T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52017 tehtävään liittyvä kuva
Transformatorn på bild 2-1 har en sekundärlindning med mittuttag, och därmed
Rätt Fel Inget svar ligger spänningarna A-B och C-B i motfas
Rätt Fel Inget svar är spänningen A-B lika stor som spänningen B-C
Rätt Fel Inget svar kan strömmen i primärlindningen vara hälften av strömmen i sekundärlindningen A-C
Rätt Fel Inget svar har primärlindningen och sekundärlindningen alltid lika många varv
Kretsar och kopplingar
53001 Då två motstånd av olika storlek kopplas parallellt
Rätt Fel Inget svar kan det ena motståndet ersättas av två seriekopplade motstånd
Rätt Fel Inget svar bör motstånden vara av samma typ
Rätt Fel Inget svar går större delen av strömmen genom det mindre motståndet
Rätt Fel Inget svar bör det större motståndet tåla mera än hälften av totala effekten
Mottagare
54026 FM-sändning kan demoduleras med
Rätt Fel Inget svar envelopdetektor
Rätt Fel Inget svar en faslåst loop, varvid den demodulerade lågfrekvensen tas från integratorn
Rätt Fel Inget svar diskriminator
Rätt Fel Inget svar produktdetektor (Product Detector)
54001 En amatörmottagare kan innehålla
Rätt Fel Inget svar automatisk förstärkningsreglering (AFR, AGC)
Rätt Fel Inget svar dämpning av den högfrekventa signalen
Rätt Fel Inget svar blandning uppåt
Rätt Fel Inget svar AF-förstärkare i C-klass
Sändare
55051 I sändarslutstegets vridkondensator (luftens dielektricitetskonstant är 8,85 pF/m), finns 15 stator- och 14 rotorplattor. Radien hos varje halvrund skiva är 3,0 cm och luftspalten mellan plattorna 1,4 mm. Således
Rätt Fel Inget svar är kondensatorns kapacitans ca. 500 pF
Rätt Fel Inget svar kan kondensatorn inte användas i ett 50 ohms lågpassfilter efter en 1 kW linjär förstärkare, därför att dess spänningshållfasthet inte räcker till
Rätt Fel Inget svar är kondensatorns kapacitans ca. 250 pF
Rätt Fel Inget svar kan kondensatorn användas som avstämningskondensator i rörslutstegets tankkrets då anodspänningen är 800 volt
55023 Om sändarens slutförstärkare fungerar i klass C
Rätt Fel Inget svar kan den fungera som frekvensmultipler
Rätt Fel Inget svar innehåller den förstärkta signalen inte övertoner
Rätt Fel Inget svar befinner sig dess arbetspunkt på det olinjära området
Rätt Fel Inget svar kan verkningsgraden vara högst 50 %
55039 Man strävar till att få strålningsförlusternas andel av totalförlusterna så stora som möjligt i
Rätt Fel Inget svar konstantennen
Rätt Fel Inget svar antennen
Rätt Fel Inget svar slutstegets spole
Rätt Fel Inget svar matningsledningen
Antenner och matarledningar
56032 Bandkabelns (Twin Lead) specifika impedans Zo påverkas betydligt av
Rätt Fel Inget svar ledningstrådens resistivitet
Rätt Fel Inget svar ledarens grovlek
Rätt Fel Inget svar avståndet mellan ledarna
Rätt Fel Inget svar isolermaterialets relativa dielektricitetskonstant
56044 Hos en yagi-antenn för 432 MHz
Rätt Fel Inget svar är matningsimpedansen alltid 25 ohm
Rätt Fel Inget svar kan matningsimpedansen ökas genom att använda en vikt dipol som matande element
Rätt Fel Inget svar kan ett mått på förstärkningen vara bommens längd, angiven i våglängder
Rätt Fel Inget svar har ett islager på elementens ytor, som bildats av underkylt regn, inte någon inverkan på antennens funktion
56010 En 41 meter lång Windom-antenn
Rätt Fel Inget svar kan matas med en 50 ohms koaxial, om man använder en 1:6 balun
Rätt Fel Inget svar fungerar inte om den matas med 300 ohms bandkabel (Twin Lead)
Rätt Fel Inget svar fungerar inte balunmatad på 1,8 MHz ens med hjälp av en avstämningsenhet
Rätt Fel Inget svar fungerar som halvvågsantenn på 80 m området
Radiovågornas utbredning
57017 För solfläckarna gäller att
Rätt Fel Inget svar deras inverkan gör över 28 MHz förbindelser möjliga under minima
Rätt Fel Inget svar skillnaden mellan maxima är ca 11 år
Rätt Fel Inget svar deras inverkan kan märkas också på 50 MHz området
Rätt Fel Inget svar den jonisering som sker under deras inverkan gör de högre banden användbara
57032 En 3,5 MHz dipol för inrikestrafik bör placeras
Rätt Fel Inget svar åtminstone en halv våglängd högt
Rätt Fel Inget svar så högt som möjligt
Rätt Fel Inget svar ganska nära jordytan
Rätt Fel Inget svar så lång bort från plåttak och ellinje som möjligt
Mätning
58003 Med ett oscilloskop kan man
Rätt Fel Inget svar mäta periodiska signaler, t.ex. fyrkant- och triangelvåg
Rätt Fel Inget svar separera signalens harmoniska spänningskomponenter
Rätt Fel Inget svar avbilda endast växelspänning
Rätt Fel Inget svar observera HF-sändarens nyckling
Störningar och hur de förhindras
59013 Din 50 MHz sändare förorsakar störningar i din grannes UKV-mottagare. För att reducera störningen installerar du
Rätt Fel Inget svar ett 50 MHz bandspärrfilter, i antennanslutningen till din grannes mottagare
Rätt Fel Inget svar ett bandspärrfilter för 100 MHz, efter din sändare
Rätt Fel Inget svar ett högpassfilter som begränsar under 40 MHz, i antennanslutningen till din grannes mottagare
Rätt Fel Inget svar ett lågpassfilter som börjar begränsa strax över 30 MHz, efter din sändare
59030 Från grannhuset hörs ur mobiltelefonen obestämt prat, vilket inte kan förorsakas av din radioamatörstation, eftersom
Rätt Fel Inget svar du använder alltid A1A-sändning, ofta nog med hög effekt
Rätt Fel Inget svar du har inte varit i gång sedan Maj år 1992
Rätt Fel Inget svar RA-bestämmelsernas punkt 6.9 förbjuder utsändning av obestämt prat
Rätt Fel Inget svar du kör bara åttio meters CW med QRP-effekt


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.