T2-moduli

Sivun uudelleenlataus (reload-namiska) luo uuden kysymyssarjan.

Näillä sivuilla voit vain harjoitella K/T1/T2-modulien suorittamista. Todellinen tutkinto pitää suorittaa Viestintäviraston valtuuttamalle pätevyystutkijalle (tietoa radioamatööritutkinnosta) hänen läsnäollessaan. Tutkintomenetelmänä on kynä ja kysymyspaperi, tässä esimerkit koepapereista. Oikeassa tutkinnossa ei kysymysten kohdalla ole tässä harjoitustutkinnossa näkyviä lisätietomerkintöjä (eikä oheismateriaalin käyttö ole muutenkaan salittua).


T2 datafilerna 1,00
Komponenter, version t2 - 81
52001 Ett elvärme-element kopplat till 230 V spänning tar 1000 W effekt från nätet. När nätspänningen sjunker 10 % blir elementets effekt från nätet
Rätt Fel Inget svar 1000 W
Rätt Fel Inget svar 800 W
Rätt Fel Inget svar 1300 W
Rätt Fel Inget svar 900 W
Kretsar och kopplingar
53028 Det smala passband som erfordras vid CW-mottagning kan åstadkommas
Rätt Fel Inget svar genom att använda ett aktivt audiofrekvensfilter t.ex. på 600 Hz
Rätt Fel Inget svar genom att göra den dubbelavstämda mellanfrekvenstransformatorns passband smalare med parallella motstånd
Rätt Fel Inget svar genom användning av en RC-kopplad hörlursförstärkare
Rätt Fel Inget svar genom att använda ett smalt kristallfilter i mellanfrekvensen
Mottagare
54038 Mottagarens högfrekvensdämpsats
Rätt Fel Inget svar fungerar som brusspärr (Squelch)
Rätt Fel Inget svar fungerar som förförstärkare för svaga signaler
Rätt Fel Inget svar dämpar signaler som kommer in till mottagaren
Rätt Fel Inget svar reducerar oönskade blandningsprodukter som kan uppstå i blandaren
54015 Störningsbegränsarens (Noise Blanker) uppgift är att
Rätt Fel Inget svar dämpa pulsformiga störningar
Rätt Fel Inget svar dämpa störningar
Rätt Fel Inget svar dämpa intermodulationsstörningar som förorsakas av kraftiga stationer
Rätt Fel Inget svar dämpa störningar som förorsakas av alltför kraftig modulation hos motstationen
Sändare
55062 I en gallerjordad förstärkare
Rätt Fel Inget svar förs styrningen till gallret
Rätt Fel Inget svar ligger styrgallret på katodens potential
Rätt Fel Inget svar förs styrningen till katoden
Rätt Fel Inget svar är styrgallret jordat ur högfrekvenssynpunkt
55014 Med neutralisering av ett rörslutsteg avses
Rätt Fel Inget svar att upphäva inverkan av kapacitansen mellan styrgallret och anoden
Rätt Fel Inget svar förbikoppling av skyddsgallret med en kondensator
Rätt Fel Inget svar att förhindra att anodström flyter under mottagning
Rätt Fel Inget svar jordning av styrgallret
55058 Vid avstämningen av ett rörslutsteg används en 50 ohms konstlast, för att
Rätt Fel Inget svar förhindra att anodström flyter under mottagningen
Rätt Fel Inget svar man får sändaren anpassad till en dipol utan avstämningsenhet
Rätt Fel Inget svar minska onödiga signalers spridning ut i rymden
Rätt Fel Inget svar man får slutstegets impedans anpassad till matarledningens specifika impedans
Antenner och matarledningar
56031 I quad-antennen
Rätt Fel Inget svar är matningselementet på grund av ändeffekten (End Effect) 95 % av våglängden
