T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 kysymyspankki 1,00
Komponentit
52008 Antennin polarisaatio-ominaisuuden määrää
Oikein Väärin Ei vastausta antennin säteilykulma vaakatasoon nähden
Oikein Väärin Ei vastausta antennielementtien pituus
Oikein Väärin Ei vastausta antennin synnyttämän sähkökentän suunta
Oikein Väärin Ei vastausta antennin synnyttämän magneettikentän suunta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-15, TH sivu(t) 48, 148
Piirit ja kytkennät
53027 Sarjaresonanssipiiriä voi käyttää
Oikein Väärin Ei vastausta välitaajuussuotimena
Oikein Väärin Ei vastausta rajataajuussuotimena
Oikein Väärin Ei vastausta signaalitiellä sarjaelimenä, jolloin se toimii kaistanpäästösuotimena
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanottimen edessä aaltoloukkuna, jottei lähellä oleva suuritehoinen lähetin (paikallisasema) muuta sekoitusasteen toimintapistettä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-7, 3-9
Vastaanottimet
54001 Amatöörivastaanottimessa voi olla
Oikein Väärin Ei vastausta Suurtaajuisen signaalin vaimennin
Oikein Väärin Ei vastausta AVS-järjestelmä (AGC)
Oikein Väärin Ei vastausta Ylössekoitus
Oikein Väärin Ei vastausta C-luokan AF-vahvistin
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-2, TH sivu(t) 120, 118
54033 Supervastaanottimen peilitaajuusvaimennus määräytyy lähinnä
Oikein Väärin Ei vastausta välitaajuusvahvistusasteiden lukumäärän perusteella
Oikein Väärin Ei vastausta ensimmäisen välitaajuuden suuruuden perusteella
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanottimen kohinaominaisuuksien perusteella
Oikein Väärin Ei vastausta suurtaajuusvahvistimen kaistanleveyden perusteella
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-5
Lähettimet
55024 Rakennat transistoripäätevahvistimen, jonka hyötysuhde on 75 % ja kollektorijännite kuormitettuna 30 volttia. Kuinka suuri saa kollektorivirta olla, jotta ohjearvojen mukaista 30 watin kollektorihäviötehoa ei F3E-lähetteellä ylitettäisi?
Oikein Väärin Ei vastausta 4 A
Oikein Väärin Ei vastausta 9 A
Oikein Väärin Ei vastausta 1 A
Oikein Väärin Ei vastausta 3 A
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-21
55015 Jos SSB-lähettimen pääteastetta yliohjataan, siirtyy toimintapiste epälineaariselle alueelle. Tämä on erityisen haitallista, koska
Oikein Väärin Ei vastausta yliohjaaminen lyhentää pääteputken käyttöikää
Oikein Väärin Ei vastausta määräysten sallima tehoraja ylittyy
Oikein Väärin Ei vastausta syntyvät jännitepiikit aiheuttavat ylilyöntejä antennin syöttöjohdossa
Oikein Väärin Ei vastausta syntyvä keskinäismodulaatiosärö häiritsee viereisillä taajuuksilla työskenteleviä asemia
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-28
55008 Hyvän oskillaattorin ominaisuuksiin kuuluu
Oikein Väärin Ei vastausta syöttöjännitteen vaihteluista riippumaton taajuus
Oikein Väärin Ei vastausta puhdas taajuusspektri
Oikein Väärin Ei vastausta amplitudin muuttuminen syöttöjännitteen muuttuessa
Oikein Väärin Ei vastausta lämpötilaa tarkasti seuraava taajuus
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-4, TH sivu(t) 124
Antennit ja syöttöjohdot
56027 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 6-1 mukaisessa virityslaitteessa
Oikein Väärin Ei vastausta säätökondensaattorin C2 on oltava erotettu maasta
Oikein Väärin Ei vastausta ei ole lainkaan häviöitä, jos kelassa käytetään hopeoitua lankaa
Oikein Väärin Ei vastausta syöttöjohto on kytketty symmetrisesti
Oikein Väärin Ei vastausta käytetään symmetristä linkkikytkentää lähettimeen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-21
