T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 kysymyspankki 1,00
Komponentit
52022 Kvartsikiteen vastinkytkennässä esiintyy
Oikein Väärin Ei vastausta induktanssi ja resistanssi rinnan
Oikein Väärin Ei vastausta kapasitanssi ja induktanssi sarjassa
Oikein Väärin Ei vastausta kapasitanssi ja induktanssi rinnan
Oikein Väärin Ei vastausta kapasitanssi ja resistanssi sarjassa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-7, TH sivu(t) 93
Piirit ja kytkennät
53026 Vastaanotettava signaali kytketään suurtaajuudelle viritettyyn piiriin
Oikein Väärin Ei vastausta kelan ulosottoon
Oikein Väärin Ei vastausta takaisinkytkentäpotentiometrillä
Oikein Väärin Ei vastausta säätökondensaattorilla
Oikein Väärin Ei vastausta kytkentälinkillä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-9, TH sivu(t) 80
Vastaanottimet
54025 AM-lähete voidaan ilmaista
Oikein Väärin Ei vastausta tuloilmaisimella (Product Detector)
Oikein Väärin Ei vastausta diskriminaattorilla
Oikein Väärin Ei vastausta vaihelukitulla silmukalla, jolloin ilmaistu pientaajuus otetaan integraattorilta
Oikein Väärin Ei vastausta verhokäyräilmaisimella
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-11
54008 Asemien erottelukykyä (selektiivisyyttä) saadaan paremmaksi
Oikein Väärin Ei vastausta käyttämällä kapeaa välitaajuussuodinta
Oikein Väärin Ei vastausta käyttämällä useita viritettyjä vt-vahvistusasteita
Oikein Väärin Ei vastausta balansoidulla sekoitusasteella
Oikein Väärin Ei vastausta kahden suurtaajuusvahvistusasteen käytöllä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-7, TH sivu(t) 117
Lähettimet
55015 Jos SSB-lähettimen pääteastetta yliohjataan, siirtyy toimintapiste epälineaariselle alueelle. Tämä on erityisen haitallista, koska
Oikein Väärin Ei vastausta syntyvä keskinäismodulaatiosärö häiritsee viereisillä taajuuksilla työskenteleviä asemia
Oikein Väärin Ei vastausta yliohjaaminen lyhentää pääteputken käyttöikää
Oikein Väärin Ei vastausta määräysten sallima tehoraja ylittyy
Oikein Väärin Ei vastausta syntyvät jännitepiikit aiheuttavat ylilyöntejä antennin syöttöjohdossa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-28
55047 Lähettimen sähkötysmerkkien nousu- ja laskuajat
Oikein Väärin Ei vastausta aiheuttavat liian lyhyinä pahan häiriön lähitaajuuksilla
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan asetella avainsuodattimen komponenttien arvoilla
Oikein Väärin Ei vastausta vaikuttavat avainiskuihin eli klikkiin
Oikein Väärin Ei vastausta vaikuttavat päätevahvistimen hyötysuhteeseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-7
55061 Transistorilinukkaa käytetään 144 MHz:llä, koska
Oikein Väärin Ei vastausta vain transistoreja voi käyttää lineaarisessa vahvistimessa
Oikein Väärin Ei vastausta putkista ei saa 100 wattia ulos ko. taajuudella
Oikein Väärin Ei vastausta nykyaikaiseen transceiveriin ei mahdu putkia
Oikein Väärin Ei vastausta putket tarvitsevat useita käyttöjännitteitä: virtalähde on mutkikas ja siis kallis
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-21
Antennit ja syöttöjohdot
56012 Jagiantennien kerrostaminen (Stacking)
Oikein Väärin Ei vastausta vaikuttaa antennin syöttöpisteen impedanssiin
Oikein Väärin Ei vastausta kaventaa keilaa sivusuunnassa
Oikein Väärin Ei vastausta vaikuttaa antennin säteilykuvioon korkeussuunnassa
Oikein Väärin Ei vastausta suurentaa antennin kokonaisvahvistusta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-25, TH sivu(t) 152
