T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52034 Det är sant, att
Rätt Fel Inget svar spolstommens isolationsmaterial inte inverkar på spolens förluster
Rätt Fel Inget svar keramisk isolation är bättre än pappersisolation vid höga frekvenser
Rätt Fel Inget svar luft är ett isolationsmaterial med mycket små förluster
Rätt Fel Inget svar plastbaserade isolationsmaterial inte kan användas vid HF-frekvenser
Kretsar och kopplingar
53036 När ackumulatorer seriekopplas,
Rätt Fel Inget svar kan också de apparater som drivs av dessa, t.ex. en HF-transceiver och en mobiltransceiver för två meter, seriekopplas för att minska spänningsfallet i ledningarna
Rätt Fel Inget svar bör brytaren vara av tvåpolig typ
Rätt Fel Inget svar bör ackumulatorerna ha samma kapacitet (t.ex. 50 Ah)
Rätt Fel Inget svar stiger deras strömbelastbarhet
Mottagare
54007 Överbelastning i första blandarsteget kan minskas genom
Rätt Fel Inget svar en dämpsats framför mottagaren
Rätt Fel Inget svar användning av fördröjd AGC (automatisk förstärkningsreglering) i HF-förstärkaren
Rätt Fel Inget svar användning av aktivt LF-filter
Rätt Fel Inget svar höjning av högfrekvensförstärkningen
54027 SSB-sändning (J3E) kan demoduleras med
Rätt Fel Inget svar envelopdetektor
Rätt Fel Inget svar produktdetektor (Product Detector)
Rätt Fel Inget svar en faslåst loop, varvid den demodulerade lågfrekvensen tas från integratorn
Rätt Fel Inget svar diskriminator
Sändare
55006 En S-enhet motsvarar effektförhållandet 6 dB. Du får rapporten S7 med 50 watt. För att få rapporten S9, behöver du sändningseffekten
Rätt Fel Inget svar 4 kW
Rätt Fel Inget svar 800 W
Rätt Fel Inget svar 0,8 kW
Rätt Fel Inget svar 100 W
55018 tehtävään liittyvä kuva
I sändaren enligt bild 5-11
Rätt Fel Inget svar är kondensatorn Cc anodkretsens kopplingskondensator
Rätt Fel Inget svar förhindrar drosseln RFC1 RF-spänningen att nå likriktaren och vidare elnätet
Rätt Fel Inget svar bildar kondensatorerna C1 och C2 samt spolen L1 ett bandpassfilter
Rätt Fel Inget svar förhindrar drosseln RFC2 överstor effekt att nå antennen
55010 Till en SSB-sändare hör
Rätt Fel Inget svar VFO
Rätt Fel Inget svar ett slutsteg i C-klass
Rätt Fel Inget svar balanserad modulator
Rätt Fel Inget svar diskriminator
Antenner och matarledningar
56050 G5RV är en utmärkt kompromiss för den som behöver en flerbandsantenn, men dess nackdelar är
Rätt Fel Inget svar behovet av avstämningsenhet; byte av band kräver alltid extra tid, såvida sändaren inte är utrustad med automatisk avstämning
Rätt Fel Inget svar den ofördelaktigt låga utgångsvinkeln, vid trafik inom landet på åttio meter
Rätt Fel Inget svar att den inte fungerar i slaskregn, då förändringen i bandkabelns impedans höjer reflektionsdämpningen till över tio dB
Rätt Fel Inget svar koaxialmatning; onödigt mycket effekt går förlorad mellan sändaren och antennen
56039 tehtävään liittyvä kuva
Hos en två-elements quad-antenn, bild 6-3,
Rätt Fel Inget svar uppstår sned polarisation
Rätt Fel Inget svar kallas en stump öppen matarlinje som används vid trimningen för stub
Rätt Fel Inget svar är förstärkningen 5,7 dBd, då avståndet A mellan elementen är 0,12 lambda
Rätt Fel Inget svar är matningspunktens impedans 120 ohm
56069 Verkningsgraden hos en 30 m hög antenn är 1 % på radioamatörområdet 135 kHz. Antennen matas med en 100 W sändare:
Rätt Fel Inget svar antennens förstärkning är ca. -20 dB
Rätt Fel Inget svar strålningseffekten (ERP) är ca. 1 W
Rätt Fel Inget svar strålningseffekten (ERP) är nästan 100 W
Rätt Fel Inget svar antennens förstärkning är 2 dB
Radiovågornas utbredning
57016 SM7YGR, som bor i Malmö på Sveriges sydspets, vill under dagtid ha en förbindelse med sin goda vän OH6XVT i Mellersta Finland. Efter att ha funderat på saken konstaterar de att förbindelsen lyckas oftast
Rätt Fel Inget svar på 7 MHz området
Rätt Fel Inget svar på femton meters området
Rätt Fel Inget svar på 160 meters området
Rätt Fel Inget svar på frekvensen 3716 kHz
57009 Fading orsakad av jonosfären
Rätt Fel Inget svar kan reduceras med en tvåvägsmottagare
Rätt Fel Inget svar kan vara kraftig vid Europa-förbindelser på 20 m under dagtid
Rätt Fel Inget svar uppstår också på 144 MHz området
Rätt Fel Inget svar förekommer inte på 1,8 MHz området då D-skiktet förhindrar detta
Mätning
58019 För att den mottagna signalens styrka skall öka en S-enhet (6 dB), måste sändningseffekten öka
Rätt Fel Inget svar tvåfaldigt
Rätt Fel Inget svar sexfaldigt
Rätt Fel Inget svar fyrfaldigt
Rätt Fel Inget svar tiofaldigt
Störningar och hur de förhindras
59030 Från grannhuset hörs ur mobiltelefonen obestämt prat, vilket inte kan förorsakas av din radioamatörstation, eftersom
Rätt Fel Inget svar RA-bestämmelsernas punkt 6.9 förbjuder utsändning av obestämt prat
Rätt Fel Inget svar du pratar bara via den lokala 70 cm repeaterstationen
Rätt Fel Inget svar du kör bara åttio meters CW med QRP-effekt
Rätt Fel Inget svar du använder alltid A1A-sändning, ofta nog med hög effekt
59032 Din sons favoritprogram i TV:n "stjälper", när du på CW jagar saknade kommuner. Familjens färgtelevision förorsakar å sin sida svåra störningar i din åttio meters mottagare. En korrigering fås till stånd genom att
Rätt Fel Inget svar kontrollera jordningarna hos din amatörstation
Rätt Fel Inget svar kontrollera att inte RF-effekt från sändaren kommer ut i nätet
Rätt Fel Inget svar byta till användning av en åttio meters horisontell loop, i stället för en obestämd tråd
Rätt Fel Inget svar arrangera så att mobilstationerna kör vid annan tidpunkt än TV:ns barnprogram


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.