T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 kysymyspankki 1,00
Komponentit
52029 tehtävään liittyvä kuva
9,1 voltin jännite stabiloidaan (vakavoidaan) zenerdiodilla, maksimi kuormitusvirta on 160 mA, kuva 2-3, joten
Oikein Väärin Ei vastausta vastus R1 voi olla 165 ohmia: kaksi 330 ohmin vastusta rinnan
Oikein Väärin Ei vastausta zenerdiodin maksimitehoksi riittää 1,6 W
Oikein Väärin Ei vastausta vastus R1 voi olla 68 ohmia
Oikein Väärin Ei vastausta vastus R1 voidaan mitoittaa niin, että pienin zenerdiodin läpi kulkeva virta on noin 15 mA
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-12, TH sivu(t) 83
Piirit ja kytkennät
53028 CW-vastaanotossa vaadittava kapea kaista voidaan toteuttaa
Oikein Väärin Ei vastausta aktiivisella äänitaajuussuodattimella esim. 600 Hz:llä
Oikein Väärin Ei vastausta RC-kytketyllä kuulokevahvistimella
Oikein Väärin Ei vastausta kaventamalla kaksoisviritetyn välitaajuusmuuntajan kaistaa rinnakkaisvastuksilla
Oikein Väärin Ei vastausta käyttämällä kapeaa kidesuodatinta välitaajuudella
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-9, TH sivu(t) 108-109, 119, 96
Vastaanottimet
54004 Suurtaajuusvahvistimen tehtävä vastaanottimessa on
Oikein Väärin Ei vastausta peilitaajuuksien poistaminen
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanottimen herkkyyden parantaminen
Oikein Väärin Ei vastausta antennikaapelin häviöiden kumoaminen
Oikein Väärin Ei vastausta häiriöiden poistaminen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-3
54003 432 MHz:n vastaanotin varustetaan antenniin sijoitetulla etuvahvistimella (mastovahvistimella), jolloin aikaisemmin kohinaan peittynyt signaali nousee 6 dB kohinan yläpuolelle, sillä
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanottimen oma kohina vähenee 6 dB
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanotin on nyt paremmin sovitettu antenniin
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanottimeen tuleva signaali ei enää huku vastaanottimen omaan kohinaan
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanottimeen tuleva kohina vähenee 6 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-12, 4-13
Lähettimet
55044 Lineaarinen vahvistin
Oikein Väärin Ei vastausta toimii vain suurella teholla (100 ... 1000 wattia)
Oikein Väärin Ei vastausta ei toimi taajuudenkahdentajana
Oikein Väärin Ei vastausta vahvistaa kaikkia taajuuksia tasaisesti
Oikein Väärin Ei vastausta tarvitaan aina FM-lähettimen päätevahvistimena
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-24
55063 Balansoidussa modulaattorissa
Oikein Väärin Ei vastausta on kantoaaltoa vaimennettava vähintään 60 dB
Oikein Väärin Ei vastausta on ei-haluttua sivukaistaa vaimennettava vähintään 60 dB
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan käyttää hyvin sovitettua diodinelikkoa
Oikein Väärin Ei vastausta on kantoaaltoa vaimennettava vähintään 40 dB
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-28, TH sivu(t) 128
55060 Lähettimen päätevahvistimessa on kaksi putkea. Putkien anodijännite on 2500 V ja yhden putken anodivirta 400 mA, joten
Oikein Väärin Ei vastausta kahdesta putkesta voi saada tehoa yhteensä koko kilowatin
Oikein Väärin Ei vastausta sallittu 1 kW lähtöteho voi ylittyä, jos putkia ajetaan A-luokassa
Oikein Väärin Ei vastausta B-luokassa hyötysuhde voi olla 75 %
Oikein Väärin Ei vastausta C-luokassa hyötysuhde voi olla 75 %
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-22
Antennit ja syöttöjohdot
56024 Fuchsin piiriä (koaksiaalilinkillä syötetty rinnakkaispiiri) käytetään syöttöjohdon alapään ja lähettimen välissä, jolloin
Oikein Väärin Ei vastausta vaimennetaan harmonisten signaalien pääsyä antenniin
Oikein Väärin Ei vastausta saadaan lähetin sovitetuksi syöttöjohdon ja antennin muodostamaan järjestelmään
Oikein Väärin Ei vastausta estetään virran kulku koaksiaalijohdon ulkovaipassa