56055 Useita saman alueen HF-suunta-antenneja sijoitetaan mastoon päällekkäin, jotta
Oikein Väärin Ei vastausta jotta antennit voidaan kerrostaa (Stack)
Oikein Väärin Ei vastausta antennin keila saadaan teräväksi ja häiritsevät asemat vaimenevat
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan valita keliin nähden sopivin lähtökulma eri korkeudella olevista antenneista
Oikein Väärin Ei vastausta antennin lähtökulma saadaan matalaksi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-24, 6-25
56039 tehtävään liittyvä kuva
Kaksielementtisessä kvadiantennissa, kuva 6-3,
Oikein Väärin Ei vastausta vahvistus on 5,7 dBd, kun elementtien väli A on 0,12 lambdaa
Oikein Väärin Ei vastausta syöttöpisteen impedanssi on 120 ohmia
Oikein Väärin Ei vastausta stubi on virittämisessä käytettävä avolinjan pätkä
Oikein Väärin Ei vastausta syntyy vino polarisaatio
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-26, 6-27, TH sivu(t) 152
Radioaaltojen eteneminen
57019 SHF-alueen työskentelyssä
Oikein Väärin Ei vastausta on etua korkealla olevasta antennista
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan käyttää lautasantennia (paraboloidisella heijastimella varustettua antennia)
Oikein Väärin Ei vastausta ei säätilalla ole merkitystä
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan troposfäärisironnan avulla saada yhteyksiä horisontin taakse säätilasta riippumatta, jos tehoa on 'riittävästi'
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-10, 7-11
57009 Ionosfääristä johtuvaa häipymistä (Fading)
Oikein Väärin Ei vastausta syntyy myös 144 MHz alueella
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan vähentää kaksitievastaanotolla
Oikein Väärin Ei vastausta ei esiinny 1,8 MHz alueella, koska D-kerros estää sen
Oikein Väärin Ei vastausta voi esiintyä voimakkaana 20 metrin Eurooppa-yhteyksissä päiväsaikaan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-5
Mittaaminen
58010 Seisovanaallonsuhteen mittarilla (SWR Meter) mitataan
Oikein Väärin Ei vastausta radioaallon tarkkaa pituutta nauhajohdossa nopeuskertoimen määrittämiseksi
Oikein Väärin Ei vastausta antennin vetoa: jos SAS = 1:1, antenni vetää varmasti
Oikein Väärin Ei vastausta lähettimen pääteasteen ja syöttöjohdon alapään välistä sovitusta
Oikein Väärin Ei vastausta antennin syöttöpisteeseen seisomaan jääneiden radioaaltojen tehoa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-10, 8-13, TH sivu(t) 34, 158-160
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
59019 Asut TV-näkyvyyden lievealueella. Naapurisi väittää sinun lähettimesi saavan Espoon kanava 8:n kuvan väpättämään, vaikka kanava 6 näkyy puhtaasti. Väpättämisen syynä on
Oikein Väärin Ei vastausta 300 metrin päässä olevan valimon viallinen sähkömoottori
Oikein Väärin Ei vastausta Tampereelta kanavalla 8 tuleva TV1:n signaali, jonka läheinen vuori heijastaa naapurisi III-alueen antenniin
Oikein Väärin Ei vastausta maantiellä ajavien pappamopojen kipinähäiriö
Oikein Väärin Ei vastausta naapurin oman tietokoneen antama häiriö
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-7
59002 Harmonisten värähtelyjen pääsyä antenniin voi vähentää käyttämällä
Oikein Väärin Ei vastausta alhaista lähetystehoa kelien mukaan aseteltuna
Oikein Väärin Ei vastausta alipäästösuodatinta syöttöjohdossa
Oikein Väärin Ei vastausta C-luokan tehovahvistinta
Oikein Väärin Ei vastausta hyvinsovitettua antennia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-13


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.