56033 Nelielementtisen jagiantennin
Oikein Väärin Ei vastausta vahvistus on suurempi kuin nelielementtisen quadin vahvistus
Oikein Väärin Ei vastausta elementtien pituus on tavallisesti hieman alle aallonpituus
Oikein Väärin Ei vastausta vahvistus on riippuvainen puomin pituudesta
Oikein Väärin Ei vastausta sovitukseen vaikuttaa elementtien välinen etäisyys
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-23, TH sivu(t) 150 2
56006 Rakennat 432 MHz:n alueelle lähetysantennia. Antennin oikea mitta ja tyyppi ovat:
Oikein Väärin Ei vastausta 34 cm pystysäteilijä + maataso
Oikein Väärin Ei vastausta 43 cm mittainen puoliaaltodipoli
Oikein Väärin Ei vastausta 43 cm korkuinen 5/8-aallon 'piiska'
Oikein Väärin Ei vastausta 34 cm mittainen puoliaaltodipoli
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-30, TH sivu(t) 153
Radioaaltojen eteneminen
57008 Häipyminen (Fading)
Oikein Väärin Ei vastausta voi välillä viedä voimakkaan signaalin täysin kuulumattomiin
Oikein Väärin Ei vastausta aiheutuu signaalin monitie-etenemisestä esimerkiksi ionosfääriheijastuksessa
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan kokonaan poistaa vastaanottimen vahvistusta säätämällä (AVS; AGC)
Oikein Väärin Ei vastausta aiheutuu F-kerroksen ionisaation nopeasta vaihtelusta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-5
57011 Kun radioaalto etenee ionosfääristä heijastuen,
Oikein Väärin Ei vastausta yksi hyppy voi olla 2000-4000 km
Oikein Väärin Ei vastausta signaali on kuultavissa lähtöpaikan ja hypyn välisellä alueella, mutta ei kauempana
Oikein Väärin Ei vastausta yksi hyppy voi ulottua maapallon toiselle puolelle
Oikein Väärin Ei vastausta signaali voi tehdä useita hyppyjä ja kiertää koko maapallon
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-3, TH sivu(t) 164-165
Mittaaminen
58003 Oskilloskoopilla voidaan
Oikein Väärin Ei vastausta mitata jaksollisia signaaleja, esim. neliö- ja kolmioaaltoa
Oikein Väärin Ei vastausta kuvata vain vaihtojännitteitä
Oikein Väärin Ei vastausta tarkkailla HF-lähettimen avainnusta
Oikein Väärin Ei vastausta eritellä signaalin harmonisten jännitekomponentit
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-7, 8-8
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
59021 Stereoistasi kuuluu selvää napsahtelua, kun sähkötät. Toteat häiriön aiheutuvan omasta lähettimestäsi, joka on määräysten mukaan rakennettu. Häiriön poistamiseksi
Oikein Väärin Ei vastausta asennat stereoihin Mute-kytkimen, joka kytkee stereot pois päältä, kun lähettimestäsi lähtee RF-signaali
Oikein Väärin Ei vastausta tarkistat, että radioasemasi saa sähkön suojamaadoitetusta pistorasiasta sekä tarkistat käyttömaadoitukset
Oikein Väärin Ei vastausta tutkit, yliohjautuuko stereon ulavastaanottimen sekoitusaste ja parannat tarvittaessa vastaanottimen kotelointia
Oikein Väärin Ei vastausta siistit stereoiden kaiutinjohdot ja asennat niihin ferriittikuristimet
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-4, TH sivu(t) 190
59030 Naapuritalossa kuuluu kännykästä epämääräistä puhetta, joka ei voi aiheutua radioamatööriasemastasi, koska
Oikein Väärin Ei vastausta ajat vain kahdeksankympin CW:llä QRP-teholla
Oikein Väärin Ei vastausta juttelet vain paikallisen 70 cm:n toistinaseman kautta
Oikein Väärin Ei vastausta et ole ollut äänessä vuoden 1992 toukokuun jälkeen
Oikein Väärin Ei vastausta käytät aina A1A-lähetettä, tosin usein suurella teholla
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-10, 9-11


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.