T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 kysymyspankki 1,00
Komponentit
52024 Kvartsikiteen
Oikein Väärin Ei vastausta taajuus pidetään tavallisimmin vakiona
Oikein Väärin Ei vastausta taajuutta voi muuttaa säädettävällä kondensaattorilla
Oikein Väärin Ei vastausta taajuus ei ole säädettävissä ollenkaan
Oikein Väärin Ei vastausta taajuus on säädettävissä laajalla kaistalla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-7, TH sivu(t) 125
Piirit ja kytkennät
53014 Suurjänniteverkkolaitteessa suotokondensaattorin muodostaa kolme sarjaankytkettyä elektrolyyttikondensaattoria. Kondensaattorien kanssa rinnan on kytkettävä
Oikein Väärin Ei vastausta estosuuntaiset diodit
Oikein Väärin Ei vastausta päästösuuntaiset diodit
Oikein Väärin Ei vastausta zenerdiodit
Oikein Väärin Ei vastausta samansuuruiset vastukset
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-2, 3-3
Vastaanottimet
54013 Vastaanottimen Notch Filter eli VT-asteessa oleva imupiiri
Oikein Väärin Ei vastausta vaimentaa vt-kaistalle sattuvaa häiriösignaalia
Oikein Väärin Ei vastausta toimii AM-tyyppisenä häiriönrajoittimena
Oikein Väärin Ei vastausta on sivuunviritettävä vt-aste
Oikein Väärin Ei vastausta toimii säädettävänä vaimentimena vastaanottimen koko vt-kaistalla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-14
54006 Peilitaajuusvaimennusta voidaan lisätä
Oikein Väärin Ei vastausta parantamalla välitaajuusselektiivisyyttä
Oikein Väärin Ei vastausta suurentamalla välitaajuutta
Oikein Väärin Ei vastausta käyttämällä useampaa sekoitusta
Oikein Väärin Ei vastausta kytkemällä useita välitaajuusvahvistusasteita peräkkäin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-5
Lähettimet
55042 Signaalin amplitudi ei muutu, kun käytetään
Oikein Väärin Ei vastausta sähkötyslähetettä (A1A)
Oikein Väärin Ei vastausta amplitudimoduloitua puhelähetettä (A3E)
Oikein Väärin Ei vastausta taajuusmoduloitua puhelähetettä (F3E)
Oikein Väärin Ei vastausta SSB-lähetettä (J3E)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-30, TH sivu(t) 58-67
55028 Oskillaattorin taajuusvakavuuden ehtoja ovat
Oikein Väärin Ei vastausta vakavoitu jännitteensyöttö
Oikein Väärin Ei vastausta vähäinen kuormittaminen
Oikein Väärin Ei vastausta tukeva rakenne
Oikein Väärin Ei vastausta lämpötilan kompensointi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-4, TH sivu(t) 125
55033 Putkipääteasteen
Oikein Väärin Ei vastausta suojahilajännite voi olla hengenvaarallinen
Oikein Väärin Ei vastausta tasasuuntaajan verkkokuristimet ovat tarpeen, jotta ei saada sähköiskuja
Oikein Väärin Ei vastausta tehokas maadoittaminen on myös turvallisuustoimenpide
Oikein Väärin Ei vastausta kotelon kansi on hyvä varustaa turvakytkimellä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-13, 5-17
Antennit ja syöttöjohdot
56039 tehtävään liittyvä kuva
Kaksielementtisessä kvadiantennissa, kuva 6-3,
Oikein Väärin Ei vastausta syöttöpisteen impedanssi on 120 ohmia
Oikein Väärin Ei vastausta vahvistus on 5,7 dBd, kun elementtien väli A on 0,12 lambdaa
Oikein Väärin Ei vastausta stubi on virittämisessä käytettävä avolinjan pätkä
Oikein Väärin Ei vastausta syntyy vino polarisaatio
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-26, 6-27, TH sivu(t) 152
56004 Nauhajohdolle (Twin Leadille) on ominaista, että
Oikein Väärin Ei vastausta sen voi asentaa peltikatolle, jos johtimet on eristetty
Oikein Väärin Ei vastausta se ei HF-alueilla säteile
Oikein Väärin Ei vastausta sen ominaisimpedanssiin vaikuttaa johtimien välinen etäisyys
Oikein Väärin Ei vastausta se vaatii symmetrisen virityslaitteen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-5, TH sivu(t) 156
56043 Suunta-antennia suunniteltaessa on muistettava, että
Oikein Väärin Ei vastausta kaksielementtisen jagin vahvistus on korkeintaan 5 dB suurempi kuin dipolin vahvistus eli 5 dBd
Oikein Väärin Ei vastausta puoliaaltodipolin syöttöimpedanssi on vapaassa tilassa noin 75 ohmia
Oikein Väärin Ei vastausta mitoitusta ei aina kannata tehdä maksivahvistusta tavoittelevaksi
Oikein Väärin Ei vastausta suuntaajien välisillä etäisyyksillä ei ole suurta merkitystä jagin vahvistukseen, kunhan niitä on mahdollisimman monta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-24, TH sivu(t) 142, 150
Radioaaltojen eteneminen
57021 VHF-aallot (50 ja 144 MHz) voivat edetä huomattavasti optista horisonttia kauemmaksi
Oikein Väärin Ei vastausta pilviheijastusta käyttäen
Oikein Väärin Ei vastausta ionosfäärin E-kerroksesta heijastumalla
Oikein Väärin Ei vastausta avaruusrakettien ionisaatiovanoista heijastumalla
Oikein Väärin Ei vastausta sijoittamalla asemat korkeiden mäkien päälle
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-9, TH sivu(t) 164
57001 Radioaallot
Oikein Väärin Ei vastausta ovat sähkömagneettisten aaltojen matalataajuinen osa
Oikein Väärin Ei vastausta taittuvat ilmakehässä
Oikein Väärin Ei vastausta voivat olla jopa kilometrien pituisia
Oikein Väärin Ei vastausta etenevät vain ilmakehässä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-2, TH sivu(t) 136, 167
Mittaaminen
58011 Mittaat 50 MHz:n oskilloskoopilla 50 ohmin keinokuormaan menevää kympin lähettimesi suurtaajuista lähtötehoa. Luet näytöltä sininmuotoisen jännitteen huipusta huippuun arvoksi 28,3 V. Mittapään vaimennus on 10 dB. Teho on
Oikein Väärin Ei vastausta 20 W
Oikein Väärin Ei vastausta 1,6 W
Oikein Väärin Ei vastausta 16 W
Oikein Väärin Ei vastausta 2 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-6, 8-8, TH sivu(t) 176-177
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
59002 Harmonisten värähtelyjen pääsyä antenniin voi vähentää käyttämällä
Oikein Väärin Ei vastausta alhaista lähetystehoa kelien mukaan aseteltuna
Oikein Väärin Ei vastausta C-luokan tehovahvistinta
Oikein Väärin Ei vastausta alipäästösuodatinta syöttöjohdossa
Oikein Väärin Ei vastausta hyvinsovitettua antennia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-13
59005 Jos 21 MHz:n lähetin aiheuttaa häiriöitä TV:hen, voi syynä olla
Oikein Väärin Ei vastausta talon televisioantennijärjestelmän laajakaistavahvistimen yliohjautuminen
Oikein Väärin Ei vastausta alipäästösuodattimen asentaminen lähettimen liitosjohtoihin
Oikein Väärin Ei vastausta liian suuri RF-kenttä TV-vastaanottimen sekoitusasteessa
Oikein Väärin Ei vastausta TV-vastaanottimessa käytettävä välitaajuus
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-8


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.