T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52035 Du har din transceiver i bilen och matar den med en 3 m lång parkabel med d = 0,75 mm. Enligt bruksanvisningen tar sändaren cirka 20 ampere vid 12 V spänning, vilket medför att
Rätt Fel Inget svar sändaren i övrigt fungerar normalt, men sändningseffekten sjunker cirka 20 %
Rätt Fel Inget svar vid sändning sjunker spänningen så mycket att apparaten slutar fungera
Rätt Fel Inget svar spänningsfallet är endast cirka 0,5 V, så sändaren fungerar normalt
Rätt Fel Inget svar den i apparaten inbyggda överströmsbegränsningen håller matningsspänningen stabil oberoende av förlusterna i ledningen
Kretsar och kopplingar
53027 En serieresonanskrets kan användas
Rätt Fel Inget svar som gränsfrekvensfilter
Rätt Fel Inget svar som seriekomponent i signalvägen, varvid den fungerar som bandpassfilter
Rätt Fel Inget svar som vågfälla framför mottagaren, så att inte en sändare med hög effekt (lokalstation) kan ändra blandarstegets arbetspunkt
Rätt Fel Inget svar som mellanfrekvensfilter
Mottagare
54028 I en god radioamatörmottagare är
Rätt Fel Inget svar spegelfrekvensdämpningen hög
Rätt Fel Inget svar korsmodulationståligheten så låg som möjligt
Rätt Fel Inget svar känsligheten som bäst 0,1 mV
Rätt Fel Inget svar mottagarens eget brus lågt
54010 Mottagarens S-meter visar den mottagna signalstyrkan
Rätt Fel Inget svar före mellanfrekvensförstärkaren
Rätt Fel Inget svar efter mellanfrekvensförstärkaren
Rätt Fel Inget svar i mottagarens antennanslutningsklämmor
Rätt Fel Inget svar efter högfrekvensförstärkaren
Sändare
55036 När du planerar och tillverkar ett 2,4 kV spänningsaggregat för ditt linjära slutsteg, bör du komma ihåg, att det måste
Rätt Fel Inget svar förses med nätsäkringar av rätt storlek
Rätt Fel Inget svar förses med en nätbrytare som bryter alla faser
Rätt Fel Inget svar inkapslas väl, speciellt om de andra familjemedlemmarna har fritt tillträde till dess närhet
Rätt Fel Inget svar typgodkännas hos Teleförvaltningscentralen
55055 En avstämd högfrekvensförstärkare som används på HF-området måste neutraliseras, så att man kan förhindra
Rätt Fel Inget svar självsvängning som inträffar på den nominella frekvensen
Rätt Fel Inget svar att effekt förs vidare till nästa steg
Rätt Fel Inget svar lågfrekvent självsvängning
Rätt Fel Inget svar parasitsvängningar på VHF-fekvenserna
55012 För att förstärka en SSB-signal (J3E-) kan man använda en
Rätt Fel Inget svar en A-klass förstärkare med liten effekt
Rätt Fel Inget svar linjärt fungerande förstärkare
Rätt Fel Inget svar push-pull-förstärkare som fungerar i C-klass
Rätt Fel Inget svar en gallerjordad förstärkare
Antenner och matarledningar
56029 tehtävään liittyvä kuva
I bild 6-2 finns fyra konstruktioner av matningselementet till en quad
Rätt Fel Inget svar i fall d bildas vinkelpolarisation
Rätt Fel Inget svar i fall c bildas vertikal polarisation
Rätt Fel Inget svar i fall b bildas cirkulär polarisation
Rätt Fel Inget svar i fall a bildas horisontell polarisation
56044 Hos en yagi-antenn för 432 MHz
Rätt Fel Inget svar har ett islager på elementens ytor, som bildats av underkylt regn, inte någon inverkan på antennens funktion
Rätt Fel Inget svar kan matningsimpedansen ökas genom att använda en vikt dipol som matande element
Rätt Fel Inget svar är matningsimpedansen alltid 25 ohm
Rätt Fel Inget svar kan ett mått på förstärkningen vara bommens längd, angiven i våglängder
56018 Yagi-antennens förstärkning beror på
Rätt Fel Inget svar anpassningen mellan antennen och matarledningen
Rätt Fel Inget svar elementens längd
Rätt Fel Inget svar bommens längd
Rätt Fel Inget svar elementens tjocklek
Radiovågornas utbredning
57024 Om man använder sig av hopp via jonosfären
Rätt Fel Inget svar kan man alltid få kontakt exakt längs storcirkellinjen
Rätt Fel Inget svar är ett absolut villkor för att få DX-kontakter att man kan vrida antennen i höjdled (Tilt)
Rätt Fel Inget svar kan man få kontakt från Finland till Australien på 20 m med endast några få watts effekt och en vertikalantenn (GP)
Rätt Fel Inget svar är det till hjälp för DX-kontakter på de låga banden att följa tidpunkten för grålinjens (Grey Line) inträffande
57032 En 3,5 MHz dipol för inrikestrafik bör placeras
Rätt Fel Inget svar så lång bort från plåttak och ellinje som möjligt
Rätt Fel Inget svar ganska nära jordytan
Rätt Fel Inget svar åtminstone en halv våglängd högt
Rätt Fel Inget svar så högt som möjligt
Mätning
58019 För att den mottagna signalens styrka skall öka en S-enhet (6 dB), måste sändningseffekten öka
Rätt Fel Inget svar tiofaldigt
Rätt Fel Inget svar sexfaldigt
Rätt Fel Inget svar fyrfaldigt
Rätt Fel Inget svar tvåfaldigt
Störningar och hur de förhindras
59004 Spridning av sändarens RF-effekt ut i elnätet
Rätt Fel Inget svar minskar, om nätledningen lindas runt en ferritstav eller toroid
Rätt Fel Inget svar kan förhindras med nätfilter
Rätt Fel Inget svar förorsakar i allmänhet inte störningar för annan elektronikapparatur, eftersom dessa alltid skall vara utrustade med störningsfilter
Rätt Fel Inget svar är en indikering på att jordning och nätfilter saknas
59011 Du hör din nära granne prata på LSB på tjugo meters SSB, men du hör inte hans motstation eftersom
Rätt Fel Inget svar ingångskretsarna i din mottagare är oavstämda
Rätt Fel Inget svar felet ligger i din mottagare, där spegelfrekvensen för tjugo meter ligger på åttio meter
Rätt Fel Inget svar du hör också annars litet hur som helst
Rätt Fel Inget svar det är fråga om en oönskad signal från din grannes sändare


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.