T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52039 Från likriktaren på en stabiliserad spänningskälla fås en spänning på 24 V. Filterkapacitansen bildas av sju parallellkopplade 10 mF kondensatorer. I kapacitansen upplagrad energi är
Rätt Fel Inget svar 20 J
Rätt Fel Inget svar 40 J
Rätt Fel Inget svar 34 J
Rätt Fel Inget svar 29 J
Kretsar och kopplingar
53022 tehtävään liittyvä kuva
I diplexern bild 3-4
Rätt Fel Inget svar styrs signalen med 9 MHz frekvens till ett 50 ohm motstånd
Rätt Fel Inget svar har L2 värdet 0,295 mikrohenry
Rätt Fel Inget svar kommer 9 MHz signalen igenom, men inte andra frekvenser
Rätt Fel Inget svar har L2 värdet 29,5 nH
Mottagare
54018 Med en produktdetektor (Product Detector) kan man detektera
Rätt Fel Inget svar CW (A1A) -signaler
Rätt Fel Inget svar DSB-signaler (bärvågen undertryckt, båda sidbanden)
Rätt Fel Inget svar SSB (J3E) -signaler
Rätt Fel Inget svar FM (F3E) -signaler
54030 En mottagares mellanfrekvens är 605 kHz. När den är avstämd till frekvensen 8,1 MHz, hörs samtidigt två stationer. Lokaloscillatorns frekvens är lägre än den avlyssnade (på skalan avlästa) frekvensen. Vilka är de två tidigare nämnda stationernas frekvenser?
Rätt Fel Inget svar 9.310 kHz
Rätt Fel Inget svar 8.100 kHz
Rätt Fel Inget svar 7.495 kHz
Rätt Fel Inget svar 6.890 kHz
Sändare
55034 Hos en sändare är slutrörets anodspänning 2250 V och anodströmmen 225 mA, varför
Rätt Fel Inget svar det använda röret kan vara en stråltetrod
Rätt Fel Inget svar röret kan fungera i klass C
Rätt Fel Inget svar RF-effekten som kan fås ur slutsteget är 0,5 kW
Rätt Fel Inget svar verkningsgraden kan vara 75 %
55003 En S-enhet motsvarar effektförhållandet 6 dB. Om du får rapporten S8 med 100 watt, måste du för att få rapporten S9 öka effekten till
Rätt Fel Inget svar 200 watt
Rätt Fel Inget svar 300 watt
Rätt Fel Inget svar 400 watt
Rätt Fel Inget svar 100 watt
55052 Frekvensstabliteten hos oscillatorn förbättras av
Rätt Fel Inget svar stabilisering av matningsspänningen
Rätt Fel Inget svar användningen av ett buffertsteg
Rätt Fel Inget svar användning av lågförlustkomponenter i avstämningskretsen
Rätt Fel Inget svar god ventilation runt avstämningskretsen
Antenner och matarledningar
56023 Du behöver en ledning med längden en kvarts våglängd för att anpassa en antenn för 144 MHz. Hastighetsfaktorn hos en lämplig koaxialkabel är 0,66. den erforderliga ledningslängden är cirka
Rätt Fel Inget svar 33 cm
Rätt Fel Inget svar 132 cm
Rätt Fel Inget svar 66 cm
Rätt Fel Inget svar 50 cm
56028 En handradio för 70 cm matar 2,5 watt, via en koaxialkabel vars dämpning är 6 dB, till en antenn med förstärkningen 12 dBd. Antennens strålningseffekt är
Rätt Fel Inget svar 10 W
Rätt Fel Inget svar 2,5 W
Rätt Fel Inget svar 25 W
Rätt Fel Inget svar 10 mW
56038 tehtävään liittyvä kuva
Hos en 5/8 vertikal antenn
Rätt Fel Inget svar är det möjligt att använda induktansanpassning, bild 6-6d
Rätt Fel Inget svar är det möjligt att använda en omega-anpassning enligt bild 6-6c
Rätt Fel Inget svar är det möjligt att utföra anpassningen med en parallellkrets, bild 6-6a
Rätt Fel Inget svar har man radialer med längden en kvarts våglängd, bild 6-6a-d
Radiovågornas utbredning
57015 Du vill ha en förbindelse med din HF-radio från Jyväskylä till Uleåborg under dagtid, QRB ca 250 km. Du använder lämpligast
Rätt Fel Inget svar tio meter
Rätt Fel Inget svar åttio meters området
Rätt Fel Inget svar 20 meters området
Rätt Fel Inget svar 10 MHz området
57030 Konditionsspecialiteter för två meters området är kombinationer av de olika utbredningssätten, t.ex.
Rätt Fel Inget svar aurora och EME
Rätt Fel Inget svar aurora och tropo
Rätt Fel Inget svar två hopps aurora
Rätt Fel Inget svar tropo och sporadiskt E
Mätning
58005 Du håller på och bygger en kilowatts linjär förstärkare, vars anodspänning är ca 4000 volt. Du förfogar över en universalmätare som har ett 500 V likspänningsområde och största likspänningsområdet 2500 V, samt har en märkning 20.000 ohm/volt på baksidan. I dina mätningar behöver du dessutom
Rätt Fel Inget svar ett högspänningsmäthuvud, som har ett 50 mega-ohms seriemotstånd för att förstora mätområdet
Rätt Fel Inget svar en fickkalkylator för att bekräfta mätresultatens riktighet
Rätt Fel Inget svar ett 5 milliohms shuntmotstånd (Shunt Resistor)
Rätt Fel Inget svar en högspänningsmontör från elinspektionsmyndigheten
Störningar och hur de förhindras
59028 Man kan förhindra att harmoniska svängningar når antennen, genom att
Rätt Fel Inget svar minska antennens stående våg förhållande
Rätt Fel Inget svar byta till användning av rör i stället för transistorer
Rätt Fel Inget svar skifta från frekvensmodulation till enkelsidbandsmodulation
Rätt Fel Inget svar använda lågpassfilter matarledningen
59014 När man kör på 432 MHz området
Rätt Fel Inget svar kan man inte använda kanalfilter
Rätt Fel Inget svar lönar det sig alltid att prova, ett för inmontage i den bärbara UKV-mottagaren avsett nätfilter, i avstörningssyfte
Rätt Fel Inget svar kan ett bandspärrfilter avstämt till din sändningsfrekvens, som monterats i den störda TV-mottagarens antennledning, rädda grannsämjan
Rätt Fel Inget svar förorsakas lätt störningar i hörtelefonstereoapparater


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.