T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 kysymyspankki 1,00
Komponentit
52020 Radioamatöörilähettimen oskillaattoria seuraava transistorivahvistinaste toimii A-luokassa, joten
Oikein Väärin Ei vastausta siinä kulkee virtaa radiotaajuisen jakson jokaisena hetkenä
Oikein Väärin Ei vastausta asteesta saadaan 1000 watin teho sähkötyksellä
Oikein Väärin Ei vastausta vahvistin on asetettu toimintapisteeseen, jossa virtaa kulkee jatkuvasti
Oikein Väärin Ei vastausta kollektorivirtaa kulkee ohjaavan vaihtosignaalin negatiivisen puoliskon aikana
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 2-10, TH sivu(t) 90-92
Piirit ja kytkennät
53022 tehtävään liittyvä kuva
Kuvan 3-4 diplekserissä
Oikein Väärin Ei vastausta L2 on 0,295 mikrohenriä
Oikein Väärin Ei vastausta 9 MHz:n taajuinen signaali ohjautuu 50 ohmin vastukseen
Oikein Väärin Ei vastausta L2 on 29,5 nH
Oikein Väärin Ei vastausta 9 MHz:n signaali pääsee läpi, muut taajuudet eivät
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 3-6, 3-8, TH sivu(t) 108
Vastaanottimet
54015 Häiriönpoistimen (NOISE BLANKER) tehtävänä on
Oikein Väärin Ei vastausta vaimentaa vasta-aseman liiallisesta modulaatiosta aiheutuvia häiriöitä
Oikein Väärin Ei vastausta vaimentaa häiriöitä
Oikein Väärin Ei vastausta vaimentaa voimakkaiden asemien aiheuttamia keskinäismodulaatiohäiriöitä
Oikein Väärin Ei vastausta vaimentaa pulssimaisia häiriöitä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-14
54007 Ensimmäisen sekoitusasteen ylikuormittumista vähennetään
Oikein Väärin Ei vastausta suurentamalla suurtaajuusvahvistusta
Oikein Väärin Ei vastausta käyttämällä hidastettua AGC:tä (automaattinen vahvistuksensäätö) st-vahvistimessa
Oikein Väärin Ei vastausta vastaanottimen edessä olevalla vaimentimella
Oikein Väärin Ei vastausta käyttämällä aktiivista pt-suodinta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 4-3, TH sivu(t) 119
Lähettimet
55057 Sähkötyslähettimessä lähetystaajuus voidaan muodostaa
Oikein Väärin Ei vastausta LC-oskillaattorilla (esim. ECO = Electron Coupled Oscillator)
Oikein Väärin Ei vastausta RC-oskillaattorilla
Oikein Väärin Ei vastausta sekoittamalla kideoskillaattorin ja VFO:n taajuus
Oikein Väärin Ei vastausta kertomalla kideoskillaattorista saatu taajuus
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-5, TH sivun 125 kuvat
55051 Lähettimen pääteasteen säätökondensaattorissa (ilman eristevakio on 8,85 pF/m), on 15 staattori- ja 14 roottorilevyä, kunkin puolipyöreän levyn säde on 3,0 cm ja levyjen ilmaväli on 1,4 mm, joten
Oikein Väärin Ei vastausta kondensaattoria voi käyttää putkipääteasteen tankkipiirin virityskondensaattorina 800 voltin anodijännitteellä
Oikein Väärin Ei vastausta kondensaattorin kapasitanssi on noin 250 pF
Oikein Väärin Ei vastausta kondensaattorin kapasitanssi on noin 500 pF
Oikein Väärin Ei vastausta kondensaattoria ei voi käyttää 1 kW lineaarista vahvistinta seuraavassa 50 ohmin alipäästösuodattimessa, koska sen jännitekestoisuus ei riitä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-19
55041 Suurtaajuista sähköä
Oikein Väärin Ei vastausta kuljettavia osia kosketeltaessa voi saada pahan palovamman
Oikein Väärin Ei vastausta esiintyy lähettimen päätevahvistimen virityspiirissä
Oikein Väärin Ei vastausta pidetään väärin perustein täysin vaarattomana
Oikein Väärin Ei vastausta voi päästä koskettamaan eristämättömästä avolinjasta
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 5-32, TH luku 10
Antennit ja syöttöjohdot
56017 Baluunia (symmetrisen antennin ja epäsymmetrisen syöttöjohdon välistä elintä) käytetään, jotta
Oikein Väärin Ei vastausta saadaan lähetin sovitetuksi antenniin
