T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 kysymyspankki 1,00
Komponentit
52004 Kondensaattorille on sähkön varastona ominaista, että
Oikein Väärin Ei vastausta se voi varastoida sitä enemmän sähköenergiaa, mitä suuremman sähkökentänvoimakkuuden sen eristysaine kestää
Oikein Väärin Ei vastausta tantaalikondensaattoreihin voi varata myös vaihtojännitettä
Oikein Väärin Ei vastausta sen sähkönvarauskyky (kapasiteetti) on erittäin suuri tilavuuteen verrattuna
Oikein Väärin Ei vastausta tasasuuntaajan suodatinkondensaattorista saattaa saada sähköiskun, vaikka laite ei ole ollut kytkettynä verkkoon viiteen viikkoon
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-5, TH sivu(t) 44, 28
Piirit ja kytkennät
53035 Kidesuodattimen
Oikein Väärin Ei vastausta kaista on sitä jyrkempi, mitä useampia kiteitä siinä on
Oikein Väärin Ei vastausta rakenteen ollessa symmetrinen siinä on parillinen määrä kvartsikiteitä
Oikein Väärin Ei vastausta etuna on, että se voidaan rakentaa usean megahertsin taajuudelle
Oikein Väärin Ei vastausta estovaimennus on vähäinen, vain pari desibeliä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-11, TH sivu(t) 108,9
Vastaanottimet
54012 Antennista tulee 1 pW signaali vastaanottimeen, jonka st-vahvistimen vahvistus on 16 dB, sekoitusasteen vaimennus 6 dB ja vt-vahvistimen vahvistus 80 dB. Signaalin jännite ilmaisimen tulonavoissa (Zilm = 1 kilo-ohmi) on
Oikein Väärin Ei vastausta 1 V
Oikein Väärin Ei vastausta 0,775 V
Oikein Väärin Ei vastausta 0 dBm
Oikein Väärin Ei vastausta 100 mV
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-7
54001 Amatöörivastaanottimessa voi olla
Oikein Väärin Ei vastausta AVS-järjestelmä (AGC)
Oikein Väärin Ei vastausta Ylössekoitus
Oikein Väärin Ei vastausta C-luokan AF-vahvistin
Oikein Väärin Ei vastausta Suurtaajuisen signaalin vaimennin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-2, TH sivu(t) 120, 118
Lähettimet
55058 Putkipääteasteen virittämisessä käytetään 50 ohmin keinokuormaa, jotta
Oikein Väärin Ei vastausta turhan signaalin pääsy avaruuteen vähenee
Oikein Väärin Ei vastausta pääteasteen impedanssi saadaan sovitetuksi syöttöjohdon ominaisimpedanssiin
Oikein Väärin Ei vastausta lähetin saadaan sovitetuksi dipoliin ilman viritintä
Oikein Väärin Ei vastausta anodivirran kulku vastaanoton aikana estyy
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-18
55012 SSB-signaalin (J3E-) vahvistamiseen voidaan käyttää
Oikein Väärin Ei vastausta maattohilavahvistinta
Oikein Väärin Ei vastausta pienitehoista A-luokan vahvistinta
Oikein Väärin Ei vastausta C-luokassa toimivaa vuorovaihevahvistinta
Oikein Väärin Ei vastausta lineaarisesti toimivaa vahvistinta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-24, 5-28
55023 Jos lähettimen päätevahvistin toimii C-luokassa,
Oikein Väärin Ei vastausta sen toimintapiste asettuu epälineaariselle alueelle
Oikein Väärin Ei vastausta vahvistettu signaali ei sisällä yliaaltoja
Oikein Väärin Ei vastausta hyötysuhde voi olla korkeintaan 50 %
Oikein Väärin Ei vastausta se voi toimia taajuuden kertojana
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-23
Antennit ja syöttöjohdot
56071 Toistinasemalla on ympärisäteilevät antennit (pystydipolit) sekä 145 että 434 MHz alueilla. Kummassakin on samantehoiset lähettimet. Omalta asemaltasi on suora näköyhteys toistimeen ja sinulla on kummallekin taajuusalueelle omat pystydipolit, joten
Oikein Väärin Ei vastausta 2 m antennista saat yhdeksän kertaa enemmän tehoa kuin 70 cm antennista
Oikein Väärin Ei vastausta saman signaalin saamiseksi 434 MHz:llä pitäisi käyttää suunta-antennia, jonka vahvistus on lähes 10 dB