Rätt Fel Inget svar kan det finnas flere direktorelement
Rätt Fel Inget svar bestäms polarisationen av matningspunktens position
Rätt Fel Inget svar är reflektorn cirka 2,5 % längre än matningselementet
56023 Du behöver en ledning med längden en kvarts våglängd för att anpassa en antenn för 144 MHz. Hastighetsfaktorn hos en lämplig koaxialkabel är 0,66. den erforderliga ledningslängden är cirka
Rätt Fel Inget svar 66 cm
Rätt Fel Inget svar 33 cm
Rätt Fel Inget svar 50 cm
Rätt Fel Inget svar 132 cm
56035 Det är specifikt för en öppen matarledning, att
Rätt Fel Inget svar den kräver en symmetrisk avstämningsenhet
Rätt Fel Inget svar den inte strålar nämnvärt på HF-områdena
Rätt Fel Inget svar dess specifika impedans påverkas av avståndet mellan ledarna
Rätt Fel Inget svar den kan monteras på ett plåttak, om dess ledare är isolerade
Radiovågornas utbredning
57032 En 3,5 MHz dipol för inrikestrafik bör placeras
Rätt Fel Inget svar ganska nära jordytan
Rätt Fel Inget svar åtminstone en halv våglängd högt
Rätt Fel Inget svar så högt som möjligt
Rätt Fel Inget svar så lång bort från plåttak och ellinje som möjligt
57029 HF-områdets skipp (Skip)
Rätt Fel Inget svar är ett område där signalen inte hörs
Rätt Fel Inget svar är ett hopp som sker via jonosfären
Rätt Fel Inget svar kan betyda det kortaste kontaktavstånd man kan uppnå via jonosfären
Rätt Fel Inget svar betyder synkontakt
Mätning
58026 Bandbredden hos ett oscilloskop är 20 MHz. Du får således inte ett tillförlitligt resultat om du mäter 28 MHz A3E-signalens
Rätt Fel Inget svar frekvens
Rätt Fel Inget svar effekt
Rätt Fel Inget svar modulationsdjup
Rätt Fel Inget svar spänning
Störningar och hur de förhindras
59005 Om en 21 MHz sändare orsakar störningar i TV:n, kan orsaken vara
Rätt Fel Inget svar överstyrning i bredbandsförstärkaren för husets TV-antennsystem
Rätt Fel Inget svar för starkt RF-fält i TV-mottagarens blandarsteg
Rätt Fel Inget svar i TV-mottagare använd mellanfrekvens
Rätt Fel Inget svar att ett lågpassfilter installerats i sändarens anslutningsledningar
59006 Avstörningskomponenter för nätaggregatet till en högeffekts linjär förstärkare, kan vara
Rätt Fel Inget svar kondensatorer
Rätt Fel Inget svar snabba kopplingsdioder
Rätt Fel Inget svar tyristorer
Rätt Fel Inget svar skyddsjordningstransistorer


Lisätietoviittauksissa mainitut kirjat ovat seuraavat:
lyhenne kirjoittaja kirjan nimi huomioita
TH Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi - Radioamatööritekniikan perusteita T1-modulin kysymyspankin kaikki viitteet ovat vain tähän kirjaan.
TH2 Heikki E. Heinonen Tiimissä hamssiksi 2 - Radioamatööritutkinnon tekniikka kakkosen opaskirja Sivunumeroviittaus X-Y tarkoittaa luvun X sivua Y. T2-modulin kysymyspankissa on viitteitä sekä tähän että yllämainittuun kirjaan.
Rothammel Alois Krischke Rothammels Antennenbuch, 11. painos Tähän kirjaan on vain muutama viittaus, ei kannata pelkkään tutkintoon valmentautumiseen hankkia.
Tiimissä hamssiksi -sarjan kirjoja myy Suomen Radioamatööritarvike.

Tenttisivut

Bugiraportteja, kehitysehdotuksia, kommentteja yms otetaan vastaan osoitteessa oh2kku (a) iki.fi.