T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52033 En spole avsedd för 7 MHz kan lindas
Rätt Fel Inget svar på keramisk stomme
Rätt Fel Inget svar på trolitulstomme med ferritkärna
Rätt Fel Inget svar som luftspole
Rätt Fel Inget svar på trolitulstomme
Kretsar och kopplingar
53018 tehtävään liittyvä kuva
Filtret i bild 3-2b är kopplat parallellt med signalvägen, varför det till sin funktion är ett
Rätt Fel Inget svar bandspärrfilter
Rätt Fel Inget svar högpassfilter
Rätt Fel Inget svar lågpassfilter
Rätt Fel Inget svar bandpassfilter
Mottagare
54026 FM-sändning kan demoduleras med
Rätt Fel Inget svar produktdetektor (Product Detector)
Rätt Fel Inget svar en faslåst loop, varvid den demodulerade lågfrekvensen tas från integratorn
Rätt Fel Inget svar envelopdetektor
Rätt Fel Inget svar diskriminator
54020 Som en väsentliga del i mottagarens automatiska frekvenskontroll (AFC) används en halvledarkomponent, nämligen en
Rätt Fel Inget svar tyristor
Rätt Fel Inget svar zenerdiod
Rätt Fel Inget svar kapacitansdiod
Rätt Fel Inget svar tunneldiod
Sändare
55032 Med tanke på elsäkerheten måste rörslutsteg med hög effekt vara utrustade med
Rätt Fel Inget svar anodströmsmätare
Rätt Fel Inget svar urladdningsmotstånd för anodspänningslikriktaren
Rätt Fel Inget svar högfrekvensdrossel från antennanslutningen till chassiet
Rätt Fel Inget svar högfrekvensdrossel i anodledningen
55064 Vid alstrandet av SSB är kristallfiltrets uppgift att
Rätt Fel Inget svar stabilisera sändningseffekten
Rätt Fel Inget svar undertrycka det icke önskade sidbandet
Rätt Fel Inget svar förstärka det önskade sidbandet
Rätt Fel Inget svar undertrycka bärvågen
55049 tehtävään liittyvä kuva
I en transistoroscillator, bild 5-13
Rätt Fel Inget svar är arbetspunkten inställd med hjälp av R2 och Cp
Rätt Fel Inget svar kan kretsen L1-C1 ersättas med en kvartskristall
Rätt Fel Inget svar är den aktiva komponenten Q1 en NPN-transistor
Rätt Fel Inget svar påverkar kondensatorerna Cfa och Cfb svängningsfrekvensen
Antenner och matarledningar
56033 Hos en yagi-antenn med fyra element
Rätt Fel Inget svar är elementens längd vanligen något under en våglängd
Rätt Fel Inget svar är förstärkningen större än hos en fyra elements quad
Rätt Fel Inget svar påverkas anpassningen av avståndet mellan elementen
Rätt Fel Inget svar är förstärkningen beroende av bommens längd
56043 Vid planering av en riktantenn bör man minnas, att
Rätt Fel Inget svar dimensioneringen inte alltid lönar sej att göra med sikte på maximal förstärkning
Rätt Fel Inget svar matningsimpedansen alltid ökar, om en reflektor placeras bakom dipolen
Rätt Fel Inget svar förstärkningen hos en yagi med två element är högst 5 dB större än förstärkningen hos en dipol, eller 5 dBd
Rätt Fel Inget svar avståndet mellan direktorelementen inte har någon större betydelse för förstärkningen hos en yagi, bara de är möjligast många till antalet
56018 Yagi-antennens förstärkning beror på
Rätt Fel Inget svar bommens längd
Rätt Fel Inget svar elementens tjocklek
Rätt Fel Inget svar elementens längd
Rätt Fel Inget svar anpassningen mellan antennen och matarledningen
Radiovågornas utbredning
57026 Fjärrkontakter på HF fordrar
Rätt Fel Inget svar god kännedom om konditionerna
Rätt Fel Inget svar vridbara riktantenner
Rätt Fel Inget svar att man följer med de kontinuerligt uppdaterade DX-tipsen
Rätt Fel Inget svar användning av så stor effekt som möjligt
57021 VHF-vågor (50 och 144 MHz) kan utbreda sig betydligt utöver den optiska horisonten genom
Rätt Fel Inget svar användning av molnreflektion
Rätt Fel Inget svar reflektion från rymdraketers joniseringsspår
Rätt Fel Inget svar signalreflektion från flygplan
Rätt Fel Inget svar reflektion från jonosfärens E-skikt
Mätning
58021 Noggrannheten på en frekvensräknare som sitter inbyggd i en VHF-sändare är 1x10-6. Utan att överskrida det tillåtna frekvensområdets gräns kan du sända telegrafi (A1A) då räknaren visar
Rätt Fel Inget svar 144.001,0 kHz
Rätt Fel Inget svar 144.000,5 kHz
Rätt Fel Inget svar 144.000,1 kHz
Rätt Fel Inget svar 144.001,4 kHz
Störningar och hur de förhindras
59026 Din granne klagar, att i hans nya stereo hörs inget annat än din telegrafi, fastän den var så dyr i inköp. Du avlägsnar störningen genom att
Rätt Fel Inget svar diskutera med din vänliga granne om nödvändiga avstörningsåtgärder för den nya stereon
Rätt Fel Inget svar flytta din amatörstation till Turkhauta
Rätt Fel Inget svar kontrollera, att din antennavstämningsenhet är på samma område som din sändare, då du ivrigt ropar på Aves Island
Rätt Fel Inget svar påstå att telegrafin kommer från en radioamatörgrannes sändare, som bor i andra ändan av gatan
59011 Du hör din nära granne prata på LSB på tjugo meters SSB, men du hör inte hans motstation eftersom
Rätt Fel Inget svar det är fråga om en oönskad signal från din grannes sändare
Rätt Fel Inget svar du hör också annars litet hur som helst
Rätt Fel Inget svar felet ligger i din mottagare, där spegelfrekvensen för tjugo meter ligger på åttio meter
Rätt Fel Inget svar ingångskretsarna i din mottagare är oavstämda


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.