T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52004 Specifikt för en kondensators förmåga att lagra elektricitet är att
Rätt Fel Inget svar dess elektriska laddningsförmåga (kapacitet) är mycket stor i förhållande till dess volym
Rätt Fel Inget svar i tantalkondensatorer kan även växelspänning upplagras
Rätt Fel Inget svar den kan lagra mera elektrisk energi ju större elektrisk fältstyrka dess isolationsmaterial tål
Rätt Fel Inget svar man kan få en elstöt från en likriktares filterkondensator, fastän apparaten inte varit kopplad till nätet på fem veckor
Kretsar och kopplingar
53008 tehtävään liittyvä kuva
I bild 3-8
Rätt Fel Inget svar är tankkretsen galvaniskt kopplad till slutrörets anod
Rätt Fel Inget svar regleras belastningen med kondensatorn C3
Rätt Fel Inget svar är den av kondensatorerna C1 och C2 samt spolen L bildade "tankkretsen" en parallellresonanskrets
Rätt Fel Inget svar tas effekten från tankkretsen ut med en symmetrisk linkkoppling
Mottagare
54029 I en dubbelsupermottagare
Rätt Fel Inget svar behövs ingen högfrekvensförstärkare
Rätt Fel Inget svar är första mellanfrekvensen högre än andra mellanfrekvensen
Rätt Fel Inget svar kan "visslingar" uppstå som blandningsprodukter av oscillatorernas frekvenser
Rätt Fel Inget svar är den signal som förekommer på spegelfrekvensen effektivt dämpad
54018 Med en produktdetektor (Product Detector) kan man detektera
Rätt Fel Inget svar SSB (J3E) -signaler
Rätt Fel Inget svar CW (A1A) -signaler
Rätt Fel Inget svar FM (F3E) -signaler
Rätt Fel Inget svar DSB-signaler (bärvågen undertryckt, båda sidbanden)
Sändare
55028 Villkoren för en oscillators frekvensstabilitet är
Rätt Fel Inget svar stabiliserad spänningsmatning
Rätt Fel Inget svar liten belastning
Rätt Fel Inget svar temperaturkompensering
Rätt Fel Inget svar en stadig mekanisk konstruktion
55016 Du bygger ett linjärt slutsteg vars verkningsgrad är 50 %. Anodspänningskällan ger under belastning spänningen 3000 volt. Hur stor får rörets anodström vara, för att uteffekten 1000 watt i sändningsklass A1A enligt bestämmelserna, inte skall överskridas?
Rätt Fel Inget svar 500 mA
Rätt Fel Inget svar 666 mA
Rätt Fel Inget svar 333 mA
Rätt Fel Inget svar 750 mA
55004 En S-enhet motsvarar effektförhållandet 6 dB. Du får rapporten S8 med 10 watt. För att få rapporten S9 + 20 dB måste sändningseffekten vara
Rätt Fel Inget svar 100 W
Rätt Fel Inget svar 1000 W
Rätt Fel Inget svar 4000 W
Rätt Fel Inget svar 400 W
Antenner och matarledningar
56069 Verkningsgraden hos en 30 m hög antenn är 1 % på radioamatörområdet 135 kHz. Antennen matas med en 100 W sändare:
Rätt Fel Inget svar antennens förstärkning är ca. -20 dB
Rätt Fel Inget svar 99 W strålar ut och 1 W försvinner i förluster
Rätt Fel Inget svar strålningseffekten (ERP) är nästan 100 W
Rätt Fel Inget svar antennens förstärkning är 2 dB
56015 När fyra långa yagis (förstärkning 14 dBd) monteras parallellt
Rätt Fel Inget svar avsmalnar strålningslobens bredd i sidled teoretiskt till en fjärdedel
Rätt Fel Inget svar förändras inte strålningslobens bredd i höjdled
Rätt Fel Inget svar är gruppens teoretiska förstärkning 18 dBd
Rätt Fel Inget svar är gruppens teoretiska förstärkning 20 dBd
56027 tehtävään liittyvä kuva
I en avstämningsenhet enligt bild 6-1
Rätt Fel Inget svar skall vridkondensatorn C2 vara skild från jord
Rätt Fel Inget svar uppstår inga förluster alls, om man i spolen använder försilvrad tråd
Rätt Fel Inget svar används en symmetrisk linkkoppling till sändaren
Rätt Fel Inget svar är matarledningen symmetriskt ansluten
Radiovågornas utbredning
57011 Då en radiovåg utbreder sig genom reflektion från jonosfären,
Rätt Fel Inget svar kan ett hopp vara 2000-4000 km
Rätt Fel Inget svar är signalen hörbar inom området mellan startplatsen och hoppet, men inte längre bort
Rätt Fel Inget svar kan signalen göra flera hopp och runda hela jordklotet
Rätt Fel Inget svar kan ett hopp sträcka sig till andra sidan av jordklotet
57018 För solfläckarna gäller att
Rätt Fel Inget svar måttet för förekomstfrekvens är solfläcksmaxima
Rätt Fel Inget svar antalet beskrivs med ett solfläckstal, Sun Spot Number
Rätt Fel Inget svar perioderna kallas Solar Flux
Rätt Fel Inget svar under maxima är tjugo meter öppet mot hela världen nästan kontinuerligt
Mätning
58015 Du sammanställer ett mätsystem för att göra mätningar på en 14 MHz linjär förstärkare (maximal effekt 1 kW) med en 20 W effektmeter som fungerar inom området 10 - 30 MHz. Nödvändig tilläggsutrustning är
Rätt Fel Inget svar 20 dB:s dämpsats
Rätt Fel Inget svar RF-mättransformator
Rätt Fel Inget svar 50 ohm 100 W konstlast
Rätt Fel Inget svar 10 dB:s dämpsats
Störningar och hur de förhindras
59020 Harmoniska frekvenser
Rätt Fel Inget svar får inte förekomma inne i radioamatörapparater
Rätt Fel Inget svar kan anses vara orsaken till svåra TV-störningar
Rätt Fel Inget svar är multipler av grundfrekvensen
Rätt Fel Inget svar dämpas med ferritringar som installeras i högtalarledningarna till grannens stereoapparat
59017 Av en stor mellanfrekvensbandbredd i telegrafimottagning följer att
Rätt Fel Inget svar du kan höra flera stationer samtidigt
Rätt Fel Inget svar FM-signaler börjar slå igenom
Rätt Fel Inget svar inverkan av nycklingsknäppar från andra stationer förvärras
Rätt Fel Inget svar stationernas läsbarhet förbättras


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.