Oikein Väärin Ei vastausta estetään harmonisten signaalien pääsy antenniin
Oikein Väärin Ei vastausta saadaan syöttöjohdon häviöt nollaan
Oikein Väärin Ei vastausta pysytetään dipolin säteilykuvio symmetrisenä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-7, TH sivu(t) 142 3
56023 Tarvitset antennin sovittamiseen 144 MHz:llä neljännesaallon pituisen johdon. Sopivan koaksiaalikaapelin nopeuskerroin on 0,66. Tarvittavan johdon pituus on suunnilleen
Oikein Väärin Ei vastausta 132 cm
Oikein Väärin Ei vastausta 50 cm
Oikein Väärin Ei vastausta 66 cm
Oikein Väärin Ei vastausta 33 cm
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-28
56014 Kahdeksankympin puoliaaltodipoli on mitoitettu 3,67 MHz:lle, ja SAS 3,53 MHz:llä on 2,5, kun antennia syötetään 75 ohmin nauhajohdolla. On totta, että
Oikein Väärin Ei vastausta resonanssitaajuudella 75 ohmin syöttöjohto voidaan kytkeä suoraan lähettimeen, jonka impedanssi on 50 ohmia
Oikein Väärin Ei vastausta antennin päihin on käytävä lisäämässä metrin pätkät, jos aikoo saada DX-yhteyksiä välillä 3.500...3.510 kHz
Oikein Väärin Ei vastausta antenni ei voi vetää 3,53 MHz:llä, koska SAS on yli 1,5
Oikein Väärin Ei vastausta antenni vetää hyvin myös alueen alapäässä, mutta lähettimen suojaamiseksi on käytettävä viritintä
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 6-18, 6-19
Radioaaltojen eteneminen
57023 Revontuliheijastuksen kautta työskenneltäessä
Oikein Väärin Ei vastausta on transseiveriä käytettäessä otettava huomioon kuunneltavan taajuuden dopplersiirtymä
Oikein Väärin Ei vastausta tarvitaan aina suuri säteilyteho, esim. 150 watin teho ja nelikkoantenni
Oikein Väärin Ei vastausta on tilttauksesta (korkeuskulman muuttamisesta) suurta apua
Oikein Väärin Ei vastausta antenni on sijoitettava aina mahdollisimman korkealle
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-10
57027 Kaukoyhteydet onnistuvat VHF-alueilla, kun
Oikein Väärin Ei vastausta rakennetaan hyvin suuria antenneja
Oikein Väärin Ei vastausta käytetään aina maksimitehoa
Oikein Väärin Ei vastausta opetellaan tuntemaan kelit
Oikein Väärin Ei vastausta käytetään hyväksi tropokanavoitumista
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 7-8, TH sivu(t) 167
Mittaaminen
58027 Oskilloskoopin mittapäässä on 10-kertainen vaimennin (10x). Aika-akselin jako-osaa vastaa 10 mikrosekuntia. Siniaallon pituus kuvaputkella on 5 jako-osaa. Siniaallon taajuus on
Oikein Väärin Ei vastausta 20 kHz
Oikein Väärin Ei vastausta 2 kHz
Oikein Väärin Ei vastausta 50 kHz
Oikein Väärin Ei vastausta 200 kHz
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 8-8, TH sivu(t) 176-177
Häiriöt ja niiden ehkäiseminen
59008 Lähettimen ja antennin välissä on käytettävä
Oikein Väärin Ei vastausta harhalähetteitä vaimentavaa alipäästösuodatinta
Oikein Väärin Ei vastausta harhalähetteitä vaimentavaa pientaajuussuodatinta
Oikein Väärin Ei vastausta siirtojohtoa, jos antenni on katolla mutta lähetin ei
Oikein Väärin Ei vastausta harmonisia taajuuksia mittaavaa absorptioaaltomittaria
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-13
59029 Naapurisi TV-kuva häiriintyy, kun käytät 50 MHz:n lähetintä. Lähettimen perässä on jo alipäästösuodatin, joten häiriö ei johdu harmonisista. Häiriötä voit vähentää
Oikein Väärin Ei vastausta kytkemällä TV-vastaanottimeen verkkokuristimet
Oikein Väärin Ei vastausta vähentämällä lähetystehoa
Oikein Väärin Ei vastausta kytkemällä TV-vastaanottimen eteen 50 MHz kaistanestosuodattimen
Oikein Väärin Ei vastausta kytkemällä lähettimen jälkeen 50 MHz kaistanestosuodattimen
Lisätietoja ylläolevaan kysymykseen: TH2 sivu(t) 9-8, 9-9


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.