T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52033 En spole avsedd för 7 MHz kan lindas
Rätt Fel Inget svar på keramisk stomme
Rätt Fel Inget svar på trolitulstomme med ferritkärna
Rätt Fel Inget svar på trolitulstomme
Rätt Fel Inget svar som luftspole
Kretsar och kopplingar
53010 tehtävään liittyvä kuva
I transistorsändarens utgång finns ett lågpassfilter, bild 3-6 C1 - L1 - C2 - L2 - C3. (50 ohm - 50 ohm).
Rätt Fel Inget svar C2 är cirka 2 gånger C1
Rätt Fel Inget svar Filtret anpassar sändarens sluttransistors impedans till koaxialkabelns impedans.
Rätt Fel Inget svar Filtret är symmetriskt d.v.s. C3 = C1
Rätt Fel Inget svar C2 är hälften av C1
Mottagare
54036 En mottagares störstrålning kan dämpas
Rätt Fel Inget svar genom att skydda mottagaren med ett jordat metallhölje
Rätt Fel Inget svar genom användande av högfrekvenssteg
Rätt Fel Inget svar genom borttagning av detektorn
Rätt Fel Inget svar genom höjning av hjälposcillatorns frekvens
54019 I en supermottagare påverkas spegelfrekvensdämpningen av
Rätt Fel Inget svar mottagarens brustal
Rätt Fel Inget svar högfrekvensförstärkarens bandbredd
Rätt Fel Inget svar mellanfrekvensförstärkarens bandbredd
Rätt Fel Inget svar antalet blandningar
Sändare
55051 I sändarslutstegets vridkondensator (luftens dielektricitetskonstant är 8,85 pF/m), finns 15 stator- och 14 rotorplattor. Radien hos varje halvrund skiva är 3,0 cm och luftspalten mellan plattorna 1,4 mm. Således
Rätt Fel Inget svar är kondensatorns kapacitans ca. 500 pF
Rätt Fel Inget svar kan kondensatorn inte användas i ett 50 ohms lågpassfilter efter en 1 kW linjär förstärkare, därför att dess spänningshållfasthet inte räcker till
Rätt Fel Inget svar är kondensatorns kapacitans ca. 250 pF
Rätt Fel Inget svar kan kondensatorn användas som avstämningskondensator i rörslutstegets tankkrets då anodspänningen är 800 volt
55037 Slutrörets anodspänning är 750 V, anodströmmen 120 mA och anodförlusteffekten 27 W. Rörets verkningsgrad är
Rätt Fel Inget svar 85 %
Rätt Fel Inget svar 30 %
Rätt Fel Inget svar 50 %
Rätt Fel Inget svar 70 %
55021 tehtävään liittyvä kuva
En vacker, klickfri nyckling av en 100 watts rörsändare (stråltetrod, bild 5-12), kan lätt uppnås genom att
Rätt Fel Inget svar nyckla katodströmmen
Rätt Fel Inget svar styra skyddsgallerspänningen
Rätt Fel Inget svar nyckla anodströmmen
Rätt Fel Inget svar placera nyckeln i styrgallerkretsen
Antenner och matarledningar
56033 Hos en yagi-antenn med fyra element
Rätt Fel Inget svar är elementens längd vanligen något under en våglängd
Rätt Fel Inget svar är förstärkningen större än hos en fyra elements quad
Rätt Fel Inget svar är förstärkningen beroende av bommens längd
Rätt Fel Inget svar påverkas anpassningen av avståndet mellan elementen
56012 Stackning av yagi-antenner (Stacking)
Rätt Fel Inget svar gör antennloben smalare i sidled
Rätt Fel Inget svar inverkar på antennens strålningsdiagram i höjdled
Rätt Fel Inget svar ökar antennens totalförstärkning
Rätt Fel Inget svar påverkar matningspunktens impedans hos antennen
56038 tehtävään liittyvä kuva
Hos en 5/8 vertikal antenn
Rätt Fel Inget svar är det möjligt att använda induktansanpassning, bild 6-6d
Rätt Fel Inget svar har man radialer med längden en kvarts våglängd, bild 6-6a-d
Rätt Fel Inget svar är det möjligt att använda en omega-anpassning enligt bild 6-6c
Rätt Fel Inget svar är det möjligt att utföra anpassningen med en parallellkrets, bild 6-6a
Radiovågornas utbredning
57001 Radiovågor
Rätt Fel Inget svar är en lågfrekvent del av det elektromagnetiska vågspektret
Rätt Fel Inget svar avböjs i atmosfären
Rätt Fel Inget svar utbreder sig endast i atmosfären
Rätt Fel Inget svar kan till och med vara kilometerlånga
57020 När du vill ha fjärrkontakter på 10 MHz området kan du
Rätt Fel Inget svar behöva F-skiktets reflexioner
Rätt Fel Inget svar hålla dem via månen (EME)
Rätt Fel Inget svar dra nytta av sporadiskt E
Rätt Fel Inget svar lyckas också under solfläcksminima
Mätning
58010 Med en stående-våg-meter (SWR Meter) mäter man
Rätt Fel Inget svar anpassningen mellan sändarens slutsteg och nedre ändan av matarledningen
Rätt Fel Inget svar effekten på de radiovågor som blivit stående i antennens matningspunkt
Rätt Fel Inget svar den exakta längden av våglängden i en bandkabel, för att bestämma hastighetsfaktorn
Rätt Fel Inget svar hur antennen fungerar: om SWR = 1:1 fungerar antennen säkert
Störningar och hur de förhindras
59011 Du hör din nära granne prata på LSB på tjugo meters SSB, men du hör inte hans motstation eftersom
Rätt Fel Inget svar ingångskretsarna i din mottagare är oavstämda
Rätt Fel Inget svar det är fråga om en oönskad signal från din grannes sändare
Rätt Fel Inget svar felet ligger i din mottagare, där spegelfrekvensen för tjugo meter ligger på åttio meter
Rätt Fel Inget svar du hör också annars litet hur som helst
59014 När man kör på 432 MHz området
Rätt Fel Inget svar kan man inte använda kanalfilter
Rätt Fel Inget svar lönar det sig alltid att prova, ett för inmontage i den bärbara UKV-mottagaren avsett nätfilter, i avstörningssyfte
Rätt Fel Inget svar kan ett bandspärrfilter avstämt till din sändningsfrekvens, som monterats i den störda TV-mottagarens antennledning, rädda grannsämjan
Rätt Fel Inget svar förorsakas lätt störningar i hörtelefonstereoapparater


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.