T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52030 tehtävään liittyvä kuva
I en 50 ohms linje finns en 10 dB dämpsats enligt bild 2-2, varvid
Rätt Fel Inget svar R1 är 100 ohm, R2 är 66,7 ohm och R3 är 100 ohm
Rätt Fel Inget svar Z1 = Z2 = 50 ohm
Rätt Fel Inget svar R1 är 96,2 ohm, R2 är 71,7 ohm och R3 är 96,2 ohm
Rätt Fel Inget svar erforderlig effekthållfasthet på R1 och R2 är olika
Kretsar och kopplingar
53006 I en induktiv koppling
Rätt Fel Inget svar blir kopplingen fastare när kretsarnas spolar förs närmare varandra
Rätt Fel Inget svar är kretsarna kopplade till varandra via ett magnetfält
Rätt Fel Inget svar är kretsarna kopplade till varandra med kopplingstråd
Rätt Fel Inget svar överförs energi från den ena kretsen till den andra via ett elektriskt fält
Mottagare
54008 Förmågan att skilja åt stationer (selektiviteten) blir bättre
Rätt Fel Inget svar med ett balanserat blandarsteg
Rätt Fel Inget svar genom användning av flera avstämda mellanfrekvenssteg
Rätt Fel Inget svar genom användning av ett smalt mellanfrekvensfilter
Rätt Fel Inget svar vid användning av två högfrekvensförstärkarsteg
54020 Som en väsentliga del i mottagarens automatiska frekvenskontroll (AFC) används en halvledarkomponent, nämligen en
Rätt Fel Inget svar tyristor
Rätt Fel Inget svar zenerdiod
Rätt Fel Inget svar kapacitansdiod
Rätt Fel Inget svar tunneldiod
Sändare
55058 Vid avstämningen av ett rörslutsteg används en 50 ohms konstlast, för att
Rätt Fel Inget svar man får slutstegets impedans anpassad till matarledningens specifika impedans
Rätt Fel Inget svar förhindra att anodström flyter under mottagningen
Rätt Fel Inget svar minska onödiga signalers spridning ut i rymden
Rätt Fel Inget svar man får sändaren anpassad till en dipol utan avstämningsenhet
55055 En avstämd högfrekvensförstärkare som används på HF-området måste neutraliseras, så att man kan förhindra
Rätt Fel Inget svar parasitsvängningar på VHF-fekvenserna
Rätt Fel Inget svar att effekt förs vidare till nästa steg
Rätt Fel Inget svar lågfrekvent självsvängning
Rätt Fel Inget svar självsvängning som inträffar på den nominella frekvensen
55031 Rörslutstegets verkningsgrad kan förbättras genom att
Rätt Fel Inget svar ta bort likriktarens urladdningsmotstånd
Rätt Fel Inget svar byta från A-klass till C-klass
Rätt Fel Inget svar använda en anodspänning som är 60 % av den tillåtna
Rätt Fel Inget svar minska på kopplingskondensatorns kapacitans
Antenner och matarledningar
56050 G5RV är en utmärkt kompromiss för den som behöver en flerbandsantenn, men dess nackdelar är
Rätt Fel Inget svar den ofördelaktigt låga utgångsvinkeln, vid trafik inom landet på åttio meter
Rätt Fel Inget svar koaxialmatning; onödigt mycket effekt går förlorad mellan sändaren och antennen
Rätt Fel Inget svar att den inte fungerar i slaskregn, då förändringen i bandkabelns impedans höjer reflektionsdämpningen till över tio dB
Rätt Fel Inget svar behovet av avstämningsenhet; byte av band kräver alltid extra tid, såvida sändaren inte är utrustad med automatisk avstämning
56070 Verkningsgraden hos en antenn är 25 % och dess förstärkning 10 dB. Antennen matas med 1 kW effekt.
Rätt Fel Inget svar strålningseffekten (ERP) är 10 kW
Rätt Fel Inget svar 750 W försvinner i antennförluster
Rätt Fel Inget svar 7,5 kW försvinner i antennförluster
Rätt Fel Inget svar strålningseffekten (ERP) är 2,5 kW
56066 Gamma-matningen fordrar
Rätt Fel Inget svar alltid 75 ohms koaxialkabel som matarledning
Rätt Fel Inget svar galvanisk kontakt mellan gamma- ja och matningselementet
Rätt Fel Inget svar galvanisk kontakt mellan gamma-elementet och koaxialkabelns innerledare
Rätt Fel Inget svar alltid ett matningselement med längden en halv våglängd
Radiovågornas utbredning
57026 Fjärrkontakter på HF fordrar
Rätt Fel Inget svar att man följer med de kontinuerligt uppdaterade DX-tipsen
Rätt Fel Inget svar användning av så stor effekt som möjligt
Rätt Fel Inget svar god kännedom om konditionerna
Rätt Fel Inget svar vridbara riktantenner
57020 När du vill ha fjärrkontakter på 10 MHz området kan du
Rätt Fel Inget svar dra nytta av sporadiskt E
Rätt Fel Inget svar lyckas också under solfläcksminima
Rätt Fel Inget svar hålla dem via månen (EME)
Rätt Fel Inget svar behöva F-skiktets reflexioner
Mätning
58025 när man avstämmer en stor gallerjordad förstärkare behövs
Rätt Fel Inget svar gallerströmsmätare
Rätt Fel Inget svar anodströmsmätare
Rätt Fel Inget svar en kilowatts konstlast
Rätt Fel Inget svar anodspänningsmätare
Störningar och hur de förhindras
59004 Spridning av sändarens RF-effekt ut i elnätet
Rätt Fel Inget svar kan förhindras med nätfilter
Rätt Fel Inget svar är en indikering på att jordning och nätfilter saknas
Rätt Fel Inget svar minskar, om nätledningen lindas runt en ferritstav eller toroid
Rätt Fel Inget svar förorsakar i allmänhet inte störningar för annan elektronikapparatur, eftersom dessa alltid skall vara utrustade med störningsfilter
59001 En oönskad signal från din 70 cm sändare blockerar mottagaren på en GSM-basstation. För att avlägsna störningen lönar det sig bl.a. att
Rätt Fel Inget svar installera ett högpassfilter på din sändare
Rätt Fel Inget svar installera ett bandspärrfilter för GSM-frekvensen på din sändare
Rätt Fel Inget svar installera ett lågpassfilter på din sändare
Rätt Fel Inget svar kräva att teleoperatören installerar erforderliga filter på sina egna mottagare


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.