T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52018 Linjära transistorförstärkare används på 144 MHz, emedan
Rätt Fel Inget svar rör fordrar en mera komplicerad strömkälla
Rätt Fel Inget svar rör inte ryms in i en modern transceiver
Rätt Fel Inget svar det inte är möjligt att få ut 100 W effekt ur förstärkarrör på ifrågavarande frekvens
Rätt Fel Inget svar endast transistorer kan användas i linjära förstärkare
Kretsar och kopplingar
53018 tehtävään liittyvä kuva
Filtret i bild 3-2b är kopplat parallellt med signalvägen, varför det till sin funktion är ett
Rätt Fel Inget svar högpassfilter
Rätt Fel Inget svar lågpassfilter
Rätt Fel Inget svar bandpassfilter
Rätt Fel Inget svar bandspärrfilter
Mottagare
54034 I en dubbelsupermottagare hörs vid inställningen 28.310 kHz en vissling med konstant frekvens. Den kan förorsakas av
Rätt Fel Inget svar en på 1:a mellanfrekvensen (1.600 kHz) liggande AM-station
Rätt Fel Inget svar 1:a lokaloscillatorns harmoniska överton
Rätt Fel Inget svar en på 2:a mellanfrekvensen (110 kHz) liggande tidsignalstation
Rätt Fel Inget svar 2:a lokaloscillatorns harmoniska överton
54009 Panoramamottagare
Rätt Fel Inget svar betyder det samma som scanner
Rätt Fel Inget svar visar de mottagna signalerna
Rätt Fel Inget svar är ett annat namn på en SSTV-mottagare
Rätt Fel Inget svar fungerar endast i digimode
Sändare
55004 En S-enhet motsvarar effektförhållandet 6 dB. Du får rapporten S8 med 10 watt. För att få rapporten S9 + 20 dB måste sändningseffekten vara
Rätt Fel Inget svar 1000 W
Rätt Fel Inget svar 4000 W
Rätt Fel Inget svar 400 W
Rätt Fel Inget svar 100 W
55062 I en gallerjordad förstärkare
Rätt Fel Inget svar förs styrningen till gallret
Rätt Fel Inget svar är styrgallret jordat ur högfrekvenssynpunkt
Rätt Fel Inget svar förs styrningen till katoden
Rätt Fel Inget svar ligger styrgallret på katodens potential
55058 Vid avstämningen av ett rörslutsteg används en 50 ohms konstlast, för att
Rätt Fel Inget svar man får sändaren anpassad till en dipol utan avstämningsenhet
Rätt Fel Inget svar förhindra att anodström flyter under mottagningen
Rätt Fel Inget svar man får slutstegets impedans anpassad till matarledningens specifika impedans
Rätt Fel Inget svar minska onödiga signalers spridning ut i rymden
Antenner och matarledningar
56035 Det är specifikt för en öppen matarledning, att
Rätt Fel Inget svar den kräver en symmetrisk avstämningsenhet
Rätt Fel Inget svar den inte strålar nämnvärt på HF-områdena
Rätt Fel Inget svar dess specifika impedans påverkas av avståndet mellan ledarna
Rätt Fel Inget svar den kan monteras på ett plåttak, om dess ledare är isolerade
56030 Uppgiften för en antennavstämningsenhet kan vara
Rätt Fel Inget svar att minska den reflekterade effekt som når sändaren
Rätt Fel Inget svar att förbättra SWR mellan sändaren och matarledningen
Rätt Fel Inget svar att förbättra SWR mellan antennen och matarledningen
Rätt Fel Inget svar att dämpa parasitsvängningar
56058 Från en FM-sändare matas effekten 2,0 watt till en 432 MHz antenn, som har fyra vertikala dipoler ovanpå varandra. Dämpningen i matarkabeln är 2 dB, antennens verkningsgrad är 80 % (antennens förluster således 1 dB) och förstärkningen hos en dipol är 2 dB, varför
Rätt Fel Inget svar antennens strålningseffekt är 1 W
Rätt Fel Inget svar systemets effektförlust är 1 W
Rätt Fel Inget svar antennlobens bredd i höjdled är ungefär en fjärdedel av strålningslobens bredd hos en vertikal dipol
Rätt Fel Inget svar antennens förstärkning är cirka 8 dBd
Radiovågornas utbredning
57020 När du vill ha fjärrkontakter på 10 MHz området kan du
Rätt Fel Inget svar lyckas också under solfläcksminima
Rätt Fel Inget svar dra nytta av sporadiskt E
Rätt Fel Inget svar behöva F-skiktets reflexioner
Rätt Fel Inget svar hålla dem via månen (EME)
57010 Av jonosfärens skikt
Rätt Fel Inget svar förekommer F-skiktet endast nattetid
Rätt Fel Inget svar är stratosfären ett skikt
Rätt Fel Inget svar finns E-skiktet på 80-100 km höjd
Rätt Fel Inget svar är D-skiktet det lägsta
Mätning
58011 Du mäter med ett 50 MHz oscilloskop den högfrekventa uteffekten som din tio meters sändare matar i en 50 ohms konstlast. Du avläser från skärmen den sinusformade spänningens topp-till-topp värde 28,3 V. Mäthuvudets dämpning är 10 dB. Effekten är då
Rätt Fel Inget svar 1,6 W
Rätt Fel Inget svar 20 W
Rätt Fel Inget svar 2 W
Rätt Fel Inget svar 16 W
Störningar och hur de förhindras
59016 Din 144 MHz utsändning förorsakar störningar i grannens TV-mottagare på band-III området så, att grannfrun inte kan njuta av Pavarottis konsert. Den rätta åtgärden är
Rätt Fel Inget svar du slutar att köra två meter och säljer din multimode-apparat
Rätt Fel Inget svar du kopplar ett lågpassfilter efter din sändare
Rätt Fel Inget svar du köper alla Pavarottis skivor åt grannfrun och fortsätter att köra som förut
Rätt Fel Inget svar du flyttar din 144 MHz antenn till andra sidan av tomten och undviker att köra i riktning mot din grannes TV
59007 80 meters utsändningen från en radioamatör som bor på ett par kilometers avstånd, hörs samtidigt på flera HF-band. Orsaken är
Rätt Fel Inget svar sändarens harmoniska övertoner går ut i antennen hos din granne
Rätt Fel Inget svar överstyrning av din mottagare: första lokaloscillatorn alstrar 3,5 MHz harmoniska övertoner
Rätt Fel Inget svar konstruktionen hos din mottagare: första mellanfrekvensen är 3,5 MHz
Rätt Fel Inget svar kraftig överstyrning av sändaren hos din granne: sändaren alstrar oönskade frekvenser


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.