvperioder, då transistorn fungerar i
Rätt Fel Inget svar B-klass
Rätt Fel Inget svar A-klass
Rätt Fel Inget svar vilken driftklass som helst
Rätt Fel Inget svar C-klass
Kretsar
03050 Tre kondensatorer, 47 pF, 470 pF, och 4700 pF, är seriekopplade. Den totala kapacitansen blir
Rätt Fel Inget svar 12 pF
Rätt Fel Inget svar 5217 pF
Rätt Fel Inget svar 42 pF
Rätt Fel Inget svar 22 pF
Mottagare
04027 Mellanfrekvensfiltret i en supermottagare har till uppgift att
Rätt Fel Inget svar avlägsna mellanfrekvensen från mottagaren
Rätt Fel Inget svar bestämma mottagarens känslighet
Rätt Fel Inget svar bestämma mottagarens bandbredd
Rätt Fel Inget svar bestämma mottagarens frekvensområde
Sändare
05008 Till en vanlig kristallstyrd telegrafisändare hör
Rätt Fel Inget svar FM-detektor
Rätt Fel Inget svar förförstärkare
Rätt Fel Inget svar blandare
Rätt Fel Inget svar kristalloscillator
Antenner och matarledningar
06031 En halvvågsdipol som är vågrätt monterad
Rätt Fel Inget svar har en förstärkning lika stor som en isotropisk antenn
Rätt Fel Inget svar har en impedans på ca 10 ohm i matningspunkten
Rätt Fel Inget svar har huvudstrålningen i riktning med ändarna
Rätt Fel Inget svar har en impedans på ca 70 ohm i matningspunkten
Radiovågors utbredning
07018 Nattetid på vintern vill du ha förbindelser till Europa. Fördelaktigt frekvensområde för förbindelsen är
Rätt Fel Inget svar 15 m
Rätt Fel Inget svar 20 m
Rätt Fel Inget svar 28 MHz
Rätt Fel Inget svar 7 MHz
Mätning
08018 När man mäter större likströmmar med ett likströmsinstrument än vad det är avsett för, skall man till mätaren koppla
Rätt Fel Inget svar en serieresistans
Rätt Fel Inget svar en likriktare
Rätt Fel Inget svar en parallellkapacitans
Rätt Fel Inget svar en parallell- (shunt-)resistans
08007 Ett vridspolemätinstrumet har två skalor, 0 - 50 V och 0 - 1 A. Utan hjälpmedel kan du med instrumentet mäta
Rätt Fel Inget svar likspänning
Rätt Fel Inget svar växelström
Rätt Fel Inget svar likström
Rätt Fel Inget svar växelspänning
Störningar och deras förhindrande
09004 När man kör på UHF-frekvenserna
Rätt Fel Inget svar kan man ta bort störningarna i UKV-radion med ett lågpassfilter i sändarens antennledning
Rätt Fel Inget svar använder man ett högpassfilter i sändarens matarledning för att avlägsna TV-störningar på VHF-området
Rätt Fel Inget svar hjälper ett bandpassfilter, som avstämts för TV-frekvensen, i sändarens antennledning till att ta bort TV-störningen
Rätt Fel Inget svar behöver man aldrig använda några filterkretsar
09007 Störningar i grannens TV-mottagare kan förorsakas av
Rätt Fel Inget svar dålig eller obefintlig jordning av din sändare
Rätt Fel Inget svar en dålig eller oxiderad förbindning i grannens TV-antenn
Rätt Fel Inget svar en dålig eller oxiderad förbindning i din egen antenn
Rätt Fel Inget svar överstyrning av din sändares slutsteg
Elsäkerhet
10035 I ett nätaggregat som ansluts till det allmänna elnätet och kopplas till en radioamatörstation, skall alltid
Rätt Fel Inget svar finnas en amperemätare som visar utgångsspänningen
Rätt Fel Inget svar finnas en speciell urladdningsresistans, om spänningskällans spänning överskrider 100 mV
Rätt Fel Inget svar hänsyn tas till de bestämmelser som utfärdats av Elinspektionscentralen
Rätt Fel Inget svar finnas en allpoligt (utom skyddsjordningen) frånskiljande nätbrytare
10024 Skyddsskiljning
Rätt Fel Inget svar kräver att skyddskiljetransformatorns sekundärspänning får vara högst 24 V
Rätt Fel Inget svar betyder att ett speciellt felströmsskydd används
Rätt Fel Inget svar förutsätter att skyddskiljetransformatorn i servicesituationen endast får mata en förbrukningsapparat
Rätt Fel Inget svar betyder att en speciell skyddskiljetransformator används


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.