T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 kysymyspankki 1,00
Komponentit
52025 Kvartsikidettä käytetään
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanottimen sekoitusasteessa
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanottimen paikallisoskillaattorissa
Oikein Väärin Ei vastausta SSB-lähetettä muodostettaessa
Oikein Väärin Ei vastausta lähettimen oskillaattorissa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-7, TH sivu(t) 93
Piirit ja kytkennät
53033 Kondensaattori ja kela muodostavat rinnakkaispiirin. Kun piiriin kytketään vaihtojännite,
Oikein Väärin Ei vastausta voidaan se virittää resonanssiin kelan induktanssia muuttamatta
Oikein Väärin Ei vastausta kondensaattorin resistanssi on puolet kelan resistanssista
Oikein Väärin Ei vastausta on sen impedanssi nolla
Oikein Väärin Ei vastausta kulkee sen kautta resonanssissa pieni virta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-10, TH sivu(t) 52
Vastaanottimet
54038 Vastaanottimen suurtaajuusvaimennin
Oikein Väärin Ei vastausta toimii heikkojen signaalien esivahvistimena
Oikein Väärin Ei vastausta vaimentaa vastaanottimeen tulevia signaaleja
Oikein Väärin Ei vastausta vähentää sekoittimessa syntyviä harhatoistoja
Oikein Väärin Ei vastausta toimii kohinasalpana (Squelch)
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-2, 4-3
54022 HF-vastaanotin on varustettu automaattisella vahvistuksen säädöllä (AVS, AGC). On totta, että
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanottimen S-mittari mittaa useimmiten AVS-jännitettä
Oikein Väärin Ei vastausta AVS:n tehtävänä on pitää vastaanotettava signaali mahdollisimman vakiona
Oikein Väärin Ei vastausta hidastettu AVS alkaa muodostaa säätöjännitettä vasta sitten, kun vastaanotettavan signaalin taso on riittävän suuri
Oikein Väärin Ei vastausta AVS on helpompi muodostaa vastaanottimessa kuin lähettimessä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-9, TH sivu(t) 118
Lähettimet
55027 Suuritehoisen radioamatöörilähettimen maadoittamisessa
Oikein Väärin Ei vastausta ohjataan epäsovitetusta antennista heijastunut teho maahan
Oikein Väärin Ei vastausta halutaan estää lähettimen rungon ja maan välisen jännitteen nouseminen hengenvaaralliseksi
Oikein Väärin Ei vastausta pyritään mahdollisimman pieneen maadoitusvastukseen
Oikein Väärin Ei vastausta ei saa tyytyä halpaan ratkaisuun eli maajohdon pyörittämiseen lämpöpatterin säätökahvaan
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-32, 5-33, TH luku 10
55011 Kostea kellaritila
Oikein Väärin Ei vastausta voi olla myös palo- ja räjähdysvaarallinen
Oikein Väärin Ei vastausta ei sovi sähköverkkoon kytketyn radiolaitteen sijoituspaikaksi
Oikein Väärin Ei vastausta soveltuu väliaikaisesti käsiradiopuhelimen käyttöpaikaksi
Oikein Väärin Ei vastausta ei ole suositeltava paikka radioamatöörin laboratorioksi
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-32, TH luku 10
55017 SSB-lähettimen kidesuodattimen tehtävänä on
Oikein Väärin Ei vastausta poistaa tarpeeton sivukaista
Oikein Väärin Ei vastausta tukahduttaa kantoaalto
Oikein Väärin Ei vastausta vaimentaa lähetystaajuuden harmonisia
Oikein Väärin Ei vastausta vahvistaa haluttua sivukaistaa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-26
Antennit ja syöttöjohdot
56057 Koaksiaalisessa syöttöjohdossa pyritään mahdollisimman pieneen seisovan aallon suhteeseen (SAS, SWR), jotta
Oikein Väärin Ei vastausta antenni vetäisi myös 80 metrin SSB:llä
Oikein Väärin Ei vastausta lähettimen tehosta mahdollisimman suuri osa siirtyy antenniin