Oikein Väärin Ei vastausta 2 m antennista saat kolminkertaisen tehon 70 cm antenniin verrattuna
Oikein Väärin Ei vastausta kummastakin antennistasi saat yhtä voimakkaan signaalin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-34, 6-35
56020 Antenninvirityslaite
Oikein Väärin Ei vastausta säätää antennin ja syöttöjohdon välisen SAS:n (SWR) nollaan
Oikein Väärin Ei vastausta voi vaimentaa signaalia 10 % (A = 0,5 dB)
Oikein Väärin Ei vastausta voi toimia myös harhavärähtelyjen vaimentajana
Oikein Väärin Ei vastausta ei vaikuta heijastuneen tehon kulkemiseen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-20
56047 8-elementtiselle 432 MHz:n Quagi-antennille on ominaista, että
Oikein Väärin Ei vastausta vahvistus on 3 dB suurempi kuin 8-elementtisellä jagilla
Oikein Väärin Ei vastausta elementit ovat n. 3 mm alumiinilankaa
Oikein Väärin Ei vastausta suuntaajat ovat n. 29 cm pitkiä
Oikein Väärin Ei vastausta syöttö tapahtuu koaksiaalilla ilman erityistä sovituselintä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-30
Radioaaltojen eteneminen
57009 Ionosfääristä johtuvaa häipymistä (Fading)
Oikein Väärin Ei vastausta syntyy myös 144 MHz alueella
Oikein Väärin Ei vastausta ei esiinny 1,8 MHz alueella, koska D-kerros estää sen
Oikein Väärin Ei vastausta voi esiintyä voimakkaana 20 metrin Eurooppa-yhteyksissä päiväsaikaan
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan vähentää kaksitievastaanotolla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-5
57021 VHF-aallot (50 ja 144 MHz) voivat edetä huomattavasti optista horisonttia kauemmaksi
Oikein Väärin Ei vastausta ionosfäärin E-kerroksesta heijastumalla
Oikein Väärin Ei vastausta käyttämällä niin suurta tehoa, että ionosfäärisironta onnistuu
Oikein Väärin Ei vastausta sijoittamalla asemat korkeiden mäkien päälle
Oikein Väärin Ei vastausta signaalien heijastuessa lentokoneesta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-9, TH sivu(t) 164
Mittaaminen
58023 HF-alueen lähettimen lähtöteho A1A-lähetteellä on 800 W. Kuinka paljon kolmannen harmonisen tehoa on vaimennettava kantoaaltotaajuiseen tehoon verrattuna, jotta määräysten mukainen teho 10 mW ei ylittyisi?
Oikein Väärin Ei vastausta 60 dB
Oikein Väärin Ei vastausta 61 dB
Oikein Väärin Ei vastausta 46 dB
Oikein Väärin Ei vastausta 49 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-5
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
59029 Naapurisi TV-kuva häiriintyy, kun käytät 50 MHz:n lähetintä. Lähettimen perässä on jo alipäästösuodatin, joten häiriö ei johdu harmonisista. Häiriötä voit vähentää
Oikein Väärin Ei vastausta vähentämällä lähetystehoa
Oikein Väärin Ei vastausta kytkemällä TV-vastaanottimeen verkkokuristimet
Oikein Väärin Ei vastausta kytkemällä TV-vastaanottimen eteen 50 MHz kaistanestosuodattimen
Oikein Väärin Ei vastausta kytkemällä lähettimen jälkeen 50 MHz kaistanestosuodattimen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-8, 9-9
59018 Naapurisi TV:ssä näkyy häiriöitä, joiden arvelette johtuvan HF-alueen signaaleista. Koska et halua olla syypää häiriöihin,
Oikein Väärin Ei vastausta epäilet, että naapurustossa on 27 MHz:llä toimiva suurtaajuuskuumennin
Oikein Väärin Ei vastausta lopetat radioamatööritoiminnan ja myyt laitteesi
Oikein Väärin Ei vastausta väität ylimalkaisesti häiriön johtuvan lähellä olevasta LA-radiolähettimestä
Oikein Väärin Ei vastausta kerrot, että lähettimesi ei voi aiheuttaa häiriöitä ja esität todisteeksi radioamatöörimääräysten kohdan 10.2 "Radioamatööriaseman käyttö häiritsemistarkoituksessa on kielletty."
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-6, 9-7


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.