T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52019 Som effektregleringskomponent i växelströmskretsar används
Rätt Fel Inget svar triac
Rätt Fel Inget svar darlington
Rätt Fel Inget svar varistor
Rätt Fel Inget svar tyristor
Kretsar och kopplingar
53025 Ett mellanfrekvensfilter
Rätt Fel Inget svar består ofta av på varandra följande dubbelavstämda steg
Rätt Fel Inget svar kan vara av dubbel RC-typ
Rätt Fel Inget svar är ett lågpassfilter vars gränsfrekvens = 1,4 x mellanfrekvensen
Rätt Fel Inget svar innehåller ofta kvartskristaller
Mottagare
54038 Mottagarens högfrekvensdämpsats
Rätt Fel Inget svar reducerar oönskade blandningsprodukter som kan uppstå i blandaren
Rätt Fel Inget svar dämpar signaler som kommer in till mottagaren
Rätt Fel Inget svar fungerar som förförstärkare för svaga signaler
Rätt Fel Inget svar fungerar som brusspärr (Squelch)
54018 Med en produktdetektor (Product Detector) kan man detektera
Rätt Fel Inget svar DSB-signaler (bärvågen undertryckt, båda sidbanden)
Rätt Fel Inget svar FM (F3E) -signaler
Rätt Fel Inget svar SSB (J3E) -signaler
Rätt Fel Inget svar CW (A1A) -signaler
Sändare
55045 Väsentliga delar i ett rörslutsteg är
Rätt Fel Inget svar anodkretsens drossel
Rätt Fel Inget svar anodspänningsmätaren
Rätt Fel Inget svar en avstämd krets
Rätt Fel Inget svar parasitdrossel
55054 Hos en linjär 1000 watts effektförstärkare är
Rätt Fel Inget svar anodströmmens toppvärde vid SSB-sändning ca. 100 mA
Rätt Fel Inget svar anodspänningen flera kilovolt
Rätt Fel Inget svar anodströmmen vid telegrafisändning noggrant sinusformad
Rätt Fel Inget svar förlusteffekten hela tiden den samma oberoende av styrningen
55026 tehtävään liittyvä kuva
I sändaren på bild 5-11 har högfrekvensdrosseln RFC2 kopplats mellan antennanslutningen och chassiet för att
Rätt Fel Inget svar drosselns lilla resistans leder blixtnedslag till jord
Rätt Fel Inget svar förhindra att överstor effekt når antennen
Rätt Fel Inget svar antennströmmen skall kunna mätas med ett vridspoleinstrument
Rätt Fel Inget svar förhindra att likspänning når antennen om kopplingskondensatorn Cc får fel
Antenner och matarledningar
56009 Förstärkningen hos en 2-elements quad
Rätt Fel Inget svar beror på polarisationen
Rätt Fel Inget svar är i det närmaste samma som förstärkningen hos en 3-elements yagi
Rätt Fel Inget svar är ca. 5 dBd
Rätt Fel Inget svar beror i huvudsak på avståndet mellan elementen
56042 När man matar en riktantenn är det bra att veta, att
Rätt Fel Inget svar matningspunktens impedans hos en tre-elements yagi-antenn för 14 MHz är cirka 25 ohm + j 25 ohm
Rätt Fel Inget svar matningspunktens impedans hos en fyra-elements yagi för 28,5 MHz är cirka 240 ohm, om man använder en vikt dipol som matarelement
Rätt Fel Inget svar symmetrering och anpassning 1:4 kan utföras med en bit koaxialkabel som har längden en halv våglängd
Rätt Fel Inget svar gamma-matning (Gamma Match) är en utmärkt lösning när man använder öppen matarledning
56016 Det är specifikt för koaxialkabeln, att
Rätt Fel Inget svar den kan anbringas på ett plåttak
Rätt Fel Inget svar den kräver en symmetrisk avstämningsenhet
Rätt Fel Inget svar den kan böjas i en brant krök (böjradie min. 5D)
Rätt Fel Inget svar den inte strålar, eftersom det elektromagnetiska fältet stannar innanför ytterledaren
Radiovågornas utbredning
57017 För solfläckarna gäller att
Rätt Fel Inget svar deras inverkan gör över 28 MHz förbindelser möjliga under minima
Rätt Fel Inget svar differensen mellan maxima och minima är ca 11 år
Rätt Fel Inget svar den jonisering som sker under deras inverkan gör de högre banden användbara
Rätt Fel Inget svar under maxima kan man inte få förbindelser dagtid på 1,8 MHz
57006 På 10 m området är den döda zonen (Skip Zone) vanligen över 1000 km. Närkontakter på 10 m (300 .. 1000 km) lyckas enkelt
Rätt Fel Inget svar genom att ta hjälp av norrskensreflektion (Aurora)
Rätt Fel Inget svar långa vägen (Long Path), d.v.s. i praktiken runt jorden
Rätt Fel Inget svar via jonosfärdukter (kanaler)
Rätt Fel Inget svar med hjälp av markreflektion (Back Scatter)
Mätning
58009 Du mäter sändarens effekt i en 50 ohms konstlast, med ett oscilloskop som har tillräcklig bandbredd. Du får som mätresultat Upp = 100 volt. Sändarens effekt är då
Rätt Fel Inget svar 10 W
Rätt Fel Inget svar 100 W
Rätt Fel Inget svar 200 W
Rätt Fel Inget svar 25 W
Störningar och hur de förhindras
59030 Från grannhuset hörs ur mobiltelefonen obestämt prat, vilket inte kan förorsakas av din radioamatörstation, eftersom
Rätt Fel Inget svar du använder alltid A1A-sändning, ofta nog med hög effekt
Rätt Fel Inget svar du kör bara åttio meters CW med QRP-effekt
Rätt Fel Inget svar RA-bestämmelsernas punkt 6.9 förbjuder utsändning av obestämt prat
Rätt Fel Inget svar du pratar bara via den lokala 70 cm repeaterstationen
59005 Om en 21 MHz sändare orsakar störningar i TV:n, kan orsaken vara
Rätt Fel Inget svar för starkt RF-fält i TV-mottagarens blandarsteg
Rätt Fel Inget svar i TV-mottagare använd mellanfrekvens
Rätt Fel Inget svar överstyrning i bredbandsförstärkaren för husets TV-antennsystem
Rätt Fel Inget svar att ett lågpassfilter installerats i sändarens anslutningsledningar


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.