Oikein Väärin Ei vastausta häviöt koaksiaalissa saadaan minimoitua
Oikein Väärin Ei vastausta heijastushäviöt saadaan maksimoitua
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-12
56001 Lanka-antennin resonanssipituuteen vaikuttavia tekijöitä ovat:
Oikein Väärin Ei vastausta maanpinnan läheisyys
Oikein Väärin Ei vastausta johtimen suhteellinen paksuus
Oikein Väärin Ei vastausta johtimen päällysteen suhteellinen eristevakio
Oikein Väärin Ei vastausta johdinlangan resistiivisyys
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-6, TH sivu(t) 141
56016 Koaksiaalikaapelille on ominaista, että
Oikein Väärin Ei vastausta se ei säteile, koska sähkömagneettinen kenttä pysyttelee ulkojohtimen sisäpuolella
Oikein Väärin Ei vastausta se vaatii symmetrisen virityslaitteen
Oikein Väärin Ei vastausta sen voi asentaa peltikatolle
Oikein Väärin Ei vastausta sen ominaisimpedanssiin vaikuttaa johtimien välinen etäisyys
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-5, TH sivu(t) 156 7
Radioaaltojen eteneminen
57001 Radioaallot
Oikein Väärin Ei vastausta taittuvat ilmakehässä
Oikein Väärin Ei vastausta ovat sähkömagneettisten aaltojen matalataajuinen osa
Oikein Väärin Ei vastausta voivat olla jopa kilometrien pituisia
Oikein Väärin Ei vastausta etenevät vain ilmakehässä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-2, TH sivu(t) 136, 167
57018 Auringonpilkkujen
Oikein Väärin Ei vastausta jaksoja kutsutaan nimellä Solar Flux
Oikein Väärin Ei vastausta esiintymistiheyden mitta on pilkkumaksimi
Oikein Väärin Ei vastausta määrää kuvataan auringonpilkkuluvulla, Sun Spot Number
Oikein Väärin Ei vastausta maksimin aikana kaksikymppiä on auki maailman ääriin lähes jatkuvasti
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-2, TH sivu(t) 166
Mittaaminen
58022 Sovitetun antennin syöttö tapahtuu avolinjalla, jonka ominaisimpedanssi Zo = 600 ohmia. Antennivirtamittari näyttää 0,71 A (tehollisarvoa). Avolinja on käytännöllisesti katsoen häviötön. Mikä on antennin säteilyteho (Erp), jos sen vahvistus on 3 dBd?
Oikein Väärin Ei vastausta 425 W
Oikein Väärin Ei vastausta 300 W
Oikein Väärin Ei vastausta 600 W
Oikein Väärin Ei vastausta 1800 W
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-13
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
59013 50 MHz:n lähettimesi aiheuttaa häiriön naapurisi ulavastaanottimessa. Häiriön vähentämiseksi asennat
Oikein Väärin Ei vastausta lähettimesi jälkeen alipäästösuodattimen, joka alkaa rajoittaa heti 30 MHz:n yläpuolella
Oikein Väärin Ei vastausta kaistanestosuodattimen 100 MHz:lle lähettimesi jälkeen
Oikein Väärin Ei vastausta 50 MHz:n kaistanestosuodattimen naapurisi vastaanottimen antenniliittymään
Oikein Väärin Ei vastausta naapurisi vastaanottimen antenniliittymään ylipäästösuodattimen, joka rajoittaa 40 MHz:n alapuolella
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-10
59031 144 MHz:n alueella työskenneltäessä
Oikein Väärin Ei vastausta auttaa TV-taajuudelle viritetty kaistanestosuodatin lähettimen antennilinjassa TV-häiriön poistamisessa
Oikein Väärin Ei vastausta ei koskaan tarvita alipäästösuodatinpiirejä
Oikein Väärin Ei vastausta käytetään ylipäästösuodatinta lähettimen syöttöjohdossa VHF-alueen TV-häiriöiden poistoon
Oikein Väärin Ei vastausta voi ularadioon tulevat häiriöt poistaa alipäästösuodattimella lähettimen antennilinjassa
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-9


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.