Oikein Väärin Ei vastausta saadaan syöttöjohdon häviöt minimoitua
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-20, 6-21
56057 Koaksiaalisessa syöttöjohdossa pyritään mahdollisimman pieneen seisovan aallon suhteeseen (SAS, SWR), jotta
Oikein Väärin Ei vastausta antenni vetäisi myös 80 metrin SSB:llä
Oikein Väärin Ei vastausta heijastushäviöt saadaan maksimoitua
Oikein Väärin Ei vastausta häviöt koaksiaalissa saadaan minimoitua
Oikein Väärin Ei vastausta lähettimen tehosta mahdollisimman suuri osa siirtyy antenniin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-12
56003 144 MHz:n toistinasemat käyttävät pystypolarisaatiota, koska
Oikein Väärin Ei vastausta useimmat kiinteät asemat käyttävät pystypolaroituja jageja
Oikein Väärin Ei vastausta puiden oksat vaimentavat vaakapolaroitua lähetettä liikaa
Oikein Väärin Ei vastausta toistinasemalla on helpompi käyttää pystydipoleita kuin vaakadipoleita
Oikein Väärin Ei vastausta mobile- ja portableasemat käyttävät pystyantenneja
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-33, TH sivu(t) 148
Radioaaltojen eteneminen
57016 Malmössä, Ruotsin eteläkärjessä asuva SM7YGR haluaa päiväsaikaan pitää yhteyttä Keski-Suomeen hyvän ystävänsä OH6XVT:n kanssa. Pohdittuaan asiaa he toteavat yhteyden useimmiten onnistuvan
Oikein Väärin Ei vastausta 160 metrin alueella
Oikein Väärin Ei vastausta Taajuudella 3716 kHz
Oikein Väärin Ei vastausta Viidentoista metrin alueella
Oikein Väärin Ei vastausta 7 MHz:n alueella
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-7, TH sivu(t) 166
57004 VHF:llä DX-yhteyksiä voidaan saada
Oikein Väärin Ei vastausta ionosfäärin sporadisen E-kerroksen avulla
Oikein Väärin Ei vastausta meteoriheijastuksen (Meteor Scatter) avulla
Oikein Väärin Ei vastausta troposfäärin inversiokerroksen avulla
Oikein Väärin Ei vastausta troposfäärisironnan avulla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-9, TH sivu(t) 167-8
Mittaaminen
58027 Oskilloskoopin mittapäässä on 10-kertainen vaimennin (10x). Aika-akselin jako-osaa vastaa 10 mikrosekuntia. Siniaallon pituus kuvaputkella on 5 jako-osaa. Siniaallon taajuus on
Oikein Väärin Ei vastausta 20 kHz
Oikein Väärin Ei vastausta 50 kHz
Oikein Väärin Ei vastausta 2 kHz
Oikein Väärin Ei vastausta 200 kHz
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-8, TH sivu(t) 176-177
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
59018 Naapurisi TV:ssä näkyy häiriöitä, joiden arvelette johtuvan HF-alueen signaaleista. Koska et halua olla syypää häiriöihin,
Oikein Väärin Ei vastausta epäilet, että naapurustossa on 27 MHz:llä toimiva suurtaajuuskuumennin
Oikein Väärin Ei vastausta pyydät radioamatööriystäväsi apuun, ja tutkitte yhdessä naapurin kanssa, aiheuttaako HF-amatöörilähettimesi kyseiset häiriöt
Oikein Väärin Ei vastausta lopetat radioamatööritoiminnan ja myyt laitteesi
Oikein Väärin Ei vastausta kerrot, että lähettimesi ei voi aiheuttaa häiriöitä ja esität todisteeksi radioamatöörimääräysten kohdan 10.2 "Radioamatööriaseman käyttö häiritsemistarkoituksessa on kielletty."
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-6, 9-7
59032 Poikasi suosikkiohjelma kaatuu TV:ssä, kun CW:llä jahtaat puuttuvia kuntia. Perheen väritelevisio aiheuttaa vastavuoroisesti pahaa häiriötä kahdeksankympin vastaanottimessasi. Korjausta saadaan aikaan
Oikein Väärin Ei vastausta tarkistamalla, ettei lähettimestä pääse RF-tehoa verkkoon
Oikein Väärin Ei vastausta siirtymällä kahdeksankympin vaakaluupin käyttöön epämääräisen langan sijasta
Oikein Väärin Ei vastausta järjestämällä mobileasemat workkimaan TV:n lastenohjelmien kanssa eri aikaan
Oikein Väärin Ei vastausta tarkistamalla maadoitukset amatööriasemallasi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-5, TH sivu(t) 190-194


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.